Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Czy wnętrze może być niskoemisyjne? Biuro wrocławskiej firmy od Fruit Orchard i InstalOne

31 sierpnia '22

Systemy liczenia emisji dwutlenku węgla w budownictwie stają się powoli normą. Od wielu lat certyfikaty takie jak BREEAM i LEED są poprawiane i rozwijane. W przypadku aranżacji wnętrz takie rozwiązania nie są jednak jeszcze popularne. Przed wyzwaniem stworzenia wnętrza z ograniczoną emisją stanęli projektanci z pracowni Fruit Orchad.

Biuro projektu zespołu z pracowni Fruit Orchad przeznaczone jest dla wrocławskiej firmy z branży game-developmentu — Ten Square Games (wykonawcą projektu była firma InstalOne). Rozwój firmy wymagał zmiany siedziby biura na większą. Istotnym aspektem nowej aranżacji było monitorowanie śladu węglowego — od kwestii doboru mebli, rozwiązań technologicznych po ograniczanie wprowadzanych zmian na rzecz elementów już istniejących. Efekt? Obliczenia, które przeprowadził think tank Greensite Consulting, wskazują na ograniczenie ekwiwalentu dwutlenku węgla o około 38,8 tony. Udało się to uzyskać między innymi dzięki wykorzystaniu materiałów recyklingowych.

Siedziba Ten Square Games we Wrocławiu

pomysł stworzenia aranżacji niskoemisyjnej powstał, kiedy podjęto decyzje o zmianie siedziby Ten Square Games.

© Fruit Orchad / Ten Square Games

O tym, jak rozpoczęto projektowanie aranżacji wnętrza niskoemisyjnego, co było najważniejsze w trakcie prac, a co było najbardziej satysfakcjonujące, opowiadają Radosław Stojek, Dorota Mogielnicka i Katarzyna Miastkowska

Wiktor Bochenek: Istotne w tym projekcie było śledzenie i zmniejszanie śladu węglowego. Jak wpłynęło to na proces projektowy?

Radosław Stojek (InstalOne): W trakcie prac ktoś zażartował, że różnica między projektem „klasycznym” a niskoemisyjnym jest jak różnica między koloniami a obozem sportowym. I zgodnie uznaliśmy, że to adekwatne porównanie. Projekty niskoemisyjne wymagają dyscypliny i świetnej pracy zespołowej.


Wiktor
: Ze względu na chęć redukcji dwutlenku węgla, na jakie rozwiązania się państwo zdecydowali?

Dorota Mogielnicka (Greensite): Działaliśmy na dwóch poziomach: ograniczając wbudowany ślad węglowy poprzez dobór materiałów i decyzje o częściowym wykorzystaniu już istniejących elementów. Z drugiej strony mocno optymalizowaliśmy sam proces prac: znakomita część prac prowadzona była przy świetle dziennym, pomieszczenia wentylowaliśmy naturalnie. Na każdym etapie prac poszukiwaliśmy rozwiązań umożliwiających ograniczenie emisji.

Siedziba Ten Square Games we Wrocławiu

we wnętrzu nie braknie zieleni

© Fruit Orchad / Ten Square Games

 
Wiktor
: Czy kwestia równoważenia dwutlenku węgla będzie państwa zdaniem coraz częstszym elementem projektowania wnętrz?

Katarzyna Miastkowska (Fruit Orchard): Zdecydowanie tak. Mądre realizacje wymagają wielu zmian w firmach. Managerowie powinni być uwrażliwiani i rozliczani z rozwoju firmy w horyzoncie 10,15 lat, a nie wyłącznie skupiać się na KPI [Kluczowe Wskaźniki Efektywności — przyp. red] bieżących. Wówczas mamy szansę, że zaczną wybierać rozwiązania bardziej ekonomiczne i ekologiczne długofalowo.

Siedziba Ten Square Games we Wrocławiu

postawienie na rozwiązania niskoemisyjne pozwoliło na ograniczenie ekwiwalentu 38,8 ton CO2.

© Fruit Orchad / Ten Square Games


Wiktor
: Co było najtrudniejsze, a co najbardziej satysfakcjonujące w tej realizacji?

Radosław: W tym projekcie źródłem największej satysfakcji było to, co stanowiło jednocześnie największy problem: brak zewnętrznych wzorców! Realizacja dla Ten Square Games była jednym z pierwszych tego typu projektów w Polsce. Na szczęście dysponowaliśmy procedurami bazującymi na naszym doświadczeniu i optymalizowaliśmy je na bieżąco w miarę postępów projektu, tak by osiągać jeszcze lepsze wyniki.

Katarzyna: Dodatkowym utrudnieniem był brak danych o emisyjności produktów. Podjęliśmy więc decyzję o wyborze wyłącznie produktów o znanym z deklaracji środowiskowych śladzie węglowym lub takich, dla których mogliśmy oszacować ślad na podstawie referencyjnych materiałów. A ponieważ danych jest mało, obawiam się, że wiele dylematów dziś jest nierozwiązywalnych: dla wielu produktów, na przykład dla szkła, nie wiemy, czy w długiej perspektywie trwałość i możliwość recyclingu kompensuje fatalne parametry wytwórcze.

Wiktor: Dziękuje za rozmowę.

Siedziba Ten Square Games we Wrocławiu

siedziba Ten Square Games we Wrocławiu

© Fruit Orchad / Ten Square Games

 
rozmawiał
Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE