Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

„Braterska przystań” – studencki pomysł na ośrodek wspierający prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży

13 maja '24

Agnieszka Górska z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej opracowała projekt Braterska Przystań. Jej propozycja to funkcjonalny ośrodek, stwarzający warunki do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Autorka skupia się na problemach społecznych, dotyczących resocjalizacji młodych osób.

wizualizacja

wizualizacja

© Agnieszka Górska

problem społeczny

Młodzież niedostosowana społecznie zazwyczaj kierowana jest do młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), które jednak nie zawsze zapewniają skuteczną resocjalizację. Istnieje wiele przyczyn tego problemu, w tym kondycja wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich oraz warunki społeczne, w jakich młodzież dorasta. Poza sprawami związanymi z systemem prawnym badacze zwracają uwagę na kwestie dotyczące samej struktury placówek resocjalizacyjnych oraz ich funkcjonowania.

przekrój

przekrój

© Agnieszka Górska

Odpowiedzią na infrastrukturalne problemy placówek wychowawczych może być Braterska Przystań” Agnieszki Górskiej. Jest to nie tylko projekt koncepcyjny, lecz przede wszystkim wizja miejsca, w którym dzieci i młodzież znajdą właściwe warunki do swobodnego rozwoju. Ośrodek stawia sobie za główny cel eliminację przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanek i wychowanków do życia zgodnego z normami prawnymi i społecznymi oraz umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania w przyszłości. Poprzez swą architekturę i infrastrukturę Braterska Przystań oferuje użytkownikom nie tylko bezpieczeństwo, ale także poczucie szacunku oraz przestrzeń do pełnej samorealizacji. To miejsce, gdzie młodzież może odnaleźć się i rozwijać, z myślą o lepszej przyszłości.

plan

plan

© Agnieszka Górska

otoczenie budynku

Działka, na której planowany jest obiekt, ma korzystną lokalizację, otoczoną ulicami i chodnikami z każdej strony. Linie zabudowy zostały celowo oddalone od granicy działki o około 4-6 metrów, tworząc zielony pas, pełniący funkcję naturalnego buforu, harmonijnie łączący się z sąsiadującym parkiem. Wewnętrzny plac zaprojektowano jako otwarty ogród, dostępny wyłącznie dla wychowanek i wychowanków, niedostępny dla osób z zewnątrz. Projektowanie przestrzeni odbyło się z myślą o maksymalnym kontakcie użytkowników z naturą, pomimo ich izolacji. Ogród składa się z różnorodnej, starannie dobranej roślinności przecinającej trzy rodzaje ścieżek. Wśród zieleni znajdują się obszary łąk kwietnych, a ścieżki poprowadzono w sposób organiczny, zapewniając użytkownikom uczucie przebywania w otwartej przestrzeni. Dodatkowo drzewa rozmieszczone w środku ogrodu stanowią naturalną zasłonę, ukrywającą budynek, co ma za zadanie złagodzić niepokój i strach związany z zamknięciem, dając jednocześnie poczucie swobody.

rzutrzut

© Agnieszka Górska

architektura ośrodka

Główne wejście do ośrodka zostało umieszczone na osi wyznaczającej środek budynku, z dodatkowymi bocznymi wejściami dla administracji, ułatwiającymi codzienne funkcjonowanie placówki. Architektura budynku została zaprojektowana w taki sposób, aby uniknąć wrażenia muru, będącego symbolem izolacji społecznej. Pomimo tego, konieczne jest zapewnienie prywatności, ze względu na ekspozycję budynku z każdej strony z perspektywy ulicy. Jednostki mieszkalne zostały więc umieszczone na wyższych kondygnacjach, a parter budynku pozostał otwarty jedynie w kierunku środka. Ponadto forma jednostek mieszkalnych nawiązuje do charakteru zabudowy jednorodzinnej dominującej w okolicy, co tworzy przestrzeń sprzyjającą tworzeniu mikrospołeczności.

modele bloków

modele bloków

© Agnieszka Górska

rodzaje przestrzeni

Przestrzeń publiczna znajdująca się na parterze, do której każdy ma swobodny dostęp, składa się ze strefy szkolnej oraz strefy sportowo-rekreacyjnej, a także z wewnętrznego ogroduPrzestrzeń półpubliczna, reprezentowana przez tarasy na pierwszym piętrze, jest miejscem przeznaczonym głównie dla wychowanek i wychowanków, gdzie każda jednostka mieszkalna ma swoją wyznaczoną strefę, przy czym wszystkie tarasy są z sobą połączone. Natomiast przestrzeń półprywatna to część wspólna jednostek mieszkalnych, znajdująca się na pierwszym piętrze, do której dostęp mają jedynie osoby zamieszkujące daną jednostkę. Przestrzeń prywatna mieści się na drugim piętrze. To tutaj znajdują się prywatne pokoje osób zamieszkujących ośrodek.

wizualizacja wnętrza

wizualizacja wnętrza

© Agnieszka Górska

Braterska Przystań oferuje innowacyjne podejście do resocjalizacji młodzieży poprzez zrównoważone wykorzystanie przestrzeni i architektury. Jest to miejsce, gdzie młodzi ludzie mają szansę na rozwój, ucząc się życia zgodnie z normami społecznymi oraz odnajdując swoje miejsce w społeczności.

 
Aleksandra Skorupa

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE