Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Kalisz rozpoczyna walkę ze zjawiskiem betonozy.

05 listopada '21

Od 1 stycznia 2022 roku właściciele budynków mieszkalnych będą mogli złożyć oświadczenie o utworzeniu zielonego dachu lub o posiadaniu zielonej fasady, co uprawnia ich do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

28 października 2021 roku Rada Miasta Kalisza przyjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub posiadających zieloną fasadę.

Proponowane zwolnienie ma na celu poprawę wizerunku naszego miasta i ma być zachętą dla podatników do tworzenia na budynkach mieszkalnych zielonych dachów lub zielonych fasad. Zielone dachy, jak również zielone fasady pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale oferują wiele korzyści, takich jak: ochłodzenie budynku, dostarczanie wody do atmosfery poprzez zatrzymywanie wilgoci, a następnie wyparowanie do atmosfery, a także wyłapują drobne zanieczyszczenia powietrza – wskazuje w uzasadnieniu podjęcia uchwały Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

kto dostanie ulgę?

Aby uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości należy złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z informacją o powierzchni zielonego dachu lub ilości ścian pokrytych zielenią, dokumentacje fotograficzną potwierdzającą posiadanie zieleni oraz oświadczenie o braku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu.

Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku. Oznacza to, że beneficjenci ulgi będą mogli z niej korzystać w następnych latach. Warunkiem do dalszego zwolnienia jest złożenie oświadczenia o utrzymaniu zielonego dachu lub fasady, dokumentacji fotograficznej to potwierdzającej oraz oświadczenia o braku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu.

Zielony budynek
w Kaliszu

Zielony budynek w Kaliszu.

© Materiały prasowe Urzędu Miasta w Kaliszu

walka z betonozą

Problem betonozy opisywał na portalu A&B Wojciech Januszczyk w artykule „Duże drzewa dla miast kontra betonoza”. W Białymstoku postawiono pierwsze zielone przystanki autobusowe. W marcu tego roku gmina miasta Kłobuck powołała specjalny zespół do spraw zazieleń, który ma nadzorować nasadzenia i pielęgnację terenów zielonych. Kalisz to kolejne miasto na mapie Polski, które rozpoczęło batalie przeciwko zjawisku niszczenia przestrzeni miejskiej.

Zjawisko betonozy jest coraz częściej dostrzegane nie tylko z perspektywy wielkich ośrodków miejskich, ale również z mniejszych miast i miasteczek, takich jak Kalisz. Zielone dachy i fasady do których zachęca uchwała to pierwszy krok do odbetonowania miast i stworzenia miejsc przyjaznych zieleni. Czy możemy spodziewać się fali podobnych uchwał w innych miastach?

 

Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE