Zobacz w portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Park Ludowy w Lublinie w nowej odsłonie. Prace już na ukończeniu

23 października '20

Park Ludowy w Lublinie to miejski park o powierzhni 23 ha. Utworzono go po II wojnie światowej na terenach nad Bystrzycą. To miejsce wypoczynku lublinian gdzie odbywają się także wydarzenia kulturalne, koncerty i imprezy sportowe. Jednak ze względu na położenie blisko rzeki, od lat 80. Park borykał się z wysokim poziomem wód gruntowych. Obecnie miasto przywraca tym terenom dawną rangę.

Rewitalizacja przyrodnicza, poprzedzona konsultacjami społecznymi, miała na celu podkreślenie wyjątkowej rangi parku w stukturze ekologicznej regionu. Znajduje się on w pobliżu rzeki Bystrzycy, która jest głównym korytarzem ekologicznym na tym obszarze. Dlatego też w projekcie przewidziano zarówno małą infrastrukturę dla ludzi, jak i dla zwierząt i owadów zamieszkujących park. Zamontowane budki lęgowych dla różnych gatunków ptaków oraz budki dla owadów i nietoperzy pomogą dbać o bioróżnorodność na terenie parku.

pierwsze odbiory

W Październiku odbyły się pierwsze próby techniczne i odbiory zamontowanych w parku urządzeń. Pozytywny test przeszła fontanna, która jest sercem ogrodu wodnego. Jej dno wypełnia błękitna mozaika z przedstawieniami ryb żyjących w Bystrzycy. Teren wokół fonatnny ukształtowany jest w formie naturalnego amfiteatru.
Niedawno odbyła się także wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta na terenie inwestycji. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, tak skomentował prace na terenie parku:

Jestem przekonany, że Park Ludowy po rewitalizacji ponownie stanie się jednym z najpiękniejszych zielonych miejsc w Lublinie. Jesteśmy już na finiszu najpoważniejszych robót, pozostały nam ostatnie szlify w zakresie urządzania zieleni i małej architektury. Cieszę się, że już wkrótce mieszkańcy zobaczą efekty wielomiesięcznych prac w tym największym parku w Lublinie

Park Ludowy Lublin

Mozaika na dnie fontanny

© UM Lublin

alejki i tory

Aktualnie trwają jeszcze prace przy budowie głównej alei o reprezentacyjnym charakterze, ze szpalerem latarni. Zakończyła się już budowa wszystkich pozostałych alejek, których długość wynosi łącznie ok. 8 km. Zaspokoją one potrzeby różnych grup użytkowników kółek, gdyż wszystkie są wyasfaltowane. Będą również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach. W parku znajdują się także naturalne tory dla rowerzystów o różnym stopniu zaawansowania. Zostały one wykonane już w ubiegłym roku, tak aby dać im odpowiedni czas na uzyskanie stabilizacji. Gotowe są także ścieżka przemijania oraz zielone labirynty z żywopłotów. Aktualnie trwa montaż ścieżki akustycznej, mebli z granitu, które nie tylko uatrakcyjnią park, ale też będą miejscem ćwiczeń i ewolucji.

Park Ludowy w Lublinie

Nowe ławki w parku

© UM Lublin


prace na ukończeniu

Zakończono też prace nad większością obiektów infrastruktury parku: głównymi schodami od strony ul. Piłsudskiego oraz podjazdów dla wózków, toaletami oraz budynkiem obsługi technicznej fontanny. Wygrodzono wybiegi dla psów (pozostały już tylko nasadzenia małej zieleni), zamontowano urządzenia placów zabaw, nawierzchnie bezpieczne do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne oraz większość małej architektury. Ostatnim etapem prac technicznych będzie montaż monitoringu.

frontem do rzeki

Wiele nowch obiektów w parku wykorzystuje bliskość rzeki. Atrakcyjnym elementem parku jest też ukończona już kładka pieszo-rowerowa nad Bystrzycą. Skończyła się także budowa zejść do rzeki oraz przystani kajakowej. Pod całym Parkiem został zbudowany system odwadniający, który sprawdził się podczas ostatnich intensywnych opadów deszczu. Woda z terenu parku jest odprowadzana drenami do rowu melioracyjnego, skąd kierowana jest do przepompowni oraz rzeki.

Kładka rowerowa nad Bystrzycą

Kładka pieszo-rowerowa nad Bystrzycą

© UM Lublin

W obszarze zieleni pozostało wykonanie nasadzeń ostatnich krzewów, bylin i traw ozdobnych, a także ostatnich kilkunastu drzew. Całość inwestycji powinna zostać ukończona do 30 listopada 2020. Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego rozpoczęła się w 2019 roku. Całkowita wartość projektu to ok. 44 mln zł przy dofinansowaniu europejskim w wysokości 20,5 mln zł (środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Oprac.:Helena Postawka-Lech

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE