Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

BIM w polskich pracowniach. Rozmowa z Piotrem Trusiewiczem z BIM Ally

18 maja '23

„Projekt w BIM to w dużej mierze informacja, a nie tylko geometria 3D” — przekonuje Piotr Trusiewicz z firmy BIM Ally, która wspólnie z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej prowadzi badanie na temat wykorzystania metodyki BIM przez architektów oraz projektantów konstrukcji i wszelkiego typu instalacji. W rozmowie z A&B opowiada o najpopularniejszych obecnie narzędziach cyfrowych, standardach, zaletach tworzenia cyfrowego bliźniaka oraz procesie implementacji BIM w polskich biurach.

Badanie na temat wykorzystania metodyki BIM [ANKIETA]

Celem wspomnianego badania, którego wyniki zostaną opublikowane w raporcie, jest określenie stopnia wykorzystania oraz barier wdrażania technologii BIM wśród architektów i projektantów, a także określenie trendów w komunikacji. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie 12–15 minut. Zapraszamy do udziału: LINK.

BIM i cyfrowe narzędzia pracy

BIM i cyfrowe narzędzia pracy

© archiwum organizatorów

 
Ola Kloc
: Z czego wynika potrzeba przeprowadzania badań dotyczących implementacji metodyki BIM w pracowniach architektonicznych?

Piotr Trusiewicz: Potrzeba przeprowadzania tego typu badań wynika przede wszystkim z tempa, w jakim rozwija się technologia. Dzisiejszy dzień pracy projektantów i architektów kompletnie różni się od dnia pracy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu. Dzięki zastosowaniu metodyki BIM w pracy coraz więcej czynności jest automatyzowanych, ryzyko popełnienia błędów jest minimalizowane, a potencjalne kolizje na placu budowy, dzięki wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka, diagnozowane i eliminowane jeszcze na etapie projektowym.

Wspomniane aspekty to tylko mały fragment długiej listy możliwości, które dają nam oprogramowania BIM, czy dedykowane plug-iny (wtyczki). Ich dostępność i użyteczność, a także presja inwestorów do ich stosowania sprawiają, że metodyka BIM zyskuje na popularności. Konieczne jest natomiast regularne określanie zarówno stopnia wykorzystania poszczególnych rozwiązań i korzyści z nich płynących, jak i stałe diagnozowanie barier, których przeciwdziałanie wesprze popularyzację metodyki BIM w naszym kraju.

Regularne przeprowadzanie badań dotyczących implementacji BIM w pracowniach architektonicznych dostarczy także aktualnych informacji samym pracowniom, co z kolei pozwoli określić ich stopień konkurencyjności.

 
Ola
: Jakie cyfrowe narzędzia pracy są obecnie najbardziej popularne w polskich biurach architektonicznych i z czego to wynika?

Piotr: Niewątpliwie dwa najpopularniejsze oprogramowania BIM-owe, z których korzystają biura projektowe to obecnie Autodesk Revit oraz Graphisoft ArchiCad. Ich popularność wynika z możliwości, jakie każde z nich dostarcza, a także dostępności materiałów szkoleniowych pozwalających na doszkalanie się w zakresie wykorzystywania każdego z nich.

Warto również wspomnieć o dodatkowych plug-inach (wtyczkach), które usprawniają realizację konkretnych zadań. Często biura projektowe mają skonkretyzowane potrzeby, które dzięki takim rozwinięciom oprogramowania bazowego mogą w jeszcze lepszym stopniu optymalizować pracę oraz jej efekty.

Bardzo ważnym elementem przy wyborze oprogramowania jest dostępność bibliotek producentów. Projekt w BIM to w dużej mierze informacja, a nie tylko geometria 3D. Im łatwiejszy mamy dostęp do informacji przygotowanej bezpośrednio przez producenta, tym efektywniej możemy pracować i nie musimy samemu poświęcać wielu godzin na tworzenie swoich modeli. Dlatego też nasze badanie powinno wskazać rzeczywiste zapotrzebowane ze strony projektantów, czego oni oczekują i co najbardziej by się przydało w ich pracy. Taki głos jest potrzebny, bo nie sposób projektować w kompletnym oderwaniu od dostępnych produktów. Tutaj często sporym zainteresowaniem cieszą się małe programy dostarczane bezpośrednio przez producentów w celu doboru produktów na podstawie zadanych kryteriów projektowych. Takie rozwiązania umożliwiają dużo sprawniejsze projektowanie i nieraz integrują się z głównym oprogramowaniem projektanta jak np. Autodek Revit.

 
Ola
: Jak długo trwa średnio implementacja metodyki BIM w pracowni?

Piotr: Wprowadzenie metodyki BIM w pracowni składa się z kilku elementów. Na pewno należałoby zacząć od jego zaplanowania oraz strategii, czyli określenia, w jakim konkretnie celu i jak zamierzamy takie wdrożenie przeprowadzić. W zależności od wielkości pracowni etap ten może wynieść od kilku tygodni do kilku miesięcy. Drugim elementem jest wybór oprogramowania oraz szkolenie personelu z jego faktycznego wykorzystywania. Tutaj znowu czas może wynieść około kilku tygodni, jednak zależy on od tego, jaki jest faktyczny poziom wiedzy pracowników oraz ich ilość. Kolejny element to standardy i szablony — firmy, które zamierzają wdrożyć BIM, powinny opracować wewnętrzne wytyczne dotyczące tego, z jakim standardem chcą pracować. Obecnie mamy dostępnych kilka przykładów jak Revit Standards czy BIM Standard PL. Utrzymanie jednolitego standardu na projektach jest ważne i większość jest tego świadoma, zwłaszcza gdy w pracowni projektowej pracuje już, chociażby pięć osób. Wdrożenie standardu sprawia, że każdy wie, czego ma się spodziewać w projekcie. Jak ma nazywać kolejne elementy i je identyfikować. Wykorzystanie standardu pozwala też sprawnie się integrować z Open BIM Standard. To trochę tak jak na projekcie CAD, kiedy korzystamy z tych samych warstw i kolorów, dzięki czemu nasze wydruki zawsze wyglądają tak samo. Tu określamy, w jaki sposób dane zebrane w modelu będą zorganizowane i wymieniane wewnątrz organizacji, a także, w jaki sposób będą one udostępniane wykonawcom. Ostatnim elementem jest sama implementacja BIM w projekty — pracownicy muszą dostosować się do nowych procesów i narzędzi, co może wymagać dodatkowego czasu, ale jedynie w pierwszych projektach. Potem to już sama korzyść dla czasu realizacji poszczególnych projektów.

Ogólnie rzecz ujmując — w zależności od wielkości pracowni oraz przyjętej strategii, czas wdrożenia BIM może wynieść od kilku tygodni do kilku miesięcy. Dobrą praktyką jest też skorzystanie z gotowych rozwiązań. Istnieją szablony i biblioteki, które można zakupić i sprawnie wdrożyć. Takie rozwiązanie zdecydowanie przyśpiesza proces implementacji BIM w pracowni. Dodatkowo często firmy oferujące takie rozwiązania, potrafią sprawnie wdrożyć pracowników w konkretny workflow.

 
Ola
: W jaki sposób planują państwo wykorzystać zebrane informacje?

Piotr: Zależy nam przede wszystkim na tym, aby zebrane informacje przedstawić w przejrzysty sposób w postaci całościowego raportu. Liczymy, że zawarte w nim informacje, analizy, a także komentarze branżystów pomogą w popularyzacji technologii BIM w Polsce nie tylko wśród biur projektowych, ale także wśród pozostałych uczestników łańcucha wartości inwestycji budowlanej.

Kolejną kwestią jest możliwość wykorzystania zebranych informacji do przygotowania konkretnych materiałów szkoleniowych w optymalnej dla architektów i projektantów formie. Wierzymy, że taka wiedza pomoże w przygotowywaniu łatwo dostępnych i przede wszystkim efektywnych materiałów.

Chcielibyśmy również, aby wyniki tego badania posłużyły jako cenne źródło informacji grupom roboczym pracującym przy ministerstwach. Mowa tutaj o grupie roboczej ds. BIM pracującej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a także grupie roboczej IoT przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wierzymy, że zebrane informacje odnośnie do barier wdrażania technologii BIM wśród firm w Polsce, wskażą konkretne obszary, które należy wspierać, wykorzystując odpowiednie instrumenty czy programy.

Ola: Dziękuję za rozmowę.

 
rozmawiała:
Ola Kloc

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE