Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Katarzyna Lejk – projekt pływającego wieżowca w Gdańsku

01 kwietnia '20

Katarzyna Lejk, absolwentka Wydziału Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej w odpowiedzi na gwałtowne zmiany klimatyczne i podnoszenie się poziomu wód, stworzyła projekt wieżowca dokującego w gdańskim porcie.

Pływający wieżowiec jest przykładem nowego podejścia do projektowania, dającym mieszkańcom możliwość adaptowania i przekształcania przestrzeni zgodnie z ich potrzebami, mając na uwadze troskę o środowisko. Proponowany obiekt uwzględnia kontekst historyczny oraz problem podnoszenia się poziomu wody, co w przyszłości może spowodować zalanie niektórych terenów Gdańska. Autorka projektując, skupiła się na trzech głównych hasłach — mobilność, zrównoważony rozwój oraz społeczeństwo.

Projekt pływającego wieżowca © Katarzyna Lejk

wieżowiec dokuje w gdańskim porcie

© Katarzyna Lejk

mobilne kontenery

Katarzyna Lejk osadziła projekt na statku, a do budowy wieżowca wykorzystała istniejące już kontenery, tym samym ograniczając ślad węglowy. Koncepcja bazuje na prostych, niewyszukanych rozwiązaniach. Obiekt składa się z dwóch głównych elementów — kadłuba kontenerowca oraz konstrukcji ramowej, uzupełnianej o jednostki mieszkalne, użytkowe i biurowe. Zaproponowane w projekcie kontenery tworzą moduły, których podstawowe wymiary wewnętrzne wynoszą 5,90×2,35×2,70 m. Kontenery umieszczone są w dokujących przestrzeniach za pomocą prowadnic przyspawanych do wewnętrznej części konstrukcji. Do ich stabilizacji wykorzystano charakterystyczne przestrzenie nazywane narożami zaczepowymi, które odpowiadają za podnoszenie i stawianie kontenera na statku. Solidna konstrukcja i stalowa rama umożliwiła zaprojektowanie otworów okiennych w bocznych ścianach.

Projekt pływającego wieżowca © Katarzyna Lejk

kontenery tworzą moduły, które można ze sobą łączyć

© Katarzyna Lejk

eko rozwiązania

Autorka zadbała również o ekologiczne rozwiązania. System odzyskiwania wody deszczowej to zbiorniki z tworzywa sztucznego oraz pompa. Zbiornik zawiera czujniki i specjalne filtry, dzięki którym woda jest ponownie wykorzystywana do spłukiwania toalety i podlewania zieleni. Poprzez podniesienie powierzchni podłogi wszystkie instalacje wraz ze zbiornikiem wody szarej zostały zaprojektowane pod powierzchnią toalety.

Projekt pływającego wieżowca © Katarzyna Lejk

projekt wieżowca bazuje na ekologicznych rozwiązaniach

© Katarzyna Lejk

Okna w elewacji poprzecznej wyposażone są w solarne „zasłony” dostarczające energię. Zielone dachy kontenerów przyczyniają się do obniżenia temperatury, a liczne rośliny filtrują i oczyszczają powietrze. Projekt zakłada również popularyzację urban farming.

Projekt, przy którego realizacji pomagał dr. Bartosz Felski, brał udział w międzynarodowym konkursie pt. „SKYHIVE 2019”. Jak twierdzi architektka:

Sądzę, że świadoma architektura potrzebuje rozważenia wielu aspektów, a śmiałe rozwiązania są w stanie zmieniać sposób myślenia, a co za tym idzie sposób, w jaki żyjemy. Pojęcie miasta dynamicznego, rozwijającego się wraz z użytkownikiem, odpowiadającego na jego potrzeby, a zarazem zrównoważonego, które nie eksploatuje ziemi, jest ideą ekscytującą, a co najważniejsze zupełnie możliwą do zrealizowania poprzez wykorzystanie prostych środków.

Katarzyna Lejk zaprojektowała także wspólną przestrzeń miejską w postaci dużego zielonego przedpola, stanowiącego opozycję do agresywnych zachowań deweloperów na działkach sąsiednich.

 

oprac.: Dobrawa Bies

ilustracje dzięki uprzejmości Katarzyny Lejk

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE