Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Internetowa platforma BLOKI zmienia wizerunek osiedli z wielkiej płyty

13 listopada '20

Projekt BLOKI to platforma internetowa, gdzie każdy użytkownik, zanim nastąpi renowacja jego bloku, może mieć wpływ na wygląd elewacji budynku. Celem programu stworzonego przez Bartosza Seiferta jest ułatwienie komunikacji mieszkańców z architektami i spółdzielniami miejskimi.

Internetowa platforma BLOKI to element licencjackiej pracy dyplomowej Bartosza Seiferta wykonanej na Wydziale Man and Communication w Design Academy Eindhoven. Praca porusza ważny problem projektowania elewacji bloków z wielkiej płyty. Dzięki platformie mieszkańcy socjalistycznych budynków mogą mieć wpływ na planowane remonty poprzez wskazanie, jaki wzór elewacji i kolor im się podoba.

platforma pozwala na wskazanie swoich preferencji projektowych

© Bartosz Seifert

Autor, mając na uwadze, że z powodu pandemii obrona dyplomu odbędzie się na platformie wideokonferencyjnej i nie będzie możliwości zorganizowania fizycznej prezentacju, był zmuszony dostosować proces do innych formatów komunikacji. Projekt BLOKI koncentruje się na tym, by jak najlepiej pasować do przekazu cyfrowego.

Cyfrowa platforma
BLOKI

wiele miast stara się o zmianę wizerunku socjalistycznego dziedzictwa

© Bartosz Seifert

wielopłytowe budownicto dzisiaj

W czasach socjalizmu w wyniku przemian ekonomicznych i rozporządzenia „jedno mieszkanie na rodzinę” popularne stało się wielkopłytowe budownictwo, cechujące się wszechobecną standaryzacją. Nie tylko budynki, ale także całe osiedla zostały powielone zgodnie z ideą industrializacji architektury Corbusiera. Standaryzacja mieszkań i całych dzielnic spowodowała powstanie neutralnych przestrzeni, które dzisiaj uważane są przez wielu za niedopuszczalne. Obecnie, wiele miast znajdujących się w państwach byłego bloku wschodniego stara o zmianę wizerunku niewygodnego dziedzictwa, które według badań technicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Polsce wytrzyma jeszcze kolejne 100 –120 lat.

zmiana Ślizgowca w Katowicach

© Bartosz Seifert

mieszkańcy mają głos

Jak mówi autor platformy:

Rozmawiając o przyszłości budownictwa socjalistycznego w Polsce, uważam, że powinniśmy zachować jego największą wartość, czyli przenikanie się różnych grup społecznych. Dając prawo do głosu mieszkańcom blokowisk, możemy otworzyć się na nowe pomysły, a także podjąć próbę promowania demokratycznych wartości, w obliczu tego, co socjalistyczne. BLOKI to koncept platformy internetowej, gdzie każdy użytkownik może wyrazić swoje preferencje wizualne, zanim nastąpi proces renowacji budynku. Celem jest ułatwienie komunikacji mieszkańców z architektami i spółdzielniami miejskimi.

Wizualizacja osiedla

platofrma pozwala na korzystanie z prefabrykowanych galerii w miejsce balkonów

© Bartosz Seifert

Platforma zakłada możliwość używania prefabrykowanych galerii zakładanych w miejsca balkonów, które zapewniają dodatkową przestrzeń użytkową na okres całego roku. Poprzez wkład społeczności dany budynek staje się manifestacją preferencji i upodobań mieszkańców, a przede wszystkim formą poszukiwania wspólnych trendów.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE