Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Dokumentacja wyobraźni. Internetowa kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

25 czerwca '20

Muzeum Sztuki w Łodzi odpowiedziało na ograniczenia wywołane pandemią koronawirusa. Mimo że do Muzeum można wybrać się już osobiście, wszyscy chętni zaproszeni są do korzystania z jego wirtualnych zbiorów. ms1 uruchomiło kolekcję zatytułowaną „Praca = Dokumentacja Wyobraźni” ukazującą prace artystów w reakcji na czasowe zamknięcie.

Internetowa kolekcja „Praca = Dokumentacja Wyobraźni” złożona jest z prac międzynarodowej grupy artystek i artystów. W poszukiwaniu aktualnych rozwiązań kierujemy się w przeszłość, czerpiąc inspiracje z neoawangardowych praktyk artystycznych.

internetowa kolekcja sztuki Muzeum Sztuki w Łodzi

po niemal 30 latach działanie László Beke i jego motto nabrały nowego znaczenia

© materiały prasowe Muzeum Sztuki w Łodzi

Kolekcja nawiązuje do działania węgierskiego historyka sztuki László Beke, który w 1971 roku wysłał do grupy znajomych artystów listy z zaproszeniem do reakcji na hasło „Praca = Dokumentacja Wyobraźni”. Kolekcja otrzymanych odpowiedzi stała się istotnym elementem w rozwoju środkowoeuropejskiej sztuki konceptualnej, a także świadectwem nieformalnej sieci relacji. W obliczu obecnego kryzysu podjęliśmy dialog z tym historycznym gestem, prosząc grupę współpracujących z Muzeum artystek i artystów o nadesłanie odpowiedzi na to samo hasło.

granice pracy twórczej

Obowiązujące aktualnie ograniczenia komunikacyjne zaktualizowały artystyczne metody wypracowane przed globalizacją, a po niemal 30 latach działanie László Beke i jego motto nabrały nowego znaczenia. Dziś wskazywać mogą one nie tylko na granice pracy twórczej, ale i na problem wielu artystek i artystów w obliczu niemożliwości wykonywania zawodu.

Internetowa kolekcja sztuki współczesnej Muzeum Sztuki w Łodzi

gest ten nie bez przyczyny podejmowany jest właśnie przez Muzeum Sztuki instytucję od samego początku opartą na transnarodowej solidarności i współpracy artystek i artystów

© materiały prasowe Muzeum Sztuki w Łodzi

Rozwijająca się w czasie kolekcja dziełplików nadesłanych z różnych szerokości geograficznych stanowi archiwum wyobraźni i manifest solidarności ponad narodowymi granicami, szczególnie potrzebnej w kontekście ich zamykania oraz groźby politycznego izolacjonizmu. Gest ten nie bez przyczyny podejmowany jest właśnie przez Muzeum Sztuki instytucję od samego początku opartą na transnarodowej solidarności i współpracy artystek i artystów.

Prace publikowane będą na dedykowanym blogu Dokumentacja wyobraźni oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Muzeum Sztuki w Łodzi. Po zebraniu kolekcji zostaną one udostępnione publiczności również w siedzibie Muzeum Sztuki.


oprac. red. 

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE