okno zamknie się za 5

Nieszablonowe studiowanie urbanistyki, czyli intrygujące modele struktury Bolonii

computer zapisz w ulubionych

Nieszablonowe studiowanie urbanistyki, czyli intrygujące modele struktury Bolonii

Dobrawa Bies
07 października '19
Dane techniczne

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej bierze udział w międzynarodowym projekcie ARCHEA pt. ,,Designing the European medium-sized city”.

Projekt opiera się na konstruktywnej współpracy i integracji między pięcioma uniwersytetami, instytutami badawczymi i organizacjami, z których wszystkie zapewniają wiedzę specjalistyczną w dziedzinie badań urbanistycznych, oceny jakości przestrzeni miejskiej i kształcenia na odległość.

W dniach 23–30 listopada 2019 roku w Bolonii i Cesenie we Włoszech odbędą się warsztaty z udziałem trzydzieściorga studentów z Włoch, Niemiec, Francji i Polski (sześcioro z Politechniki Śląskiej). Warsztaty będą obejmować działania związane z projektowaniem, lekcje i wykłady, dyskusje oraz wspólne przeglądy projektu. Ostateczne rezultaty pracy zostaną ocenione przez jury wykładowców i zaprezentowane na wystawie oraz uwzględnione w międzynarodowej publikacji ,,Open Access”.

Wystawa podczas seminarium pt. ,,Designing the European medium-sized city.
Sustainability issues, case studies and models of public space”

fot.: Joanna Golba

seminarium w Polsce

W dniu 28 maja br. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej odbyło się seminarium pt. ,,Designing the European medium-sized city. Sustainability issues, case studies and models of public space” z zaproszonymi profesorami z uniwersytetów w Bolonii, Parmie, Aachen i Normandii. Seminarium będące częścią projektu ARCHEA otwarła prezentacja i wystawa studentów trzeciego roku Wydziału Architektury, poświęcona analizie i mapowaniu Bolonii. Przygotowano ją w ramach przedmiotu ,,Struktura miasta” pod kierunkiem prof. hab. Zbigniewa Kamińskiego. Wydarzenie, którego opiekunem jest dr Tomasz Bradecki, było prowadzone w języku angielskim i transmitowane dzięki wsparciu grupy INTERFACES.

wystawa

Wystawa prezentująca plansze i wielkoskalowe makiety była rezultatem ćwiczeń prowadzonych w formule ,,Project Based Learning” — nauczania poprzez projekty i wspólne rozwiązywanie problemów.

Część wystawy poświęcona historii Bolonii

fot.: Joanna Golba

Wystwa składała się z trzech dwustronnych plansz. Jedna strona przedstawiała rzeczywiste dane na mapie miasta Bolonii, a druga syntetyczne ujęcie problemu. Plansze ukazywały między innymi gęstość oraz intensywność struktury zabudowy, mapę wrażeń inspirowaną teorią Kevina Lyncha, a także przestrzenne modele ważnych miejsc publicznych w postaci schwarzplanu. Każdej części wystawy towarzyszł główny motyw przewodni: historyczny (schwarzplany porównujące aktualne przestrzenie publiczne z dawnymi), uwzględniający wskaźniki zabudowy (z przestrzennymi makietami) oraz ukazujący analizę przestrzeni publicznych centrum Bolonii (przedstawioną w formie druku 3D, gdzie intensywność uczęszczanych miejsc i dróg symbolizują nici).

Dyskusja grupowa i praca nad makietą

fot.: Joanna Golba

wrażenia studentów

Udział w projekcie przyniósł każdemu uczestnikowi satysfakcję oraz wartościowe doświadczenia. Niebanalne podejście do tematu, nowoczesne środki przekazu oraz praca online były zarówno ciekawe, jak i rozwijające. Studenci nauczyli się pracy w grupie poprzez konstruktywną krytykę i wielogodzinne dyskusje. Wymiana myśli pozwoliła otworzyć się na inne pomysły i zrealizować wystawę. Projekt będzie kontynuowany na listopadowych warsztatach we Włoszech, a jego zakończenie planowane jest na 2021 rok.

 

Partnerem wydarzenia była Komisja Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk (oddział Katowice). W wydarzeniu wzięli udział wspierający projekt Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.

Projekt ARCHEA jest finansowany przez Unię Europejską z serii ERASMUS Action KA-2.
Pełna informacja na temat projektu dostępna jest na stronie ARCHEA oraz na stronach Politechniki Śląskiej. 

Materiał filmowy z warsztatów i wystawy. 

 

oprac.: Dobrawa Bies

na podstawie materiałów autorstwa dr. Tomasza Bradeckiego i Martyny Suchanek
Ilustracje dzięki uprzejmości Politechniki Śląskiejinne w kategorii "STUDENCI"

Projekt nominowany w międzyuczelnianym konkursie urbanistycznym

Dawid Kątny w swojej pracy dyplomowej podjął próbę opracowania metody parametrycznego projektowania zabudowy [...]

Projekt rewitalizacji byłego nazistowskiego obozu pracy w Krakowie

Praca dyplomowa Karoliny Chodury pt. „Topografia niepamięci” to projekt poruszający problem rewitalizacji miejsc z [...]

Zapraszamy na wystawę pt. „Modele struktury miasta Aachen — modele fizyczne, modele cyfrowe, modele rzeczywistości [...]

Głos został już oddany