Zobacz w portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Nastroje architektów w 2020 roku

07 kwietnia '20

 

BCMM opublikowało wyniki badania sondażowego przeprowadzonego pośród architektów w marcu br. Pytano o ocenę obecnej sytuacji rynkowej, popyt na usługi architektoniczne oraz zmiany cen. Niewątpliwy wpływ na odpowiedzi miała pandemia.

Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu telefonicznego CATI na próbie około czterystu architektów projektujących budynki mieszkalne i/lub niemieszkalne. Dobór próby prowadzony był metodą warstwowo losową, kontrolowaną ze względu na lokalizację siedziby biura architektonicznego (region geograficzny). Losowanie firm prowadzono na podstawie branżowej bazy teleadresowe posiadanej przez BCMM.

ocena obecnej sytuacji rynkowej biura architektonicznego

Nastroje architektów pogorszyły się w porównaniu do poprzedniej edycji badania, na co wpływ miało z pewnością pojawienie się epidemii koronawirusa w Polsce i związana z nią niepewność co do dalszej sytuacji gospodarczej. Mimo tego 44% architektów ocenia obecną sytuacją rynkową swojego biura jako bardzo lub raczej dobrą.

ocena obecnej sytuacji rynkowej względem liczby architektów w biurze

Pogorszenie się nastrojów architektów obserwowane jest w mniejszych pracowniach, o zatrudnieniu do trzech architektów, w których zanotowano spadek wskaźnika optymizmu z 51% do 39%. Wśród większych biur architektonicznych odsetek oceniających dobrze sytuację rynkową (58%) nie zmienił się istotnie w porównaniu do poprzedniej edycji badania (60%).

przewidywane zmiany na rynku — popyt na usługi w 2020 roku

Znacznie pogorszyły się prognozy dotyczące popytu na usługi architektów. Aż 38% badanych uważa, że popyt na ich usługi w 2020 roku będzie mniejszy niż w 2019 roku. Blisko co trzeci architekt spodziewa się stabilizacji popytu na zeszłorocznym poziomie (przed rokiem 49%), a aż 19% respondentów nie ma zdania co do rozwoju sytuacji rynkowej (przed rokiem jedynie 5%).

przewidywane zmiany na rynku — ceny usług w 2020 roku

Opinie badanych dotyczące kształtowania się cen usług architektonicznych w najbliższym roku są podzielone: co trzeci architekt przewiduje, że ceny pozostaną na podobnym poziomie jak w 2019 roku, 27% prognozuje spadek cen, 22% spodziewa się wzrostu cen, a aż 18% nie ma zdania.
 

Szczegółowe wyniki badania i wykresy są dostępne w załączonym raporcie.

oprac.: Dobrawa Bies

materiały dzięki uprzejmości BCMM

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE