Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Projekt centrum rekolekcyjnego w Warszawie

22 sierpnia '19

„Sacred Space of a Modern Man” praca dyplomowa Joanny Wierzbickiej, absolwentki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, otrzymała wyróżnienie w konkursie Fondazione Frate Sole.

Dyplom wykonany pod kierunkiem dr Anny Marii Wierzbickiej to projekt centrum rekolekcyjnego na terenie Tarchomina Kościelnego w Warszawie. Zadaniem budynku jest stworzenie dobrej przestrzeni architektonicznej, która pozwoli na doświadczanie przeżyć duchowych.

Proponowany obiekt, usytuowany nad Wisłą, składa się z trzech części połączonych mostem. Z uwagi na charakter zalewowy oraz walory przyrodnicze terenu wszystkie budynki umieszczone zostały na palach wychodzących ponad linię gruntu. Pierwszym obiektem jest budynek wspólnoty z wewnętrznym dziedzińcem, zawierający funkcje refektarza, biblioteki, sal spotkań i pomieszczeń administracji. Nawiązuje on układem funkcjonalnym do średniowiecznej architektury konwentualnej. Kolejną częścią projektu są pustelnie mieszkalne usytuowane przy mostach poprzecznych odchodzących od głównego pomostu, którego zwieńczeniem jest kaplica schodząca do poziomu wody.

Wizualizacja i plany pustelni mieszkalnych

© Joanna Wierzbicka

Fundacja Frate Sole co dwa lata przyznaje Europejską Nagrodę dla Architektury Sakralnej. Celem konkursu jest promowanie zainteresowań architekturą sakralną oraz badań nad nią. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 3 października 2019 roku w siedzibie fundacji w Pawii i poprzedzone będzie prelekcją laureatów.

Dyplom zdobył także nagrodę amerykańskiej fundacji Faith and Form. Gratulujemy!

oprac.: Dobrawa Bies

Ilustracje dzięki uprzejmości Joanny Wierzbickiej

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE