Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Warszawa

termin składania prac

15.07.2024

Konkurs na autorską koncepcję wystawy lub instalacji do prezentacji w Polskim Pawilonie podczas London Design Biennale

organizator: Instytut Adama Mickiewicza

Uwaga! Instytut Adama Mickiewicza ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy/instalacji do realizacji w Pawilonie Polskim podczas London Design Biennale 2025. Projekt powinien prezentować polską myśl projektową, a także odpowiadać specyfice i tematowi przewodniemu London Design Biennale 2025 – „Surface Reflections” („Odbicia powierzchniowe”).

cel

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy/instalacji do realizacji w Pawilonie Polskim podczas London Design Biennale 2025. Projekt powinien prezentować polską myśl projektową, a także odpowiadać specyfice i tematowi przewodniemu London Design Biennale 2025 – „Surface Reflections” („Odbicia powierzchniowe”), który stanowi próbę zbadania, w jaki sposób nasze myślenie kształtują zarówno przeżycia wewnętrzne, jak i bodźce ze świata zewnętrznego.

warunki

Projekt kuratorski powinien zawierać: 

 • koncepcję wystawy/instalacji (do 2 700 znaków ze spacjami w języku polskim i jej tłumaczeniem na język angielski), 
 • pełny scenariusz wystawy/instalacji (w języku polskim i jego tłumaczeniem na język angielski) wraz z wizualizacją lub szkicem, 
 • szacunkowy kosztorys produkcji wystawy/instalacji z wyłączeniem kosztów wymienionych  
  w Załączniku nr 1 do Regulaminu w pozycji Wytyczne Ekonomiczne. 

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba, musi posiadać: 

 • dobrą znajomość zagadnień współczesnego projektowania, w tym zjawisk zachodzących na międzynarodowej scenie designu, 
 • doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw/instalacji z obszaru projektowania, architektury, mody, nowych mediów lub sztuk wizualnych (minimum dwie wystawy zagraniczne), 
 • dobrą znajomość polskiego projektowania, 
 • dobrą znajomość języka angielskiego. 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie/złożenie projektu do dnia 15 lipca 2024 roku do godz.  16:00 w siedzibie Instytutu Adama Mickiewicza – ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa (decyduje data stempla potwierdzającego wpływ do siedziby IAM) w następujący sposób:  

 1. Strona tytułowa danej Pracy Konkursowej winna określać tytuł Pracy. Pracę Konkursową należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty; koperta, jak również Praca Konkursowa nie może być opatrzona nazwą  i adresem Uczestnika Konkursu, bądź oznaczona w jakikolwiek inny sposób umożliwiający identyfikację Uczestnika Konkursu; Koperta winna zostać oznaczona w następujący sposób:  

„Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa 

Praca Konkursowa na opracowanie kuratorskiego projektu wystawy/instalacji do realizacji podczas London Design Biennale 2025. 

Nie otwierać przed 15 lipca 2024 r., przed godz. 16:00”. 

 1. W osobnej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty (tj. włożoną do wnętrza koperty zawierającej Pracę Konkursową) należy złożyć wniosek  
  o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Koperta nie może być opatrywana nazwą i adresem Uczestnika Konkursu, bądź opisana w jakikolwiek inny sposób umożliwiający identyfikację Uczestnika Konkursu, a zawierać winna tylko następującą informację: 

„Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa 

Konkurs na opracowanie kuratorskiego projektu wystawy/instalacji do realizacji podczas London Design Biennale 2025. 

WNIOSEK UCZESTNIKA KONKURSU 

Nie otwierać przed rozstrzygnięciem Konkursu”. 

dodatkowe informacje

Organizatorzy zapraszają na spotkanie konsultacyjne online z jednym z kuratorów zwycięskiej wystawy na London Design Biennale 2023 – Michałem Sikorskim – we wtorek, 11 czerwca o godz. 16:30.

Informacji na temat konkursu udzielane są mailowo pod adresem: konkursldb@iam.pl.  Więcej informacji, regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://iam.pl/pl/konkursldb25

regulamin

https://iam.pl/sites/default/files/regulamin_konkursu_-_london_design_biennale_2025.pdf

Lublin

termin składania prac

16.08.2024

NOWE TYTONIE

organizator: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i Lubelskie Zakłady Tytoniowe

Uwaga studentki i studenci! Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskie Zakłady Tytoniowe zapraszają was do zgłaszania swoich pomysłów rewitalizacji dawnych Zakładów Tytoniowych w Lublinie. Macie szansę opracować swoją wizję dla zadanej przestrzeni!

cel

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskie Zakłady Tytoniowe zapraszają wszystkie studentki i studentów Uczelni Wyższych, kształcących się na kierunkach Architektura, Architektura Krajobrazu lub Gospodarka Przestrzenna do zgłaszania swoich projektów do konkursu NOWE TYTONIE na rewitalizację dawnych Zakładów Tytoniowych w Lublinie. 

kalendarium

 • termin ogłoszenia konkursu: 6 maja 2024 r.
 • oprowadzanie po terenie LZT i sesja Q&A: 29 maja 2024 r. od godziny 11:00 (zwiedzanie terenu LZT nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie)
 • termin zadawania pytań: do 15 czerwca 2024 r.
 • termin składania prac konkursowych: 16 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00
 • obrady komisji konkursowej 22-23 sierpnia 2024 r.
 • rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników 26 sierpnia 2024 r.
 • wystawa pokonkursowa: 30 sierpnia 2024 r. na terenie LZT

  więcej informacji

  Więcej informacji na stronie konkursu.

  Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania tutaj.

  warunki

  https://wbia.pollub.pl/studenci/konkursy-dla-studentow/konkurs-nowe-tytonie

  regulamin

  https://wbia.pollub.pl/fcp/qPREgARcJNScXKxEMUA9DBXljWXdFEjNQZ18Qc20bNF86fWRfMR0fQWpmExhaRFBcEmgqMQU5XBA1QVFZGnNtATNGM31kRiMWCjw5IEFOWl5HAFEGaTw/_users/code_eLR0gEgwaPiUjBBcEHkADGTst/zalaczniki/regulamin_

  Poznań

  termin składania prac

  24.05.2024

  XLIV edycja konkursu im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich

  organizator: SARP Oddział Poznań

  Uwaga studentki i studenci! SARP Poznań zaprasza was do zgłaszania swoich projektów semestralnych do XLIV edycji konkursu im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy semestralnej i inżynierskiej wykonanej na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystyczny w Poznaniu.

  cel

  Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań zaprasza studentów do zgłaszania swoich projektów do 44 edycji konkursu im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich na najlepszą pracę semestralną i inżynierską z dziedziny urbanistyki, architektury i projektowania wnętrz wykonaną przez studentów architektury i architektury wnętrz na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystycznym.

  warunki

  Konkurs ma charakter dwuetapowy.

  Etap I

  • etap I ma charakter otwarty
  • w etapie I mogą uczestniczyć wszystkie prace zgłoszone przez autorów, które uzyskały zaliczenie w terminie i zostały zarekomendowane przez prowadzącego temat
  • student może zgłosić do konkursu max. 4 prace, w tym można zgłosić max. 2 prace wykonane w zespole w dowolnej kategorii
  • zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oraz przekazanie projektów odbywa się drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany dla danej edycji konkursu
  • dla danej edycji konkursu określane są zasady i sposób dokonywania zgłoszeń oraz prezentacji projektu
  • kwalifikacja do II etapu
  • niespełnienie wskazanych dla danej edycji wymogów skutkować będzie dyskwalifikacją projektu

  Etap II

  • etap II ma charakter zamknięty, uczestniczą w nim wyłącznie prace zakwalifikowane do II etapu
  • osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu są zobowiązane do dostarczenia projektów w wersji wydrukowanej na wystawę, zgodnie z zasadami wskazanymi dla danej edycji konkursu 

  Zarząd SARP Oddział Poznań co roku powołuje sąd konkursowy, który swoje funkcje pełni honorowo.

  sąd konkursowy

  Sąd konkursowy w XLIV edycji:

  • arch. Marcin Kościuch –  reprezentant SARP Poznań

  • arch. Michał Bekas – reprezentant SARP Poznań

  • arch. Roderyk Milik– reprezentant SARP Poznań

  • arch. Katarzyna Weiss – reprezentantka Wielkopolskiej OIA RP

  • arch. Karolina Groszek – reprezentantka Wielkopolskiej OIA RP

  • arch. Borys Wrzeszcz – sekretarz, reprezentant SARP Poznań

  kalendarium

  Harmonogram XLIII edycji:

  • termin ogłoszenia konkursu: 9 maja 2024 r.

  • termin zgłaszania prac do etapu I: 24 maja 2024 r.

  • ogłoszenie nominacji:7 czerwca 2024 r.

  • termin ogłoszenia wyników i wernisaż: 25 czerwca 2024 r.

  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac konkursowych w zakresie ich nieodpłatnego publikowania, wystawiania oraz elektronicznego przetwarzania kopii.

  więcej informacji

  Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://poznan.sarp.pl/2024/05/10/ogloszenie-xliv-edycji-konkursu-im-architektow-janiny-i-wladyslawa-czarneckich/

  regulamin

  https://poznan.sarp.pl/wp-content/uploads/2024/05/Regulamin-konkurs.-im.-architektow-J.-i-Wl.-Czarneckich.pdf

  Gdańsk

  termin składania prac

  13.09.2024

  Studialny konkurs na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku

  organizator: Gmina Miasta Gdańsk

  Gmina Miasta Gdańska ogłosiła dwuetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku. Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację centrum dzielnicy Południe w Gdańsku, która stanowić będzie podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu, a w dalszej perspektywie realizacji centrum.

  Gmina Miasta Gdańska ogłosiła dwuetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku. Konkurs objęty jest rekomendacją Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz patronatem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

  cel

  Celem studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego jest uzyskanie — w drodze wyboru spośród prac konkursowych — wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację centrum dzielnicy Południe w Gdańsku, która stanowić będzie podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu, a w dalszej perspektywie realizacji centrum.

  Obszar opracowania sąsiaduje:
  • od zachodu z osiedlem mieszkaniowym, na które składają się liczne zespoły mieszkaniowe wielorodzinne (Lawendowe Wzgórze, Stacja Nowy Gdańsk, Osiedle Jabłoniowa) oraz zbiornik retencyjny Jabłoniowa,
  • na południu z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6, niezagospodarowanym, gminnym terenem inwestycyjnym i planowanym Parkiem Południowym,
  • na wschód z powstającym osiedlem TBS przy ul. Piotrkowskiej,
  • na północy z niezagospodarowanym terenem zieleni rekreacyjnej wzdłuż Cegielnianej Strugi, wielorodzinnym zespołem mieszkaniowym Nowa Jabłoniowa oraz z terenem przyszłej zajezdni autobusowo-tramwajowej przy ul. Warszawskiej.

  warunki

  Konkurs jest ograniczonym, dwuetapowym, studialnym.

  Uczestnikiem Konkursu może być: osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; zarówno krajowa, jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadania siedziby poza terytorium RP).

  Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centrum Południe, przy opracowaniu której należy kierować się m.in. następującymi wytycznymi:

  -  wypracowanie propozycji programowo-przestrzennej nowego centrum o randze dzielnicowej — nowego „serca dzielnicy”, uwzględniającej założenia dotyczące kształtowania miasta zwartego, potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej i mogącego stanowić atrakcyjną propozycję w sytuacji zachodzących zmian w odniesieniu do modelu handlu, pracy i korzystania z usług,

  - zaprezentowanie kompleksowo zaprojektowanej kompozycji urbanistycznej obszaru, ze wskazaniem wysokości i formy zabudowy oraz ew. dominant i akcentów krajobrazowych,

  - wytworzenie powiązań przestrzennych, funkcjonalnych, krajobrazowych i przyrodniczych projektowanego centrum z zespołem Parku Południowego,

  - wypracowanie założeń dotyczących kształtowania układu transportowego obszaru, w tym uwzględniających obecność pętli tramwajowo-autobusowej oraz komunikację pieszą i rowerową, a także optymalne wykorzystanie przestrzeni nad pętlą,

  - zaproponowanie rozwiązań o charakterze proekologicznym — w tym związanych z wprowadzeniem tzw. małej retencji oraz innych elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury.

  Więcej informacji w regulaminie konkursu.

  nagrody

  • I Nagroda — 60 000 zł brutto
  • II Nagroda — 30 000 zł brutto
  • III Nagroda — 20 000 zł brutto
  • Dwa wyróżnienia — po 15 000 zł brutto

  kalendarium

  • Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 24 maja 2024 roku, do godz. 15:00
  • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 9 września 2024 roku
  • Termin składania opracowań studialnych: do 13 września 2024 roku, do godz. 15:00
  • Kwalifikacja do II etapu konkursu: do 23 września 2024 roku
  • Termin składania prac konkursowych: do 8 listopada 2024, do godz. 15:00
  • Ogłoszenie wyników konkursu: 15 listopada 2024

  sąd konkursowy

  • prof. Ewa Kuryłowicz — przewodnicząca sądu konkursowego
  • Paweł Wład. Kowalski — sędzia referent
  • Natalia Balcerzak
  • Edyta Damszel-Turek
  • Jacek Droszcz
  • Ryszard Gruda
  • prof. Sławomir Gzell
  • Krzysztof Linke
  • prof. Piotr Lorens
  • dr Joanna Rayss
  • Barbara Tusk

  Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie konkursu.

  warunki

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97d24ebf-016d-11ef-885b-8267c0608453

  regulamin

  https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/Konkurs,a,827

  Warszawa

  termin składania prac

  21.05.2024

  Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

  organizator: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wesoła

  Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab przy ulicy Akacjowej w dzielnicy Wesoła.

  Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab przy ulicy Akacjowej w dzielnicy Wesoła.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, wizualnym i ekonomicznym przy zachowaniu jak największej ilości drzew.

  warunki

  Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, ograniczonym.

  Przedmiotem konkursu jest projekt placówki wsparcia dziennego dla dzieci głównie w wieku 6-16 lat, która oferować będzie nie tylko opiekę, ale i działania wychowawcze, wyżywienie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz zajęcia terapeutyczne; Fab-Labu mieszczącego pracownię stolarską i artystyczną oraz koncepcji zagospodarowania terenu.

   

  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 25 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
  • II Nagroda — 20 000 zł brutto
  • III Nagroda — 15 000 zł brutto

  kalendarium

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 21 maja 2024 roku, do godz. 10:00
  • Termin składania prac konkursowych: nie mniej niż 8 tygodni od dnia zaproszenia uczestników konkursu do składania prac konkursowych

  sąd konkursowy

  • Wiesław Paulski — przewodniczący sądu konkursowego
  • Grzegorz Ciosek — sędzia referent
  • Katarzyna Herman — Główna Specjalistka w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
  • Tomasz Pniewski — Główny Specjalista w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
  • Jarosław Adamczuk — Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
  • Marcin Rybak — Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia
  • Anna Dąbrowska — Naczelniczka Wydziału Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Wesoła
  • Piotr Zieliński — Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych w Dzielnicy Wesoła
  • Beata Stachelek — Główna Specjalistka w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Wesoła

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/128755/details

  regulamin

  https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/128755/details

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  30.06.2024

  Obiekt Roku w Systemach Aluprof

  organizator: Aluprof

  Firma Aluprof ogłosiła V edycję organizowanego co dwa lata międzynarodowego konkursu na najlepszy obiekt zrealizowany przy wykorzystaniu produktów marki. Jakie projekty mają szansę zyskać tytuł „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”?

  Firma Aluprof ogłosiła V edycję organizowanego co dwa lata międzynarodowego konkursu na najlepszy obiekt zrealizowany przy wykorzystaniu produktów marki. Jakie projekty mają szansę zyskać tytuł „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”?

  cel

  Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych brył budynków zrealizowanych przy wykorzystaniu systemów firmy Aluprof, a tym samym promowanie współczesnej architektury oraz stworzenie forum do dyskusji na temat najnowszych projektów i realizacji architektonicznych.

  warunki

  Swoje zgłoszenia do konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” nadsyłać mogą zarówno pracownie architektoniczne, jak i samodzielnie tworzący projektanci. W V edycji konkursu pod uwagę brane będą realizacje powstałe między 1 stycznia 2022 roku a 30 czerwca 2024 roku, w których wykorzystano systemy firmy Aluprof.
   
  Projekty zgłaszać można poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej konkursu, wykorzystując pocztę tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczną, przesyłając zgłoszenie na adres konkurs@aluprof.eu.
   
  Konkurs podzielono na trzy etapy: 
  Etap 1: Organizator konkursu ze wszystkich nadesłanych prac wyłoni 50, które zakwalifikują się do II etapu. Obiekty, które zakwalifikowały się do puli 50 obiektów, zostaną opublikowane na stronie konkursu w ciągu 15 dni od zakończenia terminu nadsyłania zgłoszeń.
   
  Etap 2: Jury konkursowe z zakwalifikowanych wcześniej prac wyłoni 10, które zostaną zakwalifikowane do III etapu.
   
  Etap 3: W III etapie jury wybierze 3 prace, które zdobędą wskazane nagrody pieniężne.
   
  Swoje głosy oddawać będą mogli także internauci, a najlepiej oceniony przez nich projekt otrzyma Wyróżnienie Internautów.
   
  Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

  kalendarium

  • Termin przesyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2024 roku
  • Głosowanie internautów: 1 lipca – 16 sierpnia 2024 roku
  • Obrady jury: lipiec–wrzesień 2024 roku
  • Ogłoszenie wyników: 16 października 2024 roku

  nagrody

  • I miejsce: 50 000 zł
  • II miejsce: 30 000 zł
  • III miejsce: 15 000 zł

  jury konkursu

  ogłoszenie składu jurorskiego już wkrótce

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://future-builders.com/konkurs

  regulamin

  https://future-builders.com/konkurs/regulamin-konkursu

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  31.05.2024

  Inwestycja Roku

  organizator: Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

  Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ogłosiła VIII edycję konkursu „Inwestycja Roku”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych w inwestycji w kraju.

  Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ogłosiła VIII edycję konkursu „Inwestycja Roku”, w którym poszukiwane są najlepsze inwestycje w kraju.

  cel

  Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie inwestycji odznaczającej się szczególnymi walorami w takich obszarach jak: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność i użyteczność.

  warunki

  Do udziału w VIII edycji konkursu zgłaszać można projekty zrealizowane w 2023 roku, które wyróżniają się innowacyjnością, energooszczędnością, ciekawą formą, kompozycją urbanistyczną, walorami użytkowymi, jakością wykonania oraz dbałością o estetykę i funkcjonalność.

  W konkursie oceniane są nowopowstałe i modernizowane inwestycje w kategoriach:

  • obiekty mieszkalne
  • obiekty biurowe i handlowe
  • obiekty przemysłowe
  • obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone
  • obiekty kultury, edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne
  • obiekty inżynieryjne
  • obiekty historyczne
  • adaptacje
  • innowacyjne inwestycje proekologiczne
  • mural roku
  • inwestycje prospołeczne

  Zgłoszenie do I etapu konkursu następuje wraz z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej związanej z promocją w wysokości:

  • 300,00 zł dla Firm Członkowskich Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
  • 500,00 zł dla pozostałych firm.

  Udział w II etapie konkursu jest odpłatny w związku z promocją:

  • 1 500,00 zł – dla kategorii mural roku oraz dla kategorii inwestycje prospołeczne
  • 2 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach do 500 000,00 zł
  • 3 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach od 500 001,00 zł–1 000 000,00 zł
  • 5 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach powyżej 1 000 001,00 zł

   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  W ramach promocji w I etapie konkursu przewiduje się:

  • prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl obejmującą między innymi nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
  • możliwość korzystania z nazwy „Uczestnik konkursu Inwestycja Roku” wraz z logo konkursu przez rok od daty zgłoszenia do konkursu,
  • dyplom za uczestnictwo w I etapie Konkursu.

  W ramach promocji w II etapie konkursu przewiduje się:

  • prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl oraz www.kign.pl obejmującą między innymi nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
  • prezentację inwestycji w mediach społecznościowych Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami obejmującą między innymi nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
  • możliwość korzystania z nazwy „Laureat konkursu Inwestycja Roku” wraz z logo konkursu przez rok od gali finałowej konkursu,
  • dyplom za uczestnictwo w II etapie Konkursu,
  • udział dwóch przedstawicieli Zgłaszającego w Gali Finałowej, podczas której nastąpi ogłoszenie Laureatów Konkursu,
  • udział dodatkowych przedstawicieli Zgłaszającego w Gali Finałowej możliwy będzie za dodatkową opłatą wnoszoną na poczet kosztów organizacyjnych,
  • promocję inwestycji w biuletynie promocyjnym wydanym z okazji Gali Finałowej.

  Dla laureatów poszczególnych kategorii konkursu przewiduje się:

  • uhonorowanie podczas Gali Finałowej Statuetką „Inwestycja Roku” za zajęcie I miejsca w danej kategorii, za zajęcia II i III miejsca wręczone zostaną nagrody „Inwestycji Roku”,
  • promocję Laureatów w biuletynie promocyjnym wydanym po Gali Finałowej,
  • promocję Laureata na stronie www.inwestycjaroku.pl oraz www.kign.pl w zakładce „Inwestycja Roku” oraz mediach społecznościowych Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

  kalendarium

  • Termin zgłoszeń: do 31 maja 2024 roku
  • Prezentacja uczestników i wręczenie nagród: 13 września 2024 roku

  sąd konkursowy

  • Joanna Koch-Kubas
  • Mariusz Czyszek
  • Jerzy Feliks
  • Klaudiusz Fross
  • Arkadiusz Borek
  • Teresa Latuszewska-Syrda
  • Marek Urban

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  www.inwestycjaroku.pl

  regulamin

  https://inwestycjaroku.pl/regulamin-konkursu-inwestycja-roku/

  Ujście

  termin składania prac

  30.09.2024

  Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu pomiędzy rzekami Gwda i Noteć w Ujściu

  organizator: Gmina Ujście

  Gmina Ujście ogłosiła koncepcyjny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu między rzekami Gwda i Noteć w Ujściu.

  Gmina Ujście ogłosiła koncepcyjny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu między rzekami Gwda i Noteć w Ujściu.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest zaprezentowanie różnych możliwości zagospodarowania miasta, ze szczególnym uwzględnieniem półwyspu.
   
  Jego założeniem jest poszukiwanie najlepszych oraz najciekawszych propozycji rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, które nadadzą nowy kształt terenom objętym konkursem. Propozycje projektowe powinny uwzględniać w równym stopniu aspekty techniczne i budowlane, jak również zasady projektowania uniwersalnego (dostępność przestrzeni publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej), obsługi komunikacyjnej, a także walory estetyczne i kompozycyjne.

  warunki

  Konkurs jest konkursem jednoetapowym, koncepcyjnym, otwartym.

  Zadaniem konkursowym jest propozycja urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji terenu półwyspu pomiędzy rzekami Gwda i Noteć w Ujściu. Realizacja koncepcji pozwolić ma na wykorzystanie w przyszłości terenów objętych opracowaniem konkursowym jako miejsce rekreacji i usług dla mieszkańców gminy i powiatu z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

  Szczegółowy zakres konkursu udostępniony zostanie zarejestrowanym uczestnikom konkursu. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w całości lub w części dla potrzeb kształtowania i zagospodarowania terenu w centrum Ujścia.

  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 10 000 zł
  • II Nagroda — 6 000 zł 
  • III Nagroda — 3 000 zł

  Nagrody podlegają opodatkowaniu.

  kalendarium

  • Termin rejestracji uczestników konkursu: do 31 maja 2024 roku
  • Składanie zapytań formalnych i merytorycznych dotyczących konkursu przez zarejestrowanych uczestników: do 10 lipca 2024 roku
  • Termin składania prac konkursowych: do 30 września 2024 roku, do godz. 15:00
  • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 października 2024 roku

  sąd konkursowy

  W celu oceny prac konkursowych powołana zostanie sześcioosobowa Komisja Konkursowa.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://ujscie.pl/aktualnosci/konkurs-urbanistyczno-architektoniczny-jednoetapowy-koncepcyjny-otwarty-na-zagospodarowanie-polwyspu-pomiedzy-rzekami-gwda-i-notec-w-ujsciu.html

  regulamin

  https://ujscie.pl/aktualnosci/konkurs-urbanistyczno-architektoniczny-jednoetapowy-koncepcyjny-otwarty-na-zagospodarowanie-polwyspu-pomiedzy-rzekami-gwda-i-notec-w-ujsciu.html

  Mielec

  termin składania prac

  29.04.2024

  Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu

  organizator: Gmina Miejska Mielec

  Gmina Miejska Mielec ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.

  Gmina Miejska Mielec ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym, eksploatacyjnym oraz akustycznym koncepcji Centru Twórczości Artystycznej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu. 
  Centrum Twórczości Artystycznej ma być miejscem, w którym w przyjaznej, kreatywnej atmosferze będzie można realizować artystyczne pasje. W obiekcie organizowane będę warsztaty, kursy, spotkania, pokazy. Wewnątrz funkcjonować będą Samorządowe Centrum KulturyMielecka Orkiestra Symfoniczna.

  warunki

  Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

  Przyszły budynek wraz z otaczającym terenem powinny tworzyć oryginalny i rozpoznawalny element krajobrazu oraz być wizytówką tej części miasta. Przestrzeń ta ma być inkluzywna, przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności.

  Budynek lub zespół budynków powinien być nowoczesny, bezpieczny, komfortowy, a przy tym energooszczędny, wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Obiekt powinien mieścić między innymi salę koncertową z 450-500 miejscami na widowni, sale warsztatowe, magazyny, pomieszczenia socjalne i biurowe, szatnie, garderoby i kawiarnię. W ramach zagospodarowania należy uwzględnić parking na minimum 80 miejsc dla samochodów osobowych i dwa miejsca dla autobusów.

  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 50 000 zł brutto dla uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • II Nagroda — 30 000 zł brutto
  • III Nagroda — 20 000 zł brutto

  kalendarium

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 29 kwietnia 2024 roku, do godz. 10:00
  • Termin składania prac konkursowych: 60 dni od dnia skierowania zaproszenia przez zamawiającego

  sąd konkursowy

  • Bogusław Barnaś — przewodniczący
  • Andrzej Małek — zastępca przewodniczącego
  • Magdalena Hasek
  • Monika Szczodry
  • Dorota Hamala-Lis
  • Waldemar Wiącek
  • Ireneusz Kuzara
  • Agnieszka Kopera
  • Ewelina Lorenc
  • Małgorzata Basiak — sekretarza konkursu

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://przetargi.um.mielec.pl/#/offer/22a0cc94-209e-40a3-a0b2-037bc4163f92

  regulamin

  https://przetargi.um.mielec.pl/#/offer/22a0cc94-209e-40a3-a0b2-037bc4163f92

  Bielsko-Biała

  termin składania prac

  12.07.2024

  „miasto__szczęśliwe”

  organizator: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design

  Fundacja Ludzie-Innowacje-Design po raz kolejny organizuję konkurs wzornictwa przemysłowego pod tytułem „miasto__szczęśliwe”. Partnerem konkursu jest t Prezydent Miasta Bielska-Białej i Urząd Miasta Bielsko-Biała.

  Fundacja Ludzie-Innowacje-Design po raz kolejny organizuję konkurs wzornictwa przemysłowego pod tytułem „miasto__szczęśliwe”. Partnerem konkursu jest t Prezydent Miasta Bielska-Białej i Urząd Miasta Bielsko-Biała.

  cel

  Celem konkursu jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych. Upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nim i tworzenie relacji pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami wzornictwa dla lepszej
  innowacyjności i modernizacji regionu.

  warunki

  W konkursie będą oceniane projekty w fazie koncepcji, wdrożenia, ale też projekty zrealizowane. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

  Prace będą oceniane w pięciu kategoriach

  • Produkt — projektowanie produktu
  • Komunikacja — projektowanie komunikacji
  • Koncepcje — projekty koncepcyjne
  • Bielsko-Biała — projekty związane z regionem Bielsko-Biała
  • Wyzwania — projekty rozwiązań konkretnych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu Bielsko-Biała

  nagrody

  W konkursie przewidziano pulę nagród w wysokości 30 000 złotych, z czego nagroda główna 10 000 złotych.

  kalendarium

  • Złożenie dokumentacji konkursowej w siedzibie organizatora — do 12.07.2024
  • Ogłoszenie wyników — październik 2024

  sąd konkursowy

  Sąd konkursowy, w skład którego wejdzie pięciu uczestników, zostanie powołany przez organizatora. W skład konkursu wejdą przedstawiciele Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i organizatora. 

  więcej informacji

  warunki

  https://projektarting.pl

  regulamin

  https://projektarting.pl/wp-content/uploads/2024/02/regulamin-Projekt-Arting-2024.pdf

  Kraków

  termin składania prac

  19.08.2024

  Konkurs na nową siedzibę Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej

  organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, SARP Oddział Kraków

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i SARP Oddział Kraków ogłosiły konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK — budynku dydaktyczno-laboratoryjnego, który powstanie na terenie kampusu uczelni przy al. Jana Pawła II 37 na krakowskich Czyżynach.

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki SARP Oddział Kraków ogłosiły konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK budynku dydaktyczno-laboratoryjnego, który powstanie na terenie kampusu uczelni przy al. Jana Pawła II 37 na krakowskich Czyżynach.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

  warunki

  Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

  Obiekt powstać ma na terenie istniejącego kampusu Politechniki Krakowskiej. Planowane jest etapowanie inwestycji — w I etapie powstać ma część dydaktyczna, administracyjna, pomieszczenia pracy kameralnej i pomieszczenia socjalne. W II etapie realizowana ma być część zawierająca specjalistyczne laboratoria naukowo-badawcze.

  W bezpośrednim otoczeniu budynku należy zlokalizować atrakcyjnie zaprojektowaną przestrzeń publiczną z elementami małej architektury i infrastruktury rekreacyjnej, pełniącą jednocześnie funkcje reprezentacyjnej strefy wejściowej do budynku, zadaszone fotowoltaiką miejsca postojowe dla 30 samochodów oraz miejsca na rowery/hulajnogi, a także stację ładowania aut elektrycznych.

  Budynek powinien być optymalny pod względem ekonomicznym i ekologicznym, zgodny ze współcześnie rozumianymi zasadami zrównoważonego rozwoju.

  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 65 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
  • II Nagroda — 30 000 zł brutto
  • III Nagroda — 20 000 zł brutto
  • Nagrody dla uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do etapu II i złożą w nim kompletną pracę konkursową — 25 000 zł brutto

  kalendarium

  • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: 23 kwietnia 2024 roku
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 30 kwietnia 2024 roku, do godz. 12:00
  • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w I etapie konkursu: 8 maja 2024 roku
  • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych: 24 maja 2024 roku
  • Termin składania opracowań studialnych w I etapie: 14 czerwca 2024 roku, do godz. 12:00
  • Rozstrzygnięcie I etapu i zaproszenie do składania prac w II etapie konkursu: 3 lipca 2024 roku
  • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych: 19 lipca 2024 roku
  • Termin składania prac konkursowych w II etapie: 19 sierpnia 2024 roku, do godz. 15:00
  • Rozstrzygnięcie konkursu: 6 września 2024 roku

  sąd konkursowy

  • prof. Ewa Kuryłowicz — Przewodnicząca Sądu Konkursowego, SARP Oddział Warszawa
  • Marcin Pawłowski — referent, SARP Oddział Kraków
  • Marcin Sadowski — SARP Oddział Warszawa
  • dr Piotr Lewicki — SARP Oddział Kraków
  • prof. Tomasz Kapecki — Prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  • prof. Magdalena Kozień-Woźniak — Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  • prof. Paweł Pławiak — Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  • Tomasz Malec — Pełnomocnik ds. promocji Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  • Wojciech Duliński — asystent sędziego referenta, SARP Oddział Kraków
  • Marek Kaszyński — sekretarz organizacyjny, SARP Oddział Kraków
  • Maria Gratkowska-Kot — sekretarza pomocnicza, SARP Oddział Kraków

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  http://www.sarp.krakow.pl/2024/04/10/nowa-siedziba-wydzialu-informatyki-i-telekomunikacji-politechniki-krakowskiej-im-tadeusza-kosciuszki-konkurs-sarp-nr-1056/

  regulamin

  http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/04/PKI_Regulamin_konkursu.pdf

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  07.07.2024

  Off grid farm

  organizator: Samana Group

  Jak piszą organizatorzy konkursu, Samaná, półwysep w Republice Dominikańskiej, pełna dzikich plaż dawna kryjówka piratów, stała się dziś rajem dla turystów, którzy zauroczeni tym miejscem zdecydowali się pozostać w nim na stałe, poszerzając tym samym dziedzictwo kulturowe tego obszaru. Konkurs architektoniczny OFF GRID FARM organizowany przez Samana Group zachęca uczestników do wykorzystania naturalnych walorów tego miejsca i stworzenia innowacyjnych rozwiązań rolniczych, które pomogą stworzyć bardziej odporną i zrównoważoną przyszłość półwyspu.

  Jak piszą organizatorzy konkursu, Samaná, półwysep w Republice Dominikańskiej, pełna dzikich plaż dawna kryjówka piratów, stała się dziś rajem dla turystów, którzy zauroczeni tym miejscem zdecydowali się pozostać w nim na stałe, poszerzając tym samym dziedzictwo kulturowe tego obszaru.

  Konkurs architektoniczny OFF GRID FARM organizowany przez Samana Group zachęca uczestników do wykorzystania naturalnych walorów tego miejsca i stworzenia innowacyjnych rozwiązań rolniczych, które pomogą stworzyć bardziej odporną i zrównoważoną przyszłość półwyspu.

  cel

  Cele konkursu obejmują między innymi stworzenie samowystarczalnego gospodarstwa rolnego zdolnego do zaspokojenia potrzeb rodziny, przedstawienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii odnawialnej, zbierania wody i zarządzania odpadami oraz promocja wykorzystania lokalnych materiałów i wspieranie zaangażowania społeczności do wspólnych wysiłków na rzecz ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego.

  warunki

  Zadaniem konkursowym jest projekt farmy „poza siecią” (off grid farm), która wykracza poza konwencjonalne normy. Uczestnicy mają stworzyć samowystarczalny, pionierski ekosystem rolniczy, który integruje odnawialne źródła energii, innowacyjne techniki zarządzania wodą i zrównoważone praktyki rolnicze w odpowiedzi na wyzwania, z którymi zmagają się obecnie mieszkańcy półwyspu Samaná, czyli ograniczony dostęp do energii elektrycznej, niedobór wody i ograniczenia rolnicze.

  Działka, na której zlokalizowany ma być projekt, znajduje się w Loma Atravesada, w dystrykcie Las Galeras w prowincji Samaná na północno-wschodnim wybrzeżu Dominikany.

  Program obejmować ma dom główny o powierzchni od 200 do 400 metrów kwadratowych, przylegający do niego pensjonat o powierzchni około 60 metrów kwadratowych, magazyn lub stodołę, garaż lub zadaszony obszar dla samochodów i sprzętu, zakwaterowanie dla personelu.

   
  Konkurs otwarty jest dla młodych projektantów_ek i studentów_ek poniżej 35 roku życia. Projekty opracowywać można indywidualnie lub w zespołach maksymalnie czteroosobowych. 

  Opłata za rejestrację wynosi odpowiednio (kwoty nie zawierają podatku, należy dodać 23% VAT):
  • podczas wczesnej rejestracji: studenci 79 USD, architekci 99 USD
  • podczas standardowej rejestracji: studenci 99 USD, architekci 129 USD
  • podczas późnej rejestracji: studenci 119 USD, architekci 139 USD

  kryteria oceny

  • Innowacyjność; projektowane budynki mają poszukiwać nowych rozwiązań w systemach konstrukcyjnych, technologii i/lub programów funkcjonalnych.
  • Trafność; proponowane rozwiązania powinny dotyczyć istniejących i najpilniejszych problemów zdefiniowanych przez uczestników;
  • Spójność; uczestnicy powinni wziąć pod uwagę kontekst przyrodniczy i socjologiczny, projekt musi być spójny z istniejącym otoczeniem.
  • Zrównoważony rozwój i wydajność; budynek musi być zrównoważony i zużywać zero energii, wybrane rozwiązania muszą przyczyniać się do dobrego samopoczucia lokalnych mieszkańców.
  • Wykorzystanie i znajomość lokalnych zasobów; proponowane rozwiązania powinny maksymalnie wykorzystywać potencjał lokalnych materiałów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej estetyki i zgodności z rozwiązaniami ekologicznymi.
  • Walory estetyczne; farma ma wnieść dodatkową wartość przestrzeni.

  kalendarium

  • wczesna rejestracja: 25 marca — 28 kwietnia 2024
  • standardowa rejestracja: 29 kwietnia — 26 maja 2024
  • późna rejestracja: 27 maja — 7 lipca 2024
  • Termin składania prac: 7 lipca 2024
  • Ogłoszenie krótkiej listy: 15 lipca 2024
  • Ogłoszenie finalistów: 19 sierpnia 2024
  • Ogłoszenie wyników: 26 sierpnia 2024 

  nagrody

  • I Nagroda: 3 000 USD 
  • II Nagroda: 2 000 USD
  • III Nagroda: 1 000 USD
  • Nagroda specjalna Samana Group: realizacja projektu we współpracy z Samana Group, 7-dniowy pobyt dla dwóch osób w Monte Rojo w Dominikanie (bilety lotnicze nie są częścią nagrody)
  • Nagroda publiczności: 7-dniowy pobyt dla dwóch osób w Monte Rojo w Dominikanie (bilety lotnicze nie są częścią nagrody)

  sąd konkursowy

  • Ryohei Koike (BIG)
  • Cosimo Scotucci (MVRDV)
  • Ludwik Kaizerbrecht (Gensler)
  • Oscar Torrejón (Luis Vidal+Arquitectos)
  • Magdalena Wojtal (Samana Group)
  • Pedro Catrain (senator prowincji Samaná)

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

  warunki

  https://sandbox.archi/

  regulamin

  https://sandbox.archi/competition-terms-conditions/

  Wrocław

  termin składania prac

  15.10.2024

  Konkurs na koncepcje rozbudowy i przebudowy III LO we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem nabrzeża Odry

  organizator: Gmina Wrocław

  Zarząd Inwestycji Miejskich Gminy Wrocław ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Liceum Ogólnokształcącego nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej i infrastrukturą techniczną przy ulicy Składowej 5 we Wrocławiu oraz zagospodarowaniem nabrzeża Odry na wysokości terenu szkolnego.

  Zarząd Inwestycji Miejskich Gminy Wrocław ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Liceum Ogólnokształcącego nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej i infrastrukturą techniczną przy ulicy Składowej 5 we Wrocławiu oraz zagospodarowaniem nabrzeża Odry na wysokości terenu szkolnego.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie koncepcji rozbudowy i przebudowy LO nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej, która swoją formą i treścią będzie odpowiadała warunkom konkursu, będzie uwzględniała charakter i funkcje opisane w programie, a ponadto w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisze się w otaczający krajobraz, spełni wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku oraz aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu. W projekcie
  konkursowym należy uwzględnić również propozycję zagospodarowania nabrzeża Odry na odcinku przylegającym do działki szkolnej, w tym również możliwość realizacji w przyszłości kładki nad rzeką Odrą.

  warunki

  Konkurs jest konkursem jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

  Na terenie objętym konkursem znajduje się istniejący budynek III LO połączony z blokiem sportowym, trzy boiska sportowe, zieleń i pawilon mieszczący magazyn kajaków. Konkursowa propozycja powinna obejmować rozbudowę istniejącego budynku dydaktycznego w miejscu budynków bloku sportowego, łącznika oraz przyległego zewnętrznego małego boiska, które zostaną przeznaczone do rozbiórki (z parkingiem podziemnym na minimum 11 miejsc parkingowych); przebudowę pomieszczeń w budynku głównym; zagospodarowanie terenu szkolnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i częścią sportową; zagospodarowanie nabrzeża Odry na długości działek szkolnych.

   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia temu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń sądu konkursowego
  • II Nagroda — 30 000 zł brutto
  • III Nagroda — 20 000 zł brutto

  kalendarium

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10 maja 2024 roku, godz. 15:30

  • Termin składania prac konkursowych: do 15 października 2024 roku, godz. 15:30

  • Rozstrzygnięcie konkursu: niezwłocznie po dokonaniu wyboru nagrodzonych prac

  sąd konkursowy

  • Tadeusz Sawa-Borysławski — przewodniczący sądu konkursowego
  • Elżbieta Urbanek
  • Jarosław Delewski
  • Iwona Kuczewska
  • Piotr Surmiak

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://zim-wroc.logintrade.net/zapytania_email,160103,34d2777e78ccf007523e2dd1fcea6b2d.html

  regulamin

  https://zim-wroc.logintrade.net/zapytania_email,160103,34d2777e78ccf007523e2dd1fcea6b2d.html

  Poznań

  termin składania prac

  09.03.2024

  Tramwaj przyszłości — linia inspiracji

  organizator: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Technologiczny Łukasiewicz,Modertrans Poznań.

  Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Technologiczny Łukasiewicza i Modertrans Poznań ogłosiły konkurs skierowany do studentów Politechniki Poznańskiej.

  Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Technologiczny Łukasiewicza i Modertrans Poznań ogłosiły konkurs skierowany do studentów Politechniki Poznańskiej.

  cel konkursu

  Celem konkursu jest zaprojektowanie koncepcji trójczłonowego tramwaju, który będzie odpowiadał estetyce i wymaganiom miast przyszłości.

  warunki konkursu

  Konkurs kierowany jest do studentów Politechniki Poznańskiej. Projekty mogą być zgłaszane indywidualnie lub w dwuosobowych grupach. Projekt musi być przygotowany na trzech poziomych planszach według wzoru dostarczonego przez organizatora. 

  Plansze muszą zawierać wizualizację główną, widok rzutu aksonometrycznego i kilku ujęciach.

  nagrody

  • I nagroda — 4000 pln
  • II nagroda — 2500 pln
  • III nagroda — 1500 pln

  kalendarium

  • Możliwość zgłaszania pytań — do 27 maja 2024 r.
  • Przyjmowanie prac konkursowych w pokoju 317 Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej — 27 maja - 3 czerwca 2024 r.
  • Ogłoszenie zwycięzców — do 30 czerwca 2024 r.

  Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora. Pytania można kierować na adres ewa.grela@put.poznan.pl

  warunki

  https://architektura.put.poznan.pl/artykul/konkurs-urbanistyczny-w-krotoszynie-rozstrzygniety

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  31.05.2024

  PLGBC Green Building Awards 2024

  organizator: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

  Celem konkursu jest wyróżnienie zaangażowania jego uczestników i uczestniczek w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, a także podniesienie świadomości tego rozwoju wśród rynku budowlanego w Polsce i na świecie.

  cel

  Celem konkursu jest wyróżnienie zaangażowania jego uczestników i uczestniczek w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, a także podniesienie świadomości tego rozwoju wśród rynku budowlanego w Polsce i na świecie.

  warunki

  Konkurs jest niezależny, otwarty, jednoetapowy, obejmuje inwestycje budowlane projektowane, realizowane i zrealizowane oraz wnętrza w budynkach zrealizowanych na terenie Polski, jak również produkty i usługi firm działających na terenie Polski w okresie od maja 2022 roku do maja 2024 roku. Konkurs nie wymaga żadnych opłat wstępnych.

  Jury oceni zgłoszone projekty zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym, jak i architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.

  Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie zrównoważonego budynku, wnętrza, projektu budynku, produktu lub inicjatywy w poniższych dziesięciu kategoriach:

  • Kategoria 1 — Zrównoważony budynek biurowy,
  • Kategoria 2 — Zrównoważony budynek przemysłowy,
  • Kategoria 3 — Zrównoważony budynek sektora usługowego,
  • Kategoria 4 — Zrównoważona zabudowa mieszkaniowa (wielorodzinna i jednorodzinna),
  • Kategoria 5 — Zrównoważony budynek sektora publicznego,
  • Kategoria 6 — Zrównoważona modernizacja,
  • Kategoria 7 — Zrównoważone wnętrze,
  • Kategoria 8 — Projekt zrównoważonego budynku (profesjonalny i studencki),
  • Kategoria 9 — Budynek o najniższym śladzie węglowym obliczonym według metodyki PLGBC,
  • Kategoria 10 — Zrównoważony produkt/usługa roku,
  • Kategoria 11 — Zrównoważona inicjatywa miejska/gminna.

  Dopuszcza się nadesłanie przez jedną osobę kilku różnych zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii. Jedno zgłoszenie może zostać nadesłane do maksymalnie dwóch różnych kategorii.

  W konkursie mogą wziąć udział:

  • firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały, wybudowały, są właścicielami lub zarządzają budynkiem,
  • firmy i studenci, którzy zaprojektowali budynek, a jego budowa jeszcze się nie rozpoczęła, trwa lub jest to projekt konceptualny (bez przeznaczenia pod budowę)
  • firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały lub są właścicielami określonego wnętrza (pomieszczenia, grupy pomieszczeń) w budynku
  • firmy i organizacje, które dostarczają usługi i produkty dla sektora budowlanego i nieruchomości.

  Zgłoszenie składa się z dwóch obligatoryjnych punktów, które organizatorzy zalecają wykonać w tym samym dniu, są to: wypełnienie odpowiedniego formularza online oraz wysłania na adres mszczepanik@plgbc.org.pl wszelkich załączników wymaganych w danej kategorii — w postaci linku do plików załadowanych na WeTransfer (preferowane) lub Dysk Google.

  Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w regulaminie konkursu.

  nagrody

  W każdej kategorii przewidziano przyznanie jednej nagrody głównej oraz jednego wyróżnienia. Laureaci otrzymują statuetkę i dyplom, z kolei wyróżnieni tylko dyplom. Organizator przewiduje również przyznanie Nagrody Specjalnej dla najbardziej wyróżniającego się zgłoszenia.

  Unikalne statuetki dla zwycięzców.

  Zwycięskie prace będą ogłoszone podczas PLGBC Green Building Summit 2024, a lista laureatów i wyróżnionych zostanie umieszczona na stronie internetowej PLGBC, opublikowana w newsletterze PLGBC oraz podana do wiadomości mediów.

  kalendarium

  • termin zgłoszeń — do 30 maja 2024 roku,
  • ogłoszenie wyników podczas PLGBC Green Building Summit — 3-4 października 2024 roku.

  jury

  Zgłoszenia będą oceniane przez interdyscyplinarne, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, jury konkursowe:

  • dr Bartosz Dendura  — architekt i założyciel pracowni Studio4SPACE, pracownik naukowy i kierownik zespołu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej,
  • Maciej Franta — architekt i założyciel pracowni frantagroup Architects
  • Andrzej Gutowski — ESG & Sustainability Leader, Director, Colliers,
  • Wiktor Kowalski — Associate, Buro Happold,
  • Michał Marszałek — Associate, International Well Building Institute IWBI,
  • Anna Kulińska — członkini Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej IARP, wspólniczka, Line Architekci
  • Katarzyna Nowak — prawniczka, Sieć Badawcza Łukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny,
  • Tomasz Pągowski — projektant, prowadzący programy telewizyjne, współzałożyciel Pągowski Studio,
  • Natalia Olszewska — lekarka, specjalistka z wiedzy neuronauki,
  • Magdalena Pios — architektka i założycielka pracowni architektonicznej Ambient,
  • Marek Suchocki — Head of Industry Associations Strategy w Autodesk,
  • Marta Usielska — dyrektorka CBRE,
  • Hubert Wiśniewski — Country Manager WICONA Polska,
  • Paweł Żuczek — ekspert ds. branży nieruchomości

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

  regulamin

  https://awards.plgbc.org.pl/regulamin/

  międzynarodowy

  termin składania prac

  31.05.2024

  Otwarty nabór filmów związanych z tematyką architektury, urbanistyki i designu na 13. edycję Festiwalu Filmu i Architektury w Czechach

  organizator: KRUH

  Trwa międzynarodowy, otwarty nabór filmów związanych z tematyką architektury, urbanistyki i designu. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas 13. edycji festiwalu Film i Architektura w Pradze w Czechach. Festiwal organizuje stowarzyszenie obywatelskie KRUH.

  cel

  Trwa międzynarodowy, otwarty nabór filmów związanych z tematyką architektury, urbanistyki i designu. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas 13. edycji festiwalu Film i Architektura w Pradze w Czechach.

  Festiwal odbywa się w ramach Dni Architektury. Odbywający się co roku w październiku w Pradze oraz w Czechach i Słowacji festiwal stał się niezależną platformą do dyskusji na temat architektury i urbanistyki na podstawie projekcji filmów dokumentalnych, eksperymentalnych i fabularnych. Jego celem jest promowanie współczesnego podejścia do architektury wśród ogółu społeczeństwa i przedstawianie architektury jako istotnej części naszego codziennego życia, która wymaga docenienia i troski. Istotną częścią działań festiwalowych jest inicjacja krótkich filmów o architekturze autorstwa młodych filmowców, które są prezentowane w ramach głównego programu festiwalu.

  Czeski Festiwal Filmu i Architektury jest organizowany przez KRUH, stowarzyszenie obywatelskie, które zostało założone w 2001 roku przez grupę studentów architektury Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Działania organizacji koncentrują się na tworzeniu cyklu wykładów na temat architektury prowadzonych przez czołowych czeskich i zagranicznych architektów i krytyków architektury, festiwali filmowych i wycieczek.

  warunki

  Do konkursu można przesyłać filmy krótkometrażowe, średniometrażowe lub pełnometrażowe. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza online.

  Ważne jest przedstawienie architektury z różnych punktów widzenia, takich jak artystyczny, społeczny czy środowiskowy, a tym samym stymulowanie interdyscyplinarnej debaty na temat architektury i możliwości współpracy z innymi dyscyplinami.

  nagrody

  Nagrodą jest prezentacja filmu podczas 13. edycji festiwalu.

  kalendarium

  • termin przesyłania zgłoszeń — 31 maja 2024 roku,
  • festiwal Film i Architektura — od 26 września do 1 października 2024 roku w Pradze.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie festiwalu.

  warunki

  https://filmarchitektura.cz/en/

  regulamin

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd08Ryziqk0NyPf1XunwsNFVStBiVTu5yCD_U5XABjCEUZIyg/viewform

  Jarosławiec

  termin składania prac

  07.06.2024

  Konkurs na projekt platformy widokowej z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu

  organizator: Gmina Postomino, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin

  Gmina Postomino we współpracy z SARP Oddział Koszalin ogłosiła konkurs na projekt platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu.

  Gmina Postomino we współpracy z SARP Oddział Koszalin ogłosiła konkurs na projekt platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budowy platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu (gmina Postomino) i zagospodarowaniem terenu.
   
  Zamawiający oczekuje funkcjonalnej, odpornej na działania nieprzyjaznego środowiska, wyróżniającej się formalnie, o niskich kosztach eksploatacji, przyjaznej użytkownikom budowli o nowoczesnej, jednocześnie prostej i niepompatycznej formie architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem gminy.

  warunki

  Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

  Obszar objęty konkursem to działki położone w północnej części Jarosławca, na granicy miejscowości z Morzem Bałtyckim. Całość inwestycji ma obejmować zagospodarowanie terenu zieleni parkowej położonego na górnym poziomie aktywnego klifu i stanowiącego jednocześnie dojście i początek zejścia na sztuczną „Plażę Dubaj”. U podnóża klifu od zejścia planowana jest promenada biegnąca wzdłuż plaży w kierunku wschodnim do zejścia na plażę przy Placu Róży Wiatrów.

  Główną ideą jest koncepcja stworzenia nowoczesnego, funkcjonalnego, ekonomicznego i przyjaznego użytkownikom wyeksponowanego, otwartego na krajobraz morski punktu widokowego (platformy widokowej) stanowiącego jednocześnie zejście, na położoną u podnóża klifu, atrakcję turystyczną Jarosławca, sztuczną „Plażę Dubaj”. Zakłada się, że projektowane zagospodarowanie powinno tworzyć spójną całość kompozycji architektoniczno-urbanistycznej, składającej się z zespołu zieleni parkowej, platform widokowych, zejścia na „Plażę Dubaj” i promenady u podnóża klifu łączącej zejścia na plażę nr 5 i nr 4. Planuje się stworzenie atrakcyjnego architektonicznie miejsca, funkcjonalnego, wzbogacającego przestrzeń gminy, o formie architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem gminy, spełniającego najnowsze standardy oraz zasady inkluzywnego i uniwersalnego projektowania.

  Zakres rozwiązania powinien obejmować co najmniej koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zawierającą:

  1. koncepcję zagospodarowania terenu w obszarze określonym granicami opracowania konkursowego, z pokazaniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi, wyznaczającą standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów zagospodarowania terenu, w tym, placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, małej architektury itp.;
  2. koncepcję architektoniczną nowej zabudowy wyznaczającą hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno-użytkowego platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu, a także standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego obiektu (obiektów);
  3. ideę rozwiązań w zakresie konstrukcji, uzbrojenia i instalacji, w szczególności nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych, uwzględniających w szczególności:
   a) zapobieganie destrukcyjnym wpływom nieprzyjaznego środowiska morskiego (agresja chemiczna wody morskiej, powietrza, oddziaływanie siły wiatru wraz z piaskiem, aktywny klif, niestabilność poziomów plaży),
   b) wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

  Zawarte w koncepcji rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne, a także decyzje materiałowe i konstrukcyjne winna cechować stosowność i umiar.

   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
  • II Nagroda — 25 000 zł brutto
  • III Nagroda — 10 000 zł brutto
  • wyróżnienia — 15 000 zł brutto łącznie

  kalendarium

  • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 lutego 2024 roku

  • Termin udzielenia wyjaśnień dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 28 lutego 2024 roku

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez organizatora: do 1 marca 2024 roku

  • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w konkursie: do 8 marca 2024 roku
    
  • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: do 3 czerwca 2024 roku

  • Termin udzielenia wyjaśnień dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: do 5 czerwca 2024 roku
  • Termin składania prac konkursowych: do 7 czerwca 2024 roku, godz. 15:00

  • Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 5 lipca 2024 roku

  sąd konkursowy

  • Marcin Brataniec — przewodniczący sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP O. Kraków
  • Marek Perepeczo — sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP O. Koszalin
  • Wojciech Subalski — sędzia konkursowy SARP O. Koszalin
  • Adam Franczak — kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Urząd Gminy Postomino
  • Karolina Sobczyk — podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Urząd Gminy Postomino
  • Agnieszka Chudy — Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
  • Marek Brzozowski — Urząd Morski w Szczecinie
  • Bartosz Warzecha — zastępca sędziego, sędzia konkursowy SARP O. Koszalin
  • Adam Kallaur — zastępca sędziego, Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Urząd Gminy Postomino
  • Olga Wojewoda — sekretarza konkursu (nie jest członkinią sądu konkursowego), SARP

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://architektsarp.pl/dubaj/

  regulamin

  https://architektsarp.pl/dubaj/regulamin_konkursu/

  Kraków

  termin składania prac

  30.10.2024

  XIV edycja Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

  organizator: SARP Oddział Kraków

  Uwaga krakowskie studentki i studenci Wydziałów Architektury! Ruszyła kolejna, już XIV edycja prestiżowego konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego. Termin składania wniosków upływa 30 października 2024 roku.

  cel

  Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentkom i studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali stopień inżynierski oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

  Stypendium przyznawane jest w formie nagrody promującej młode talenty. Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także na podjęcie dodatkowej edukacji.

  warunki

  Konkurs o przyznanie stypendium skierowany jest do studentów i studentek Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

  Ubiegający się o stypendium powinni złożyć:

  • wniosek o przyznanie stypendium,
  • poświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej Wydziału Architektury o wpisie na II stopień studiów,
  • portfolio w formacie A3 w układzie poziomym, liczące maksymalnie 30 stron,
  • płytę CD lub nośnik danych USB z wersją elektroniczną portfolio.

  Jury stypendium, spośród zgłoszonych wniosków wybierze 6 nominacji, z których wyłoni laureata oraz wyróżnienia.

  Stypendium danej osobie może być przyznane jeden raz. Każdorazowy stypendysta zobowiązany jest do złożenia do SARP Oddział Kraków (w terminie jednego miesiąca od zakończenia otrzymywania stypendium) sprawozdania merytorycznego z dokonań twórczych za okres korzystania ze stypendium.

  kalendarium

  • termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 30 października 2024 roku do godz. 14.00
  • wyniki: informacja o dacie rozstrzygnięcia zostanie podana na stronie stypendium.

  nagrody

  Stypendium, w wysokości 8100 zł brutto (900,00 zł miesięcznie brutto) przyznane będzie na okres dwóch kolejnych semestrów, począwszy od października 2024 roku do czerwca 2025 roku i wypłacane przez SARP Oddział Kraków.

  Oprócz stypendium organizatorzy przewidzieli wyróżnienia oraz nagrodę niespodziankę.

  jury stypendium

  W skład jury stypendium będą wchodzić:

  • przedstawiciel rodziny profesora Bohdana Lisowskiego,
  • przedstawiciel katedry uczelni, w której pracował profesor,
  • przedstawiciel SARP Oddział Kraków,
  • przedstawiciel laureatów stypendium z poprzednich edycji, który uzyskał tytuł magisterski,
  • przedstawiciele strategicznych darczyńców.

  Pełna lista nazwisk zostanie ogłoszona na stronie konkursu.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, regulamin i wniosek dostępne są na stronie stypendium.

  warunki

  http://stypendium.sarp.krakow.pl/

  regulamin

  http://stypendium.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Regulamin-Stypendium-BL-edycja-14.-2024.pdf

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  11.06.2024

  Konkurs Kaira Looro 2024

  organizator: Balouo Salo

  Trwa kolejna edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego Kaira Looro. W tym roku wyzwaniem, przed którym staną architekci, jest projekt Centrum Macierzyństwa w Afryce, na obszarach wiejskich w południowym Senegalu. Zwycięzca, zwyciężczyni lub zwycięzcy konkursu nie tylko będą mieli możliwość realizacji swojego pomysłu, ale także otrzymają nagrodę finansową i odbędą staż w japońskiej pracowni Kengo Kumy.
  Trwa kolejna edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego Kaira Looro. W tym roku wyzwaniem, przed którym staną architekci, jest projekt Centrum Macierzyństwa w Afryce, na obszarach wiejskich w południowym Senegalu. Zwycięzca, zwyciężczyni lub zwycięzcy konkursu nie tylko będą mieli możliwość realizacji swojego pomysłu, ale także otrzymają nagrodę finansową i odbędą staż w japońskiej pracowni Kengo Kumy.

  cel

  Celem konkursu jest wyłonienie projektu architektonicznego dla Centrum Macierzyństwa w południowym Senegalu, obiektu, który zapewniałby opiekę zdrowotną kobietom podczas całego okresu ciąży, miejsca przytulnego, dającego poczucie bezpieczeństwa i gwarantującego najwyższe warunki higieniczne i sanitarne zarówno kobietom w ciąży, noworodkom, jak i personelowi medycznemu.

  warunki

  Projekt może powstać w dowolnej wsi wybranej przez uczestnika na terenie południowego Senegalu, w obrębie działki o wymiarach 45 m długości na 15 m szerokości z jednym wejściem na długim boku od strony północnej. Powinien być zaplanowany tak, aby można go było wybudować wraz z lokalną społecznością — być łatwy do realizacji bez konieczności użycia skomplikowanego sprzętu i wykorzystywać naturalne materiały.

  Budynek musi być parterowy, jego maksymalna powierzchnia powinna wynosić 350 metrów kwadratowych, a całkowity koszt materiałów budowlanych nie może przekroczyć 70 000 EUR. Centrum powinno obejmować przyjazną dla pacjentek i ich bliskich recepcję i poczekalnię, obszar przeznaczony wyłącznie dla personelu opieki medycznej, pomieszczenie do badań i konsultacji medycznych, oddziały położnicze, obszar do odbierania porodu, w którym zapewnione będą najwyższej jakości higiena i oświetlenie, sterylna sala operacyjna oraz obszar obserwacji noworodków.

  W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w zespole liczącym maksymalnie pięć osób. Przynajmniej jeden z członków zespołu powinien mieć mniej niż 35 lat.
   
  Opłata za rejestrację wynosi odpowiednio:
  • podczas wczesnej rejestracji: 60 €
  • podczas standardowej rejestracji: 90 €
  • podczas późnej rejestracji: 120 €

  kalendarium

  • wczesna rejestracja: 12 stycznia — 29 lutego 2024 (23:59 UTC+0)
  • standardowa rejestracja: 1 marca — 8 kwietnia 2024 (23:59 UTC+0)
  • późna rejestracja: 9 kwietnia — 14 maja 2024 (23:59 UTC+0)
  • Termin składania prac: 11 czerwca 2024 (23:59 UTC+0)
  • Ogłoszenie wyników: 9 lipca 2024 

  nagrody

  • I Nagroda: 5 000 €, budowa i staż w Kengo Kuma & Associates w Japonii
  • II Nagroda: 2 000 €, staż w EMBT Architects w Hiszpanii
  • III Nagroda: 1 000 €, staż w SBGA Blengini Ghirardelli we Włoszech
  • Dwa wyróżnienia: 100 €

  sąd konkursowy

  • Kengo Kuma (Kengo Kuma & Associates)
  • Benedetta Tagliabue (EMBT Architects)
  • Agostino Ghirardelli (SBGA | Blengini Ghirardelli)
  • Mario Cucinella (Mario Cucinella Architects)
  • Urko Sanchez (Urko Sanchez Architects)
  • Tosin Oshinowo (Oshinowo Studio)
  • Raul Pantaleo (TAM Associati)
  • Emmanuelle Moureaux (Emmanuelle Moureaux Architecture + Design)
  • Saad El Kabbaj, Driss KettaniMohamed Amine Siana (Maroc)

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin i materiały do pobrania dla uczestników, znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

  warunki

  https://www.kairalooro.com/competition_maternitycenter/en_brief-architecture-competition.html

  regulamin

  https://www.kairalooro.com/

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  30.05.2024

  XI edycja studenckiego konkursu International VELUX Award

  organizator: VELUX

  Grupa VELUX po raz jedenasty organizuje międzynarodowy studencki konkurs International VELUX Award, którego tematem przewodnim jest światło naturalne. Pula nagród to aż 30 tys. euro.

  cel

  Celem konkursu jest zachęcenie studentów i studentki architektury do podejmowania wyzwań i pogłębiania wiedzy na temat roli światła dziennego w architekturze, tego szczególnego i zawsze ważnego źródła energii, światła i życia. Nagroda ma na celu poszerzenie granic światła dziennego w architekturze, w tym estetyki, funkcjonalności, zrównoważonego rozwoju i interakcji między budynkami a środowiskiem.

  Jak twierdzą organizatorzy, jest to prawdopodobnie największy, międzynarodowy konkurs dla studentów architektury. Od początku konkursu, czyli od 2004 roku nadesłano ponad 6000 projektów, z 800 uczelni, ze 130 krajów z całego świata. Projekty nagradzane są w dwóch kategoriach: „Światło naturalne w budynkach” oraz „Badania nad światłem naturalnym”.

  warunki

  Warunkiem koniecznym do złożenia pracy konkursowej jest wcześniejsza rejestracja — studenci muszą się zarejestrować, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę uczelni i kraj. Następnie mogą utworzyć zespół, dodać opiekuna naukowego (który również ma szansę na otrzymanie nagrody) i rozpocząć pracę nad projektem. 
  Organizatorzy zachęcają do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, złożonych z inżynierów, projektantów, architektów i architektów krajobrazu. Każdy student lub zespół studencki musi uzyskać poparcie i zgodę nauczyciela ze swojej uczelni.
  Rejestracja odbywa się pod adresem daylightandarchitecture.com/iva/ i trwa do 14 kwietnia 2024 roku. Drugi etap konkursu to złożenie pracy w terminie do 30 maja 2024 roku.
  Studenci — indywidualnie lub zespołowo — mogą pracować nad projektami w dwóch kategoriach:
  • Światło naturalne w budynkach” — projekty, które przedstawiają obowiązujące warunki dostarczania światła dziennego i słonecznego do budynków — w tym wpływ konstrukcji budynku i kontekstu miejsca, orientacji, kształtu i wymiarów, otworów okiennych, ekranów, cieni, podziałów wewnętrznych, materiałów i warunków zewnętrznych. Analizowane są również sposoby kierowania i odbijania światła dziennego w miejskim kontekście. Szczególny nacisk organizatorzy kładą na architekturę dla zdrowia i dobrego samopoczucia oraz projekty, które stawiają czoła wyzwaniom stojącym przed miastami, społecznościami oraz w których światło dzienne i architektura mogą pomóc w tworzeniu zmian poprzez lepsze i zdrowsze środowisko życia; np. poprzez modernizację i zmianę przeznaczenia istniejących zasobów budowlanych.
  • Badania nad światłem naturalnym” — projekty dotyczące fizycznych właściwości światła, podstaw optyki i materiałów, a także rozwoju technologicznego, nowych materiałów, przechowywania lub transportu światła dziennego. Proponujące wykorzystanie światła dziennego w przestrzeni publicznej do celów funkcjonalnych, rekreacyjnych, kulturalnych lub duchowych oraz badające wpływ światła dziennego na stan umysłu, zdrowie i dobre samopoczucie.

  Każdy student lub zespół powinien mieć swojego opiekuna naukowego.

  nagrody

  Latem 2024 roku jury wybierze zwycięzców w obu kategoriach w każdym z pięciu regionów ustalonych przez Międzynarodową Unię Architektów: Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, obu Ameryk, Azji i Oceanii oraz Afryki.
  Dziesięciu finalistów zaprezentuje jury swoje projekty osobiście, zimą 2024 roku. Wtedy jury wybierze jednego zwycięzcę głównego w każdej z kategorii konkursowych.

  Łączna pula nagród wynosi do 30 000 EUR. W zależności od ustaleń międzynarodowego jury przyznane zostaną:

  • Nagroda Główna w wysokości 5 000 EUR w każdej kategorii (4 000 EUR dla ucznia i 1 000 EUR dla opiekuna) za najbardziej wyróżniające się projekty,
  • Nagroda dla każdego regionu wynosi 1250 EUR w każdej kategorii (1000 EUR dla ucznia i 250 EUR dla nauczyciela),
  • jury może przyznać także nagrody specjalne, w tym nagrody za innowacyjne wykorzystanie produktów VELUX.

  kalendarium

  • koniec rejestracji — 14 kwietnia 2024 roku,
  • początek składania projektów — 15 kwietnia 2024 roku,
  • koniec składania projektów — 30 maja 2024 roku,
  • ogłoszenie zwycięzców regionalnych — czerwiec 2024 roku
  • warsztaty dla zwycięzców regionalnych / prezentacje dla jury / ogłoszenie zwycięzców globalnych — sierpień 2024 roku.

  jury

  W skład jury wchodzą:

  • prof. Ewa Kuryłowicz — Kuryłowicz & Associates,
  • Alberto Veiga — Barozzi Veiga,
  • Jenni Reuter — Aalto University,
  • Song Yehao — SUP Atelier, School of Architecture at Tsinghua University,
  • Kent Holm — VELUX.

  więcej informacji

  Więcej informacji znajdziecie na międzynarodowej stronie konkursu.

  warunki

  https://www.daylightandarchitecture.com/iva/

  regulamin

  https://www.daylightandarchitecture.com/award-brief/

  Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

  W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

  Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

  Publikacja konkursów jest bezpłatna.

  IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
  Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
  DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
  INSPIRACJE