Projekt Centrum Ginących Zawodów Rzemieślniczych w Bydgoszczy

08 lipca '19

Patrycja Knap, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy otrzymała tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta.

Praca dyplomowa Centrum Ginących Zawodów Rzemieślniczych [promotor: dr Robert Łucka] to architektoniczno-urbanistyczna koncepcja zagospodarowania terenu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Autorka w swoim projekcie podejmuje próbę stworzenia kompleksu popularyzującego rzemiosło, naukę ginących zawodów oraz promocję regionu.

plansza projektu Centrum Ginących Zawodów Rzemieślniczych w Bydgoszczy 

© Patrycja Knap

Koncepcja architektoniczna bazuje na analizie istniejących kompleksów edukacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb Bydgoszczy. Program budynku ma umożliwić użytkownikom zapoznanie się z historią rzemiosła, a także uczestnictwo w zajęciach warsztatowych.

W obiekcie stworzono miejsca na warsztaty, sale ekspozycyjne i dydaktyczne oraz kawiarnie i pomieszczenie konferencyjne. Między segmentami budynku zaprojektowano dziedzińce. Konstrukcja szkieletu drewnianego z nieregularną linią połaci dachowej nawiązuje do naturalnego krajobrazu terenu.

 

oprac.: Dobrawa Bies

na podstawie opisu autorskiego

Głos został już oddany

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta