Agata Jankowska autorką najlepszego projektu wykorzystującego miedź

Dobrawa Bies
07 stycznia '20

Praca magisterska Agaty Jankowskiej wykonana pod kierunkiem dr hab. Pawła Kirschke została uznana za najlepszą w konkursie organizowanym wspólnie przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i Europejski Instytut Miedzi Copper Alliance. Absolwentka stworzyła projekt biblioteki na poprzemysłowym nabrzeżu portowym w Kopenhadze. Gratulujemy!

Agata Jankowska jest laureatką trzeciej edycji konkursu, w którym wyłaniane są najlepsze prace magisterskie (obronione na Wydziale Architektury PWr) z zastosowania miedzi lub jej stopów. Komisja ocenia innowacyjność i nowatorstwo w rozwiązaniu tematu, możliwość wdrożenia projektu do realizacji oraz atrakcyjność opracowania graficznego i opisu.

miasto planuje stworzenie pasa zieleni, biblioteka wraz z atrium stanie się kontynuacją tej zielonej ścieżki

© Agata Jankowska

nowe życie portu

W trakcie studiów Agata Jankowa odbyła roczny staż w Kopenhadze. Pobyt w Danii zainspirował ją do projektu dyplomowego — biblioteki, a jako teren pod jej realizacje wybrała poprzemysłowy port Nordhavn. Ten postindustrialny teren od kilku lat staje się niezwykle popularnym miejscem na mapie miasta, a liczba jego mieszkańców wzrasta. W 2016 roku dawny port zamieszkiwały 234 osoby, rok później liczba ta podniosła się do 1449, a obecnie to ponad 25 tysięcy osób. Absolwentka po dokładnej analizie planu miejscowego zdecydowała się na stworzenie biblioteki, działającej również jako centrum kultury i aktywator społeczny. Obiekt ma stanowić zwieńczenie całego nabrzeża, oferując miejsce do spotkań oraz integracji mieszkańców. Teren pod budowę jest objęty planem miejscowym określającym wytyczne dotyczące obiektu. Musi on pełnić funkcję usługową, mieć miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów, nie może być wyższy niż dwadzieścia jeden metrów, a użyte do jego budowy materiały powinny oddawać charakter Sundmolen.

elewacja widoczna pod kątem sprawia wrażenie pełnej ściany i kontrastuje z przeszklonym atrium

© Agata Jankowska

biblioteka w Kopenhadze

Bryłę budynku autorka zaprojektowała przez wyciągnięcie trapezowego kształtu działki do góry i podzielenie go na trzy różne części funkcjonalne: kwadratową część wschodnią, która mieści zwrócone w stronę morza atrium, trójkątną część biblioteczną z miejscami do pracy oraz prostokątną część zachodnią pełniącą funkcję komunikacyjną z zapleczem technicznym budynku. Całość to sześć kondygnacji i ponad trzy tysiące metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Elewacja budynku to ściana kurtynowa z konstrukcją spodnią i przeszkleniami z podwójnych szyb zespolonych. Pionowe podziały wykonano z płyt betonowych zbrojonych włóknem szklanym. Detale stanowią poziome pasy gzymsów pokryte blachą miedzianą, nawiązujące do horyzontalnego charakteru budynków magazynowych. Ze względu na położenie obiektu jego elewacje są widocznie głównie pod kątem, w skrócie perspektywicznym. We wnętrzu masywne balustrady balkonów o obłych kształtach również wykończono blachą miedzianą.

balustrady balkonów wykończono blachą miedzianą

© Agata Jankowska

ogród wewnątrz budynku

Budynek biblioteki pełni wiele funkcji, parter to atrium w postaci ogrodu zimowego (który może stać się rodzajem zadaszonego placu publicznego), gdzie większe drzewa rosną wzdłuż wewnętrznej ściany wschodniej i ściany północnej w dużych wpuszczanych w posadzkę donicach. Pozostałe, mniejsze rośliny umieszczone są w systemie przesuwnych donic. Parter z małą gastronomią i miejscem na wystawy czasowe jest integralną część placu przed budynkiem i może pełnić funkcję zaplecza do wydarzeń organizowanych na jego terenie w okresie letnim. Na wyższych kondygnacjach autorka zaplanowała funkcje biblioteczne ze strefami wolnego dostępu do półek, czytelnią, sekcją dziecięcą i strefą ciszy oraz pomieszczenia z miejscami do pracy w systemie coworkingowym. Każde z pięter wyposażone jest w balkony, które powiększają przestrzeń komunikacyjną i umożliwiają stały kontakt z zielenią w atrium.

Po przekroczeniu progu biblioteki użytkownik wkracza do egzotycznego, zielonego atrium nawiązującego do portu morskiego — miejsca wymiany gospodarczej i kulturalnej.

oprac.: Dobrawa Bies

na podstawie informacji prasowej
ilustracje dzięki uprzejmości Agaty Jankowskiej

Głos został już oddany

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta