Airscraper

16 maja '19

Klaudia Gołaszewska i Marek Grodzicki, studenci Wydziału Architektury na Politechnice Poznańskiej, zajęli drugie miejsce w międzynarodowym konkursie na projekt innowacyjnych wieżowców przyszłości — eVolo 2019. Gratulujemy!

W dzisiejszych czasach dostosowywanie miast do skutków zanieczyszczenia powietrza ma ogromne znaczenie. Megamiasta z dużym zagęszczeniem populacji, korkami i rosnącymi emisjami CO2 stoją w obliczu poważnych problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Pekin jest jednym z alarmujących przykładów tego problemu. W niektóre dni miasto staje się wręcz niezdatne do zamieszkania, stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia. Skutkiem tego jest około milion przedwczesnych zgonów rocznie. Czy architektura może pomóc w rozwiązaniu lub złagodzeniu tego problemu? Czy można zrobić krok dalej od „maszyny do mieszkania” Le Corbusiera i stworzyć wieżowiec jako „maszynę do przetrwania”?

idea

Koncepcja wieżowca wykorzystuje efekt ciągu kominowego. Wysysa powietrze przy powierzchni ziemi oczyszczając je poprzez złożony system filtracji. Wymuszona cyrkulacja powietrza pozwala również lokalnie zredukować efekt miejskiej wyspy ciepła. Wieża ma 800 metrów wysokości i 60 metrów średnicy. Składa się z trzech podstawowych modułów: modułu wlotowego, modułu solarnego oraz moduł zielonego. Każdy z nich ma przypisane konkretne zadanie tworząc wspólnie zintegrowany system funkcjonalny.

moduł wlotowy: zlokalizowany przy podstawie wieżowca wysysa powietrze z poziomu ulicy. Zawiera modułową kinetyczną fasadę, która pomaga zoptymalizować przepływ powietrza reagując na różne kierunki podmuchów wiatru. Moduł ten jest połączony z systemem filtrów. W pierwszej kolejności zbierają one z powietrza cząsteczki TPS i MP10. Następnie jonizator powietrza wytrąca drobniejsze cząsteczki PM 2,5. Opierając się o istniejące badania, taki system umożliwia oczyszczenie powietrza z wydajnością do 80%.

moduł słoneczny: wieżowiec opiera się na koncepcie działania wieży solarnej. Tego typu budynki przy podstawie połączone są ze szklarniami o dużej powierzchni, których zadaniem jest podgrzewać wlatujące powietrze. W miastach nie ma możliwości uzyskania tak dużej przestrzeni dlatego zaprojektowany został inny system. Zainstalowane heliostaty, czyli kinetyczne zwierciadła, kierują promienie słoneczne do wewnętrznej części komina. Znajdują się one w środkowej części wieży, gdzie wystawione są na maksymalną ekspozycję promieni słonecznych. Skumulowana energia słoneczna podnosi temperaturę i znacząco wspomaga ciąg wewnątrz, powodując pożądany przepływ powietrza w górę. System ten pozbawiony jest drogiego i złożonego sprzętu do wentylacji mechanicznej. Opiera się na zjawisku naturalnym, które wymusza cyrkulację powietrza, a zatem jest bardziej zrównoważony i pomaga w redukcji CO2.

moduł zielony: wWbudowane są w części mieszkalnej wieży, powyżej wysokości 400 metrów, gdzie warstwa smogu nie dociera. Obejmują gęstą roślinność obfitującą w bioróżnorodność. Nie tylko wzbogacają powietrze w tlen, wspomagając w tworzeniu zrównoważonego mikroklimatu wewnątrz, ale także zapewniają atrakcyjną i zdrową przestrzeń publiczną. Przeszklenia wpuszczają duże ilości światła dziennego wewnątrz wypełniając światłem atrium komina.

urban sprawl
— niekontrolowane rozrastanie się miast

W ciągu ostatnich dekad w Chinach pojawiło się wiele megastruktur miejskich. Populacja Pekinu wzrośnie w najbliższych piętnastu latach o 30%. Oznacza to, że niektóre z najgęstszych dzielnic takich jak Chaoyang osiągną populację 2250 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Aby tworzyć zwarte miasta, zmniejszyć emisję spalin i poprawić warunki zdrowotne na przeludnionych terenach, superjednostki administracyjne będą musiały budować coraz wyższe obiekty. Naszym pomysłem jest usprawnienie tego przewidywanego trendu poprzez wprowadzenie nowej struktury, odpowiadającej na potrzeby miast, które zapewniają zdrowe pomieszczenia mieszkalne, przy jednoczesnej redukcji zanieczyszczenia powietrza. Airscraper może pomieścić 7500 osób, co odpowiada 3 km² rozproszonej dzielnicy mieszkalnej. Wewnątrz obejmuje obiekty rekreacyjne, edukacyjne, handlowe i kulturalne. Wieża jest zrównoważonym, wertykalnym miastem.

wieżowce przyszłości

Naszym zdaniem wieżowiec XXI wieku jest miejską supertkanką, która nie tylko służy lokalnym potrzebom mieszkańców, spełnia ekonomiczne oczekiwania inwestorów, ale także ponosi globalną odpowiedzialność wobec miasta i całej planety.

 

Klaudia GOŁASZEWSKA,  Marek GRODZICKI

© Autorzy

Głos został już oddany

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta