NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Aleksandra Cassino – „Architektura bez granic – Projekt ośrodka jeździeckiego i hipoterapii w Warszawie”

11 października '22
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa inżynierska
Rok obrony: 2021
Nazwa: „ARCHITEKTURA BEZ GRANIC — PROJEKT OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO I HIPOTERAPII W WARSZAWIE”
Autorka: Aleksandra Cassino
Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Promotor:

Piotr Kudelski

Konsultacje:

dr Kinga Zinowiec-Cieplik, prof. Wiesław Rokicki, Maciej Janowicz

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Warszawa, jako bardzo szybko rozwijająca się aglomeracja, potrzebuje przestrzeni rekreacyjnych, zielonych i dających możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego — przestrzeni, które przy tym będą uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, starszych, potrzebujących terapii oraz dzieci, które zgodnie z założeniami projektu nie mogą doświadczać uczucia wykluczenia i niezrozumienia.

plan zagospodarowania terenu

plan zagospodarowania terenu

© Aleksandra Cassino

Obszar osiedla mieszkaniowego Zacisze charakteryzuje się niepowtarzalną atmosferą, między innymi dzięki lokalizacji Folwarku Bródno — miejsca o specyficznej funkcji i formie. Niebagatelne znaczenie mają także perspektywy rozwoju tego rejonu Warszawy. Targówek jest dzielnicą o dobrej infrastrukturze, która w najbliższych latach ma być intensywnie rozbudowywana (planowana jest druga linia metra). Charakter dzielnicy i jej mieszkańców sprzyja idei dostępności projektu. Stanowiący element Folwarku Bródno ośrodek jeździecki o profilu terapeutycznym stworzy przestrzeń dostępną dla wszystkich użytkowników. Na podstawie idei ścieżki sensorycznej zostanie ukształtowany kompleks budynków, którego główną ideą ma być stworzenie miejsca wyciszenia i odciętej od tętniącego życiem miasta przestrzeni, w obrębie której jedynym atraktorem jest koń. To wokół niego toczą się wszystkie aktywności i to on jest podstawą funkcjonowania założenia. Ścieżka przybiera formę ciągu pieszego, który odgrywa główną rolę komunikacyjną na terenie założenia. Przeznaczony jest zarówno dla zwierząt, pracowników, jak i gości: jeźdźców i koni, uczestników zajęć jeździeckich, rodziców z dziećmi, trenerów.

zdjęcie makiety

zdjęcie makiety

© Aleksandra Cassino

Podstawowym celem było uwzględnienie aktywności typowo pozamiejskich z lokalizacją mieszczącą się relatywnie blisko centrum miasta, by zapewnić mieszkańcom stały dostęp do walorów rekreacyjnych, terapeutycznych, sportowych i zdrowotnych wiążących się z kontaktem z koniem.

wizualizacja

wizualizacja

© Aleksandra Cassino

Projektowany obiekt ma się stać neutralnym dopełnieniem zastanej przestrzeni, tłem dla codziennych aktywności związanych z końmi oraz otaczającej go natury. Na tle najbliższego otoczenia folwark wyróżnia się przede wszystkim niemiejskim charakterem i wysokością zabudowy, co stanowiło podstawę do określenia formy budynków. Założenie zostało przestrzennie podzielone tak, aby ułatwić użytkownikom doświadczanie poszczególnych doznań i emocji związanych z kontaktem ze zwierzęciem. Kompleks ośrodka jeździeckiego składa się z czterech wolnostojących budynków, przestrzeni do jazdy konnej, przestrzeni o funkcjach gospodarczych oraz terenów zielonych. Zabudowa swoją formą tworzy wnętrze urbanistyczne, nawiązując do zabudowań folwarcznych — otwiera się na pozostałą część założenia istniejącego Folwarku Bródno i tworzy ogólnodostępną przestrzeń centralną. Zaprojektowano stajnię, krytą ujeżdżalnię, budynek zaplecza socjalno-administracyjnego oraz pawilon edukacyjny. Dodatkowo, na terenie założenia zaprojektowano padoki, pastwiska oraz otwartą strefę do prowadzenia terapeutycznych spacerów z końmi, oprowadzanek i zajęć hipoterapeutycznych. Zachowano istniejącą zieleń i rów w obrębie działki.

wizualizacja

wizualizacja

© Aleksandra Cassino

W projekcie zastosowano rozwiązania, które mają wpływ na minimalizację śladu węglowego, na przykład drewnianą konstrukcję słupową, ściany z litego drewna łączone na kołki oraz zielony dach w budynku stajni. Aspekt niezmiennie zmieniającego się klimatu i ekologia są nieodłącznymi elementami projektu, a rozwiązania prośrodowiskowe przewiduje się w detalach technologicznych i instalacyjnych.

 
Aleksandra CASSINO

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE