Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zuzanna Rogowska – „Dom mieszkalny z funkcjami społecznymi na warszawskiej Pradze”

29 maja '23
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa inżynierska
Rok obrony: 2022
Nazwa: „DOM MIESZKALNY Z FUNKCJAMI SPOŁECZNYMI NA WARSZAWSKIEJ PRADZE”
Autorka:

Zuzanna Rogowska

Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Promotorka:

dr Anita Orchowska

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Przedmiotem pracy inżynierskiej jest dom mieszkalny z funkcjami społecznymi na Pradze w Warszawie. Teren opracowania obejmuje działkę przy ulicy Stalowej 23. Koncepcja została zrealizowana w dwóch skalach: architektonicznej oraz wnętrzarskiej. Celem projektu było zapoznanie się z rozwiązaniami projektowymi w budownictwie mieszkaniowym oraz analiza czynników, które mogą korzystnie wpływać na jakość zamieszkania. Koncepcja pokazuje, jak można je wdrożyć do projektu budynku wielorodzinnego, by stworzyć komfortowe ramy do życia w mieście.

budynek wielorodzinny przy ulicy Stalowej 23 w Warszawie

budynek wielorodzinny przy ulicy Stalowej 23 w Warszawie

© Zuzanna Rogowska

Zaprojektowano budynek, który ma przede wszystkim zapewnić komfortowe zamieszkanie, sprzyjać tworzeniu domowej atmosfery oraz pozwalać na doświadczanie wspólnotowości i przyjemności ze spotkań z innymi ludźmi.

widok od strony podwórka

widok od strony podwórka

© Zuzanna Rogowska

Zaproponowano dyspozycje dotyczące uporządkowania całego terenu, aby poprawić komfort życia jego mieszkańców: odzyskają oni przyjazną strefę sąsiedzką — zielone ogródki oraz miejsca do wypoczynku i spotkań.

dach

dach

© Zuzanna Rogowska

Program funkcjonalny budynku zawiera przestrzenie, które sprzyjają zacieśnianiu więzi między sąsiadami, a co za tym idzie, wzmacniają doświadczanie wspólnotowości oraz pomagają w pielęgnowaniu wartości zadomowienia, a także tworzeniu się inicjatyw oddolnych, sąsiedzkich oraz grup wspólnotowych i samopomocowych.

dach       budynek jest współczesną interpretacją śródmiejskiej kamienicy

budynek jest współczesną interpretacją śródmiejskiej kamienicy

© Zuzanna Rogowska

Projekt odnosi się do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy, w którym ulica Stalowa została ujęta w kluczowym przedsięwzięciu rewitalizacyjnym, a także do rzemieślniczego charakteru Pragi. W budynku powstało miejsce, w którym swoją działalność mogą rozwijać nowofalowi rzemieślnicy wraz z ofertą integracyjno-edukacyjną dla lokalnej społeczności.

przekrój

przekrój

© Zuzanna Rogowska

Projekt inżynierski pokazuje, jak zaprojektować wnętrze domu, które z jednej strony odnosi się do tradycyjnych rozwiązań, a z drugiej odpowiada na zmienność i nieprzewidywalność życia współczesnego człowieka. Dom ma dziś dwie ważne funkcje: jest sceną życia codziennego i schronieniem, które pozwala odpocząć od nadmiaru bodźców, ukoić zmysły i zredukować poziom stresu związany z intensywnym trybem życia, które większość z nas prowadzi. Pandemia koronawirusa pokazała, że taka rola domu jest wciąż aktualna.

rzut parteru       rzut piętra

rzuty parteru i piętra

© Zuzanna Rogowska

W projektowanych lokalach mieszkalnych centrum stanowi pomieszczenie, którego funkcja może się zmieniać, na przykład od miejsca, w którym rodzina je rano śniadanie, poprzez pokój przeznaczony na zdalne lekcje dla dzieci lub biuro do pracy dla rodziców, po strefę ciszy do ćwiczenia jogi i relaksacji.

makieta, wnętrze budynku       makieta, wnętrze budynku

makieta, wnętrze budynku

© Zuzanna Rogowska

Komfort mieszkań przejawia się w ich odpowiednim układzie funkcjonalnym, który umożliwia odseparowanie poszczególnych funkcji i rozdzielenie mieszkańców. Zapewnia intymność z jednoczesnym dopuszczeniem przypadkowych spotkań i towarzystwa innych domowników, co może przełożyć się pozytywnie na relacje między nimi.

makieta, wnętrze budynku       makieta, wnętrze budynku

makieta, wnętrze budynku

© Zuzanna Rogowska

Budynek jest współczesną interpretacją śródmiejskiej kamienicy. Projekt pokazuje, że odwołanie się do tradycji nie musi być wyłącznie melancholijną tęsknotą za przeszłością czy przeszkodą w drodze do zmian, ale może być potencjałem, który pozwala nawiązać dialog z tradycją, zadbać o integralność pejzażu miast oraz wzmocnić tożsamość miejsca.

 
Zuzanna ROGOWSKA

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE