Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Park Kolejowy w Krakowie projektu Zarządu Zieleni Miejskiej

04 czerwca '20

Już od 2016 roku w Krakowie trwają prace związane z modernizacją linii kolejowej E30 na trasie Kraków GłównyRudzice. Powstają nowe stacje kolejowe m.in. przy Hali Targowej na Grzegórzkach, na Zabłociu i Podgórzu. W wyniku długotrwałego procesu, by betonowe konstrukcje estakady nie świeciły pustkami, powstał projekt Parku Kolejowego.

Za koncepcję parku odpowiedzialny jest Zarząd Zieleni Miejskiej. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu od ulicy Mikołaja Kopernika do ulicy Powstańców Wielkopolskich. Koncepcja przygotowana przez ZZM powstała w wyniku konsultacji społecznych z mieszkańcami Krakowa i zawiera wszystkie wskazane przez nich postulaty.

zielony Park Kolejowy pod estakadami

Park Kolejowy będzie nowym miejscem przeznaczonym do rekreacji i wypoczynku. Znajdą się tu m.in. place zabaw, ogrody z małą architekturą, zielone siłownie, skate park i boiska. Oprócz tego powstanie droga rowerowa, która połączy centrum miasta z Bulwarami Wisły. ZZM przewiduje również usprawnienie komunikacji między rozdzielonymi do tej pory nasypem Starym Miastem i Grzegórzkami.

Park Kolejowy w Krakowie - Pogórze, Grzegórzki, Zabłocie

zostanie zasadzonych ok. 200 drzew, ok. 47 tysięcy krzewów, ok. 22 tysięcy bylin oraz ok. 1160 metrów kwadratowych łąki kwietnej

© materiały prasowe ZZM

Podział na strefy funkcjonalne został wypracowany wspólnie z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych. Biorąc pod uwagę postulaty krakowian ZZM postanowiło maksymalnie powiększyć zielone powierzchnie poprzez sadzenie drzew, krzewów, traw ozdobnych i bylin. Jest to możliwe również dzięki znacznemu nasłonecznieniu tych obszarów. Taka decyzja cieszy tym bardziej że w czasie budowy zostało usuniętych wiele mniejszych drzew i krzewów, które porastały nasypy m.in. na ulicy Morsztynowskiej. W tej okolicy i w centrum miasta w ogóle występuje stosunkowo niewiele zielonych terenów.

Na trasie od ulicy Mikołaja Kopernika do ulicy Powstańców Wielkopolskich zostanie zasadzonych ok. 200 drzew, ok. 47 tysięcy krzewów, ok. 22 tysięcy bylin oraz ok. 1160 metrów kwadratowych łąki kwietnej. ZZM już przygotowuje odpowiedni system nawadniania roślin, by zapewnić im optymalne warunki wzrostu i rozwoju.

pierwotne plany zagospodarowania

Mimo że ilość planowanej zieleni cieszy, zastanawia cały proces zagospodarowania tego terenu. Początkowo plany przewidywały m.in. powstanie parkingu pod estakadą przy ulicy Blich. Na szczęście ten pomysł prawdopodobnie nie będzie realizowany. Później, jak pisaliśmy na początku br. Jak będzie wyglądał teren pod estakadami kolejowymi w Krakowie? został zorganizowany konkurs architektonicznourbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania nowych przestrzeni. Następnie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.

Park Kolejowy ZZM w Krakowie

znajdą się tu m.in. place zabaw, ogrody z małą architekturą, zielone siłownie, skate park i boiska

© materiały prasowe ZZM

Plany Miasta Krakowa musiały jednak ulec zmianie, jako że PKP zgłosiło sprzeciw wobec zabudowania obszaru pod estakadą. Jak w wywiadzie z redaktorką A&B Olą Kloc mówiła Monika Arczyńska z A2P2 Architecture & Planning:

Dla rozwoju tego obszaru najważniejsze jest porozumienie pomiędzy miastem a PKP w sprawie sposobu udostępnienia i zarządzania terenem pod estakadą.

Negocjacje Miasta Krakowa z PKP w sprawie warunków zagospodarowania terenu wciąż trwają. Może warto było od tego zacząć? Teren ten budzi wiele emocji u mieszkańców — położony jest przecież wsamym centrum miasta. Prawdopodobne są dwa scenariusze: albo stanie się miejscem aktywnego spędzania czasu, albo martwym miejscem i zmarnowaną szansą na to, żeby w tej części miasta powstało coś ciekawego i służącego mieszkańcom. Co będzie — czas pokaże!


oprac. red. 

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE