Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

międzynarodowy

termin składania prac

27.02.2023

Konkurs OKNOPLAST dla sztuki

organizator: OKNOLPAST, MOCAK

OKNOPLAST we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK organizuje konkurs, którego tematem i polem do działań artystycznych jest okno, tworzące ramę dla sztuki. Dozwolone są wszystkie techniki: rysunek, grafika, malarstwo, technika mieszana.

cel

OKNOPLAST we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK organizuje konkurs, którego tematem i polem do działań artystycznych jest okno, tworzące ramę dla sztuki. Dozwolone są wszystkie techniki: rysunek, grafika, malarstwo, technika mieszana. Ważne jest jednak, aby nie zmieniać pierwotnego kształtu okna.

warunki

Konkurs ma formułę otwartą, międzynarodową, do którego prace mogą zgłaszać osoby mieszkające na terenie Unii Europejskiej.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby: artystki i artyści, studentki / studenci lub absolwentki / absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. Zaproszone są również osoby zajmujące się sztuką zawodowo, prowadzące swoją działalność i posiadające portfolio prac artystycznych.

Prace mogą być tworzone w dowolnej technice i przy użyciu dowolnie wybranych materiałów. Zgłoszona praca musi być wykonana na oknie, ale bez modyfikacji jego ramy lub kształtu. Projekt artystyczny nie może zakładać zniszczenia okna — jego struktury, szyby i systemu otwierania.

Każda uczestniczka i uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. W konkursie mogą wziąć udział także grupy artystyczne lub współautorzy, zgłaszając jedną pracę. Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać swoją pracę w formacie pliku graficznego o maksymalnej wielkości 20 MB. W zgłoszeniu należy zawrzeć potwierdzenie działalności artystycznej poprzez załączenie portfolio lub linku do strony internetowej zawierającej prace.

Dodatkowe pytania można kierować na adres art@oknoplast.com

nagrody

W konkursie przewidziane są trzy nagrody:

 • Nagroda Główna – 8 000 Euro,
 • Wyróżnienie I stopnia – 2 000 Euro,
 • Wyróżnienie II stopnia – 2 000 Euro.

Każdy z nagrodzonych projektów zostanie następnie wykonany przez jego autora / autorkę na oknie dostarczonym przez OKNOPLAST.

Zwycięskie prace plastyczne zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas specjalnej wystawy pokonkursowej w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie – MOCAK.

kalendarium

 • termin składania prac — do 27 lutego 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników — nie później niż 31 marca 2023 roku,
 • wystawa pokonkursowa — od 30 czerwca do 17 września 2023 roku w Galerii Re w MOCAKu.

jury

Prace konkursowe oceniać będzie jury złożone z pięciu członków powołane przez MOCAK. Informacja o składzie jury zostanie opublikowana niebawem na stronie konkursu. Jury będzie oceniało między innymi unikatowość projektu, technikę wykonania i wartość artystyczną.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały oraz formularz aplikacyjny (w języku angielskim) znajdują się na stronie konkursu

warunki

https://art.oknoplast.com/

regulamin

https://art.oknoplast.com/PDF/CONTEST-REGULATIONS-OKNOPLAST-FOR-ART.pdf

termin składania prac

31.03.2023

Konkurs „Saint-Gobain Glass Design Award”

organizator: Saint-Gobain

„Saint-Gobain Glass Design Award” to konkurs architektoniczny, którego celem, jak twierdzą organizatorzy jest promocja wykorzystania szkła, jako podstawowego materiału stosowanego od lat w architekturze, szczególnie docenianego za walory estetyczne i niezrównaną funkcjonalność.

cel

Saint-Gobain Glass Design Award to konkurs architektoniczny, którego celem jest promocja wykorzystania szkła, jako podstawowego materiału stosowanego od lat w architekturze, szczególnie docenianego za walory estetyczne i niezrównaną funkcjonalność — wysoką przepuszczalność światła, rzeczywiste odwzorowywanie barw, izolację cieplną oraz doskonałe właściwości akustyczne. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekty, w których zastosowano rozwiązania ze szkła Saint-Gobain Glass.

warunki

Udział w konkursie mogą wziąć studenci, studentki, projektanci, projektantki oraz architekci i architektki. Prace konkursowe należy zgłaszać za pomocą dedykowanej platformy dostępnej na stronie konkursu do 31 marca 2023 roku do godz. 23:59.

Konkrus polega na stworzeniu projektu koncepcyjnego w formie wizualizacji przestrzeni w zakresie architektury lub/i architektury wnętrz lub wytypowaniu zrealizowanego projektu i udokumentowanie go plikami zdjęciowymi. W obu przypadkach należy zastosować szkło i produkty marki Saint-Gobain Glass — szkło do wnętrz i/lub szkło do zastosowań zewnętrznych (fasady, okna).

Organizator dopuszcza następujące formy zgłoszenia prac:

 • projekty koncepcyjne zaprojektowane w formie wizualizacji — do pięciu ujęć, pliki w formacie jpg, png, pdf,
 • zrealizowane projekty wnętrz lub projekt fasady szklanej, nie starsze niż 3 lata, przesłane w formie zdjęć – maksymalnie pięć zdjęć.

Konkurs podzielony jest na czetery kategorie:

 • Fascynacja bryłą — projekt fasady budynku z zastosowaniem selektywnych i energooszczędnych rozwiązań Saint-Gobain Glass. Obiekty użyteczności publicznej i komercyjne,
 • Harmonia z otoczeniem — wyjątkowe i spójne połączenie szklanej fasady budynku z otoczeniem. Obiekty użyteczności publicznej i komercyjne,
 • Otwarte wnętrza —projekt wnętrza prywatnego lub użyteczności publicznej, uwzględniający koncepcję podziału przestrzeni z wykorzystaniem rozwiązań ze szkła Saint-Gobain Glass,
 • Przestrzeń funcjonalności — projekty wnętrza, które daje gwarancję funkcjonalności, komfortu i estetyki bez kompromisów w kwestii światła, akustyki i designu.

Uczestnik w każdej kategorii konkursowej może zgłosić nie więcej niż trzy prace. Każdy z projektów może znaleźć się w kilku kategoriach.

nagrody

Grand Prix w wysokości 30 tys. zł zostanie przyznane za najlepszy i wyjątkowy projekt spośród wszystkich kategorii, z oryginalnym zastosowaniem rozwiązań szklanych w duchu zrównoważonego rozwoju i designu.

W każdej z czterech kategorii zostanie przyznana jedna nagroda w wysokości 10 tys. zł.

Prace będą oceniane w sposób niezależny, według następujących kryteriów:

 • kreatywność pracy konkursowej,
 • związek pracy konkursowej z tematem,
 • funkcjonalność,
 • oryginalność projektu,
 • estetyka zastosowanych rozwiązań,
 • ewentualne indywidualne projekty elementów wyposażenia, ich oryginalność i jakość,
 • jakość i poziom prezentacji projektu,
 • zgodność projektu ze współczesną wiedzą, nauką i technologią,
 • zgodność założeń i wytycznych z rezultatem,
 • profesjonalizm realizacji pod względem procesowym, zakresowym i budżetowym.

kalendarium

 • termin składania prac — do 31 marca 2023 roku do godziny 23.59,
 • obrady jury — 8 maja 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników — do 30 dni po obradach jury konkursowego.

jury

W skład jury wchodzą:

 • Agnieszka Kalinowska-Sołtys – przewodnicząca jury, APA Wojciechowski Architekci, prezeska Zarządu Głównego SARP,
 • Marta Sękulska-Wrońska – WXCA, Prezes Oddziału Warszawskiego SARP,
 • Bogusław Barnaś – BXBstudio,
 • Przemo Łukasik – medusa group
 • Magdalena Federowicz-Boule – Tremend,
 • Jan Sikora – ASP Gdańsk, Sikora Wnętrza,
 • Szymon Hanczar – ASP Wrocław, hanczar studio,
 • Marcin Szczelina – Architecture Snob,
 • Benedykt Korduła – Saint-Gobain Glass.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały oraz załączniki do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://glassdesignaward.pl/

regulamin

https://glassdesignaward.pl/regulamin/

Człuchów

termin składania prac

27.02.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku biurowego Nadleśnictwa Człuchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

organizator: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Człuchów | inwestor: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Człuchów

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ogłosiło jednoetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku biurowego Nadleśnictwa Człuchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ogłosiło jednoetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku biurowego Nadleśnictwa Człuchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najkorzystniejszej, pod względem funkcjonalnym i przestrzennym, koncepcji architektonicznej dla obiektu objętego konkursem. Zamawiający oczekuje nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych, uwzględniających uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne na etapie użytkowania. Przedstawiona koncepcja powinna pokazać rozwiązania nowoczesne, przyszłościowe, ale jednocześnie realne do realizacji.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze konkursu nieograniczonego.
 
Teren objęty koncepcją jest lasem, przewidywana powierzchnia pod zabudowę i infrastrukturę to około 1 ha. Planowana powierzchnia zabudowy nie może przekraczać mniej więcej 800 m kw.
 
Koncepcja architektoniczna powinna obejmować budynek biurowca z częścią biurową na parterze i na piętrze oraz częścią ogólnodostępną z salą konferencyjną dla maksymalnie 50 osób, pomieszczeniami socjalnymi i magazynowymi; budynek garażowo-gopodarczy, komunikację, przyłącza, maszt antenowy zasilany energią elektryczną, urządzenie zielenimałą architekturę.
 
Koncepcja, jak czytamy w regulaminie, winna uwzględniać „Wytyczne prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” w zakresie realizacji inwestycji oraz standardu projektowanych budynków biurowych. Koncepcja powinna brać pod uwagę zasady: dostępności, umożliwiając korzystanie z przestrzeni wszystkim użytkownikom; przyjaznego, atrakcyjnego przestrzennie i wizualnie kształtowania funkcji i formy projektowanych obiektów, wyznaczając lub podkreślając relacje z otoczeniem; sprawnej komunikacji; proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań infrastrukturalnych.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

Zamawiający przewiduje przyznanie nagrody pieniężnej w wysokości 20 000 zł brutto oraz zaproszenie autora do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla uczestnika konkursu, którego praca została najwyżej oceniona.
 
Po zakończeniu konkursu i wypłaceniu nagrody pieniężnej, zamawiający staje się właścicielem nagrodzonej pracy konkursowej.

kalendarium

 • Termin składania prac konkursowych: do 27.02.2023 r., godz. 10:00

sąd konkursowy

 • Agnieszka Chudy – przewodnicząca
 • Jarosław Tański – zastępca przewodniczącej
 • Kinga Wojtuszko – sekretarz
 • Kamila Teresa Steinke-Libera
 • Marian Mikulicz
 • Ludwik Monikowski

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/656124

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/656124

Szczecin

termin składania prac

16.01.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, SARP Oddział Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie wraz z SARP Oddział Szczecin ogłosili jednoetapowy, ograniczony konkurs na nowy budynek Wydziału Informatyki. Nowy gmach ma być gotowy na przełomie 2026 i 2027 roku. Termin składania wniosków o u dział w konkursie upływa 16 stycznia 2023 roku.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych opisanych w załączniku nr 6a regulaminu.

W nowym budynku mają znaleźć się nowoczesne sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe i badawcze, czytelnia w formie otwartej strefy do projektowania i nauki, strefa fabrykacji, studencki foodport oraz relaksująca przestrzeń pełna zieleni. Nowy gmach ma być gotowy na przełomie 2026/2027 roku.

warunki

Konkurs jest ograniczony, jednoetapowy organizowany we współpracy z SARP Oddział Szczecin.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji w nie przekroczy kwoty 105 691 057 zł netto.

Uczestnik konkursu w swojej koncepcji powinien uwzględnić uwarunkowania wynikające z:

 • lokalizacji,
 • uwarunkowań terenu, na którym zaplanowano inwestycję,
 • uwarunkowań dotyczących obsługi komunikacyjnej,
 • aspektów środowiskowych i ekologicznych,
 • rozwiązań urbanistyczno-architektoniczne przedstawiających sposoby kształtowania przedmiotowego nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, jego zabudowy i obsługi komunikacyjnej powinny uwzględniać funkcję tego budynku oraz kontekst przestrzenny otoczenia.

Nowo projektowany budynek ma powstać w efekcie wdrażanej konsolidacji kampusów ZUT w Szczecinie. Na działce przy ul. 26 Kwietnia powstanie siedziba, która przejmie wszystkie funkcje dwóch dotychczas funkcjonujących budynków Wydziału Informatyki mieszczących się przy ul. Żołnierskiej, a jednocześnie uzupełni je o powierzchnie i funkcje, których dotychczas na Wydziale brakowało lub które w obecnych czasach są standardem na uczelniach o znaczeniu ponadregionalnym.

Przyszły budynek ma łączyć ze sobą szeroko pojętą funkcjonalność i możliwość rozwoju z technologiami proekologicznymi zapewniającymi zrównoważony rozwój i eksploatację przyjazną środowisku naturalnemu. Organizatorzy konkursu chcią, aby nowa przestrzeń Wydziału była inspirująca, innowacyjna, elastyczna, dostępna i wspomagająca przeprowadzane tam procesy naukowe i dydaktyczne. Istotnym elementem mają być przestrzenie do pracy wspólnej i indywidualnej, które będą rozmieszczone w całym obiekcie.

Zaleca się, aby przestrzeń holu głównego i przestrzenie korytarzy nie pełniły jedynie funkcji komunikacyjnej, ale stanowiły atrakcyjną przestrzeń pracy, rekreacji i interakcji między studentami. Z racji na fakt, iż budynek ma powstać na działce, na której obecnie funkcjonuje budynek Wydziału Elektrycznego, zaleca się połączenia obydwu obiektów łącznikiem, który umożliwiłby dzielenie niektórych funkcji (m. in. sali audytoryjnej i przyszłej kantyny), nie jest to jednak warunek obligatoryjny.

Działka jest zróżnicowana pod względem ukształtowania terenu i na jej obszarze rośnie dużo drzew. Przyszły projekt powinien uszanować stan istniejący i tylko w minimalnym i niezbędnym zakresie ingerować w otoczenie w zakresie ich wycinki.

Koncepcja konkursowa powinna podkreślić potencjał, możliwości użytkowe i atrakcyjność miejsca, uwzględniać przede wszystkim charakter przedsięwzięcia oraz wpasowywać się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadujące otoczenie i krajobraz (na terenie funkcjonuje budynek Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a teren jest mocno zróżnicowany pod względem wysokości). Koncepcja musi kłaść nacisk na układ funkcjonalno-użytkowy budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne, przed jakimi stają współczesne inwestycje publiczne.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest uwzględnić współczesne podejście do projektowania budynków dydaktycznych, zakładające innowacyjność i proekologiczne podejście do kształtowania architektury.

Praca konkursowa powinna składać się z części graficznej, opisowejkarty identyfikacyjnej.
Prace składane są w postaci elektronicznej oraz dodatkowo w postaci papierowej.

nagrody

W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 • I Nagroda — 80 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi,
 • II Nagroda — 60 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 40 tys. zł brutto,
 • cztery wyróżnienia równorzędne — po 20 tys. zł brutto każda.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — do 16 stycznia 2023 roku do godziny 15.00,
 • termin poinformowania o dopuszczenie do konkursu — do 26 stycznia 2023 roku,
 • termin składania prac konkursowych — do 18 kwietnia 2023 roku do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników — do 28 kwietnia 2023 roku.

sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z siedmiu osób. W jego skład wchodzą:

 • Maciej Miłobędzki – przewodniczący Sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawa,
 • Karol Barcz – sędzia referent, SARP Oddział Szczecin,
 • Piotr Śmierzewski – SARP Oddział Koszalin,
 • Karol Nieradka – SARP Oddział Szczecin,
 • dr hab. Grzegorz Wojtkun prof. ZUT,
 • dr Mirosław Łazoryszczak – ZUT,
 • Hubert Góralski – z-ca kanclerza ZUT.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://konkurswi.zut.edu.pl/

regulamin

https://konkurswi.zut.edu.pl/fileadmin/regulaminkonkursu/Regulamin_Konkursu_-_o_dokument_glowny_bez_zalacznikow.pdf

Międzynarodowy

termin składania prac

23.03.2023

Konkurs make me!

organizator: Łódź Design Festiwal

Rusza kolejna edycja międzynarodowego konkursu wzorniczego Make me! dla młodych projektantów na Łódź Design Festiwal.

Rusza kolejna edycja międzynarodowego konkursu wzorniczego Make me! dla młodych projektantów na Łódź Design Festiwal.

Cel

Celem konkursu jest prognozowanie najważniejszych trendów, odważnych idei, oraz wsparcie młodych projektantów. Konkurs realizowany od 2008 roku, adresowany jest nie tylko do designerów, ale także adeptów kierunków artystycznych i projektowych. Dedykowany wszystkim, których do procesu projektowego zapala impuls wywołany dostrzeżeniem potrzeby lub problemu. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. W konkursie mogą brać udział również projekty stworzone w ramach projektów 3D lub gotowych modeli, pod warunkiem przygotowania prototypu na wystawę konkursową Łódź Design Festival.

Warunki

Jury, które ogłoszone zostanie w lutym 2023, będzie oceniać pracy na podstawie pięciu kryteriów zapisanych w regulaminie:

 1. Ocena formalna przedstawienia projektu – czy zdjęcia / wizualizacje w czytelny sposób pokazują formę przedmiotu i jego funkcje, czy opis jest zrozumiały i jasno przedstawia zgłaszany pomysł, czy projektant dołączył dodatkowe materiały / linki / prezentacje objaśniające koncepcję.
 2. Oryginalność rozwiązania projektowego — czy projektant zaproponował nowe rozwiązania lub zmienił w znaczącym stopniu istniejące rozwiązania.
 3. Trafność realizacji założeń — czy zaproponowane rozwiązania (forma, materiał, proces) trafnie odpowiadają na zdiagnozowany problem.
 4. Walory estetyczne projektu — poprawność przyjętych rozwiązań.
 5. Potencjał rynkowy, komunikacyjny, eksperymentalny projektu — projekt musi cechować się jednym z trzech potencjałów.
  1. Rynkowy (trafnie zdiagnozowane zapotrzebowanie rynkowe, możliwość produkcji, efektywność kosztowa, świadome wykorzystanie materiałów)
  2. Komunikacyjny (projekt cechuje duży potencjał modotwórczy, trafnie wpisujący się w obecne trendy)
  3. Eksperymentalny (zaproponowane rozwiązania mogą prowadzić do opracowania nowych, innowacyjnych produktów, nawet jeśli produkt nie jest jeszcze w pełni przetestowany, to zdiagnozować można jego potencjał do zmiany i zastąpienia istniejących na rynku rozwiązań).

Nagrody

 • Pierwszy laureat — 25 000 złotych brutto, statuetkę make me!, możliwość prezentacji projektu na wystawie pokonkursowej oraz możliwość wykorzystania logotypu make me!
 • Drugi laureat — 15 000 złotych brutto, statuetkę make me!, możliwość prezentacji projektu na wystawie pokonkursowej oraz możliwość wykorzystania logotypu make me!
 • Trzeci laureat — 10 000 złotych brutto, statuetkę make me!, możliwość prezentacji projektu na wystawie pokonkursowej oraz możliwość wykorzystania logotypu make me!

Przewidziano również nagrody dla finalistów konkursu w postaci możliwości wykorzystania logotypi konkursu, prezentacji na wystawie pokonkursowej i statuetki.

Harmonogram

Nabór prac konkursowych — od 22.11.2022 do 22.03.2023

Lista Finalistów Konkursu zakwalifikowanych do wystawy — do 15.04.2023

Prezentacja projektów i ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Łódź Design Festival.

Więcej informacji na stronie organizatorów i w regulaminie:

 

warunki

https://makeme.lodzdesign.com/

regulamin

https://makeme.lodzdesign.com/pl/regulamin/

Warszawa

termin składania prac

15.02.2023

Golden Cubes Awards 2020-2023

organizator: Union of International Associations – UIA Children & Architecure, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłosił drugą, polską edycję międzynarodowego konkursu Unii Architektów – Golden Cubes Awards przeznaczonego dla osób, szkół, organizacji i instytucji zajmujących się powszechną edukacją architektoniczną.

Konkurs UIA Architecture & Children Work Programme Golden Cubes Awards organizowane są przez program UIA Architecture & Children Work. Organizatorem krajowych eliminacji konkursu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Jak czytamy w preambule regulaminu — Przyszłość zbudują nasze dzieci. Ważne, by przygotować je do tego. Zwiększanie ich świadomości na temat środowiska zabudowanego, architektury, urbanistyki i zrównoważonego rozwoju jest dziś priorytetem. Poszerzanie wiedzy w tych dziedzinach pozwoli im stać się odpowiedzialnymi obywatelami, którzy w przyszłości będą współtworzyć polityczne, ekonomiczne i społeczne strategie kształtujące miasta i własne otoczenie. Narzędzia służące zwiększaniu świadomości estetycznej i architektonicznej należy przekazać dzieciom, gdy są jeszcze otwarte i pełne wyobraźni. Później wykorzystają je, by osiągać równowagę między rzeczywistością a marzeniami o idealnej przestrzeni. Nagrody Union Internationale des Architectes Architecture & Children Work Programme Golden Cubes Awards przeznaczone są dla tych, którzy przygotowują dzieci i młodzież do tego zadania. Pomagają też wspierać dopiero powstające projekty edukacyjne. Pilnym i zasadniczym wyzwaniem jest wyobrażenie sobie, jak będą wyglądać miasta przyszłości. Już teraz powinniśmy zacząć kształcić ich przyszłych stwórców.

cel

Celem konkursu jest zachęta i wsparcie tych, którzy kładą fundamenty kultury architektonicznej oraz pomagają dzieciom i młodzieży, od wieku szkolnego do osiągnięcia pełnoletności, w zrozumieniu procesów architektonicznych i kształtowania przestrzeni środowiska zbudowanego. Prezentowanie najbardziej wartościowych projektów edukacyjnych ma na celu wyróżnienie i docenienie pracy edukatorów, animatorów, popularyzatorów, ale przede wszystkim stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie szeroko pojętej edukacji architektonicznej.

warunki

Do udziału w konkursie zaproszeni są edukatorzy, animatorzy, architekci, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji kultury, fundacji oraz stowarzyszeń, a także osoby zajmujące się popularyzacją architektury i urbanistyki za pośrednictwem różnych mediów. Organizatorzy zachęcają także prowadzących warsztaty, lekcje, zajęcia oraz publicystów i propagatorów wiedzy do zgłaszania swoich projektów.

Jednym z podstawowych założeń konkursu jest powiększanie świadomości na temat architektury, projektowania przestrzeni, urbanistyki i zrównoważonego rozwoju oraz promowanie zasadności edukowania dzieci i młodzieży w tych dziedzinach. Spośród zgłoszonych prac decyzją jury zostaną wyłonieni zwycięzcy każdej z wyodrębnionych kategorii.

Nagrody zostaną wręczone w czterech kategoriach:

 • Media audiowizualne — nagroda przeznaczona dla osób, organizacji i instytucji działających w dziedzinie szeroko pojętej edukacji architektonicznej realizowanej poprzez media audiowizualne — dokumenty, filmy, programy TV, audiowizualne narzędzia edukacyjne, materiały edukacyjne, strony internetowe, media społecznościowe,
 • Publikacje — nagroda przeznaczona dla osób, organizacji i instytucji działających w dziedzinie szeroko pojętej edukacji architektonicznej realizowanej poprzez media drukowane — tworzących, wydających i rozpowszechniających artykuły, książki, czasopisma i narzędzia edukacyjne,
 • Instytucje — nagroda przeznaczona dla muzeów, domów kultury, organizacji pozarządowych, które indywidualnie lub we współpracy z innymi organizacjami, realizują projekty w dziedzinie szeroko pojętej edukacji architektonicznej,
 • Szkoły — nagroda przeznaczona dla projektów edukacyjnych w dziedzinie szeroko pojętej edukacji architektonicznej, realizowanej przez nauczycieli i uczniów. Przeznaczona dla szkół publicznych i niepublicznych oferujących kształcenie ogólne, realizujących polską podstawę programową kształcenia dzieci i młodzieży. Z tej kategorii wyłączone są szkoły artystyczne.

Na konkurs można zgłaszać projekty, które były realizowane pomiędzy 1 marca 2020 roku, a 15 lutego 2023 roku.

Poszczególne działania mogą być zgłoszone tylko do jednej Nagrody. Natomiast osoba, która, prowadzi więcej niż jeden typ działań może zgłosić je osobno do każdej z kategorii.

Uczestnicy zaproszeni są do składania zgłoszeń opisujących działania (kursy, lekcje, wydarzenia itd.) lub narzędzia (publikacje, gry, zestawy, przewodniki, filmy, programy komputerowe itd.) służące edukowaniu dzieci i młodzieży w dziedzinie architektury i środowiska zabudowanego.

Nie można składać projektów stworzonych specjalnie na cel konkursu i Nagrody UIA Architecture & Children Work Programme Golden Cubes Awards.

Proces przyznawania nagród składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego.

W pierwszej fazie każda krajowa sekcja członkowska UIA biorąca udział w konkursie zorganizuje proces selekcji na poziomie krajowym i nominuje jedno zgłoszenie w każdej kategorii przeznaczone do eliminacji międzynarodowych. W drugiej fazie międzynarodowe jury oceni nominowane prace i wybierze jedną nagrodę UIA Architecture & Children Golden Cubes w każdej kategorii.

nagrody

Zwycięskie i wyróżnione z głoszenia etapu krajowego zostaną pokazane na wystawie w Warszawie oraz opublikowane na stronie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Przyznanie Nominacji w każdej z kategorii jest równoznaczne z przyznaniem nagród rzeczowych w postaci statuetek i dyplomów dla autorów nominowanych projektów lub wydarzeń oraz zapewnienie udziału w wystawie w Polsce w Warszawie i w Danii w Kopenhadze.

Proces międzynarodowy
Jury Międzynarodowe, powołane przez program UIA Architecture & Children Work Programme, po otrzymaniu zgłoszeń (nominacji) od poszczególnych z krajów podejmie decyzję większością głosów.

Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną pokazane na wystawie UIA Architecture & Children Work Programme w UIA w Kopenhadze w lipcu 2023 roku. Wręczenie nagród odbędzie się podczas 28. Kongresu UIA „UIA 2023 CPH”. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie UIA BEE obok raportu jury. Wyniki zostaną opublikowane w newsletterze UIA i wypromowane w międzynarodowej prasie i mediach oraz opublikowane na stronie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

kalendarium

 • termin przesyłania zgłoszeń w eliminacjach krajowych — do 15 lutego 2023 roku do godziny 16.00,
 • obrady jury — 2 marca 2023 roku,
 • złożenie do UIA nominacji wybranych przez jury poszczególnych krajów — do 15 marca 2023 roku,
 • obrady międzynarodowego jury oraz ogłoszenie zwycięzców — kwiecień 2023 roku,
 • 28. Kongres UIA „UIA 2023 CPH” i ceremonia wręczenia nagród — lipiec 2023 roku,
 • wystawa prezentująca nominowane i nagrodzone polskie i międzynarodowe projekty Golden Cubes Awards (Warszawa) — sierpień / wrzesień 2023 roku.

jury etapu krajowego

Zgłoszone prace będą oceniane przez niezależne jury złożone z architektów, edukatorów i animatorów. W skład jury wchodzą:

 • Magda Grabowska-Wacławek (Bovska) — wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, artystka wizualna, ilustratorka
 • Jan Körbes — architekt, istotna część holenderskiego kolektywu artystów i architektów REFUNC,
 • Agnieszka Rasmus Zgorzelska — współtwórczyni, członkini zarządu i wydawczyni w Fundacji Centrum Architektury
 • Jakub Szczęsny — pierwszy polski architekt, którego projekt, Dom Kereta, znalazł się w kolekcji stałej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku,
 • Dariusz Śmiechowski — architekt, wykładowca ASP, edukator.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://niaiu.pl/dzialalnosc/golden-cubes-awards-2020-2023/

regulamin

https://niaiu.pl/wp-content/uploads/2022/11/Regulamin-Golden-Cubes.pdf

Jelenia Góra

termin składania prac

07.02.2023

Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze

organizator: Miasto Jelenia Góra

Trwa jednoetapowy konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania obszaru dawnego targowiska Flora w centrum Jeleniej Góry. Konkurs obejmuje część realizacyjną i ideową, a termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału mija 1 grudnia br.

Konkurs opracowała pracownia A2P2 architecture & planning

cel

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej terenu byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze. Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji architektonicznej, najlepszej pod względem programowo-przestrzennym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym, optymalnie wykorzystującej potencjał i uwarunkowania obszaru opracowania oraz spełniającej zarówno oczekiwania lokalnej społeczności, jak i wpisującej się we współczesne trendy projektowania przestrzeni miejskiej.

Teren dawnego targowiska ma stać się nowym miejscem spotkań mieszkańców oraz sprzyjać rozwojowi funkcji centrotwórczych w tym obszarze.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, ograniczonym.

Uczestnikiem konkursu może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarówno krajowa, jak i zagraniczna.

Konkurs składa się z dwóch części:

 • realizacyjnej – w postaci przestrzeni publicznej, obejmującej teren zieleni ogólnodostępnej, z ew. zapewnieniem przestrzeni dla handlu lokalnego,
 • ideowej – służącej do określenia wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dopuszczone jest zaproponowanie zabudowy kubaturowej). Nie jest planowana do realizacji, lecz posłuży do określenia wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyniki konkursu będą stanowić podstawę do konsultacji społecznych na temat przyszłości obszaru dawnej Flory, posłużą do ustalenia założeń nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru opracowania; zostaną zrealizowane w zakresie przestrzeni publicznej.

Obszar opracowania składa się z pięciu działek i położony jest w śródmieściu Jeleniej Góry i graniczy od zachodu ze Starym Miastem. Łączna powierzchnia wynosi 1,7212 ha (więcej niż jeleniogórski rynek). Obszar opracowania znajduje się na styku między zadbanym, doinwestowanym centrum miasta a jego zdegradowanymi częściami o bardziej peryferyjnym charakterze, ze słabymi powiązaniami ze ścisłym śródmieściem. Do celów konkursu należy m.in. wzmocnienie tych powiązań i taki dobór programu, aby nowe zagospodarowanie terenu byłej Flory stało się przestrzenią integracji mieszkańców.

wytyczne do opracowania części realizacyjnej

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa terenu po byłym targu miejskim Flora ukierunkowana na stworzenie ogólnodostępnego nowoczesnego targowiska z parkingiem oraz przyległym atrakcyjnym rekreacyjnym terenem zielonym.

Priorytetowym elementem zagospodarowania terenu byłej Flory, przeznaczonym do realizacji, jest nowa przestrzeń publiczna, planowana do wykorzystania na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz rekreacji i integracji międzypokoleniowej. Decyzja odnośnie skali możliwego do prowadzenia na obszarze opracowania lokalnego handlu oraz formy zapewnionej w tym celu infrastruktury należy do uczestników konkursu. Dopuszczone są między innymi:

 • utwardzona przestrzeń służąca na co dzień jako plac, z możliwością okazjonalnego użytkowania jako np. na pchli targ, miejsce sprzedaży warzyw i owoców od lokalnych producentów (bezpośrednio z samochodu dostawczego) lub miejsce cyklicznych wydarzeń odbywających się w Jeleniej Górze,
 • większy zadaszony obszar z ladami targowymi,
 • pawilony handlowo-usługowe, w tym gastronomiczne, wkomponowane w zieleń.

Kluczowe jest zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej (toaleta, punkty do podłączenia prądu, bieżąca woda itp.). Należy przewidzieć wielofunkcyjność przestrzeni, pozwalająca na różne sposoby użytkowania np. miejsce handlu lokalnego poza dniami targowymi może być przestrzenią wykorzystywaną do jeżdżenia na rolkach/ deskorolkach albo gry w koszykówkę (należy dobrać odpowiednie nawierzchnie).

Miejsce ma sprzyjać międzypokoleniowej integracji, w tym zapewniać zarówno możliwość odpoczynku, obejmującego m.in. obserwowanie miejskiego życia, jak i aktywnego spędzania czasu. Teren zieleni powinien obejmować zieleń o zróżnicowanej wysokości i charakterze, w tym zimozieloną. Koncepcja może nawiązywać do przeszłości miejsca — barokowych ogrodów ozdobnych, ale i lokalnej uprawy roślin (rozumianej współcześnie jako urban gardening) i handlu lokalnymi produktami. Zieleń powinna zapewniać latem cień, a także zapobiegać powstawaniu wysp ciepła i wprowadzać zdrowy mikroklimat. Niezbędne jest zapewnienie obszarów zacienionych (zabudową, drzewami lub elementami wyposażenia przestrzeni publicznej), lecz rekomenduje się jednocześnie zachowanie dobrze nasłonecznionej części terenu.

Dopuszczone jest wprowadzenie elementów zagospodarowania związanych z wodą, np. fontann lub sadzawek, przy czym wskazane jest zintegrowanie ich z zagospodarowaniem terenu w ramach systemu błękitno-zielonej infrastruktury (ogrody deszczowe, rowy retencyjne itp.) oraz wybór rozwiązań niegenerujących nadmiernych kosztów utrzymania.

Przestrzeń musi być dostępna dla wszystkich, w szczególności dla mieszkańców reprezentujących każdą grupę wiekową, stan zdrowia i status społeczny. Nie jest dopuszczone zapewnienie wyłącznie „płatnych” miejsc do siedzenia (w ogródkach gastronomicznych).

W przestrzeni powinny znaleźć się m.in. następujące elementy wyposażenia i umeblowania:

 • zdrój uliczny z wodą pitną,
 • toaleta publiczna,
 • ławki spełniające wymagania dotyczące dostępności (z podłokietnikami i oparciami),
 • nieformalne miejsca do siedzenia,
 • stojaki na rowery,
 • toaleta dla psów.

wytyczne do opracowania części ideowej

Część ideowa obejmuje zagospodarowanie całego obszaru opracowania i może przewidywać zabudowę. Chociaż zalecenia konserwatorskie nie uwzględniają większych obiektów kubaturowych poza pawilonami nawiązującymi do przeszłości miejsca, można uwzględnić je w koncepcji konkursowej (część ideowa). Zabudowa ma być tłem, definiującym ramy przestrzenne nowej przestrzeni publicznej i zieleni. Powinna zostać zaplanowana z poszanowaniem dla dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego Jeleniej Góry.

Ponieważ obszar dawnej Flory stanowi strefę pośrednią pomiędzy samym centrum miasta a zdegradowaną częścią śródmieścia, należy go tak zagospodarować, aby nie stanowił bariery, lecz pozwolił na integrację tych obszarów. Należy założyć, że w przyszłości, z uwagi na atrakcyjną lokalizację, zabudowa przemysłowa o niskiej intensywności, położona na południe od obszaru opracowania, w obrębie miejskiego kwartału, może zostać zastąpiona inwestycjami o śródmiejskim charakterze. Proponowane przez uczestników konkursu koncepcje powinny uwzględniać to uwarunkowanie i pozwalać na swobodę kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu na tych działkach.

Rekomendowane jest założenie usług w parterach oraz powiązanie ich z projektowaną przestrzenią publiczną. Lokale usługowe należy planować jako elastyczne, mogące przyjąć różne funkcje: zarówno komercyjne (sklepy, punkty usługowe), jak i publiczne (np. biblioteka, żłobek, klub seniora, centrum aktywności lokalnej). Na wyższych kondygnacjach dopuszczone są zarówno funkcje usługowe (biura, funkcje noclegowe, inne usługi), jak i mieszkaniowe. Rekomendowane jest zaplanowanie typowego dla śródmieść miksu funkcji centrotwórczych.

Miejsca postojowe zintegrowane z funkcją, ew. miejsca postojowe przyuliczne. Niezbędne jest zaplanowanie miejsc dla osób z kartą parkingową, w liczbie nie mniejszej niż wynikająca z przepisów, dogodnie zlokalizowanych względem proponowanych na obszarze opracowania funkcji. Z uwagi na częste na obszarach miejskiego handlu nielegalne i chaotyczne parkowanie, należy zaproponować zintegrowane z koncepcją rozwiązania architektoniczne zapobiegające temu negatywnemu zjawisku. Należy jednak unikać wprowadzania słupków, wykorzystując inne elementy zagospodarowania i wyposażenia terenu. Należy zastosować wskaźniki parkingowe określone w obowiązującym Studium, przy czym dopuszczone jest ustalenie pewnej liczby dodatkowych, ogólnodostępnych miejsc postojowych. Rekomendowane jest zapewnienie parkingów w podziemnych halach garażowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na ich zakres w odniesieniu do obrysów planowanych budynków, aby umożliwić nasadzenia drzew w planowanej przestrzeni publicznej.

Niezbędne jest zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów. Rekomendowane jest zapewnienie bezpieczeństwa m.in. przy pomocy nadzoru sąsiedzkiego oraz ogólnych zasad „Secured by Design”.

Istotne jest, aby koszty eksploatacji części realizacyjnej konkursu były jak najniższe. Rekomendowane jest zintegrowanie w tym zakresie celów ekonomicznych i proekologicznych (np. stosowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych, łąki kwietne zamiast wymagających regularnej pielęgnacji trawników itp.).

Projekt powinien obejmować rozwiązania zrównoważone pod względem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, w tym przeciwdziałające zmianom klimatycznym:

 • nacisk na korzystanie ze zrównoważonych środków transportu, zwłaszcza ruchu pieszego i rowerowego,
 • dobór programu i formy pozwalających na rozwój śródmieścia Jeleniej Góry zgodnie z koncepcją miasta piętnastominutowego,
 • wykorzystanie walorów działki w celu m.in. zapewnienia możliwości realizacji budownictwa pasywnego lub energooszczędnego (kompaktowe bryły, usytuowanie na działce względem stron świata),
 • użycie odnawialnych i proekologicznych materiałów budowlanych,
 • retencjonowanie wody opadowej na własnym terenie,
 • unikanie powstawania wysp ciepła, zapewniające utrzymanie zdrowia i komfortu użytkowników, w tym ze szczególnymi potrzebami, czyli m.in. zapewnienie zacienionych miejsc odpoczynku,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu i działanie w kierunku uzyskania tzw. społecznego miksu (np. poprzez połączenie w ramach koncepcji mieszkań komunalnych i prywatnych lub np. pomysłów na formy zamieszkania wielopokoleniowego),
 • zaproponowanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, np. ogniw fotowoltaicznych (jako rozwiązania do późniejszego uzgodnienia przez służby konserwatorskie z uwagi na możliwą ekspozycję w strefie ochrony konserwatorskiej),
 • energooszczędne źródła światła i brak zanieczyszczenia światłem,
 • inne, do wyjaśnienia w koncepcji konkursowej.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w załącznikach do regulaminu, do pobrania tutaj.

nagrody

W konkursie przewidziane są trzy nagrody, a ich wartość wynosi 50 tys. zł.

 • I Nagroda — 35 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na
  opracowaniu uszczegółowienia pracy konkursowej, opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla wydzielonego fragmentu terenu, wytycznych do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonaniu innych zadań
 • II Nagroda — 10 tys. zł,
 • III Nagroda — 5 tys. zł.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 1 grudnia 2022 roku, godz. 10:00,
 • termin składania prac konkursowych – do 7 lutego 2022 roku, godz. 11:00,
 • ogłoszenie wyników – termin zostanie podany na stronie konkursu.

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Aleksandra Wasilkowska – przewodnicząca Sądu, architektka, artystka, scenografka, ekspertka w zakresie tematyki miejskiego handlu,
 • Sylwia Bajor – zastępczyni przewodniczącej Sądu, naczelniczka Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra
 • Łukasz Pancewicz – sędzia referent, urbanista, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej,
 • Urszula Forczek-Brataniec – architektka i architektka krajobrazu, prof. Politechniki Krakowskiej w Katedrze Architektury Krajobrazu,
 • Piotr Górka – architekt, doradca miast Związku Miast Polskich
 • Renata Kwiatek – p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Urzędu Miasta Jelenia Góra,
 • Julian Wajenerowski – Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Funkcję sekretarzyni konkursu pełni Monika Arczyńska. Zastępcą sekretarzyni jest Monika Kardyś.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/690867

Ogólnopolski

termin składania prac

31.01.2023

Konkurs „Design For Future”

organizator: Polska Izba Przemysłu Targowego

Polska Izba Przemysłu Targowego ogłosiła konkurs „Design For Future” przeznaczony dla studentek i studentów architektury wnętrz i projektowania. Wyzwaniem jest projekt koncepcyjny stoiska targowego lub ekspozycji targowej.

cel

Celem konkursu jest propagowanie wśród młodego pokolenia projektantów nowatorskich rozwiązań architektonicznych w wystawiennictwie i działalności eventowej, budowanie potrzeby dbania o wysoką jakości usług w zakresie projektowania stoisk targowo-wystawienniczych oraz propagowanie ekologicznego podejścia do projektowania stoisk targowo-wystawienniczych ze szczególnym
uwzględnieniem strategii jak najszybszego dojścia do zero netto emisji gazów CO2.

warunki

Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu koncepcyjnego stoiska targowego / ekspozycji targowej.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 • ekspozycje targowe o powierzchni do 80 metrów kwadratowych,
 • ekspozycje targowe o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające aktualny status studenta szkoły wyższej, które w dniu zakończenia konkursu nie ukończyły 26 roku życia, posiadające miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełniące zdolność do czynności prawnych.

W konkursie mogą brać udział zespoły, pod warunkiem, że praca zostanie zgłoszona przez jednego uczestnika — lidera zespołu. Maksymalna liczba członków zespołów to trzy osoby.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie zgłoszenia wraz z aktualnym zaświadczeniem z uczelni o statusie studenta na rok akademicki 2022/2023 oraz z potwierdzaniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł do 31 stycznia 2023 roku oraz wniosku konkursowego do 31 marca 2023 roku.

Wnioski konkursowe powinny zawierać:

 • rysunek techniczny w skali,
 • wizualizację koncepcji,
 • dodatkowym atutem będzie makieta projektu (fotografie makiety o wymiarach 50×70 cm w rozdzielczości min. 150 dpi należy dołączyć do pracy konkursowej)

Na wizualizację koncepcji powinny składać się maximum 4 plansze o wymiarach 50×70 cm w rozdzielczości min. 150 dpi zawierające nazwę oraz krótki opis projektu, bez danych autora/autorów projektu.

nagrody

W każdej z kategorii konkursowych jury przyznaje trzy nagrody.

 • I Nagroda — stypendium o wartości 3 tys. zł netto
 • II Nagroda — stypendium o wartości 1,5 tys. zł netto
 • III Nagroda — stypendium o wartości 1 tys. zł netto

Wszyscy laureaci otrzymują również bilety wstępu na wybrane targi organizowane przez członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
Dodatkowo laureaci I Nagrody będą mieli możliwość odbycia stażu w firmie budującej stoiska.

Jury dokonuje oceny nadesłanej dokumentacji projektowej pod kątem następujących kryteriów:

 • nowatorskich rozwiązań architektonicznych w wystawiennictwie,
 • realizacji celów marketingowo-sprzedażowych,
 • stosowania nowych i ekologicznych technologii i materiałów,
 • ciekawej, nowoczesnej myśli wystawienniczej zrywającej z tradycyjnym rozumieniem stoisk.

kalendarium

 • zgłoszenie udziału i wpłata wpisowego – do 31 stycznia 2023 roku,
 • składanie prac – do 31 marca 2023 roku,
 • obrady jury – kwiecień 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników – do 12 maja 2023 roku,
 • wręczenie nagród (gala z okazji Global Exhibitions Day) – 7 czerwca 2023 roku.

jury

Jury konkursu jest powołane przez organizatora i składa się z ekspertów szkół wyższych z wydziału: projektowania/architektury wnętrz, wystawiennictwa, wzornictwa, marketingu, przedstawicieli mediów branży wnętrz i branży marketingu, praktyków w dziedzinie projektowania i budowy ekspozycji targowych i eventowych, reprezentujących organizatora konkursu.

W skład jury wchodzą:

 • prof. Remigiusz Grochal – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa,
 • Maciej Sobolewski – właściciel firmy TECON SERVICE Kompleksowa Zabudowa Stoisk Targowych,
 • Alba Labuda – projektantka i właścicielka firmy labuda design,
 • Beata Kozyra – prezeska zarządu, Polska Izba Przemysłu Targowego.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://polfair.pl/konkurs-dla-studentow-design-for-future/

regulamin

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Regulamin-Konkursu-PIPT-Design-for-future.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

02.12.2022

Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności

organizator: Ministerstwo Rozwoju i Technologii | inwestor: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zorganizowało konkurs we współpracy z SARP (nr 023/R/2022) konkurs na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zorganizowało konkurs we współpracy z SARP (nr 023/R/2022) konkurs na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności.

Cel

Celem konkursu jest uzyskanie maksymalnie pięciu najlepszych pod względem architektonicznym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznych typowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności. Konkurs jest otwarty i dwuetapowy.

Warunki

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Etap I obejmuje przygotowanie opracowania studialnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie konkursu. Etap II konkursu zadaniem uczestników, których opracowania studialne zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu Konkursu będzie przygotowanie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

Projekty będą oceniane przez pryzmat następujących kryteriów:

 1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych,
 2. Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku,
 3. Stopień i zasadność uwzględnienia rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i ograniczających wpływ inwestycji na środowisko.
 4. Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji oraz jej użytkowania i utrzymania.

Nagrody

Organizatorzy przewidzieli 5 równorzędnych nagród o wysokości 40 000 złotych brutto. Każdy nagrodzony otrzyma za zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Dodatkowo przewiduje się zwrot kosztów w wysokości po 20 000 zł brutto dla wszystkich Uczestników konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do etapu II Konkursu i skutecznie złożyli prace konkursowe.

Harmonogram konkursu

 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura 1) — 28.11.2022
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie – składanie — 02.12.2022 do godziny 12:00
 • Dopuszczenie do udziału w konkursie — 22.12.2022
 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura 2) — 23.01.2023
 • Opracowania studialne – składanie — 13.02.2023 do godziny 15:00
 • Kwalifikacja do etapu II konkursu — 28.02.2023
 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura 3) — 27.03.2023
 • Prace konkursowe – składanie — 25.04.2023 do godziny 15:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu — nie wcześniej niż 24.05.2023

Sąd konkursowy

 • Bolesław Stelmach – Przewodniczący Sądu konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa,
 • Piotr Jurkiewicz – Sędzia referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa,
 • Jerzy Grochulski – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa,
 • Grzegorz Muszyński – Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii ds. mieszkalnictwa w programach współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Juliusz Tetzlaff – Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sędzia ze strony Organizatora,
 • Zuzanna Lulińska – Główny specjalista w Departamencie Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sędzia ze strony Organizatora.

 

warunki

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-na-koncepcje-architektoniczna-wielorodzinnego-budynku-mieszkalnego-o-obnizonej-energochlonnosci

regulamin

file:///C:/Users/User/Downloads/REGULAMIN_KONKURSU_10_11_2022-1.pdf

Sękocin Stary

termin składania prac

06.12.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej nowej siedziby Zakładu Informatyki Lasów Państwowych wraz z zagospodarowaniem terenu

organizator: Skarb Państwa, Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego | inwestor: Skarb Państwa, Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego

Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego ogłosił konkurs na projekt nowego budynku administracyjnego w Sękocinie Starym. Konkurs jest konkursem nieograniczonym, jednoetapowym.

Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego ogłosił konkurs na projekt nowego budynku administracyjnego w Sękocinie Starym.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wybranie najlepszej koncepcji architektoniczno-budowlanej nowej siedziby (budynku administracyjnego) Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.
Następstwem konkursu będzie wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Wszczęcie tegoż postępowania odbędzie się poprzez zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji.

warunki

Konkurs jest konkursem nieograniczonym, jednoetapowym. Jego przedmiotem jest wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku administracyjnego Zakładu Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu działki zlokalizowanej w Sękocinie Starym, w gminie Raszyn.
 
Koncepcja powinna w optymalny sposób spełniać oczekiwania Zamawiającego co do rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych przy zachowaniu założeń ekonomicznych. Obiekt powinien być wykonany w technologii drewnianej prefabrykowanej, a jego forma i wyposażenie powinny spełniać standardy przewidziane dla budynków pasywnych.
 
Prawa, w tym wszelkie prawa autorskie na wszystkich znanych w chwili przeniesienia polach eksploatacji, do nagrodzonych prac oraz do wybranej przez Sąd konkursowy koncepcji zostaną przeniesione na Zamawiającego.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

Zamawiający przewiduje przyznanie jednej nagrody pieniężnej (w wysokości 25 000 zł oraz zaproszenie autora do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki) dla uczestnika konkursu, którego praca została najwyżej oceniona.
Zamawiający ma również prawo do przyznania dwóch nagród pieniężnych dla prac, które zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce w punktacji:
 • II Nagroda 15 000 zł netto
 • III Nagroda 10 000 zł netto

kalendarium

 • Termin składania prac konkursowych: do 06.12.2022 r., godz. 11:00

sąd konkursowy

 • Marek Nowakowski – przewodniczący
 • Paweł Szetela
 • Michał Lachowski

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/685428

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/685428

Ogólnopolski

termin składania prac

17.02.2023

„Paradyż Designers”. II edycja kreatywnego konkursu dla architektów i projektantów wnętrz

organizator: Ceramika Paradyż

Rozpoczęła się II edycja konkursu „Paradyż Designers”. Tegoroczne wyzwanie to projekt dowolnego wnętrza z użyciem kolekcji płytek „Neve Creative by Maja Ganszyniec”. Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP i Stowarzyszenie Architektów Wnętrz SAW .

cel

„Paradyż Designers” to już druga edycja konkurs organizowany przez Ceramikę Paradyż, polskiego producenta płytek ceramicznych odbywająca się pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP i Stowarzyszenie Architektów Wnętrz SAW.

Jego celem, jak podkreślają organizatorzy, jest świadome i zrównoważone projektowanie, kreatywne wykorzystanie struktur i kolorów, twórcze podejście do małych formatów, a przede wszystkim indywidualna koncepcja ponadczasowego wnętrza z wykorzystaniem płytek ceramicznych z kolekcji „Neve Creative by Maja Ganszyniec”.

„Neve Creative to kolekcja zbudowana na małym, białym kwadracie. To on jest fundamentem modułowej geometrii, która wraz z paletą naturalnych kolorów oraz zróżnicowanymi strukturami pozwala tworzyć zindywidualizowane rozwiązania. Ta kolekcja to narzędzie, które oddaję w ręce twórczych osób. Jestem pewna, że zobaczę zaskakujące rozwiązania, odpowiadające wrażliwości i osobistemu spojrzeniu uczestników” — mówi Maja Ganszyniec, przewodnicząca jury.

warunki

Organizatorzy II edycji konkursu „Paradyż Designers stawiają na nieszablonowe i twórcze podejście do całego procesu projektowego. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu wizualizacji 3D przedstawiającej aranżację dowolnego wnętrza o powierzchni do 80 m², koniecznie z wykorzystaniem kolekcji Neve Creative oraz opcjonalnie innych płytek podłogowych i ściennych z pełnej oferty marki Paradyż.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby wykonujące zawód architekta, architekta wnętrz, projektanta, dekoratora wnętrz oraz studenci i studentki wyższych uczelni na kierunku związanym z architekturą, czy też architekturą wnętrz. Każda osoba może zgłosić nieograniczoną liczbę prac.

nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I Nagroda30 tys. zł, biznesowa sesja zdjęciowa z fotografem Marcinem Tyszką, konsultacje wizerunkowe zrealizowane przez firmę Home Sweet Home PR, promocja wyróżnionego projektu z użyciem produktu Paradyż w mediach ogólnopolskich i mediach własnych Paradyż,
 • II Nagroda20 tys. zł, konsultacje wizerunkowe zrealizowane przez firmę Home Sweet Home PR, promocja wyróżnionego projektu z użyciem produktu Paradyż w mediach ogólnopolskich i mediach własnych Paradyż,
 • III Nagroda10 tys. zł, konsultacje wizerunkowe zrealizowane przez firmę Home Sweet Home PR, promocja wyróżnionego projektu z użyciem produktu Paradyż w mediach ogólnopolskich i mediach własnych Paradyż,
 • Nagroda Debiut Roku5 tys. zł, konsultacje wizerunkowe zrealizowane przez firmę Home Sweet Home PR, możliwość stażu w pracowni APA Wojciechowski, promocja wyróżnionego projektu z użyciem produktu Paradyż w mediach ogólnopolskich i mediach własnych Paradyż,
 • Dwa wyróżnienia 2,5 tys. zł każde, promocja wyróżnionego projektu z użyciem produktu Paradyż w mediach ogólnopolskich i mediach własnych Paradyż.

kalendarium

 • zgłaszanie projektów – do 17 lutego 2023 roku,
 • obrady jury – od 17 do 9 marca 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników konkursu – 9 marca 2023 roku.

jury

Prace konkursowe oceni jury w składzie:

 • Maja Ganszyniec – projektantka, przewodnicząca jury,
 • Anna Tępińska-Marcinek – współwłaścicielka i członkini zarządu Ceramiki Paradyż,
 • Marcin Tyszka – fotograf,
 • Agnieszka Kalinowska-Sołtys – architektka, prezeska Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 • Paweł Sokół – architekt wnętrz, prezes Stowarzyszenia Architektów Wnętrz,
 • Ina Lekiewicz – redaktorka naczelna magazynu Vogue,
 • Marcin Szczelina – krytyk architektury, redaktor naczelny Architecture Snob,
 • Aldona Chudzicka – dyrektorka rozwoju produktu w Ceramice Paradyż,
 • Paweł Szczygieł – architekt, zwycięzca I edycji „Paradyż Designers”.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania, tekstury, katalog i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.paradyz.com/konkurs/

regulamin

https://www.paradyz.com/konkurs/edycja-2022/pobierz/Regulamin_Paradyz_Designers.pdf

Warszawa

termin składania prac

03.02.2023

Konkurs architektoniczny na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie

organizator: Narodowe Archiwum Cyfrowe, SARP oddział Warszawski | inwestor: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji adaptacji  i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

Konkurs SARP nr 1032

Cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

Warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, w którym nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia który w szczególności będzie polegał na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i na podstawie wybranej pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku NAC.

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa proponowanych rozwiązań wnętrz budynku NAC.

c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania wokół budynku NAC.

d) Zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem Inwestycji na środowisko.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.

f) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji.

Nagrody

Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych za wykonanie i przeniesienie praw do wybranych prac konkursowych w wysokości nie mniej niż 70 000 zł brutto, podzieloną w następujący sposób:

I Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto

II Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto

III Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto

Dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień — 5 000,00 zł brutto na pracę

Kalendarium

 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura 1): do 21.11.2022 r.
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: 11.2022 r.
 • Dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 09.12.2022 r.
 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura 2): 16.01.2023 r.
 • Prace konkursowe — składanie: 03.02.2023 r. do godziny 15:00.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 20.02.2023 r.

Sąd konkursowy

 • Bolesław Stelmach — przewodniczący Sądu konkursowego
 • Dorota Bagińska — sędzia referent
 • Paweł Pieniężny
 • Ryszard Wojtkowski
 • Katarzyna Plewka
 • Marcin Słoński
 • Piotr Strembski

Sekretarz konkursu — Rafał Mroczkowski

warunki

https://konkurs-nac.sarp.warszawa.pl/

regulamin

http://konkurs-nac.sarp.warszawa.pl/wp-content/uploads/2022/11/REGULAMIN-KONKURSU_NAC_OSTATECZNY.pdf

Warszawa

termin składania prac

16.03.2023

Jednoetapowy, realizacyjny konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku

organizator: Muzeum Wojska Polskiego

Muzeum Wojska Polskiego oraz SARP oddział Warszawa zapraszają do udziału w jednoetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym na koncepcję plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Konkurs rekomendowany przez SARP nr 022/R/2022

cel

Celem konkursu jest uzyskanie kompleksowej koncepcji plastyczno-przestrzennej ekspozycji, odpowiadającej w najlepszym dostępnym stopniu funkcji i społecznej randze oddziały organizatora – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, odpowiadającej wytycznym projektowym i założeniom finansowym organizatora oraz zapewniającej realizację misji społecznej Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym, w którym nagrodami są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autora/autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji ekspozycji nie powinien przekroczyć kwoty 30 mln zł brutto.

Konkurs podzielony jest na etap kwalifikacyjny (składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszenie przez organizatora do składania prac konkursowych) i etap II (składanie prac, ocena, rozstrzygnięcie konkursu).

Założenia wystawiennicze

Scenariusz wystawy stałej w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku powinien charakteryzować się próbą pogodzenia tradycyjnego systemu wystawienniczego ze współczesnymi trendami przeniesienia narracji w świat cyfrowy. W związku z powyższym zwiedzający powinien mieć możliwość samodzielnego odkrywania treści poprzez interakcje i doświadczenie.

Wystawa będzie miała za zadanie opowiedzieć o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, wynikającym z kontekstu walk narodu polskiego ze wschodnim sąsiadem o utrzymanie bytu państwowego lub okresowymi zrywami powstańczymi, budowania państwowości po okresie zaborów w obszarach: politycznym, wojskowym, samorządowym, społecznym, widziane również przez pryzmat kontaktów międzynarodowych z krajami ustosunkowanymi do Polski przyjaźnie, neutralnie lub wrogo. Dla organizatorów ważne jest, aby zachować chronologię, eksponując najważniejsze wydarzenia o randze międzynarodowej, a w niektórych przypadkach lokalnej.

Na wystawie zostaną zaprezentowane zabytki trójwymiarowe, jak i dwuwymiarowe z zachowaniem zasad konserwatorskich.
Dopełnieniem będą repliki i kopie zabytków, które Muzeum WP posiada w ograniczonej liczbie. Uzupełnieniem wystawy będą multimedia, które pozwolą na przekazanie dodatkowych treści.

Celem wystawy będzie:

 • wzbudzenie zainteresowania tematyką Bitwy Warszawskiej 1920 roku — zarówno pod kątem wojskowym, politycznym, regionalnym,
 • propagowanie idei, że była to „18-ta decydująca bitwa w dziejach świata”, która powstrzymała ekspansję komunizmu w Europie na dwa dziesięciolecia,
 • edukacja z naciskiem na emocjonalne zdobywanie wiedzy,
 • propagowanie postaw państwotwórczych, współpracy ponad podziałami, osobistego poświęcenia,
 • propagowanie dziejów Ossowa,
 • propagowanie walorów turystycznych Mazowsza, Podlasia, Pomorza, Lubelszczyzny.

Konkurs na wystawę stałą obejmuje wykonanie aranżacji dwóch kondygnacji: 1. piętra i klatki schodowej oraz 2. piętra.
Ekspozycja będzie wymagała zastosowania różnorodności gablot pod względem formy, wynikających z warunków przeznaczenia. Gabloty na muzealia muszą być dostosowane do ekspozycji i spełniać wymagania konserwatorskie.

Wykaz istotnych muzealiów lub ich kopii do umieszczenia na ekspozycji dostępny jest w załączniku nr. 6a.

nagrody

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia.

 • I Nagroda – 60 tys. zł brutto,
 • II Nagroda – 40 tys. zł brutto,
 • III Nagroda – 30 tys. zł brutto,
 • dwa wyróżnienia równorzędne – 15 tys. zł brutto.

Kryteria oceny:

 • atrakcyjność formy prezentacji ekspozycji, walory funkcjonalno-przestrzenne oraz wartości edukacyjne, przedstawione w pracy konkursowej,
 • atrakcyjność i rzetelność historyczna scenariusza wystawy,
 • koszty realizacji rozwiązań przedstawionych w pracy konkursowej,
 • ekonomika i koszty użytkowania rozwiązań przedstawionych w pracy konkursowej.

kalendarium

 • wnioski o dopuszczenie do konkursu – do 28 listopada 2022 roku, do godz. 12.00,
 • dopuszczenie do udziału w konkursie – 20 grudnia 2022 roku,
 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 17 lutego 2023 roku,
 • ostateczny termin składania prac konkursowych – do 16 marca 2023, do godz. 15.00.
 • ogłoszenie wyników – 31 marca 2023 roku.

sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z dziewięciu osób:

 • Szczepan Wroński – przewodniczący Sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawa,
 • Iwona Borkowska – SARP oddział Warszawa,
 • dr hab. Marek Chowaniec – prodziekan Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
 • prof. Jan Żaryn – członek Zespołu Programowo-Naukowego ds. ekspozycji oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie przy Ministrze Obrony Narodowej,
 • prof. Janusz Odziemkowski – członek Zespołu Programowo-Naukowego ds. ekspozycji oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie przy Ministrze Obrony Narodowej,
 • prof. Wiesław Wysocki – członek Zespołu Programowo-Naukowego ds. ekspozycji oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie przy Ministrze Obrony Narodowej,
 • Witold Głębowicz,
 • Michał Pacut,
 • Jarosław Stryjek.

Funkcję sekretarza konkursu pełni Rafał Mroczkowski.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania znajduje się na stronie konkursu.

warunki

http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenie-o-jednoetapowym-realizacyjnym-konkursie-na-koncepcje-plastyczno-przestrzenna-ekspozycji-stalej-oddzialu-muzeum-wojska-polskiego-w-warszawie-muzeum-bitwy-warszawskiej-192/

regulamin

http://bip.muzeumwp.pl/wp-content/uploads/2022/11/Og%C5%82oszenie-o-konkursie.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

25.01.2023

Jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO w Osace, Japonia 2025

organizator: Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiła prowadzony w formule flamandzkiej, jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na projekt Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO w Osace w Japonii 2025 roku.

Konkurs SARP nr 1031

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji, zgodnej z założeniami, wytyczne i uwarunkowaniami do opracowania koncepcji będącej przedmiotem konkurs wskazanymi w regulaminie jako zakres opracowania konkursowego.

Zadaniem podstawowym konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę prac konkursowych zgodnie z zasadami regulaminu, najlepszej koncepcji konkursowej. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą i otrzyma I Nagrodę zaproszony zostanie do negocjacji umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji i wynikającym z przedstawionej pracy konkursowej, pozyskanie i opracowanie materiałów przedprojektowych oraz innych niezbędnych opracowań i materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy, ograniczony i realizacyjny, prowadzony w formule flamandzkiej. Oznacza to, że nie jest konkursem o charakterze anonimowym, a uczestnicy składać będą prace dopiero po wstępnej kalifikacji.

Konkurs poprzedzony jest fazą kwalifikacji wstępnej kandydatów (Etap I), a następnie fazą warsztatów i wyboru najlepszych prac konkursowych (Etap II). Na podstawie zgłoszeń jury zaprosi od trzech do pięciu pracowni, które będą zobowiązane przesłać swoje portfolio, wstępne szkice i opis ideowy dla przyszłego pawilonu Polski na EXPO.

Każdemu z uczestników konkursu, niezależnie od przyznanych nagród pieniężnych, zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł brutto za udział w Etapie II konkursu i złożenie kompletnej pracy konkursowej.

Zadaniem podstawowym jest stworzenie wizji architektoniczno-przestrzennej pawilonu Polski wraz z projektem zagospodarowania terenu przyległego (działki) podczas EXPO 2025 w Osace, odpowiadającej zamierzeniu promocji Polski na możliwie wielu polach jej dorobku kulturowego i gospodarczego oraz wyróżniającej nasz kraj w grupie pawilonów na wystawie EXPO 2025, zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz koncepcją programową.

idea przewodnia

Polska na Wystawie EXPO 2025 w Osace ma zaprezentować się jako kraj:

 • o ogromnych pokładach kreatywności oraz zdolności do twórczego czerpania z wyzwań przynoszonych przez społeczeństwo i naturę
 • ceniący poczucie specyfiki miejsca życia i szacunek do niego, akceptujący i czerpiący z bogatego dziedzictwa w dążeniu do wspólnej przyszłości,
 • wybitnych jednostek, z uwzględnieniem zwłaszcza postaci Fryderyka Chopina, jako nośnika wartości opowiadających o Polsce
 • którego głównym zasobem są ludzie — twórczy, otwarci, profesjonalni, świadomi wyzwań życia, odważni w swoich myślach i działaniach, wyprzedzający czasy, w którym przyszło im żyć,
 • którego społeczeństwo posiada „kreatywny gen” przekazywany przez pokolenia, pozwalający na aktywne działanie na rzecz lepszej przyszłości, wspierający elastyczność względem nieoczekiwanych globalnych zmian, będący siłą generującą nowe idee rozwiązań technologicznych i społecznych,
 • zamieszkiwany przez ludzi otwartych, dobrze wykształconych i kreatywnych,
 • szanujący kulturę kraju gospodarza — Japonii i poszukujący połączeń pomiędzy kulturami z wyczuciem wrażliwości Japończyków,
 • nowoczesny, młody duchem i pełen pozytywnych odniesień — w przeciwwadze do obecnego postrzegania naszego kraju przez kraj gospodarza przez pryzmat tragicznych doświadczeń wojennych, traumatycznego smutku i niskiej zamożności mieszkańców,
 • posiadający innowacyjne rozwiązania, wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju i odpowiadający na główne założenia tematyczne EXPO 2025 w Osace.

Priorytety i główne akcenty Pawilonu Polski na Wystawie EXPO 2025

Jak czytamy w regulaminie, pawilony krajów na Wystawach Światowych EXPO mają unikalny charakter — prezentują dorobek danego kraju w ramach tematu przewodniego wystawy. Realizując tak nakreślony główny cel, architektura pawilonu ma spełniać wymogi wynikające z dokumentów organizatora EXPO 2025 w Osace oraz:

 • prezentować polską kreatywność w zakresie dziedzin projektowych i być przykładem opisanego w Koncepcji Programowej udziału Polski w EXPO 2025 w Osace „genu kreatywnego”,
 • bryła architektoniczna i fasada Pawilonu Polski powinny w nowoczesny sposób nawiązywać do kultury, tradycji Polski oraz polskiej interpretacji tematu przewodniego,
 • projekt powinien uwzględniać specyfikę wydarzenia oraz prezentować atrakcyjny wizualnie, charakterystyczny obiekt pozwalający na plastyczną adaptację wnętrza do przygotowywanej w ramach osobnego konkursu wystawy stałej i ścieżki zwiedzania,
 • Pawilon Polski powinien zostać zaprojektowany i wykonany za pomocą rozwiązań przyjaznych środowisku,
 • projekt powinien być oparty o dostępne na japońskim rynku budownictwo modułowe/systemy modułowe, zapewniające sprawną i terminową realizację projektu budowlanego i stanowiące nieodzowny element zrównoważonego rozwoju.

Wytyczne funkcjonalno-przestrzenne:

 • przyciągająca wzrok fasada zewnętrzna, wraz z oświetleniem nocnym,
 • „witacz” identyfikujący kraj — w dwóch językach japońskim i angielskim,
 • przestrzeń ekspozycyjna, w ramach której powinien znaleźć się następujący element obowiązkowy,
 • stała ekspozycja — niezmienna podczas całego EXPO 2025, odpowiadająca założeniom tematycznym i narracyjnym ścieżki zwiedzania (która będzie projektowana w ramach osobnego konkursu),
 • niewielka sala koncertowa zlokalizowana na końcu ścieżki zwiedzania, z osobnym wejściem, z możliwością wyłączenia ze ścieżki zwiedzania, która pozwala na prezentację treści multimedialnych zarówno podczas działań scenicznych, jak i wtedy, gdy nie są realizowane — niezwiązanych z prezentacjami scenicznymi zawierająca garderoby dla artystów, wejście z zewnątrz do Sali koncertowej nie może być utożsamiane z wejściem głównym do pawilonu i początkiem ścieżki zwiedzania. Powinno zostać zaprojektowane w sposób umożliwiający dwojakie (nie więcej) wykorzystanie — jako zakończenie ścieżki zwiedzania, celem udziału w aktywnościach zaplanowanych wyłącznie w tej przestrzeni,
 • część biurowa A obejmująca co najmniej — stanowisko recepcyjne wraz z zapleczem kuchennym, salę spotkań (mała salka konferencyjna dostosowana do organizacji spotkań dla ok. 6-10 osób), pokój wice Komisarza/Dyrektora Pawilonu; pokój Komisarza Generalnego przystosowany do odbywania spotkań dla maks. 6 osób.
 • część biurowa B obejmująca co najmniej — przestrzeń biurową z miejscami pracy dla personelu, min. 10 osób, zaplecze magazynowe, zaplecze kuchenne, zaplecze sanitarne z 2 osobnymi toaletami, strefę socjalną dla pracowników pawilonu, obejmującą zaplecze sanitarne z prysznicami, szafkami na ubranie oraz miejscem na odpoczynek,
 • zagospodarowanie terenu przyległego do pawilonu, zapewniającego komfort przebywania oraz walory estetyczne (przykładowo zieleń), zabezpieczonego przed nadmiernym nasłonecznieniem, z uwzględnieniem strefy kolejkowania oraz przestrzeni opcjonalnie do wykorzystania do celów informacyjnych lub drobnych prezentacji (dwie-trzy osoby),
 • restauracja zlokalizowana w części wewnętrznej, pozwalająca — w miarę możliwości przestrzennych, na obsługę gości na miejscu bądź zorientowana na sprzedaż dań na wynos, z uwzględnieniem możliwej kolejki, a także zaplecza kuchennego, sanitarnego oraz magazynowego; restauracja musi być dostępna niezależnie od ścieżki zwiedzania,
 • sklep zlokalizowany w części wewnętrznej pawilonu, na końcu ścieżki zwiedzania, musi być dostępny także niezależnie od ścieżki zwiedzania.

Projekt powinien uwzględniać osobne wejścia dla obsługi i pracowników biurowych (strefa biurowa B i zaplecze socjalne), osobne dla gości strefy biurowej A oraz główne wejście i wyjście dla gości odwiedzających ekspozycję. Powinien być zapewniony niezależny dostęp do Sali koncertowej, restauracji i sklepu. Należy zapewnić łatwe i szybkie przejścia pomiędzy strefami, zwłaszcza strefą biurową A i strefą biurową B. Oddzielenie jednak powinno być na tyle wyraźne, żeby wzajemnie strefy te nie przenikały się wizualnie i dźwiękowo.

Przestrzeń powinna zostać zaplanowana w sposób ergonomiczny, zapobiegający powstawaniu zatorów na ścieżce zwiedzania, umożliwiający prezentację treści w sposób zaskakujący i interesujący dla różnych grup zwiedzających, atrakcyjny wizualnie, pozbawiony barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz wózków dziecięcych. Z uwagi na to, że społeczeństwo Japonii posiada duży współczynnik osób po 65. roku życia, Pawilon Polski powinien być łatwy w dostępie także dla tej grupy zwiedzających.

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji nie powinien przekroczyć progów unijnych — według stanu na 19 października 2022 roku, jest to kwota 5 382 000 EUR tj. 23 969 275 zł.

Dla uczestników zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu zorganizowane zostaną warsztaty projektowe w trakcie trwania Etapu II konkursu. Warsztaty będą polegały na prezentacji Sądowi Konkursowemu przygotowanych przez uczestników koncepcji i pomysłów. Po prezentacji Sąd Konkursowy będzie zadawał pytania oraz nastąpi dyskusja merytoryczna odnośnie przedstawianych rozwiązań projektowych.

Finalna praca konkursowa powinna składać się z części graficznejczęści opisowej. Szczegóły na temat przygotowania prac znajdują się w regulaminie konkursu.

nagrody

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody.

 • I Nagroda — 50 tys. zł brutto,
 • II Nagroda — 30 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 20 tys. zł brutto.

Autorzy I Nagrody zostaną zaproszeni do negocjacji umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Za zakwalifikowanie do Etapu II konkursu każdy uczestnik, który wykonał pracę konkursową, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył pracę konkursową, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10 tys. zł brutto.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów — kryteria pierwszorzędne:

 • atrakcyjność i realność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych,
 • trafność oraz prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych (ze szczególnym uwzględnieniem elastyczności przekształceń powierzchni wystawienniczej) i programowo przestrzennych pawilonu i zagospodarowania działki,
 • ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji,
 • zasadność przyjętych rozwiązań technicznych z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych.

Kryteria drugorzędne:

 • koszt realizacji inwestycji w kontekście przyjętych rozwiązań w zestawieniu z informacją dotyczącą kosztów realizacji złożoną przez uczestnika konkursu, o której mowa w regulaminie,
 • koszt dokumentacji projektowej, o której mowa w regulaminie konkursu.

kalendarium

 • składanie pytań – do 10 listopada 2022 roku,
 • odpowiedzi na pytania – do 15 listopada 2022 roku,
 • rejestracja i zgłoszenie do II Etapu konkursu – do 24 listopada 2022 roku,
 • ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do II Etapu – do 1 grudnia 2022 roku,
 • spotkania warsztatowe z członkami Sądu Konkursowego – terminy ustalane indywidualnie,
 • termin składania prac konkursowych – do 25 stycznia 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród – 9 lutego 2023 roku,
 • ewentualna wystawa pokonkursowa – od 9 do 16 lutego 2023 roku.

sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z siedmiu osób:

 • Marek Dunikowski – architekt, przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy SARP.
 • Marcin Pawłowski – architekt, Sędzia Referent, Sędzia Konkursowy SARP,
 • Tsutomu Nozaki – architekt, Sędzia Konkursowy SARP,
 • Oskar Derych,
 • Aleksandra Tomczyk,
 • Marta Szczygieł,
 • Magdaleny Skarżyńska.

Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni Marek Szeniawski, Sędzia Konkursowy SARP, Oddział Warszawski SARP.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania znajdują się na stronie konkursu.

  warunki

  https://1031.konkurs.sarp.pl/

  regulamin

  https://1031.konkurs.sarp.pl/regulamin_konkursu/

  Warszawa

  termin składania prac

  09.01.2023

  Konkurs „Art Walk Open Call 2023”

  organizator: Fundacja Sztuka w Mieście, Ghelamco Poland

  Fundacja Sztuka w Mieście we współpracy z Ghelamco Poland ogłosiła jednoetapowy, otwarty konkurs na opracowanie projektu artystycznego w postaci koncepcji wystawy dla przestrzeni Art Walk w Warszawie.

  Fundacja Sztuka w Mieście we współpracy z Ghelamco Poland ogłosiła jednoetapowy, otwarty konkurs na opracowanie projektu artystycznego w postaci koncepcji wystawy dla przestrzeni Art Walk w Warszawie.

  Jak czytamy na stronie organizatorów — galeria Art Walk zlokalizowana na placu Europejskim została stworzona zgodnie z koncepcją wpisania sztuki w codzienne życie miasta. Umożliwia upowszechnianie prac artystów w ciekawej formule, a publiczności daje szansę na obcowanie ze sztuką poza zamkniętymi przestrzeniami galerii czy muzeów. Pasaż składa się z trzynastu segmentów, każdy z oknem ukazującym wnętrze. Ta specjalnie zaprojektowana galeria stała się miejscem całorocznych wystaw malarstwa, rzeźby i instalacji artystycznych.

  cel

  Celem konkursu: jest wyłonienie spośród nadesłanych prac najtrafniej odpowiadającego na postawione w regulaminie warunki projektu artystycznego, który stanowić będzie podstawę realizacji wystawy w galerii Art Walk, promocja kuratorek i kuratorów, twórczyń i twórców oraz ich projektów w Polsce, rozwijanie refleksji na temat przemian architektonicznych i społecznych tkanki miejskiej.

  warunki

  Konkurs ma formułę Open Call, co oznacza, że może w nim wziąć udział każda zainteresowana osoba/osoby.
  Uczestnicy wskazują osobę — kuratora/kę lub koordynatora/kę — mającą możliwości podjęcia się realizacji w przypadku wybrania ich projektu przez jury.

  Projekt ma na celu stworzenie kompletnej, całościowej, szczegółowej wizji wystawy dostosowanej do kontekstu przestrzeni Art Walk, nawiązującej do idei prezentowanych w artystycznym przekazie galerii na placu Europejskim. Zwycięska praca stanowić będzie podstawę dla realizacji wystawy w 2023 roku.

  Miejscem podstawowym opracowania jest wnętrze galerii Art Walk przy placu Europejskim w Warszawie. Miejscem dodatkowym, możliwym do uwzględnienia w koncepcji wystawy (ale niekoniecznym), jest przestrzeń placu Europejskiego w Warszawie.

  Projektowana wystawa powinna:

  • zaprezentować niepowtarzalną, wcześniej nigdzie nieopublikowaną, artystyczną koncepcję proponowanej tematyki oraz artystek i artystów oraz prac,
  • składać się z prac gotowych lub zaprojektowanych o wysokich walorach artystycznych,
  • przedstawić innowacyjne podejście do sposobu aranżacji przestrzennej galerii Art Walk,
  • spełniać kryteria trwałości prac wystawianych w przestrzeni typu witryn (np. pod względem ich odporności na naświetlanie promieniami słonecznymi itp.),
  • mieć charakter całościowy,
  • zawierać opis koncepcji wystawy wraz ze spisem wybranych/planowanych prac i ich wstępną specyfikacją,
  • zawierać wizualizacje, zdjęcia lub inne materiały graficzne przedstawiające koncepcję wystawy oraz wybrane do wystawy prace,
  • zawierać szacunkowy budżet projektu.

  Całościowe honorarium – kosztorys produkcji projektu nie może przekraczać kwoty budżetu ustalonego na realizację projektu wynoszącego 30 tys. zł netto.

  Prace można składać lub wysyłać na adres biura Ghelamco Poland (czynne w dni powszednie w godz. 9-17) — Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, z dopiskiem Art Walk Open Call 2023. Prace należy składać w formie fizycznej ze względu na konieczność złożenia oryginału oświadczeń autorów/autorek prac.

  nagrody

  Nagrodą w konkursie jest realizacja projektu w postaci wystawy w 2023 roku.

  Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  • oryginalność oraz merytoryka koncepcji wystawy,
  • atrakcyjność i dostosowanie rozwiązań technicznych do charakteru i rangi miejsca inwestycji,
  • realność przyjętych rozwiązań, w tym finansowych,
  • zgodność z oczekiwaniami wyrażonymi przez organizatora konkursu.

  kalendarium

  • wizytacja w terenie z oprowadzeniem: 4 listopada 2022 roku,
  • nadsyłanie prac konkursowych: do 9 stycznia 2023 roku (decyduje data wpłynięcia),
  • ogłoszenie wyników konkursu: do 31 stycznia 2023 roku
  • termin otwarcia wystawy: 2023 rok.

  jury

  Jury konkursowe obradować będzie w składzie:

  • Marta Czyż – członkini Rady Programowej Art Walk, historyczka sztuki i kuratorka,
  • Jakub Słomkowski – członek Rady Programowej Art Walk, artysta performer,
  • Karolina Wlazło-Malinowska – Fundacja Sztuka w Mieście, kuratorka i koordynatorka,
  • Justyna Wołowska – Ghelamco Poland, PR & Marketing Director, Fundacja Sztuka w Mieście.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów oraz pliki do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://artwalk.sztukawmiescie.pl/pl/open-call-2023/

  regulamin

  https://artwalk.sztukawmiescie.pl/wp-content/uploads/2022/10/ArtWalkOpen-Call2023_regulamin.pdf

  Poznań

  termin składania prac

  31.03.2023

  Konkurs „Tu warto żyć” – edycja 2022/2023 – Błonia Wildeckie

  organizator: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, SPAK oddział Wielkopolska, UWI Inwestycje

  Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz UWI Inwestycje zapraszają studentów i studentki do udziału w jednoetapowym konkursie na zagospodarowanie terenu Błoni Wildeckich w Poznaniu.

  cel

  Konkurs „Tu warto żyć” jest jednoetapowym, studenckim konkursem studialno-koncepcyjnym.

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych, twórczych koncepcji kreowania przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, uwzględniających jej wszechstronne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne, kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe i kompozycyjne, a także potrzeby społeczne. Koncepcje powinny prezentować rozwiązania przyszłościowe (etapowe) realne do wykonania.

  Organizatorami konkursu są: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, UWI Inwestycje.

  Patronat honorowy nad konkursem objęli: Bartosz Guss – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, prof. Wojciech Hora – Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, prof. Teofil Jesionowski – Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  warunki

  Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Błoni Wildeckich, ograniczonego ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. Mariana Żelazka i Dolna Wilda.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby studiujące na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej lub Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

  Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub w zespołach maksymalnie trzyosobowych.

  Koncepcja zagospodarowania terenu powinna umożliwić stworzenie atrakcyjnej, ogólnodostępnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, służącej wypoczynkowi mieszkańców. Projekty powinny odpowiadać na współczesne problemy środowiskowe i sprzyjać łagodzeniu skutków zmian klimatycznych.

  W koncepcji należy uwzględnić:

  • powiązania przestrzenne, przyrodnicze, krajobrazowe i funkcjonalne obszaru opracowania z jego najbliższym otoczeniem oraz z systemem zieleni Poznania i strukturą urbanistyczną miasta,
  • zapisy obowiązującego studium Poznania oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wytyczne konserwatorskie,
  • uwarunkowania środowiskowe (warunki hydrograficzne, gruntowe, siedliskowe, klimatyczne),
  • ograniczenia wynikające z istniejących i planowanych rozwiązań komunikacyjnych, w tym wskazanie miejsc lokalizacji przejść dla pieszych i elementów służących uspokojeniu ruchu oraz organizacji ruchu rowerowego,
  • ograniczenia wynikające z istniejących i planowanych elementów infrastruktury technicznej,
  • ograniczenia wynikające z istniejącej oraz prognozowanej struktury własności i władania terenem,
  • istniejące opracowania programowe i projektowe dla tego terenu (w tym: gminny program rewitalizacji, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sąsiednich terenów, wielowariantowa koncepcja zmian w organizacji ruchu),
  • wytyczne wynikające ze spotkań uczestników z pracownikami UMP i odpowiednich instytucji miejskich oraz warsztatów tematycznych,
  • potrzebę stworzenia przestrzeni służącej różnym grupom użytkowników,
  • ochronę istniejących wartościowych zespołów zieleni,
  • sposób i formę nawiązania do historii i tożsamości miejsca,
  • zapewnienie spójnego wizerunku i formy elementów zagospodarowania obszaru opracowania (w tym nawierzchni, oświetlenia, małej architektury, itp.),
  • możliwość zastosowania rozwiązań proekologicznych (małej retencji, powiększania powierzchni biologicznie czynnej, poprawy klimatu lokalnego, wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu lub zrównoważonego wytwórstwa),
  • możliwość etapowania prac realizacyjnych.

  Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia prac składających się z dwóch części: graficznej i tekstowej.

  Część graficzna powinna zawierać:

  • schematy powiązań funkcjonalno-przestrzennych, komunikacyjnych, historyczno-kulturowych i kompozycyjnych,
  • szkice ideowe, schematy graficzne ilustrujące koncepcje autorskie,
  • koncepcję zagospodarowania obszaru opracowania w skali 1:2000,
  • istotne przekroje oraz wybrane fragmenty terenu, w odpowiednio dobranych skalach,
  • wizualizacje niezbędne do przekazania istoty koncepcji,
  • skrócony opis idei (głównych założeń projektu) oraz informacje tekstowe wyjaśniające rozwiązania projektowe.

  Część opisowa powinna zawierać:

  • założenia ideowe i programowe,
  • opis zagospodarowania i urządzenia terenu,
  • opis zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych, kompozycyjnych i technicznych.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest formalne zgłoszenie do udziału — wypełnienie i przekazanie załącznika nr 1 na adres: biuro@frmp.poznan.pl

  nagrody

  Kapituła Konkursu nagrodzi trzy zwycięskie prace:

  • I nagroda — dyplom uznania i wyjazd studialny,
  • II nagroda — dyplom uznania i 5.000 zł,
  • III nagroda — dyplom uznania i 3.000 zł.

  Prace konkursowe zostaną ocenione według następujących kryteriów merytorycznych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

  • jakość rozwiązań przestrzennych i krajobrazowych w tym przestrzeni publicznej i terenów zieleni,
  • wpisanie się w kontekst kulturowy, środowiskowy, historyczny i przestrzenny,
  • atrakcyjność i estetyka rozwiązań,
  • sprawność i czytelność rozwiązań komunikacyjnych,
  • spełnienie wytycznych organizatorów określonych w regulaminie konkursu.

  kalendarium

  • zgłoszenie udziału – do 15 listopada 2022 roku,
  • składanie prac – do 31 marca 2023 roku,
  • posiedzenie Kapituły Konkursowej i ocena prac – kwiecień 2023 roku,
  • ogłoszenie wyników – kwiecień 2023 roku,
  • wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa – pierwsza połowa maja 2023 roku.

  kapituła konkursowa

  Założenia merytoryczne i formalne konkursu, jego przebieg oraz ocenę prac konkursowych nadzoruje Kapituła Konkursu w składzie:

  • dr hab. Elżbieta Raszeja, prof. UAP – przewodnicząca Kapituły,
  • dr hab. Hanna Michalak, prof. PP – Politechnika Poznańska, Wydział Architektury,
  • dr hab. Agnieszka Wilkaniec – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • Piotr Sobczak – dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP,
  • Małgorzata Puchyła – prezeska UWI Inwestycje,
  • Tomasz Kobierski – prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich,
  • Przemysław Trawa – prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.

  Za organizację przebiegu konkursu odpowiada sekretarz organizacyjny, którym jest dr Wojciech Skórzewski, kontakt — wojciech.skorzewski@put.poznan.pl

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://frmp.pl/2022-10-10-konkurs-tu-warto-zyc/

  regulamin

  https://frmp.pl/wp-content/uploads/2022/10/REGULAMIN.pdf

  Poznań

  termin składania prac

  17.02.2023

  Konkurs na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania stadionu im. Edmunda Szyca i terenów przyległych w Poznaniu

  organizator: Miasto Poznań | inwestor: Miasto Poznań

  Miasto Poznań ogłosiło rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania stadionu im. Edmunda Szyca i terenów przyległych w Poznaniu. W ocenie prac ważne będą między innymi jakość powiązania z tkanką miejską, atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, wartość rozwiązań przyrodniczych i klimatycznych oraz wykorzystanie walorów historyczno-kulturowych obszaru.

  Miasto Poznań ogłosiło rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania stadionu im. Edmunda Szyca i terenów przyległych w Poznaniu. W ocenie prac ważne będą między innymi jakość powiązania z tkanką miejską, atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, wartość rozwiązań przyrodniczych i klimatycznych oraz wykorzystanie walorów historyczno-kulturowych obszaru. O konkursie pisał na naszych łamach Jakub Głaz [tutaj].
   

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszego zrównoważonego rozwiązania programowo-przestrzennego dla terenu po stadionie im. Edmunda Szyca w Poznaniu wykorzystującego naturalne uwarunkowania przyrodnicze, ponieważ, jak tłumaczą organizatorzy, przyrodnicze zmiany, jakie miały miejsce na terenie objętym konkursem, podważają zasadność zapisów obowiązujących dokumentów planistycznych dla tego obszaru.

  warunki

  Konkurs jest konkursem studialnym, ograniczonym, dwuetapowym. Przedmiotem I etapu jest opracowanie studialne — zamysł projektowy, a II — szczegółowa koncepcja urbanistyczna.
   
  Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenów położnych przy ul. Dolna Wilda, Królowej Jadwigi, Droga Dębińska i O. Mariana Żelazka w Poznaniu, obejmujących głównie teren po dawnym stadionie im. Edmunda Szyca (obszar o powierzchni około 46 ha).
   
  Zwycięska praca, jak czytamy w regulaminie, będzie wykorzystywana do prowadzenia prac nad koncepcjami, planami i projektami zagospodarowania terenów objętych pracą konkursową oraz opracowania projektu lub projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie również projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania oraz ich uchwalenia przez Radę Miasta Poznania, a także stanowić będzie materiał pomocniczy dla miejskich jednostek dla przeprowadzania wszelkich analiz dotyczących terenów objętych konkursem, w szczególności analiz urbanistycznych wykonywanych w ramach postępowań administracyjnych.
   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu.

  nagrody

  Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych za wykonanie i przeniesienie praw do wybranych prac konkursowych w wysokości 190 000 zł brutto, podzieloną w następujący sposób:
  • nagrody pieniężne w wysokości 10 000 zł brutto dla uczestników, którzy zostaną zaproszeni do II etapu i złożą w nim kompletną pracę konkursową w sposób zgodny z wymaganiami regulaminu;
   dodatkowo:
  • I Nagroda 100 000 zł brutto
  • II Nagroda  25 000 zł brutto
  • III Nagroda 15 000 zł brutto

  kalendarium

  • Wizja lokalna stadionu: 2.12.2022 r., g.11:00
  • Ostateczny termin składania pytań o wyjaśnienie regulaminu: 5.12.2022 r.
  • Ostateczny termin odpowiedzi na pytania: 7.12.2022 r.
  • Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 9.12.2022 r.
  • Poinformowanie o zakwalifikowaniu do udziału w I etapie konkursu: do 22.12.2022 r.
  • Wizja lokalna stadionu oraz spotkanie z organizatorem: po 9.01.2023 r.
  • Ostateczny termin składania pytań o wyjaśnienie regulaminu: 13.02.2023 r.
  • Ostateczny termin odpowiedzi na pytania: 15.02.2023 r.
  • Ostateczny termin składania opracowań studialnych w I etapie konkursu: 17.02.2023 r.
  • Zamieszczenie informacji o kwalifikacji uczestników do II etapu konkursu: do 03.03.2023 r.
  • Ostateczny termin składania pytań o wyjaśnienie regulaminu: 24.04.2023 r.
  • Ostateczny termin odpowiedzi na pytania: 26.04.2023 r.
  • Ostateczny termin składania prac konkursowych w II etapie konkursu: 28.04.2023 r., g.15:00
  • Ogłoszenie wyników: 19.05.2023 r.

  sąd konkursowy

  • Izabela Małachowska-Coqui – architektka krajobrazu, przewodnicząca
  • Piotr Sobczak – Architekt Miasta, zastępca przewodniczącej
  • Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejska Konserwatorka Zabytków
  • Anna Gawrysiak-Knez – Rada Osiedla Wilda
  • Joanna Grocholewska – Towarzystwo Urbanistów Polskich
  • Bartosz Jarosz – Wielkopolska Izba Architektów
  • Adam Kijowski – Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
  • Jacek Krych – SARP o. Katowice
  • Łukasz Mikuła – Rada Miasta Poznania
  • Dariusz Wieliński – Rektor AWF Poznań

   Sędziowie rezerwowi:
  • Hugon Kowalski – SARP o. Poznań
  • Piotr Kostka – SARP o. Poznań

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://www.poznan.pl/architektura/?fbclid=IwAR1sSQS7jhIFyAw508j8wsChq7O63zr7apLSwHVVuMe3GKXWI7zyjG3uj38

  regulamin

  https://platformazakupowa.pl/transakcja/681823

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  15.02.2023

  Konkurs „Ekspozycja roku”

  organizator: Polska Izba Przemysłu Targowego

  Celem konkursu „Ekspozycja roku”, jak czytamy w regulaminie, jest propagowanie nowatorskich rozwiązań architektonicznych w wystawiennictwie i działalności eventowej oraz promowanie wysokiej jakości usług w zakresie projektowania i/lub realizacji ekspozycji na targach i eventach, oraz ich wykonawców.

  Nadchodzi szósta edycja (po raz pierwszy w formule otwartej!) konkursu „Ekspozycja roku”.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest propagowanie nowatorskich rozwiązań architektonicznych w wystawiennictwie i działalności eventowej oraz promowanie wysokiej jakości usług w zakresie projektowania i/lub realizacji ekspozycji na targach i eventach, oraz ich wykonawców.

  warunki

  Otwarta formuła konkursu oznacza, że w tej edycji udział wziąć mogą zarówno Członkowie PIPT, jak i — po raz pierwszy — firmy niebędące Członkami Izby.
   
  Zgłaszać można ekspozycje zrealizowane na terenie Polski i za granicą od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Zgłoszenia nadsyłać można w czterech kategoriach (łącznie złożyć można trzy wnioski konkursowe):
  1) Ekspozycje targowe krajowe:
  1.1. Ekspozycje targowe o powierzchni do 30 mkw.
  1.2. Ekspozycje targowe o powierzchni od 31 do 100 mkw.
  1.3. Ekspozycje targowe o powierzchni powyżej 100 mkw.
   
  2) Ekspozycje targowe zagraniczne:
  2.1. Ekspozycje targowe o powierzchni do 30 mkw.
  2.2. Ekspozycje targowe o powierzchni od 31 do 100 mkw.
  2.3. Ekspozycje targowe o powierzchni powyżej 100 mkw.
   
  3) Ekspozycje eventowe — w przestrzeni otwartej i zamkniętej:
  3.1. Ekspozycje eventowe o powierzchni do 30 mkw.
  3.2. Ekspozycje eventowe o powierzchni od 31 do 100 mkw.
  3.3. Ekspozycje eventowe o powierzchni powyżej 100 mkw.
   
  4) Ekspozycje zewnętrzne — pawilony i stoiska zewnętrzne.
   
  Więcej informacji znajdziecie w regulaminie konkursu.

  nagrody

  W każdej z kategorii konkursowych jury przyznaje nagrodę w postaci dyplomu za zajęcie I, II i III miejsca oraz prawo do posługiwania się znakiem graficznym „Laureat Konkursu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ekspozycja Roku 2022”. Nagrodę otrzymują współtwórcy każdej nagrodzonej ekspozycji — inwestor, projektant i wykonawca ekspozycji.

  kalendarium

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: od 2 stycznia do 15 lutego 2023 roku.

  sąd konkursowy

  • prof. Andrzej Wielgosz − Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • prof. Remigiusz Grochal − Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEK − Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Honorowy Członek PIPT
  • Jacek Szlak − redaktor naczelny portalu „Marketing Przy Kawie”
  • Jerzy Osika − prezes zarządu Promedia Jerzy Osika
  • Rafał Gromada − właściciel Studia Reklamy MGM Rafał Gromada
  • Rafał Rzadkiewicz − H2 Messebau
  • Lena Bretes-Dorożała − prezeska zarządu World Trade Center Poznań

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://polfair.pl/konkurs-pipt-ekspozycja-roku-2022-2023-i-edycja-w-formule-otwartej/

  regulamin

  https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Regulamin-Konkursu-PIPT-EKSPOZYCJA-ROKU-2022_2023.pdf

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  31.01.2023

  Antalis Interior Design Award

  organizator: Antalis

  Wystartowała trzecia edycja międzynarodowego konkursu poświęconego aranżacji wnętrz Antalis Interior Design Award. Konkurs skierowany jest do projektantów wnętrz, architektów, drukarzy, aplikatorów i innych kreatywnych osób.

  Wystartowała trzecia edycja międzynarodowego konkursu poświęconego aranżacji wnętrz Antalis Interior Design Award. Konkurs skierowany jest do projektantów wnętrz, architektów, drukarzy, aplikatorów i innych kreatywnych osób.

  cel

  Celem konkursu jest docenienie najbardziej kreatywnych i innowacyjnych projektów aranżacji wnętrz, stworzenie platformy promującej śmiałą i twórczą postawę projektową.

  warunki

  W konkursie udział wziąć mogą projekty ukończone lub będące w trakcie realizacji powstałe od 1 lutego 2020 do 31 stycznia 2023 roku.
   
  Propozycje konkursowe zgłaszać można w jednej lub w kilku kategoriach: Hotelarstwo i rekreacja, Handel detaliczny i usługi, Biuro, Dom oraz Budynki użyteczności publicznej i przestrzenie publiczne. W projekcie należy wykorzystać przynajmniej jeden produkt zakupiony w Antalis.
   
  Więcej informacji znajdziecie w regulaminie konkursu.

  nagrody

  W konkursie przyznanych zostanie łącznie dwanaście nagród:
  • pięć za Zrealizowane projekty przestrzeni (w kategoriach: Hotelarstwo i rekreacja, Handel detaliczny i usługi, Biuro, Dom, Budynki użyteczności publicznej i przestrzenie publicznej),
  • trzy nagrody specjalne (w kategoriach Folia architektoniczna i Folia okienna z wykorzystaniem folii architektonicznej Coala do ścian lub okien, oraz Zrównoważony Rozwój z wykorzystaniem przyjaznych środowisku produktów mających więcej niż dwie gwiazdki w systemie Antalis Green Star),
  • dwie nagrody za Oryginalny Wzór, której zdobywcy będą mieli okazję wcielić swój projekt w życie na wybranym przez siebie nośniku Coala (nagroda pieniężna w wysokości 1 000 euro),
  • nagroda za Projekt 3D na pustym modelu biurowej kantyny (nagroda pieniężna w wysokości 2 000 euro),
  • Nagroda Publiczności (nagroda pieniężna w wysokości 1 000 euro).

  kalendarium

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2023 r.

  sąd konkursowy

  • Grant Dudson − Dyrektor Kreatywny londyńskiej agencji kreatywnej Chorus
  • Paweł Brodzik − Dyrektor Zarządzający w firmie projektowo-wykonawczej Tétris Design&Build
  • Julien Reibell − CEO grupy marketingowej Altavia Pallas
  • Bittor Sanchez-Monasterio − wiceprezydent Accor Hotels Global
  • Rūta Bužinskaite − współwłaścicielka Blank Page, projektantka wnętrz, wykładowczyni
  • Corinna Kretschmar-Joehnk − założycielka i partnerka w JOI-Design Innenarchitekten
  • Andrea Hegedűs − profesora na Budapest Metropolitan University, dyrektorka kreatywna, ekspertka w zakresie projektowania tkanin i materiałów
  • Laura Pietrusel − architektka wnętrz i laureatka Antalis Interior Design Award 2020
  • Linda Steen − kierowniczka i właścicielka znanej norweskiej firmy Scenario Interior Architects
  • Radek Váňa − autor książek, redaktor architektonicznego magazynu Archizoom

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://www.antalisinteriordesignaward.com/pl

  regulamin

  https://www.antalisinteriordesignaward.com/pl/regulamin-konkursu

  Trzebiatów

  termin składania prac

  28.01.2023

  Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie

  organizator: Gmina Trzebiatów, SARP Oddział Szczecin

  Urząd Miejski w Trzebiatowie wraz z SARP Oddział w Szczecinie zapraszają do udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie na projekt zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie.

  cel

  Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenu rynku w Trzebiatowie.

  Konkurs jest ograniczonym, jednoetapowym konkursem realizacyjnym. Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora/ autorki wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

  Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Trzebiatowie we współpracy z Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) Odział w Szczecinie. Konkurs otrzymał numer SARP 1030.

  warunki

  Konkurs SARP nr 1030 jest konkursem architektoniczno-budowlanym, ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym.

  Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu rynku w Trzebiatowie. Szacowana powierzchnia netto obszaru opracowania to łącznie 1 0045 mkw W tym 8,5% powierzchni rynku zajmuje ratusz (854 mkw). Teren opracowania obejmuje 9 191 mkw.

  Nowo projektowane zagospodarowanie ma powstać w efekcie wdrażanej rewitalizacji obszaru Starego Miasta w Trzebiatowie. Na zespole działek znajduje się historyczny Ratusz Miejski oraz przyległy skwer z roślinnością niską i średnią. Zaleca się zachowanie funkcji rekreacyjnej (np. na potrzeby wydarzeń okolicznościowych) w północno-zachodnim obszarze placu — z aktualnie istniejącą rzeźbą Słonika jako symbolu miasta. Rzeźba ta nie jest związana historycznie z miejscem, w którym się obecnie znajduje i może zostać zlokalizowana w innym punkcie placu. Jednocześnie sugeruje się aby wspomniany obszar placu nie uwzględniał miejsc parkingowych. Dopuszcza się wprowadzenie w obrębie rynku fontanny lub tzw. mokrego chodnika z dyszami ukrytymi w nawierzchni, jednak przewidzieć należy koszty realizacji i eksploatacji w/wym elementu architektury.

  Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne przedstawiające sposoby kształtowania przedmiotowego rynku w Trzebiatowie powinny uwzględniać funkcję placu oraz kontekst przestrzenny otoczenia. Koncepcja powinna podkreślić potencjał, możliwości użytkowe i atrakcyjność tego miejsca, uwzględniać przede wszystkim charakter przedsięwzięcia oraz wpasowywać się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadujące otoczenie i krajobraz miejski (teren należy do obszaru Starego Miasta). Koncepcja musi kłaść nacisk na układ funkcjonalno-użytkowy rynku oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne, przed jakimi stają współczesne inwestycje publiczne. Uczestnicy zobowiązani są uwzględnić współczesne podejście do projektowania przestrzeni publicznych, zakładające innowacyjność i proekologiczne podejście do kształtowania wnętrz miejskich.

  Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie wykończonym wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie wymienionym w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu nie przekroczy kwoty 18 mln zł brutto.

  Do oceny w konkursie może być dopuszczona wyłącznie oryginalna (wcześniej niepublikowana) oraz nienaruszająca praw autorskich osób trzecich praca konkursowa, która nie narusza zasady anonimowości, jest zgodna z zadaniem konkursowym, nie zawiera rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco czytelna i kompletna, by przeprowadzić jej ocenę.

  Praca konkursowa powinna składać się z:

  • części graficznej — plansze w formacie 100×70 cm w układzie poziomym w ilości maksymalnie 4 sztuk,
  • części opisowej — maksymalnie 4 stron A4 tekstu oraz pomniejszonych do formatu A3 plansz części graficznej,
  • karty identyfikacyjnej.

  Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne
  istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

  nagrody

  Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:

  • walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych,
  • zastosowanie rozwiązań proekologicznych i proklimatycznych ze szczególnym uwzględnieniem zieleni,
  • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,
  • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

  Całkowita kwota przeznaczona przez zamawiającego na nagrody pieniężne i nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 95 tys. zł brutto.

  • I nagroda — 30 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
  • II nagroda — 20 tys. zł,
  • III nagroda — 15 tys. zł,
  • trzy wyróżnienia — 10 tys. zł każde.

  kalendarium

  • składanie pytań do konkursu: do 9 listopada 2022 roku,
  • składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu: do 14 listopada 2022 roku, do godziny 15.00,
  • informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 28 listopada 2022 roku,
  • wnioski o wyjaśnienie regulaminu: do 8 grudnia 2022 roku,
  • termin składania prac: do 28 stycznia 2023 roku, do godz. 15.00,
  • ogłoszenie wyników: do 10 lutego 2023 roku.

  sąd konkursowy

  W skłąd sądu konkursowego wchodzą:

  • Marcin Brataniec – przewodniczący sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP O/Kraków,
  • Sławomir Wunsch – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP O/Szczecin,
  • prof. Zbigniew Paszkowski – sędzia konkursowy SARP O/Szczecin,
  • Alina Rachańska – radna Rady Miejskiej w Trzebiatowie,
  • Robert Rowski – UM Trzebiatów.

  Funkcję sekretarki konkursu pełni Anna Pazdur-Czarnowska (SARP).

  więcej informacji

  Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania i załączniki znajdują się na stronie konkursu.

  warunki

  https://platformazakupowa.pl/transakcja/672512

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  13.01.2023

  Studencki konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku

  organizator: Urząd Gminy Czerwonak, TUP oddział Poznań

  Wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu oraz Gminą Czerwonak zapraszamy studentki i studentów wszystkich kierunków związanych z urbanistyką i zagospodarowaniem przestrzennym do wzięcia udziału w konkursie na projekt zagospodarowania terenu publicznego w Czerwonaku.

  cel

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu zagospodarowania terenu publicznego w sąsiedztwie kościoła i dworca kolejowego, który jako centrotwórcza przestrzeń publiczna pozwoli kształtować lokalną tożsamość i integrować społeczność oraz umiejętnie połączy funkcje komunikacji pieszej, rekreacji, usług (w tym handlu) i parkingu, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

  Jak czytam na stronie organizatorów — teren objęty konkursem jest stosunkowo nieduży, ma zróżnicowane ukształtowanie terenu, a jego sąsiedztwo reprezentuje różne rodzaje usług — stanowi on doskonały materiał ćwiczeniowy dla studentek i studentów kierunków związanych z projektowaniem przestrzeni.

  warunki

  Uczestnikami konkursu mogą być studentki i studenci kierunków związanych z architekturą, gospodarką przestrzenną, projektowaniem, zagospodarowaniem przestrzennym lub kierunków pokrewnych. Pracę konkursową można przygotować indywidualnie lub w zespole składającym się maksymalnie z trzech osób.

  Do konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane.

  Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku — działki o nr ewid. 57/2, 57/3, 57/4, obręb Czerwonak.

  Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie dworca kolejowego w Czerwonaku, przyjęty uchwałą nr 310/XXXVI/2017 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 maja 2017 r. Praca konkursowa może dopuszczać rozwiązania niezgodne z obowiązującym planem miejscowym.

  Nagrodzone prace mogą zostać wykorzystane w całości lub w części przy sporządzaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wskazany teren lub innych dokumentów planistycznych i projektowych dotyczących wskazanego terenu.

  Zadaniem jest przygotowanie projektu zagospodarowania terenu konkursowego a podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:500 (materiały do pobrania na stronie organizatora).

  W projekcie należy uwzględnić:

  • relacje koncepcji z otoczeniem,
  • specyficzne ukształtowanie terenu,
  • dogodne połączenia piesze i rowerowe,
  • zasady uniwersalnego projektowania,
  • dostępność i łatwość w utrzymaniu przestrzeni i obiektów,
  • wprowadzenie zieleni z zasadami doboru gatunkowego,
  • wymogi bezpieczeństwa publicznego,
  • wytyczne zarządców dróg,
  • wytyczne konserwatorskie.

  Prace konkursowe powinny składać się z dwóch części: graficznejtekstowej.
  Część graficzna to od dwóch do czterech planszy o wymiarach 100×70 cm w układzie poziomym — projekt zagospodarowania terenu, przekrój AA, widoki.

  Prace konkursowe będą oceniane przez sąd konkursowy przy uwzględnieniu takich kryteriów jak:

  • możliwości realizacji projektu, atrakcyjności i poprawności rozwiązań przestrzennych całego obszaru,
  • wartości funkcjonalnych, kompozycyjnych i przestrzennych oraz dostosowania projektowanych rozwiązań do otoczenia oraz ukształtowania terenu,
  • sprawności i czytelności rozwiązań komunikacyjnych,
  • walorów architektonicznych i technicznych obiektów,
  • podejścia do kształtowania zieleni,
  • relacji ze środowiskiem i sposobem korzystania ze środowiska w szczególności dbałości o retencję i zieleń,
  • oryginalności.

  nagrody

  W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w łącznej wysokości 10 tys. zł brutto, podzielone w następujący sposób:

  • I nagroda — 5 tys. zł,
  • II nagroda — 3 tys. zł,
  • III nagroda — 1 tys. zł,
  • dwa wyróżnienia — 500 zł każde.

  kalendarium

  • składanie pytań do konkursu: do 3 listopada 2022 roku,
  • składanie prac: do 13 stycznia 2023 roku, do godziny 13.00,
  • posiedzenie sądu konkursowego: między 23 a 27 stycznia 2023 roku,
  • ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej: między 31 stycznia a 3 lutego 2023 roku (dokładna data i miejsce ogłoszenia wyników zostanie podana na stronie organizatorów.

  sąd konkursowy

  W skłąd sądu konkursowego wchodzą:

  • Łukasz Mikuła — prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu, przewodniczący sądu konkursowego,
  • Krzysztof Gała — przedstawiciel Urzędu Gminy Czerwonak, kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej,
  • Sławomir Olejniczak — przedstawiciel Rady Gminy Czerwonak, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,
  • Wojciech Skrzekut — przedstawiciel Rady Gminy Czerwonak, przewodniczący Rady Gminy Czerwonak, przewodniczący Komisji
   Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,
  • Piotr Sobczak — członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu,
  • Anna Pyziak — sekretarz generalna Towarzystwa Urbanistów Polskich,
  • Elżbieta Piotrowska — Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu.

  W skład sekretariatu konkursu wchodzą przedstawiciele organizatora: Magdalena Trzpil, Joanna Grocholewska, Alicja Bogalecka-Pabisiak, Łukasz Olędzki. Kontakt: zgloszenia@tup.poznan.pl tel. 785 915 241.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdują się na stronie konkursu.

  warunki

  http://tup.poznan.pl/news/250/16/STUDENCKI-KONKURS-NA-KONCEPCJe-ZAGOSPODAROWANIA-TERENU-PRZY-UL-KOsCIELNEJ-W-CZERWONAKU

  regulamin

  http://tup.poznan.pl/uploads/konkurs_inne/2022_Czerwonak/konkurs%20Czerwonak_regulamin_2022.10.03.pdf

  Leszno

  termin składania prac

  10.02.2023

  Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie

  organizator: Muzeum Okręgowe w Lesznie, SARP Oddział Poznań | inwestor: Muzeum Okręgowe w Lesznie

  Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy z poznańskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło konkurs na modernizację i przebudowę narożnego, dwukondygnacyjnego budynku Starej Octowni na potrzeby zaaranżowania w jego przestrzeniach nowego gmachu muzeum.

  Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy z poznańskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło konkurs na modernizację i przebudowę narożnego, dwukondygnacyjnego budynku Starej Octowni na potrzeby zaaranżowania w jego przestrzeniach nowego gmachu muzeum.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie koncepcji założenia przestrzennego w centrum Leszna i uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Okręgowego połączonej z renowacją istniejącego budynku Starej Octowni — z uwzględnieniem kontekstu istniejącego otoczenia — w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym.

  Gmach muzeum zgodnie z założeniem organizatorów powinien mieć ciekawie rozwiązaną funkcję, a przy tym być budynkiem wyjątkowym, pięknym i silnie związanym z miejscem, nowym znakiem miasta.

  warunki

  Konkurs jest konkursem jednoetapowym, ograniczonym.

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i funkcjonalno-użytkowej modernizacji i przebudowy budynku Starej Octowni wraz z jego rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego, zlokalizowanej w centrum Leszna, przy Alejach Jana Pawła II — jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta — i ulicy Bolesława Chrobrego o spokojnym charakterze.

  Planowana inwestycja powinna stać się ośrodkiem miasto- i kulturotwórczym, zapewnić właściwe warunki dla pracowników i zbiorów muzealnych, być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, a także uwzględniać funkcje publiczne, jak sklep czy kawiarnia. Jak podkreślają organizatorzy konkursu, budynek powinien maksymalnie zmierzać ku neutralności energetycznej, być przykładem zrównoważonego rozwoju i wpisywać się w trend zero waste.

  Więcej informacji w regulaminie konkursu.

  nagrody

  • I Nagroda 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
  • II Nagroda  40 000 zł brutto
  • III Nagroda 30 000 zł brutto
  • Wyróżnienia – łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

  kalendarium

  • Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków/pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących w szczególności składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 17 października 2022 r.
  • Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie z niezbędnymi załącznikami (podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty) na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez organizatora: do 24 października 2022 r., do godz. 23.59
  • Termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w konkursie: do 7 listopada 2022 r.
  • Zamawiający/Organizator zaprasza zakwalifikowanych Uczestników konkursu do wzięcia udziału w wizji lokalnej terenu i budynku Starej Octowni, w dwóch terminach do wyboru: 16 lub 23 listopada 2022 r., godz. 12.00
  • Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków/pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych: do 11 stycznia 2023 r.
  • Składanie prac konkursowych: do 10 lutego 2023 r., do godz. 23.59
  • Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa: 10 marca 2023 r.

  sąd konkursowy

  • Kazimierz Łatak – Przewodniczący Sądu, SARP Oddział Kraków, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
  • Jarosław Wroński – Sędzia referent, SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
  • dr Kamila Szymańska – Dyrektorka Muzeum Okręgowego w Lesznie
  • Bartosz Adamczak – Architekt Miejski, Naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
  • Maciej Urban – Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie
  • Ewa Panowicz – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  • Włodzimierz Mazurkiewicz – Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • Janusz Nowak – Główny Specjalista w Biurze Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • Konrad Grabowiecki – Sędzia SARP Oddział Warszawski, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
  • Piotr Grabowski – Sędzia SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

  • Piotr Kostka – Zastępca sędziego, SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
  • Zofia Kowalczys – Zastępczyni sędziego, Zastępczyni Dyrektorki Muzeum Okręgowego w Lesznie

  • Borys Wrzeszcz – Sekretarz konkursu, SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
  • Małgorzata Darowna – Asystentka sekretarza konkursu, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
  • Katarzyna Wrońska – Koordynatorka konkursu, SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
  • Urszula Jaworska – Obłsuga adnimistracyjna konkursu, biuro SARP Oddział Poznań

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno/

  regulamin

  https://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno/regulamin-i-materialy/

  Mikołów

  termin składania prac

  23.12.2022

  Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

  organizator: Gmina Mikołów | inwestor: Gmina Mikołów

  Gmina Mikołów ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacjami zawierającymi wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

  Gmina Mikołów ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacjami zawierającymi wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszych koncepcji pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, które zapewnią optymalne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, atrakcyjną przestrzeń publiczną oraz optymalną realizację zadań statutowych MDK polegających na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców.

  warunki

  Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym — uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a na ich podstawie zamawiający zaprasza wybranych uczestników do złożenia prac konkursowych.

  Nowy budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-społecznym powinien być funkcjonalny i atrakcyjny wizualnie. Równie ważne w konkursowej propozycji jest projektowanie przyjazne dla środowiska — w obiekcie należy przewidywać rozwiązania ekologiczne z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, dążąc do niskiej energetyczności budynku oraz optymalizacji kosztów użytkowania obiektu.

  Konkurs obejmuje obszar między Rynkiem a ul. Księdza Józefa Szafranka. Proponowana koncepcja powinna być zgodna z zaleceniami konserwatorskimi, a także przedstawiać rozwiązania funkcjonalne budynku MDK i zagospodarowania terenu skierowane na zaspokajanie potrzeb lokalnych mieszkańców, poprzez zwiększony dostęp do dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przedsięwzięć edukacyjno-społecznych, podniesienie atrakcyjności i estetyki terenu oraz utworzenie mini parku w otoczeniu.

  Więcej informacji w regulaminie konkursu.

  nagrody

  • I Nagroda 60 000 zł brutto
  • II Nagroda  40 000 zł brutto
  • III Nagroda 20 000 zł brutto

  kalendarium

  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 21 września 2022 r., do godz. 10.00.
  • termin składania prac konkursowych: do 23 grudnia 2022 r., do godz. 10.00.

  sąd konkursowy

  • Wojciech Klasa – Przewodniczący Sądu
  • Andrzej Gortel
  • Daniel Mlicki
  • Sławomir Wrzesień

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://portal.smartpzp.pl/mikolow/public/postepowanie?postepowanie=32980185

  regulamin

  https://portal.smartpzp.pl/mikolow/public/postepowanie?postepowanie=32980185

  międzynarodowy

  termin składania prac

  31.01.2023

  Konkurs „LAMPA SYSTEMOWA do wnętrz mieszkalnych”

  organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

  Trwa kolejna edycja konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Tym razem wyzwaniem jest zaprojektowanie lampy systemowej do wnętrz mieszkalnych. Jury poszukuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych.

  cel

  Celem konkursu jest zaprojektowanie systemowej oprawy oświetleniowej lub rodziny opraw, przeznaczonej do wnętrza mieszkalnego. System opraw do zastosowania we wnętrzach mieszkalnych powinien charakteryzować się prostotą konstrukcji i możliwością tworzenia rodziny produktów, zapewniający odpowiednie warunki oświetleniowe (w zależności od zastosowania/miejsca przeznaczenia) i bezpieczne warunki eksploatacji.

  Jury oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych opraw oświetleniowych lub całych systemów oświetleniowych, które staną się dopełnieniem architektury wnętrz o charakterze i przeznaczeniu mieszkalnym.

  warunki

  Konkurs jest otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy. Organizatorem jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, a współorganizatorzy to: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy Architekci, Agencja SOMA. Patronat nad konkursem objęła Architektura & Biznes.

  Konkurs skierowany jest do studentów i studentekosób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą one uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach. Zespoły mogą być interdyscyplinarne.

  W projekcie dopuszcza się dowolną konfigurację — lampy można umieszczać zarówno na ścianach, jak i na, lub pod sufitem, lub też umieszczać na podłodze, montować w elementach konstrukcyjnych lub elementach wyposażenia. Należy uzasadnić wybór i zasadę tworzenia proponowanych rozwiązań systemowych, przewidzieć możliwość ich zmienności oraz przekształcalności. Można zaproponować rozwiązania modułowe. Należy powiązać systemowe rozwiązania z funkcją oświetleniową, jaką mają za zadanie spełniać, pamiętając o wymaganiach oświetleniowych i elektrycznych.

  Projektujący powinien wziąć pod uwagę nie tylko efekt wizualny, wrażeniowy oraz funkcję oświetleniową, prostotę konstrukcji, ale również bezpieczeństwo użytkowania związane z rozsyłem strumienia świetlnego, jak również wynikające z zasilania elektrycznego. Jako źródło światła należy zastosować źródła światła LED oraz przewidzieć sposób ich zasilania.

  Projekt konkursowy wymaga:

  • ogólnego wyjaśnienia zasady budowy i działania oraz użytego materiału bądź materiałów,
  • objaśnienia założeń tworzenia rodziny produktów,
  • podania rodzajów źródeł światła,
  • podania sposobu zasilania.

  Projekt powinien wykraczać poza granice typowego myślenia o roli i możliwościach oświetlenia powierzchni, przestrzeni oraz przedmiotów w architekturze, architekturze wnętrz i wzornictwie.

  Przy projektowaniu i kreowaniu należy zastosować rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX, czyli źródła światła o odpowiednich parametrach świetlnych i elektrycznych.

  nagrody

  Nadesłane prace będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań, walorów architektonicznych, designerskich oraz wizualnych, czytelności idei.

  Sąd konkursowy przyzna następujące nagrody pracom wybranym spośród prac zakwalifikowanych do grupy finałowej:

  • I Nagroda – 600 EURO,
  • II Nagroda – 300 EURO,
  • III Nagroda – 200 EURO,
  • trzy wyróżnienia – po 100 EURO dla każdej z prac.

  Trzy prace, które otrzymają nagrody główne, zostaną zaprezentowane w trakcie 30-tych Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO w Warszawie.

  kalendarium

  • składanie pytań przez uczestników – do 23 grudnia 2022 roku,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 23 grudnia 2022 roku,
  • składanie prac – do 31 stycznia 2023 roku,
  • obrady sądu konkursowego – 13 do 28 lutego 2023 roku,
  • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 1 marca 2023 roku,
  • rozstrzygnięcie konkursu – 16 marca 2023 roku.

  sąd konkursowy

  Wyboru prac dokonuje sąd konkursowy w składzie:

  • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie,
  • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci,
  • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt.
  • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego,
  • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie,
  • przedstawiciel firmy KANLUX,
  • Weronika Glaubert, Wiktoria Łada i Marcin Owczarek – laureaci I Nagrody poprzedniej edycji konkursu,

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

  warunki

  https://lightfair.pl/konkurs-lampa/

  regulamin

  https://lightfair.pl/wp-content/uploads/2022/05/lampa_systemowa_do_wnetrz_mieszkalnych_regulamin.pdf

  międzynarodowy

  termin składania prac

  31.01.2023

  Konkurs „MOVABLE HOUSE – Dom Współczesnego Nomada”

  organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

  Ruszyła nowa edycja konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Tym razem wyzwaniem jest zaprojektowanie mobilnego domu na kołach. Uczestnicy muszą pamiętać o analizie światła i jego wpływie na projekt.

  cel

  Celem konkursu „MOVABLE HOUSE – Dom Współczesnego Nomada” jest zainspirowanie do potraktowania światła jako ważnego elementu kształtowania przestrzeni architektonicznej oraz zainteresowanie technologią LED i jej możliwościami w zakresie tworzenia opraw i systemów oświetleniowych.

  Przedmiotem pracy konkursowej jest mobilny dom na kołach. Jak czytamy w regulaminie konkursu — może to być adaptacja istniejącego pojazdu na jeżdżący dom albo zbudowanie go od podstaw z wykorzystaniem oferowanych przez firmy motoryzacyjne podwozi do zabudowy. Musi to być jednak indywidualna przestrzeń mieszkalna gotowa do zamieszkania od zaraz.

  Jury oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych (tzn. określonych rodzajów podwozi) oraz spełniających parametry techniczne i przepisy o wyposażeniu pojazdów.

  Istotną rolę w projektowanym MOVABLE HOUSE ma odgrywać również analiza oddziaływania światła zarówno naturalnego, jak i sztucznego na charakter i przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną domu na kołach, na wytworzenie w nim określonego stylu.

  warunki

  Konkurs jest otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy. Organizatorem jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, a współorganizatorzy to: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy, Architekci Agencja SOMA. Patronat nad konkursem objęła Architektura & Biznes.

  Konkurs skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą one uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach. Zespoły mogą być interdyscyplinarne.

  Projektowane rozwiązanie architektoniczno-przestrzenne „MOVABLE HOUSE — dom współczesnego Nomada” może znajdować się w dowolnym miejscu geograficznym, w dowolnym klimacie i kulturze. Niezbędne jest określenie stron świata, jeżeli odgrywa to istotną rolę w projekcie.

  Projekt może mieć czysto teoretyczny charakter. Istotne jest przedstawienie toku myślenia i powodów kolejnych, kreatywnych decyzji projektowych, jak również zaprezentowanie detalu. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę funkcję oświetlenia w projektowanym rozwiązaniu oraz, jeżeli ma to znaczenie, w jego bezpośrednim otoczeniu. Należy pamiętać również o bezpieczeństwie użytkowania związanym z rozsyłem strumienia świetlnego, jak również bezpieczeństwem wynikającym z podłączenia do zasilania elektrycznego.

  Projekt wymaga:

  • ogólnego wyjaśnienia zasady budowy konstrukcji, rozplanowania pomieszczeń i zabudowy wewnętrznej, rozprowadzenia instalacji wewnętrznych, określenia użytych materiałów,
  • objaśnienia zastosowanego oświetlenia do oświetlenia wnętrza i, o ile to wynika z konstrukcji, w jego bezpośrednim otoczeniu, sposobu jego użytkowania oraz zasilania w energię elektryczną,
  • przy projektowaniu należy zastosować rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX o odpowiednich parametrach świetlnych i walorach dekoracyjnych.

  nagrody

  Nadesłane prace będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań, walorów architektonicznych, designerskich oraz wizualnych, czytelności idei.

  Sąd konkursowy przyzna następujące nagrody pracom wybranym spośród prac zakwalifikowanych do grupy finałowej:

  • I Nagroda – 1000 EURO,
  • II Nagroda – 400 EURO,
  • III Nagroda – 300 EURO,
  • trzy wyróżnienia – dyplomy.

  Firma KANLUX może ufundować nagrody rzeczowe nagrodzonym laureatom. Nagrody zostaną wręczone podczas oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu, w trakcie 30. Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego. W czasie trwania Targów będzie miała miejsce wystawa prac konkursowych.

  kalendarium

  • składanie pytań przez uczestników – do 23 grudnia 2022 roku,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 23 grudnia 2022 roku,
  • składanie prac – do 31 stycznia 2023 roku,
  • obrady sądu konkursowego – 13 do 28 lutego 2023 roku,
  • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 1 marca 2023 roku,
  • rozstrzygnięcie konkursu – 16 marca 2023 roku.

  sąd konkursowy

  Wyboru prac dokonuje sąd konkursowy w składzie:

  • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie,
  • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci,
  • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt.
  • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego,
  • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie,
  • przedstawiciel firmy KANLUX,
  • Katarzyna Kędziorczyk, Klaudia Rduch, Nicole Kossowska – laureatki I Nagrody poprzedniej edycji konkursu,
  • Elżbieta Dajer – sekretarka konkursu, Agencja SOMA.

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

  warunki

  https://lightfair.pl/konkurs-architektoniczny/

  regulamin

  https://lightfair.pl/wp-content/uploads/2022/05/movable_house_regulamin.pdf

  Mazury

  termin składania prac

  16.01.2023

  Konkurs na koncepcję architektoniczną strzelnicy golfowej

  organizator: Universe Properties Group | inwestor: Universe Properties Group

  Universe Properties Group sp. z o.o., właściciel marek Rodzinne Inwestycje oraz Masurian Yacht&Golf Resort ogłasza konkurs na stworzenie atrakcyjnej koncepcji projektu architektonicznego strzelnicy golfowej. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie wyłoniony zwycięzca, który doda

  Universe Properties Group organizuje konkurs na opracowanie koncepcji strzelnicy golfowej na terenie przyszłego pola golfowego.

  cel

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji projektu architektonicznego obszaru strzelnicy golfowej („Driving Range”) wraz z budynkiem klubowym oraz zapleczem sanitarno-technicznym i gastronomicznym.

  warunki

  Konkursy jest jednoetapowy i realizacyjny. Pracę będą oceniane według następujących kryteriów:

  • oryginalność idei projektu i atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
  • spełnienie specyfiki obiektów golfowych,
  • prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych budynków i zagospodarowania,
  • zastosowanie w budynkach i zagospodarowaniu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i z wpływem Inwestycji na środowisko,
  • ekonomika przyjętych rozwiązań w tym przyszłych kosztów użytkowania oraz zasadność podziału inwestycji na etapy.

  Uczestnicy konkursu powinni uwzględnić w projekcie budynek klubowy, strzelnicę golfową wraz z wiatą, budynek gospodarczo-administracyjny, park maszynowy, elementy zabezpieczające, oświetlenie terenu i małą architekturę, zagospodarowanie terenów zieleni i układ komunikacyjny dla pieszych i pojazdów.

  nagrody

  • I Nagroda — 30 000 złotych netto, zaproszenie do negocjacji umowy projektu architektonicznego i wykonawczego dla Inwestycji oraz publikacja projektu na łamach Golf Course Architecture
  • II Nagroda — 20 000 złotych netto
  • III Nagroda — 10 000 złotych netto

  kalendarium

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie —16.01.2023
  • Kwalifikacja do Konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie —30.01.2023
  • Termin składania prac konkursowych — 24.04.2023 do godz. 18.00
  • Obrady Sądu Konkursowego — 15.05.2023
  • Ogłoszenie wyników Konkursu — maj/czerwiec 2023

     sąd konkursowy

     • Maciej Kawecki – Prezes Zarządu, Rodzinne Inwestycje
     • Adam Lawrence – Golf Course Architecture
     • Janusz Sikora – Polski Związek Golfa
     • Marek Ogryzek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
     • Kamil Chojnicki – PGA International

       warunki

       https://rodzinneinwestycje.pl/aktualnosci/konkurs-na-koncepcje-architektoniczna-strzelnicy-golfowej

       regulamin

       https://rodzinneinwestycje.pl/KONKURS_na_koncepcje_architektoniczna_strzelnicy_golfowej.pdf

       Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

       W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

       Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

       Publikacja konkursów jest bezpłatna.

       Be a Gamechanger With QuadCore® by Kingspan
       Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
       Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
       IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
       IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
       Nowoczesne Biurowce – Trendy
       Nowoczesne Biurowce – Trendy