NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Adam Jankowski – REMIZ_A, stacja badawcza i hotel w Łazach

24 kwietnia '20

Adam Jankowski doktorant Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej stworzył projekt stacji naukowej w pobliżu rezerwatu Łazy. Kształt obiektów został zaczerpnięty z natury — gniazd budowanych przez ptaka remiza.

niezbadana dzika przyroda

Podmokłe lasy i trzcinowiska w okolicach jeziora Jamno są schronieniem dla wielu rzadkich gatunków ptaków, płazów oraz gadów. Postępująca degradacja środowiska naturalnego przez negatywny wpływ działań człowieka jest największym zagrożeniem dla żyjących tam organizmów. Lokalizacja stacji naukowej w pobliżu rezerwatu przyrody Łazy ma ułatwić realizację grantów badawczych w jednym z najsłabiej odkrytych rejonów Polski.

Projekt stacji naukowej Remiz_a © Adam Jankowski

stacja naukowa rezerwatu Łazy

© Adam Jankowski

architektura pośród trzcinowisk

Główną ideą projektu jest stworzenie architektury inspirowanej naturą oraz wpisanie jej w krajobrazowy kontekst miejsca. Najważniejszym celem nowej struktury jest umożliwienie realizacji grantów badawczych dotyczących fauny i flory regionu, połączona z promocją Pomorza Zachodniego. Istotne dla projektu jest wykroczenie poza granice wsi Osieki i próba przedstawienia strategii ekologicznej dla bioróżnorodnego obszaru. Stacja naukowa rezerwatu Łazy ma stanowić centrum szerszego układu przestrzennego, w postaci szlaku obserwacyjnego jeziora Jamno. Inwestycja miałaby składać się z wyznaczonych punktów widokowych oraz ciągu ścieżek spacerowych, nadwieszonych nad trzcinowiskami.

Projekt stacji naukowej Remiz_a © Adam Jankowski

© Adam Jankowski

gniazdo remiza inspiracją dla architekta

Bezpośrednią inspiracją dla formy, funkcji i konstrukcji projektowanych piętnastu jednostek stacji naukowej jest gniazdo remiza. Niewielki ptak żyjący nad brzegami jeziora Jamno buduje gniazda podwieszone do gałęzi drzew. Pleciony kokon składa się z korytarza wejściowego oraz wewnętrznej przestrzeni lęgowej. Ideą projektu jest adaptacja rozwiązań zaczerpniętych z natury na potrzeby człowieka. Zgodnie z tą zasadą, do przestrzennej konstrukcji imitującej gałąź drzewa podwiesza się jednostki hotelowe, analogicznie do gniazd budowanych przez ptasiego architekta.

Projekt stacji naukowej Remiz_a © Adam Jankowski Projekt stacji naukowej Remiz_a © Adam Jankowski

© Adam Jankowski

 

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE