Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Kacper Kępiński został Zastępcą Dyrektora NIAiU

26 czerwca '24

Kacper Kępiński — architekt, krytyk architektury, kurator licznych wystaw i redaktor portalu A&B — od czerwca br. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Gratulujemy!

Kacper Kępiński jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, stypendystą rządu francuskiego na École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, który zdobywał studenckie doświadczenie także na uczelniach w Amsterdamie i Kopenhadze. Od 2020 roku jest redaktorem portalu A&B, jest także współzałożycielem krakowskiego stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto i członkiem rady Fundacji Instytut Architektury, w ramach której koordynował między innymi takie projekty jak Krakowski Szlak Modernizmu i Pomoszlak. Od września 2022 roku wspólnie z Zuzanną Mielczarek prowadzi kurs dotyczący inkluzywnego mieszkalnictwa na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie.

W Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki działa niemal od początku jego istnienia — w 2018 roku był specjalistą do spraw edukacji, później zajmował się projektami zewnętrznymi i wystawami (od 2019 roku jako kierownik działu). Współtworzył takie wystawy jak „Ściana Wschodnia. Architektura Zbigniewa Karpińskiego”, głośny „Antropocen” czy „Humanistyczny modernizm. Maciej i Stanisława Nowiccy”, która prezentowana była niedawno w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Do 30 września br. w Muzeum Architektury we Wrocławiu oglądać można kuratorowaną przez Kępińskiego wystawę „Ruch tektoniczny”, ekspozycji poświęconej powojennej architekturze województwa świętokrzyskiego towarzyszy książka pod tym samym tytułem.

Ruch tektoniczny

© NIAiU

Zastępcą Dyrektora NIAiU, Bolesława Stelmacha, mianowany został w czerwcu 2024 roku.

Zgodnie z przyjętą już wcześniej zasadą, wicedyrektor odpowiedzialny jest przede wszystkim za działalność Instytutu w obszarze edukacji, wystaw i projektów zewnętrznych, które realizujemy z wieloma partnerami. To także rosnąca liczba projektów międzynarodowych i partnerstwa, które kontynuujemy od lat. Poza nimi oczywiście czeka mnie szereg zadań związanych z codzienną pracą instytucji — mówi A&B Kacper Kępiński w odpowiedzi na pytanie o zadania i wyzwania, z jakimi mierzyć się będzie na nowym stanowisku.

Jakie plany i pomysły ma Kępiński wobec działalności Instytutu?

Jak pokazują nasze doświadczenia, największym zainteresowaniem cieszą się projekty, w których łączymy wątki historyczne ze współczesnością i szukaniem rozwiązań dla problemów, jakie dotykają naszą wspólną przestrzeń. Taki był „Antropocen” — nasz frekwencyjny hit i właśnie takie złożone, łączące namysł nad dziedzictwem i spojrzenie w przyszłość projekty realizowane w multidyscyplinarnym zespole są dla mnie najcenniejsze. One pokazują, że architektura i urbanistyka to dziedziny skomplikowane, które wymagają zaangażowania ekspertów różnych dziedzin, ale także posiadające ogromny wpływ na naszą codzienność, zdrowie czy klimat. Realizując projekty poświęcone historii architektury, zawsze staram się nadawać im współczesne znaczenie, wyciągać wnioski dla przyszłości, bo to ona w obliczu kryzysu klimatu, ale też sytuacji na rynku mieszkaniowym — jest w tym momencie najważniejsza. Chciałbym, żeby projekty realizowane przez różne działy NIAiU w większym stopniu były ze sobą powiązane i wykorzystywały w pełni ogromny potencjał naszego zespołu, właśnie tak jak udało się to zrobić w przypadku wspomnianego „Antropocenu” — tłumaczy Kacper Kępiński.

 
Ola Kloc

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE