SARP Oddział Wrocław

Prezeska oddziału w kadencji 2019–2023: Daria Kieżun.

Wrocławski Oddział SARP jako swoje cele wskazuje: otwartość i dynamikę, promocję architektury i kontynuację tradycji. W proponowanym przez oddział programie głównym celem jest przekształcenie wrocławskiego oddziału stowarzyszenia w instytucję otwartą i dynamiczną, której zadaniem będzie propagowanie architektury współczesnej, zarówno w sensie lokalnym, jak i szerszym. Oddział we Wrocławiu ma być organizacją atrakcyjną dla młodego pokolenia, dostosowaną do warunków i potrzeb współczesności, gotową do podejmowania nowych wyzwań. Swoimi działaniami promującymi i propagującymi architekturę oddział chce docierać nie tylko do środowiska architektów, ale także do społeczeństwa, mieszkańców Wrocławia oraz miast, miasteczek i wsi Dolnego Śląska.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE