Zobacz w portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Osiedle mieszkaniowe w Tallinnie, czyli jak żyć ekologicznie

20 maja '20

ekologiczne rozwiązania i szklarnie

W projekcie zastosowano rozwiązania ekologiczne. Energia słoneczna jest pozyskiwana przez kolektory a woda deszczowa magazynowana i ponownie wykorzystywana. Interaktywne szklarnie umożliwiają mieszkańcom uprawę roślin. Jedna z nich została przeznaczona dla dzieci. Szklarnie celowo umieszczono na centralnej osi założenia, ze względu na ciągły dostęp słońca oraz na walory wizualne. Ulice Volta i Kungla zostaną przedłużone, co spowoduje połączenie dzielnic Kalamaja i Peluglinin. Autorka zaproponowała na tym odcinku wpuszczenie torów pod ziemię, a na odzyskanym powyżej terenie park. To rozwiązanie pozwala na stworzenie dodatkowej strefy zabudowy mieszkalnej od strony wschodniej. W warstwie komunikacyjnej poszczególne części są połączone ścieżkami rowerowo-pieszymi.

przestrzenie rekreacyjne

przestrzenie wspóle oferują wiele atrakcji

© Miriam Mik

wszechobecna zieleń

Zabudowę ukształtowano tak, aby stworzyć kameralne wnętrza urbanistyczne, do których wpisano strefy rekreacyjne przewidziane nie tylko dla najmłodszych, ale również dla seniorów i przestrzeń do czytania. Granice pasów funkcjonalnych odpowiadają szerokości powielonych modułów zabudowy. Wprowadzono gradację zieleni, zaczynając od najwęższej części terenu. Strefę placu zabaw dla najmłodszych umieszczono od południowej strony, zapewniając stały dostęp słońca. Na zewnątrz dodatkowo zaprojektowano zieleń wysoką zacieniające miejsca przeznaczone do czytania na świeżym powietrzu. Zaprojektowano przestrzeń, w której mieszkańcy mogą użyć własnej kreatywności i przyczynić się do wkładu w tworzenie strefy rekreacyjnej osiedla. W celu wprowadzenia koloru i przełamania zieleni, zaprojektowano pasy z kwiatami polnymi, które wkomponowują się w tutejszy krajobraz.

projekt sprzyja integracji mieszkańców

projekt sprzyja integracji

© Miriam Mik

osiedle społeczne

W wyniku połączenia funkcji mieszkalnych, biurowych, stref integracyjnych oraz edukacyjnych, Miriam Mik stworzyła spójną przestrzeń do życia. Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań pozyskiwania naturalnej energii oraz wykorzystanie jej w osiedlu zmniejsza szkodliwe działania, wpływające na środowisko. Wprowadzona forma obiektów harmonijnie wpisuje się w okoliczną zabudowę, podtrzymując ideę tradycyjnych obiektów. Osiedle dodaje nie tylko wartości środowiskowej i finansowej, ale także wartości społecznej, tworząc ramy dla wzmacniania rodzin i budowania poczucia wspólnoty, w którym mieszkańcy stają się częścią wspólnego ekosystemu.

Dyplom brał udział w międzynarodowy konkurs „New Habitats, New Beauties” organizowana w ramach biennale architektury w Tallinie w 2019 roku.

Zobaczcie także inną propozycję osiedla mieszkaniowego w Tallinnie.

 

oprac.: Dobrawa Bies

ilustracje dzięki uprzejmości Miriam Mik

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE