Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Osiedle mieszkaniowe w Tallinnie, czyli jak żyć ekologicznie

20 maja '20

Miriam Mik z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zaprojektowała ekologiczny habitat w Estonii. Praca inżynierska została wykonana pod kierunkiem Iwony Wilczek oraz dr. Marcina Gałkowskiego.

Tematem projektu było stworzenie ekologicznego środowiska do życia, zgodnego z alternatywnym stylem życia mieszkańców Tallinna. Proponowana przez Miriam Mik koncepcja łączy zabudowę mieszkalną, usługową, budynki użyteczności publicznej oraz strefy zajęć rekreacyjnych z ekologicznymi rozwiązaniami, polepszającymi jakość życia.

rzut urbanistyczny
projektu

projekt łączy dwie dzielnice Kalamaja i Peluglinin

© Miriam Mik

dwie dzielnice połączone w jedną

Głównym przedmiotem opracowania są dwie dzielnice Tallinna — Kalamaja i Peluglinin. Autorka stworzyła zabudowę na siatce modularnej o wymiarach 8,10×8,10 metra, która została zastosowana na całym terenie. Założeniem było wprowadzenie funkcji mieszkalnej od strony miasta jako kontynuacji sposobu zagospodarowania ulicy Kopli. Aby nawiązać do charakteru historycznej dzielnicy, studentka wprowadziła w nowych obiektach dachy dwuspadowe o kącie nachylenia czterdziestu stopni.

nawiązanie do tradycji

Obiekty mieszkalne z trzema kondygnacjami łączą się naprzemiennie z mniejszym modułem komunikacyjnym. Zastosowane różne typy mieszkań (powierzchnia od trzydziestu do stu metrów kwadratowych) przeznaczone są dla zróżnicowanego społeczeństwa (rodziny, single itd.) Wyróżniono dwa rodzaje elewacji zespołów mieszkaniowych. Zakres okładzin nawiązuje do materiałów tradycyjnych (drewno, cegła i kamień naturalny) występujących w historycznej części Tallinna. Moduły zabudowy połączone zostały również z parkingiem podziemnym.

przekrój budynków

elewacja obiektów oraz spadziste dachy nawiązują do tradycyjnego budownictwa

© Miriam Mik

integracja mieszkańców

Na terenie znajdują się również placówki edukacyjne o charakterze artystyczno- muzycznym oraz biologiczno-naukowym. W zabudowie utworzono moduły o funkcji integracyjnej i usługowo-wypoczynkowej takie jak kawiarnie i sklepy z lokalną żywnością. Strefy te umożliwiają integracje między mieszkańcami osiedla oraz miasta. Przewidziane zostały również miejsca spotkań wspólnoty mieszkaniowej i imprezy okolicznościowe. Funkcję usługową wprowadzono od strony torów przebiegających przez osiedla. Aby zniwelować problem hałasu, zwiększono w ich sąsiedztwie wysokość zabudowy do czterech kondygnacji. W usługach przy module komunikacyjnym wprowadzono przestrzeń integracyjno-wypoczynkową oraz biblioteki dla pracowników i mieszkańców osiedla. W celu zwiększenia terenu biologicznie czynnego wykorzystano dachy płaskie, pokryte zielenią.

zieleń na osiedlu  analiza funkcjonalna terenu

autorka wprowadziła dużo zieleni oraz ekologiczne rozwiązania

© Miriam Mik

 

 

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE