Kamil Ziółkowski i Seweryn Trzyna zwycięzcami „Skyline Challange”

Dobrawa Bies
09 lipca '19

Praca studentów architektury Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Skyline Challenge” na projekt wieżowców Zachodniej Ściany Poznania. Kamil Ziółkowski i Seweryn Trzyna zostali docenieni za próbę połączenia tradycji miejsca z nowoczesnymi światowymi standardami projektowania architektonicznego.

Projekt proponuje zagospodarowanie styku zabudowy wysokiej od strony ulicy Roosevelta z historyczną dzielnicą Jeżyce. Kształtuje nowoczesny wizerunek Poznania od strony wyjścia zachodniego z dworca PKP i propaguje teren Międzynarodowych Targów Poznańskich jako spuściznę po Wystawie PeWuKa.

Typologia zabudowy

Projekt przewiduje uporządkowanie przestrzeni obok budynku Poczty Polskiej przy ulicy Głogowskiej przez nowe budynki mieszkaniowe wielorodzinne o pięciu kondygnacjach nadziemnych. Kontynuują one zasadę wolnostojących obiektów w tej strefie, korespondując ze znajdującymi się obok kwartałami kamienic.

Wizualizacja projektu

© Kamil Ziółkowski, Seweryn Trzyna

Autorzy zastąpili wejście Północne MTP przeszklonyn obiektem biurowy, będącym najwyższym budynkiem w tym obszarze.

Kolejny biurowiec to propozycja nowego budynku w miejscu DS Jowita. Zamiast hotelu Sheraton przewidziano dwa obiekty mieszkaniowo-hotelowe. Budynki te regulują relację między biurowcem Bałtyk a kamienicami przy ulicy Bukowskiej i wraz z nowym wieżowcem otwierają się w stronę placu Concordii Design, zwiększając jego przestrzeń.

Na terenie możliwym do zabudowania, przy skrzyżowaniu ulic Roosevelta i Dąbrowskiego, studenci zaprojektowali trzy nowe obiekty — dwa narożne budynki kontynuującę skalę oraz proporcje kamienic przy ulicy Dąbrowskiego i wolnostojący obiek od strony ulicy Roosevelta.

Relacje przestrzenne

© Kamil Ziółkowski, Seweryn Trzyna

Projekt przewiduje również rozbudowę Międzynarodowych Targów Poznańskich, odrestaurowanie zabytkowych obiektów i przywrócenie ich przedwojennego stanu oraz udostępnienie Placu Centralnego MTP dla pieszych.

Więcej informacji na temat pracy i nagrody można znaleźć na stronie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Drugie miejsce w konkursie zajął projekt „Zielone Targi MTP”.

 

oprac.: Dobrawa Bies

na podstawie opisu autorskiego

Głos został już oddany

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta