Katarzyna Jagodzińska

Katarzyna Jagodzińska jest adiunktem w Instytucie Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz główną specjalistką w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Ukończyła historię sztuki oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną na UJ. Doktorat obroniła z muzeologii. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu studiów muzealnych i dziedzictwa kulturowego. Autorka książek „Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014)” (Kraków, 2014), „Art Museums in Australia” (Kraków, 2017), „Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej” (Kraków, 2019), „Museums and Centers of Contemporary Art in Central Europe” (Routledge) oraz licznych artykułów z zakresu muzeologii i sztuki. Współredaktorka tomów „The Limits of Heritage, 2nd Heritage Forum of Central Europe” (wspólnie z Jackiem Purchlą, Kraków, 2015) oraz „Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej” (wspólnie z Joanną Sanetrą-Szeligą, Kraków, 2017). Stypendystka University of Melbourne (2014/2015) i University of Cambridge (2013). W latach 2010–2016 redaktorka lokalna międzynarodowego czasopisma z zakresu historii sztuki „RIHA Journal”. Zafascynowana poprzemysłową architekturą i jej współczesnym odczytywaniem, sztuką Prerafaelitów i Australią.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE