Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Martyna Florek – „Centrum agrokultury miejskiej – metamorfoza terenów poprzemysłowych”

24 listopada '22
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2021
Nazwa: „CENTRUM AGROKULTURY MIEJSKIEJ — METAMORFOZA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH”
Autorka: Martyna Florek
Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Promotor:

dr Tomasz Głowacki

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Tematem projektu jest centrum miejskiego rolnictwa zlokalizowane na terenie byłego terminala kontenerowego w pobliżu ulicy Krakowskiej we Wrocławiu, który od zakończenia działalności w 2006 roku pozostaje niezagospodarowany.

zagospodarowanie terenu

zagospodarowanie terenu

© Martyna Florek

Forma kompleksu jest inspirowana żywym organizmem z jednoczesnym zachowaniem kontekstu wcześniejszej funkcji tej lokalizacji. Tworzy nowy miejski ekosystem tętniący życiem w miejscu, w którym ziemia została pierwotnie zagarnięta przez człowieka, zaadaptowana do celów przemysłowych, a następnie porzucona, bez zapewnienia możliwości odrodzenia się tu procesów życiowych. Fundamentalną ideą stojącą za prezentowanym projektem jest więc zwrócenie ziemi jej prawowitej właścicielce — przyrodzie, zagospodarowując jednocześnie teren w taki sposób, aby służył także potrzebom mieszkańców. W tej przestrzeni każdy może stać się elementem procesu przetwarzania żywej materii oraz nauczyć się, jak hodować jadalne rośliny zgodnie z zasadami agroekologii.

schemat formowania jednostki

schemat formowania jednostki

© Martyna Florek

Podstawowym modułem kompleksu jest pojedynczy dwudziestostopowy kontener transportowy — dokładnie taki, jakie były niegdyś składowane w tym samym miejscu — którego stan techniczny nie pozwalałby na dalszą eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. Zostałby on zaadaptowany do nowej roli, pełniąc prostą funkcję, niczym komórka żywego organizmu wyspecjalizowana do konkretnego zadania. Grupy kontenerów tworzą bardziej złożone obiekty, których program funkcjonalny jest ściśle związany z kolejnymi etapami przetworzenia produktu spożywczego. Miejsce to tętniłoby zielenią rosnącą niemal na każdej możliwej powierzchni, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Klastry kontenerów zamknięte są częściowo dachem z membrany ETFE, która zapewniałaby roślinom dużą ilość światła słonecznego niezbędnego do przeprowadzania fotosyntezy. Zgodnie z ideą towarzyszącą projektowi kompleks w dużej mierze bazowałby na materiałach pochodzenia roślinnego, recyklingowanych lub upcyklingowanych, ze szczególnym udziałem grzybni zastosowanej w formie izolacji cieplnej i akustycznej oraz jako materiał elewacyjny.

przestrzeń warsztatowa       przestrzeń warsztatowa, przekrój jednostki

przestrzeń warsztatowa

© Martyna Florek

Program funkcjonalny kompleksu obejmuje pięć budynków: targ, obiekt naukowy, obiekt edukacyjny, strefa gastronomiczna oraz obiekt warsztatów kulinarnych. Przestrzeń pomiędzy budynkami wypełnia sześć stref ogrodu miejskiego. W południowej części działki, w miejscu byłego skupu złomu, znajduje się kompostownia kontenerowa stanowiąca kluczowy element domykający cykl przetworzenia materii organicznej — do niej trafiałyby bioodpady wyprodukowane w kompleksie, a następnie byłyby przetwarzane na kompost, który wspomagałby wzrost nowych plonów.

przestrzeń targowa

przestrzeń targowa

© Martyna Florek

Projekt ma za zadanie stać się nowym miejskim ekosystemem, w którym wykorzystana materia organiczna będzie użyta ponownie po procesie kompostowania lub jako element bazowy do kontynuowania badań nad materiałami pochodzenia roślinnego. Mimo iż obieg materii organicznej tworzy w tym miejscu zamknięty cykl, ekosystem pozostaje otwarty na miasto i stanowi przestrzeń poświęconą rozwojowi zagadnienia rolnictwa miejskiego w każdej skali, dostępną zarówno dla naukowców i ekspertów, jak i dla każdego, kto chciałby się nauczyć hodować żywność bez nadwyrężania środowiska.

przestrzeń warsztatowa

przestrzeń warsztatowa

© Martyna Florek

 
Martyna FLOREK

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE