Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Logroño

termin składania prac

20.12.2023

Open Calls w ramach festiwalu Concéntrico

organizator: Fundación Cultural Arquitectos de La Rioja

Wiosną, od 25 kwietnia do 1 maja br., odbędzie się 10. edycja Festiwalu Architektury i Designu Concéntrico w hiszpańskim Logroño. Podczas jubileuszowej edycji organizatorzy przygotowali aż cztery konkursy.

Wiosną, od 25 kwietnia do 1 maja br., odbędzie się 10. edycja Festiwalu Architektury i Designu Concéntrico w hiszpańskim Logroño.

Podczas jubileuszowej edycji organizatorzy przygotowali cztery konkursy:

The Street in 10 Years, wspólnie z Akademią w Porto, w którym pięć zespołów zostanie wybranych do zaprojektowania obszaru miasta ze strategią na najbliższych 10 lat;
Nagroda w 1. etapie: 1 500 € (dla 5 wybranych zespołów), w 2. etapie: 2 500 € i realizacja

Celebrating the city, wspólnie z organizacją ArtWorks, konkurs łączący architekturę, sztukę i muzykę, w którym zadaniem jest ponowne przemyślenie kiosku jako miejskiego emblematu uroczystości;
I Nagroda: 2 500 € i realizacja

Pawilon na Plaza de Escuelas Trevijano, miejsca spotkań i punktu wyjścia dla wielu miejskich wycieczek i aktywności;
I Nagroda: 2 500 € i realizacja

Instalacja w Viña Lanciano, we współpracy z winnicą LAN.
I Nagroda: 2 500 € i realizacja

Concéntrico będzie odpowiedzialne za produkcję i budowę zwycięskich propozycji wspólnie z wyłonionymi w konkursach zespołami. Wszystkie interwencje muszą być wykonane z drewna z oferty marki Garnica. Realizacje ulokowane będą podczas festiwalu w różnych częściach Logroño.

Szczegóły dotyczące każdego z konkursów dostępne są na stronie internetowej festiwalu: LINK

warunki

https://concentrico.es/en/open-calls/

regulamin

https://concentrico.es/en/open-calls/

Międzynarodowy

termin składania prac

30.05.2024

XI edycja studenckiego konkursu International VELUX Award

organizator: VELUX

Grupa VELUX po raz jedenasty organizuje międzynarodowy studencki konkurs International VELUX Award, którego tematem przewodnim jest światło naturalne. Pula nagród to aż 30 tys. euro.

cel

Celem konkursu jest zachęcenie studentów i studentki architektury do podejmowania wyzwań i pogłębiania wiedzy na temat roli światła dziennego w architekturze, tego szczególnego i zawsze ważnego źródła energii, światła i życia. Nagroda ma na celu poszerzenie granic światła dziennego w architekturze, w tym estetyki, funkcjonalności, zrównoważonego rozwoju i interakcji między budynkami a środowiskiem.

Jak twierdzą organizatorzy, jest to prawdopodobnie największy, międzynarodowy konkurs dla studentów architektury. Od początku konkursu, czyli od 2004 roku nadesłano ponad 6000 projektów, z 800 uczelni, ze 130 krajów z całego świata. Projekty nagradzane są w dwóch kategoriach: „Światło naturalne w budynkach” oraz „Badania nad światłem naturalnym”.

warunki

Warunkiem koniecznym do złożenia pracy konkursowej jest wcześniejsza rejestracja — studenci muszą się zarejestrować, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę uczelni i kraj. Następnie mogą utworzyć zespół, dodać opiekuna naukowego (który również ma szansę na otrzymanie nagrody) i rozpocząć pracę nad projektem. 
Organizatorzy zachęcają do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, złożonych z inżynierów, projektantów, architektów i architektów krajobrazu. Każdy student lub zespół studencki musi uzyskać poparcie i zgodę nauczyciela ze swojej uczelni.
Rejestracja odbywa się pod adresem daylightandarchitecture.com/iva/ i trwa do 1 kwietnia 2024 roku. Drugi etap konkursu to złożenie pracy w terminie od 15 kwietnia do 30 maja 2024 roku.
Studenci — indywidualnie lub zespołowo — mogą pracować nad projektami w dwóch kategoriach:
 • Światło naturalne w budynkach” — projekty, które przedstawiają obowiązujące warunki dostarczania światła dziennego i słonecznego do budynków — w tym wpływ konstrukcji budynku i kontekstu miejsca, orientacji, kształtu i wymiarów, otworów okiennych, ekranów, cieni, podziałów wewnętrznych, materiałów i warunków zewnętrznych. Analizowane są również sposoby kierowania i odbijania światła dziennego w miejskim kontekście. Szczególny nacisk organizatorzy kładą na architekturę dla zdrowia i dobrego samopoczucia oraz projekty, które stawiają czoła wyzwaniom stojącym przed miastami, społecznościami oraz w których światło dzienne i architektura mogą pomóc w tworzeniu zmian poprzez lepsze i zdrowsze środowisko życia; np. poprzez modernizację i zmianę przeznaczenia istniejących zasobów budowlanych.
 • Badania nad światłem naturalnym” — projekty dotyczące fizycznych właściwości światła, podstaw optyki i materiałów, a także rozwoju technologicznego, nowych materiałów, przechowywania lub transportu światła dziennego. Proponujące wykorzystanie światła dziennego w przestrzeni publicznej do celów funkcjonalnych, rekreacyjnych, kulturalnych lub duchowych oraz badające wpływ światła dziennego na stan umysłu, zdrowie i dobre samopoczucie.

Każdy student lub zespół powinien mieć swojego opiekuna naukowego.

nagrody

Latem 2024 roku jury wybierze zwycięzców w obu kategoriach w każdym z pięciu regionów ustalonych przez Międzynarodową Unię Architektów: Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, obu Ameryk, Azji i Oceanii oraz Afryki.
Dziesięciu finalistów zaprezentuje jury swoje projekty osobiście, zimą 2024 roku. Wtedy jury wybierze jednego zwycięzcę głównego w każdej z kategorii konkursowych.

Łączna pula nagród wynosi do 30 000 EUR. W zależności od ustaleń międzynarodowego jury przyznane zostaną:

 • Nagroda Główna w wysokości 5 000 EUR w każdej kategorii (4 000 EUR dla ucznia i 1 000 EUR dla opiekuna) za najbardziej wyróżniające się projekty,
 • Nagroda dla każdego regionu wynosi 1250 EUR w każdej kategorii (1000 EUR dla ucznia i 250 EUR dla nauczyciela),
 • jury może przyznać także nagrody specjalne, w tym nagrody za innowacyjne wykorzystanie produktów VELUX.

kalendarium

 • koniec rejestracji — 1 kwietnia 2024 roku,
 • początek składania projektów — 15 kwietnia 2024 roku,
 • koniec składania projektów — 30 maja 2024 roku,
 • ogłoszenie zwycięzców regionalnych — lato 2024 roku
 • warsztaty dla zwycięzców regionalnych / prezentacje dla jury / ogłoszenie zwycięzców globalnych — zima 2024 roku.

jury

W skład jury wchodzą:

 • prof. Ewa Kuryłowicz — Kuryłowicz & Associates,
 • Alberto Veiga — Barozzi Veiga,
 • Jenni Reuter — Aalto University,
 • Song Yehao — SUP Atelier, School of Architecture at Tsinghua University,
 • Kent Holm — VELUX.

więcej informacji

Więcej informacji znajdziecie na międzynarodowej stronie konkursu.

warunki

https://www.daylightandarchitecture.com/iva/

regulamin

https://www.daylightandarchitecture.com/award-brief/

Łódź

termin składania prac

10.12.2023

Konkurs Dyplom Inżynierski Roku, edycja 2023

organizator: Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro”, SARP oddział Łódź

Nagroda „NAJLEPSZY DYPLOM INŻYNIERSKI ROKU” przyznawana jest wspólnie przez Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro” oraz łódzki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP za najlepszy projekt dyplomowy inżynierski absolwentom kierunków: architektura (w tym ze ścieżką kształcenia architektura wnętrz), gospodarka przestrzenna bądź planowanie przestrzenne, realizowanych w uczelniach znajdujących się na terenie Łodzi.

cel

Nagroda „NAJLEPSZY DYPLOM INŻYNIERSKI ROKU” przyznawana jest wspólnie przez Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro” oraz łódzki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP za najlepszy projekt dyplomowy inżynierski absolwentom kierunków: architektura (w tym ze ścieżką kształcenia architektura wnętrz), gospodarka przestrzenna bądź planowanie przestrzenne, realizowanych w uczelniach znajdujących się na terenie Łodzi.

warunki

Konkurs Dyplom Roku jest konkursem jednoetapowym, skierowanym do osób, które otrzymały tytuł inżyniera na uczelni mającej siedzibę na terenie Łodzi.

Zgłoszone prace muszą być obronione w przeciągu dwóch ostatnich lat kalendarzowych z dziedziny architektury (w tym architektury wnętrz) oraz urbanistyki bądź planowania przestrzennego. Prace można zgłaszać tylko raz.

Tematem zgłoszonej pracy powinno być zadanie projektowe opracowane przez jednego dyplomanta.

Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dyplomantów dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.

Zgłoszenie pracy do konkursu następuje poprzez przesłanie skrótowego opracowania pracy, opinii promotora oraz skanu karty zgłoszenia uczestnictwa podpisanego przez autora zgłaszanej pracy.

Praca zgłaszana do konkursu składa się ze skrótowego opracowania zawierającego autorską prezentację pracy dyplomowej zawierającą wyselekcjonowany materiał obejmujący najistotniejsze jej aspekty opracowane na maksymalnie 2 planszach (każda po 100 × 70 cm) w układzie poziomym oraz skrót opisu na maksymalnie 2 stronach A4 – zawarty w plikach o wielkości nie większej niż 25 MB każdy.

Plansze z dziedziny architektura powinny zawierać projekt zagospodarowania terenu, rzuty najistotniejszych kondygnacji oraz elewacje bądź widoki opracowanego obiektu w skali i technice umożliwiającej odczytanie idei projektu. Wszystkie prace powinny pokazywać również szerszy
kontekst interwencji projektowej.

Plansze mogą zawierać fragmenty części tekstowej pracy dyplomowej.

Uprawnionymi do zgłaszania i przesyłania prac dyplomowych do konkursu są:

 • promotorzy,
 • recenzenci,
 • komisja dyplomowa lub inne powołane na uczelni ciała kolegialne, biorące udział w procesie oceny prac dyplomowych, skutkującym nadaniem dyplomu inżyniera architekta,
 • dyplomanci, za zgodą promotorów.

nagrody

Głównym kryterium oceny prac dyplomowych zgłaszanych do Nagrody są wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Prace zgłoszone na konkurs oceniane będą pod kątem następujących kryteriów:

 • wartości rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i użytkowych,
 • wartości ideowej,
 • wpływu na kształtowanie otoczenia,
 • nowatorstwo i poziomu technicznego prezentowanych rozwiązań,
 • wartości plastycznych pracy.

Pod uwagę wzięte będą również rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu. Przywołane aspekty oceny prac nie stanowią elementów równoprawnych, wartościujących prace w jednakowy sposób. Ze względu na ich różnorodność tematyczną i często ich nieporównywalność, Sąd Konkursowy każdorazowo dokona indywidualnej oceny każdej z prac, wskazując na te elementy, które zdaniem Sądu są decydujące w łącznej ocenie.

Przyznane zostaną następujące nagrody:

 • dwie I nagrody w kategorii: architektura i architektura wnętrz, urbanistyka i planowanie przestrzenne — 1 700 zł brutto każda,
 • dwa wyróżnienia w kategorii: architektura i architektura wnętrz, urbanistyka i planowanie przestrzenne — 800 zł brutto każde,
 • dopuszczone są nagrody pozaregulaminowe — w liczbie ustalonej przez Sąd Konkursowy.

kalendarium

 • możliwość zadawania pytań — do 3 grudnia 2023 roku,
 • publiczne ogłoszenie odpowiedzi na pytania — 6 grudnia 2024 roku,
 • termin zgłaszania prac — do 10 grudnia 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników — 15 stycznia 2024 roku.

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Andrzej Owczarek — przewodniczący Sądu Konkursowego,
 • Robert Mrzewa — sędzia referent,
 • dr hab. Małgorzata Hanzl,
 • dr Robert Warsza,
 • dr Krzysztof Ułamek,
 • Dorota Szlachcic,
 • Magdalena Rafałowicz,
 • Karolina Taczalska,
 • Barbara Pluskota-Gajewska,
 • Wojciech Wałęsa — laureat poprzedniej edycji Konkursu,
 • Aleksandra Staśkowska — przedstawicielka KNSA „IX Piętro”.

Sekretarzem konkursu bez prawa głosu jest dr Wojciech Pardała.

więcej informacji

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://koloixpietro.wixsite.com/9pietro/blank-1

regulamin

https://drive.google.com/drive/folders/1fX6j96TTaAFDkAnmBIgM99vsO66PoHX0

Międzynarodowy

termin składania prac

22.01.2024

Studencki konkurs na projekt budynku dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – „Łobzów Courtyard”

organizator: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury PK

Politechnika Krakowska ogłosiła międzynarodowy konkurs studencki na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego dla Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej znajdującego się przy ulicy Podchorążych. I Nagroda wynosi 12 tys. zł.

Dziekana Wydziału Architektury PK dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego dla Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

cel

Jak czytamy w opisie konkursu — Architektura powinna być transhumanistyczna, stać na styku wielu dyscyplin, tworzyć ścisły związek ze środowiskiem, naturą, klimatem itp. Budynek staje się domem dla swoich użytkowników, zaspokajając ich potrzeby, a jednocześnie stymulując do działania i kreatywności. W szczególności budynek uniwersytecki jest ważnym miejscem, w którym można wymieniać myśli i doświadczenia oraz spotykać się z mistrzami sztuki [...]. Umiejętności takie jak kreatywność, komunikacja, współpraca, dyskusja, krytyczne myślenie i praca zespołowa stają się ważnymi elementami procesu uczenia się. Wymaga to otwartych, elastycznych i przyjaznych przestrzeni.

Celem konkursu jest zaproponowanie nowego budynku, który umożliwiłby organizację wykładów i wystaw, stworzyłby nowe możliwości spędzania czasu między zajęciami, a także oferowałby przestrzenie, w których studenci mogliby wspólnie rozwijać swoje zainteresowania architektoniczne.

warunki

Konkurs jest jednoetapowyprowadzony w języku angielskim.

Konkurs skierowany jest do studentów studiów pierwszego (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku architektura na uczelniach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii.

Prace konkursowe mogą być przygotowywane indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 4 studentów w grupie) Prace powinny być przygotowane pod nadzorem nauczyciela akademickiego z uczelni uczestnika.

Obecny budynek główny Wydziału Architektury PK znajduje się na rozległej działce przy ulicy Podchorążych w Krakowie. Pomiędzy dawnym pałacem a ulicą znajduje się park, który w najbliższych latach przejdzie gruntowną przebudowę na podstawie projektu wyłonionego w konkursie przeprowadzonym w 2022 roku.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jedyna możliwa rozbudowa budynku uczelni może nastąpić na jego dziedzińcu, w miejscu istniejących oficyn i garaży. Okna frontowej części pałacu doświetlają główne ciągi komunikacyjne — korytarze. Skrzydła boczne mieszczą pomieszczenia biurowe i mniejsze sale wykładowe. Od północy dziedziniec graniczy z rozległymi terenami klubu sportowego WKS Wawel. Proponowany obiekt nie powinien ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń biurowych i sal wykładowych.

Poza jedną wielofunkcyjną przestrzenią organizator nie określa rodzaju i liczby pomieszczeń, które powinny znajdować się w projektowanym budynku, pozostawiając jego funkcję i kształt do decyzji uczestników. Uczestnicy mają do dyspozycji plany i wykaz pomieszczeń w istniejącym, historycznym budynku uczelni.

Nowy budynek powinien stanowić jego uzupełnienie i stwarzać nowe możliwości spędzania czasu pomiędzy zajęciami oraz oferować przestrzenie, w których studenci mogliby wspólnie rozwijać swoje zainteresowania architektoniczne.

Obecnie dostępnych dla uczelni przestrzeniach brakuje sal warsztatowych i modelarskich, a także wielofunkcyjnej sali wystawienniczo-wykładowej, która byłaby w stanie pomieścić 250 osób.

Propozycja połączenia starej i nowej części jest postrzegana jako istotny element projektu.

Organizator zwraca uwagę, że dla prawidłowego funkcjonowania budynku konieczne jest zapewnienie podziemnych miejsc parkingowych, do których dostęp ma być możliwy poprzez planowaną drogę zlokalizowaną na zachód od budynku.

Proponowany budynek powinien być elastyczny, zapewniając różne potencjalne zastosowania dla tych samych przestrzeni, od wystaw i prezentacji, pracy grupowej i zajęć po wykłady i konferencje. Propozycje powinny oferować nowoczesne i estetyczne rozwiązania

Obiekt powinien być otwarty i pozbawiony sztucznych barier oraz zgodny z trendem zrównoważonej architektury. Należy rozważyć wykorzystanie zrównoważonych materiałów, energooszczędnych systemów i przyjaznych dla środowiska strategii projektowych w celu zminimalizowania wpływu na środowisko i długoterminowych kosztów operacyjnych.

nagrody

 • I Nagroda — 12 000 zł, 
 • II Nagroda — 6 000 zł,
 • III Nagroda — 3 000 zł,
 • Dwa złote wyróżnienia — 1 000 zł,
 • Nagroda Specjalna — 2 000 zł,
 • Wyróżnienie honorowe.

kalendarium

 • rejestracja w konkursie — do 15 grudnia 2023 roku,
 • termin przesyłania prac — do 22 stycznia 2024 roku,
 • obrady jury — 24-26 stycznia 2024 roku,
 • prezentacja pokonkursowa i ogłoszenie wyników — 30 stycznia 2024 roku.

jury

W skład jury konkursu wchodzą:

 • prof. Andrzej Szarata — rektor Politechniki Krakowskiej,
 • dr Łukasz Stożek, prof. PK — pełnomocnik dziekana ds. konkursów studenckich (przewodniczący),
 • prof. Kazu Blumfeld Hanada — werkstatt blumfeld _bau / kunst,
 • Tonje Værdal Frydenlund — Snøhetta,
 • Marek Kaszyński — MPOIA,
 • Magdalena Buczyńska-Zapała — SARP oddział Kraków,
 • Weronika Kowalska — przedstawicielka Samorządu Studenckiego Wydziału Architektury Politechniki,
 • dr Małgorzata Hryniewicz — sekretarza konkursu.

więcej informacji

Więcej informacji, szczegółowe wytyczne, karty identyfikacyjne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://arch.pk.edu.pl/konkursy/lobzow-courtyard

regulamin

https://arch.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2023/09/LOBZOW_Terms-and-Conditions.pdf

Poznań

termin składania prac

08.05.2024

Konkurs realizacyjny na budynek Akademii Muzycznej w Poznaniu

organizator: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, SARP Oddział Poznań | inwestor: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w drodze konkursu poszukuje pomysłu na projekt nowego budynku o funkcji kulturalno-dydaktyczno-naukowej. Współorganizatorem konkursu jest SARP Oddział Poznań.
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w drodze konkursu poszukuje pomysłu na projekt budynku o funkcji kulturalno-dydaktyczno-naukowej przy ulicy Grunwaldzkiej 22 na poznańskim Łazarzu. Współorganizatorem konkursu jest SARP Oddział Poznań.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wybranie najlepszej koncepcji budynku kulturalno-dydaktyczno-naukowego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu wraz z salą teatralno-estradową dla około 400 widzów i zagospodarowaniem terenu, biorąc pod uwagę określone w regulaminie kryteria architektoniczne, przestrzenne i funkcjonalno-użytkowe.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Na działce będącej przedmiotem konkursu (przy ulicy Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu) znajduje się budynek dawnego kina Olimpia. Ze względu na jego stan techniczny podjęto decyzję o wyburzeniu istniejącej bryły i budowę nowej, dopasowanej do potrzeb uczelni. Realizacja nowego obiektu ma za zadanie zapewnić studentom kierunków związanych z muzyką estradową, teatralną i operową kontakt z prawdziwą sceną teatralną i żywą publicznością już w toku procesu dydaktycznego.

Nowy budynek łączyć będzie funkcję sceny teatralno-estradowej (z widownią na około 400 miejsc), siedziby dla jedynych w tej części Europy studiów w specjalności lutnictwo artystyczne, a także siedziby Pracowni Nowych Praktyk Muzycznych oraz Instytutu Wokalistyki. W obiekcie zaplanowano także salę konferencyjną, studia muzyki filmowej, funkcje gastronomiczne, archiwum, pomieszczenia administracyjne oraz podziemny parking na minimum 100 miejsc postojowych.

Budynek powinien odpowiadać współczesnym wymaganiom stawianym funkcji kulturalnej oraz dydaktyczno-naukowej w dziedzinie muzyki, zapewniać najwyższe standardy akustyczne. Dopuszczalne jest zarówno zaprojektowanie zwartej kubatury, jak i rozczłonkowanie bryły. Koncepcja powinna uwzględniać kontekst otoczenia i możliwie najlepiej uzupełniać urbanistycznie historyczny kwartał zabudowy. Projektowany budynek powinien być także przyjazny dla środowiska.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 100 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie pracy konkursowej
 • II Nagroda — 70 000 zł brutto
 • III Nagroda — 50 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia — 30 000 zł brutto każde

kalendarium

 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 11 grudnia 2023 roku

 • Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 22 grudnia 2023 roku, do godz. 15.00

 • Ostateczny termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych: 8 stycznia 2024 roku

 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania opracowań studialnych: 9 lutego 2024 roku

 • Ostateczny termin składania opracowań studialnych: 23 lutego 2024 roku, do godz. 15.00

 • Ostateczny termin powiadomienia uczestników o kwalifikacji do II etapu oraz zaproszeń do składania prac konkursowych: 15 marca 2024 roku
 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania prac konkursowych: 12 kwietnia 2024 roku

 • Ostateczny termin składania prac konkursowych (plansze i opis): 8 maja 2024 roku, do godz. 15.00

 • Termin składania makiet prac konkursowych: 13 maja 2024 roku, do godz. 15.00
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 31 maja 2024 roku

sąd konkursowy

 • Piotr Śmierzewski — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Szczecin
 • Piotr Kamiński — SARP Oddział Poznań
 • Natalia Paszkowska — SARP Oddział Warszawa
 • Bartłomiej Nawrocki — SARP Oddział Katowice
 • Joanna Czech — przedstawicielka Biura MKZ Poznań
 • Piotr Sobczak — przedstawiciel WUIA, UM Poznań
 • prof. Marcin Baranowski — przedstawiciel zamawiającego
 • Michał Pawłowski — przedstawiciel zamawiającego
 • Jarosław Wroński — SARP Oddział Poznań
 • Magdalena Wypusz — sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://poznan.sarp.pl/konkurs-realizacyjny-akademia-muzyczna/

regulamin

https://poznan.sarp.pl/wp-content/uploads/2023/11/8_AM_2023_Regulamin-konkursu-sig-1-1.pdf

Międzynarodowy

termin składania prac

29.03.2024

19. edycja międzynarodowego konkursu „SAINT-GOBAIN Architecture Student Contest”

organizator: Saint-Gobain

Trwa 19. edycja międzynarodowego konkursu „Architecture Student Contest”. Tym razem jako lokalizację organizatorzy wyzwali Helsinki, a wyzwaniem jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego w okolicy Viikki Research Farm i Veterinary Teaching Hospital. Projekty w etapie krajowym można zgłaszać do 29 marca 2024 roku.

cel

„Chcemy, aby nasz wspólny dom — ziemia była lepszym i piękniejszym miejscem do życia dla nas i przyszłych pokoleń. Możemy tego dokonać, chroniąc środowisko, ograniczając emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii i surowców czy wreszcie dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynków. Budynki mogą i powinny być bardziej efektywne i bardziej przyjazne dla środowiska. Zależy nam na zapewnieniu zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko w całym okresie eksploatacji budynku. Uniwersytety i politechniki kształcą przyszłe pokolenia architektów, a studenci już teraz tworzą naszą przyszłość. Razem możemy sprawić, że będzie lepsza” — piszą organizatorzy.

Celem międzynarodowego konkursu dla studentów i studentek architektury jest opracowanie projektu opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju, zarówno z myślą o ludziach, jak i naszej planecie. Budynki mają być wysoce energooszczędne, niskoemisyjne i oferować swoim mieszkańcom komfortowe środowisko, zapewniając im lepszą przestrzeń do życia, pracy i wypoczynku.

Zadane konkursowe w edycji 2024 jest zlokalizowane w Finlandii, w Helsinkach.

© Saint-Gobain

warunki

Zadaniem tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Grupę Saint-Gobain w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Helsińskim i miastem Helsinki jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego (dla mieszkańców i naukowców) na obszarze położonym w pobliżu Viikki Research Farm i Veterinary Teaching Hospital. Właścicielem nieruchomości na terenie objętym zadaniem konkursowym jest Uniwersytet Helsiński, który zlecił miastu Helsinki opracowanie planu jego rozwoju na najbliższe lata.

Uczestnicy konkursu mają przedstawić wizję tego obszaru, uwzględniającą zarówno naturalne cechy lokalizacji, jak i oczekiwania studentów i naukowców zamieszkujących i odwiedzających ten obszar. Projekt obejmuje renowację istniejącego budynku, który będzie wykorzystywany jako miejsce zakwaterowania dla naukowców, a także budowę nowego budynku mieszkalnego. Propozycja powinna również uwzględniać połączenie z budynkiem Gardenia (obecnym najemcą jest browar rzemieślniczy CooHead Brew) i jego ogrodem japońskim oraz działaniami planowanymi na otaczających terenach zewnętrznych, ponieważ stare muzeum rolnicze zostanie wyburzone.

Przedmiotem konkursu, jest stworzenie projektu zrównoważonej architektury zintegrowanej przestrzeni miejskiej przy jednoczesnym poszanowaniu wymagań opisanych w zadaniu konkursowym, biorąc pod uwagę warunki klimatyczne oraz kontekst regionalny, kulturowy i historyczny miasta Helsinki w Finlandii.

Wszelkie wytyczne techniczne, jakie musi spełniać projekt, dostępne są w anglojęzycznej wersji regulaminu (załącznik nr 1).

Uczestnikami konkursu mogą być studenci i studentki wydziałów architektury studiów wyższych. Uczestnicy muszą posiadać pełne prawa studenta, tzn. posiadać ważną legitymację studencką w roku akademickim 2023-2024.

Uczestnicy mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych, a w wyjątkowych sytuacjach, po akceptacji
organizatora, również w zespołach 3-osobowych. Na zespół lub uczestnika przypada jeden projekt. Uczestnik nie może być częścią dwóch różnych zespołów składających projekt w tej samej edycji konkursu.

Przez przystąpienie do konkursu rozumie się rejestrację zespołu poprzez międzynarodową stronę internetową konkursu zgodnie z wytycznymi
w załączniku numer 1, do dnia 29 marca 2024 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego.

Praca konkursowa w etapie krajowym powinna zawierać elementy analogiczne do wymaganych w etapie międzynarodowym:

 • nazwę projektu (max. 60 znaków ze spacjami) oraz krótki opis projektu (max. 500 znaków ze spacjami) w języku polskim, w pliku tekstowym DOC,
 • prezentację projektu w pliku PDF (format 16:9, max. 50 MB),
 • wideo — prezentację projektu w pliku MP4, max. 600 MB, czas trwania max. 5 minut, video powinno zawierać 3-sekundowe intro Architecture Student Contest 2022 oraz bezpośrednio po nim planszę informacyjną: tytuł projektu, nr zespołu, imiona i nazwiska uczestników, nazwa uczelni,
 • grafiki w plikach JPG lub PNG o maksymalnej wadze do 10 MB: zabudowa model 3D (1 — 3 szt.), plan architektoniczny, izolacje,
 • zdjęcia uczestników oraz promotora projektu – pliki JPG lub PNG o wadze max. 10 MB
 • krótką biografia promotora projektu,
 • wszystkie elementy składowe pracy konkursowej powinny być przygotowane w języku polskim i umieszczone w jednym folderze.

Prace konkursowe przesłane do krajowego etapu konkursu zostaną poddane ocenie jurorów według poniższych kryteriów, w zależności od charakteru projektowanego budynku. W przypadku projektu nowego budynku – waga 60%, w tym: architektura – waga 30%, zrównoważone budownictwo – waga 30% (projekt zrównoważony o zredukowanym śladzie węglowym, z uwzględnieniem cyrkularności oraz zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników, detale konstrukcji i fizyka budowli, właściwe zastosowanie produktów i rozwiązań Saint-Gobain).

W przypadku renowacji – waga 40%, w tym: architektura 20%, zrównoważone budownictwo – waga 20%.

Następnie spośród nadesłanych prac 11 kwietnia 2024 roku jury wyłoni 10 zespołów, które zostaną zaproszone do udziału w finale
krajowym, podczas którego osobiście przedstawią swój projekt przed komisją.

nagrody

Nagrody w etapie krajowym:

 • I miejsce — 3000 PLN dla zespołu oraz dyplomy, udział w etapie międzynarodowym w Helsinkach,
 • II miejsce — 3000 PLN dla zespołu oraz dyplomy,
 • III miejsce — 1500 PLN dla zespołu oraz dyplomy.

Nagrody w etapie międzynarodowym:

 • I miejsce — 5000 EUR dla zespołu oraz dyplomy,
 • II miejsce — 3000 EUR dla zespołu oraz dyplomy,
 • III miejsce — 1500 EUR dla zespołu oraz dyplomy,
 • Nagroda Specjalna — Teacher Prize — 1000 EUR dla zespołu,
 • Nagroda Studentów — Student Prize — 1000 EUR dla zespołu.

kalendarium

 • rejestracja i zgłoszenie projektu w etapie krajowym — do 29 marca 2024 roku,
 • weryfikacja i ocena zgłoszonych projektów (etap krajowy) — od 4 do 11 kwietnia 2024 roku,
 • finał krajowy i rozstrzygnięcie konkursu krajowego — od 18 do 19 kwietnia 2024 roku,
 • przesłanie projektów zakwalifikowanych do etapu międzynarodowego — do 3 maja 2024 roku,
 • finał międzynarodowy i rozstrzygnięcie konkursu — od 10 do 12 czerwca 2024 roku.

komisja konkursowa

Na potrzeby etapu krajowego konkursu zostanie powołana specjalna komisja, w skład której wejdą zewnętrzni architekci oraz przedstawiciele środowisk branżowych (2-3 osoby), wewnętrzni eksperci Saint–Gobain (3-4 osoby). Skład osobowy zostanie ogłoszony przed oceną prac i ich kwalifikacją do udziału w finale krajowym.

więcej informacji

Więcej informacji, szczegółowe wytyczne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na międzynarodowej stronie konkursu.

warunki

https://www.saint-gobain.pl/konkurs-dla-studentow-architektury

regulamin

https://www.saint-gobain.pl/documents/inne/regulamin-architecture-student-contest-2024-pl-zabczniki-en.pdf

Piaseczno

termin składania prac

07.05.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową

organizator: Gmina Piaseczno, Oddział Warszawski SARP

Gmina Piaseczno w drodze konkursu szuka pomysłu na projekt budynków dla potrzeb urzędu oraz Centrum Kultury z salą widowiskową.
Gmina Piaseczno w drodze konkursu szuka pomysłu na projekt budynków dla potrzeb urzędu oraz Centrum Kultury z salą widowiskową. Konkurs współorganizuje Warszawski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji zespołu budynków administracji publicznej i kultury na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum
Kultury z salą widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

W I etapie zakwalifikowani uczestnicy składać będą opracowania studialne, a w II — prace konkursowe oraz makietę.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach — pierwszy z nich obejmować będzie Centrum Kultury z częścią garażu podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu, drugi zaś budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z częścią garażu podziemnego połączoną przestrzennie i funkcjonalnie z garażem podziemnym z etapu I.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 60 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie
  zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie pracy konkursowej
 • II Nagroda — 50 000 zł brutto
 • III Nagroda — 40 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia — 20 000 zł brutto każde

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 24 listopada 2023 roku

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 30 listopada 2023 roku

 • Termin powiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych: do 20 grudnia 2023 roku

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania opracowań studialnych: do 1 lutego 2024 roku

 • Termin składania opracowań studialnych: do 23 lutego 2024 roku, do godz. 15.00

 • Termin powiadomienia uczestników o kwalifikacji do II etapu oraz zaproszeń do składania prac konkursowych: do 12 marca 2024 roku
 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania prac konkursowych: do 11 kwietnia 2024 roku

 • Termin składania prac konkursowych: do 7 maja 2024 roku, do godz. 15.00

 • Termin składania makiet prac konkursowych: do 13 maja 2024 roku, do godz. 15.00
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 21 maja 2024 roku

sąd konkursowy

 • Andrzej Bulanda — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawski
 • Maria Saloni-Sadowska — sędzia referent, SARP Oddział Warszawski
 • Bartosz Lewandowski — asystent sędzi referent, SARP Oddział Warszawski
 • Robert Widz — sędzia ze strony organizatora
 • Agnieszka Zubala — sędzia ze strony organizatora
 • Kinga Socha — sędzia ze strony organizatora
 • Piotr Piętka — sędzia ze strony organizatora
 • Rafał Sieraczyński — sędzia ze strony organizatora
 • Rafał Mroczkowski — sekretarz konkursu, SARP Oddział Warszawski

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/

regulamin

https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/?page_id=1169

Ogólnopolski

termin składania prac

15.12.2023

Konkurs projektowy „Zamknięci w przestrzeni – lustro i światło”

organizator: SOLED

Trwa konkurs skierowany do studentów i studentek oraz młodych projektantów i projektantek, którego zadaniem jest projekt lustra z elementami światła w przestrzeni mieszkalnej lub usługowej. Termin zgłoszeń mija 15 grudnia br.

cel

Celem konkursu jest zaprojektowanie lustra z elementami światła w przestrzeni mieszkalnej lub usługowej. Organizatorzy chcą zachęcić uczestników do eksperymentowania z formami, materiałami oraz technikami, aby stworzyć lustro, które będzie elementem sztuki użytkowej.

warunki

Konkurs skierowany jest do studentów i studentek oraz projektantów i projektantek z pasją do tworzenia unikalnych i inspirujących rozwiązań w dziedzinie wzornictwa, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 projekty. Projekty powinny być wykonane indywidualnie.

Zadaniem jest zaprojektowanie lustra z elementami światła w przestrzeni mieszkalnej lub usługowej. Organizatorzy zachęcają do uwzględnienia różnorodności stylów, inspiracji kulturowych oraz zastosowania nowatorskich rozwiązań. Projekt lustra powinien być nowatorski i oryginalny, uwzględniając aspekty funkcjonalności i estetyki.

W projekcie należy uwzględnić materiały, wymiary oraz sposób montażu lustra.

Projekt powinien zawierać:

 • 2-3 wizualizacji produktu na jednolitym tle,
 • 1-2 wizualizacje we wnętrzu mieszkalnym lub usługowym,
 • rysunek techniczny pokazujący konstrukcję i wielkość projektowanych rozwiązań,
 • opis projektu.

Projekty należy zgłaszać w formie cyfrowej (prezentacji pdf w formacie A4 poziom oraz planszy B2 zawierająca zestaw wszystkich wymaganych elementów) na adres architekci@soled.pl wraz z krótkim opisem projektu.

kalendarium

 • termin składania prac: 15 grudnia 2023, do godz.: 24.00,
 • ogłoszenie wyników: do 5 stycznia 2024 roku.

nagrody

W konkursie przewidzenie są nagrody rzeczowe:

I Nagroda — cyfrowy tablet graficzny z wyświetlaczem 20 cali,

II Nagroda — tablet multimedialny 12 cali,

III Nagroda — profesjonalna, ergonomiczna myszka komputerowa.

komisja konkursowa

Ocena nadesłanych prac zostanie dokonana przez komisję wybraną przez organizatora. Jej skład zostanie podany na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej informacji oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie na stronie konkursu oraz pod nr tel. 791 100 074 i mailem architekci@soled.pl

warunki

https://sklep.soled.pl/strona/strefa-architekta

Gdańsk

termin składania prac

16.02.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy Szpitala Centrum Medycyny Pediatrycznej

organizator: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłosiło realizacyjny konkurs na wykonanie koncepcji nowego budynku Centrum Medycyny Pediatrycznej (CMP) przy ulicy Dębniki w Gdańsku.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłosiło konkurs na wykonanie koncepcji nowego budynku Centrum Medycyny Pediatrycznej (CMP) przy ulicy Dębniki w Gdańsku.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla inwestycji „Budowy Szpitala Centrum Medycyny Pediatrycznej”.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Obiekt będący przedmiotem konkursu przeznaczony ma być na kompleksową obsługę pacjentów pediatrycznych w zakresie obsługi ambulatoryjnej. Planowane jest stworzenie między innymi zakładu radiologii pediatrycznej z salą wybudzeń (6 łóżek), oddziału dziennego dla dzieci (15 łóżek), obserwacyjnego (4 łóżka) i rehabilitacji dziecięcej, bloku operacyjnego z salą intensywnego nadzoru pooperacyjnego (6 łóżek), kliniki intensywnej terapii (12 łóżek), chirurgii dziecięcej (37 łóżek) z salą pooperacyjną (5 łóżek) i kliniki reumatologii i immunologii dziecięcej (25 łóżek).

Nowy budynek CMP powstać ma na miejscu przeznaczonych do wyburzenia obiektów, w otoczeniu nowoczesnych zabudowań oraz budynków szpitalnych z początku XX wieku. Ma zostać połączony z sąsiadującymi obiektami poprzez istniejące łączniki. Przewiduje się, że obiekt będzie miał 2 kondygnacje podziemne, 4 nadziemne i kondygnację techniczną na części dachu. Zarówno bryła obiektu, jak i kolorystyka elewacji powinny współgrać z istniejącą zabudową, tworząc harmonijny oraz czytelny układ urbanistyczny i przestrzenny.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie
  zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 20 000 zł brutto 

kalendarium

 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: do 6 listopada 2023 roku

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10 listopada 2023 roku, do godz. 14.00

 • Szacowany termin powiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych: 24 listopada 2023 roku

 • Szacowany termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: 12 lutego 2024 roku

 • Szacowany termin składania prac konkursowych: 16 lutego 2024 roku, do godz. 14.00

 • Szacowany termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 marca 2024 roku

sąd konkursowy

 • Piotr Rutkowski — przewodniczący sądu konkursowego
 • Joanna Wieczorkiewicz — sędzia referent
 • Krzysztof Walko
 • prof. Piotr Czauderna
 • prof. Edyta Szurowska
 • prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • Arkadiusz Lendzion
 • Agnieszka Kubińska-Meller
 • Małgorzata Maziuk-Tyda
 • Marzena Landowska — sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/829108

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/829108

Hajnówka

termin składania prac

05.12.2023

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji "Nowego Centrum Hajnówki" ​

organizator: Miasto Hajnówka

Urząd Miasta Hajnówka przy wsparciu funduszy EOG organizuje konkurs architektoniczno-urbanistyczny na nowe centrum w Hajnówce. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja". 

Urząd Miasta Hajnówka przy wsparciu funduszy EOG organizuje konkurs architektoniczno-urbanistyczny na nowe centrum w Hajnówce. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja". 

cel

Celem Konkursu jest znalezienie najlepszego rozwiązania urbanistycznego dla obszaru planowanego Nowego Centrum Hajnówki z uwzględnieniem uwarunkowań i potencjału miejsca, a także powiązań z terenami sąsiednimi. Oczekiwane jest zaproponowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o wysokiej jakości oraz zabudowy o charakterze miastotwórczym

warunki

Konkurs jest jednoetapowym konkursem studialnym. Zaproponowane rozwiązanie nie będą przeznaczone do realizacji. Zaproponowane rozwiązania mają stanowić podstawę do dyskusji na temat przyszłości obszaru opracowania, ustalenia nowego planu miejscowego i posłużyć jako inspiracja do tworzenia Nowego Centrum Hajnówki.

Prace będą oceniane przez następujące kryteria:

 • Zgodność koncepcji Konkursowej z wytycznymi Organizatora, w tym z oczekiwaniami mieszkańców, wyrażonymi w przeprowadzonych konsultacjach społecznych oraz z wytycznymi dokumentów strategicznych, w szczególności dotyczących centrotwórczości zaproponowanego zagospodarowania, utworzenia nowych przestrzeni publicznych i zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta;
 • Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanej wizji, w tym wzmocnienie powiązań Nowego Centrum Hajnówki z otoczeniem oraz uwzględnienie w koncepcji potrzeb i oczekiwań wszystkich użytkowników;
 • Aspekty proekologiczne, w tym w szczególności rozwiązania wspierające rozwój zrównoważonego transportu, zachowanie istniejącej zieleni oraz wprowadzenie elementów błękitno-zielonej infrastruktury i zapobieganie powstawaniu wysp ciepła;
 • Elastyczność koncepcji, w tym możliwość realizacji w różnych uwarunkowaniach rynkowych.

nagrody

 • I Nagroda — 25 000 zł brutto
 • II Nagroda — 15 000 zł brutto
 • III Nagroda — 10 000 zł brutto 

kalendarium

 • Rekomendowany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac Konkursowych — do 17 listopada 2023 r.
 • Termin składania Zgłoszeń do udziału w Konkursie i Prac Konkursowych — do 5 grudnia 2023 do godz. 14:00
 • Termin zawiadomienia Uczestników Konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach poprzez Stronę internetową prowadzonego Konkursu — do 18 grudnia 2023 r.

sąd konkursowy

 • Andrzej Jaworski — Przewodniczący sądu konkursowego, JAZ+ Architekci
 • Anna Lebiedzińska-Łuksza — Zastępczyni Przewodniczącego Sądu, UM Hajnówka
 • Łukasz Pancewicz — Sędzia Referent, A2P2
 • dr hab. Halina Łapińska — Politechnika Białostocka
 • Ireneusz Roman Kiendyś — Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
 • Agnieszka Kowalewska — Architektka Krajobrazu, Urbanistka
 • Paweł Wojdylak — doradca Związku Miast Polskich

Sekretarzą konkursu jest Monika Arczyńska, a jej zastępcą Karol Drobniewski.

więcej informacji

warunki

https://www.konkurs-hajnowka.com/materiały

regulamin

https://www.konkurs-hajnowka.com/materiały

Poznań

termin składania prac

19.01.2024

Jednoetapowy studencki konkurs architektoniczny studialno-koncepcyjny „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”

organizator: SARP Oddział Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Międzynarodowe Targi Poznańskie, SARP oddział Poznań oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP ogłosili jednoetapowy, studialno-koncepcyjny studencki konkurs architektoniczny „Uwolnić Bogdankę”. Projekty można zgłaszać do 19 stycznia 2024 roku.

cel

Celem konkursu jest przestudiowanie możliwości zmian obecnego zagospodarowania obszaru wskazanego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu i pokazanie ich w formie koncepcji zagospodarowania obszaru objętego konkursem. Oczekiwane jest zachowanie rekreacyjno-sportowego charakteru tego terenu oraz przywrócenie ciągłości korytarza ekologicznego doliny Bogdanki. Uczestnicy konkursu są zachęcani do nieskrępowanego, kreatywnego podejścia do tematu w taki sposób, aby pokazać różne sposoby jego rozwiązania.

Celem konkursu jest również ukazanie potencjału dla tworzenia systemu zielono-błękitnej infrastruktury Poznania w oparciu o dawny przebieg cieków wodnych (dzisiaj ukrytych pod ziemią).

warunki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • są studentami uczelni kształcących na kierunkach architektura oraz architektura krajobrazu,
 • zapoznały się z regulaminem konkursu,
 • zgłosiły udział w konkursie,
 • dostarczyły prace konkursowe zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu.

Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub w zespołach maksymalnie 4-osobowych.

Konkurs „Uwolnić Bogdankę” dotyczy obszaru pomiędzy jeziorem Rusałka a parkiem Sołackim w Poznaniu. Jest to fragment zachodniego klina zieleni – części założenia urbanistycznego opracowanego przez architekta Władysława Czarneckiego we współpracy z przyrodnikiem Adamem Wodziczko w latach 1930-1934. Zachodni klin zieleni biegnie od Kiekrza, do podnóży poznańskiej Cytadeli wzdłuż doliny rzeki Bogdanki. Obejmuje między innymi: jezioro Strzeszyńskie, stawy Strzeszyńskie, jezioro Rusałka, zielone tereny Golęcina, park Sołacki oraz park im. Adama Wodziczko. Jest to największy kompleks terenów biologicznie czynnych w Poznaniu, wykorzystywany na cele rekreacji i sportu.

Bogdanka na odcinku pomiędzy Rusałką a parkiem Sołackim jest skanalizowana od końca lat 30. ubiegłego stulecia. Od 1938 roku przy ul. Niestachowskiej istniał zespół basenów zaprojektowany przez architekta Mariana Spychalskiego. Na przełomie lat 70. i 80. XX w. został zamknięty z powodu degradacji wywołanej zaniedbaniem. Nadmienić należy, że skanalizowany jest także wschodni odcinek Bogdanki — od ul. Pułaskiego do ujścia do rzeki Warty.

Koncepcja zagospodarowania terenu opracowania powinna umożliwić stworzenie atrakcyjnej, ogólnodostępnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, służącej wypoczynkowi mieszkańców oraz wzmacnianiu bioróżnorodności i zdolności retencyjnych doliny. Projekty powinny odpowiadać na współczesne problemy środowiskowe i sprzyjać łagodzeniu skutków zmian klimatycznych.

W koncepcji należy uwzględnić:

 • powiązania przestrzenne, przyrodnicze, krajobrazowe i funkcjonalne obszaru opracowania z jego najbliższym otoczeniem oraz z systemem hydrograficznym, układem zieleni i strukturą urbanistyczną Poznania,
 • uwarunkowania środowiskowe (warunki hydrograficzne, gruntowe, siedliskowe, klimatyczne),
 • rozwiązania komunikacyjne, w tym wskazanie miejsc lokalizacji przejść dla pieszych i elementów służących uspokojeniu ruchu oraz organizacji ruchu rowerowego, a także ruchu samochodowego,
 • potrzebę stworzenia przestrzeni służącej różnym grupom użytkowników,
 • ochronę istniejących wartościowych zespołów zieleni,
 • sposób i formę nawiązania do historii i tożsamości miejsca, zapewnienie spójnego wizerunku i formy elementów zagospodarowania obszaru opracowania (w ty nawierzchni, oświetlenia, małej architektury, itp.),
 • możliwość zastosowania rozwiązań pro-ekologicznych (małej retencji, powiększania powierzchni biologicznie czynnej, poprawy klimatu lokalnego, wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu lub zrównoważonego wytwórstwa),
 • możliwość ewentualnego etapowania prac realizacyjnych (procesu przekształceń).

Organizatorzy konkursu oczekują od jego uczestników pogłębionej analizy dotychczas przeprowadzonych opracowań programowych i projektowych dla tego terenu, które są w dyspozycji różnych organizacji, jednostek organizacyjnych Miasta Poznania, czy zasobów własnych lokalnych uczelni. Wspomniana dokumentacja może stanowić źródło inspiracji dla uczestników konkursu przy opracowywaniu własnych koncepcji programowoprzestrzennych dla tego terenu. Na uwagę zasługują takie opracowania, jak program społeczny rad osiedli z
2014 r. i nawiązująca do niego koncepcja autorstwa architektów Andrzeja Kurzawskiego i Jakuba Gwizdały (dostępne na stronie internetowej Rady Osiedla Sołacz) oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania terenu opracowywany obecnie przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu.

Praca konkursowa powinna składać się z dwóch elementów:

 • jednej planszy ekspozycyjnej (ideowej) w formacie 100×70 cm, w układzie poziomym, wydruk na lekkim podkładzie,
 • zapisu elektronicznego planszy ekspozycyjnej (ideowej) w rozdzielczości 300 dpi, wielkość pliku nie może przekraczać 20 MB,
 • prezentacji składającej się z maksimum dziesięciu slajdów, zapisanej w formacie grafiki wektorowej w rozszerzeniu PDF jako jeden wielostronicowy plik, wielkość pliku nie może przekraczać 20 MB.

Szczegółowy sposób opracowywania planszy i prezentacji dostępny jest w regulaminie.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres poznan@sarp.p

kalendarium

 • zgłoszenie udziału w konkursie: do 17 listopada 2023 roku,
 • termin przyjmowania pytań: do 8 grudnia 2023 roku,
 • termin składania prac: do 19 stycznia 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa: okres trwania targów Budma 2024 (30.01. – 02.02.2024 roku).

nagrody

Pula przeznaczona na nagrody i wyróżnienia w konkursie wynosi nie mniej niż 6000 zł brutto. Sąd konkursowy przyzna nagrody i wyróżnienia, a ich liczba i wysokość będzie zależna od liczby i jakości nadesłanych prac.

Prace konkursowe zostaną ocenione według następujących kryteriów merytorycznych:

 • jakość rozwiązań przestrzennych i krajobrazowych, w tym przestrzeni publicznej i terenów zieleni,
 • wpisanie się w kontekst kulturowy, środowiskowy, historyczny i przestrzenny,
 • atrakcyjność i estetyka rozwiązań,
 • jakość i czytelność rozwiązań komunikacyjnych,
 • zgodność z zasadami projektowania zrównoważonego
 • spełnienie wytycznych organizatorów określonych w regulaminie konkursu.

sąd konkursowy

Skład Sądu Konkursowego:

 • arch. Krzysztof Frąckowiak — przewodniczący sądu,
 • prof. Anna Januchta-Szostak,
 • dr hab. Tomasz Kałuża, prof. UPP,
 • dr hab. Elżbieta Raszeja, prof. UAP,
 • dr hab. Krystyna Solarek, prof. PW,
 • prof. Krzysztof Szoszkiewicz,
 • dr Anna Fikus-Wójcik,
 • Marta Szydłowska — dyrektorka targów Budma, przedstawicielka MTP,
 • arch. Wojciech Krawczuk,
 • arch. Jakub Głaz,
 • arch. Bartosz Jarosz,
 • arch. Bartosz Małecki.

Zastępcami sędziów są: arch. Piotr Kluj i arch. Dawid Strębicki.

Do udziału w pracach sądu konkursowego bez prawa głosu w ocenach i głosowaniach zostaną zaproszeni konsultanci: Jakub Smykowski (Aquanet Retencja), arch. Andrzej Kurzawski, przedstawiciel rad osiedli przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Sekretarzą organizacyjną jest Urszula Jaworska.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://poznan.sarp.pl/2023/10/16/studencki-konkurs-architektoniczny-studialno-koncepcyjny-uwolnic-bogdanke/

regulamin

https://poznan.sarp.pl/wp-content/uploads/2023/10/REGULAMIN-KONKURSU_UWOLNIC-BOGDANKE_W-POZNANIU_do-publikacji.pdf

Miechów

termin składania prac

08.12.2023

Konkurs na przebudowę centrum Miechowa

organizator: Urząd Miasta i Gminy w Miechowie

Urząd Miasta i Gminy w Miechowie we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił konkurs na projekt przebudowy centrum Miechowa.
Urząd Miasta i Gminy w Miechowie we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił konkurs na projekt przebudowy centrum Miechowa.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej przebudowy centrum Miechowa.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym.

Konkurs podzielony jest na zakres studialny (obejmujący między innymi rozbiórkę i budowę elementów amfiteatru plenerowego) i zakres realizacyjny (obejmujący teren Rynku i ulic centrum Miechowa).

W pracach konkursowych poszukiwane będą rozwiązania, które pozwolą na stworzenie w Miechowie reprezentacyjnych, spójnych przestrzeni publicznych wpisujących się w trendy odzyskiwania przestrzeni publicznych dla mieszkańców, dążące do rozwiązań zielonych i ekologicznych oraz zachowujących wysokie walory funkcjonalne i estetyczne. Oczekuje się między innymi ograniczenia komunikacji samochodów przez Rynek, stworzenia parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego oraz zapewnienia możliwie największej powierzchni biologicznie czynnej.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 45 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 25 000 zł brutto
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto 

kalendarium

 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: do 28 września 2023 roku

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 9 października 2023 roku, do godz. 14.00

 • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych: do 20 października 2023 roku

 • Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych: do 10 listopada 2023 roku

 • Termin złożenia prac konkursowych: do 8 grudnia 2023 roku, do godz. 14.00

 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 19 grudnia 2023 roku

sąd konkursowy

 • Michał Szymanowski — Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków

 • Paweł Wieczorek — Referent Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków

 • Marcin Kościuch — SARP Oddział Poznań

 • Marcin Włodarczyk — Małopolska Okręgowa Izby Architektów RP

 • Dominik Adamczyk — D.A.-Projekt, Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów

 • Andrzej Banaśkiewicz — zastępca Burmistrza, Urząd Miasta i Gminy Miechów

 • Iwona Dróżdż — Naczelniczka Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta i Gminy Miechów

 • Mateusz Sobecki

 • Wojciech Tambor

 • Jakub Gołąb

 • Kamil Dąbrowski

 • Marek Szeniawski — Sekretarz Organizacyjny Konkursu, SARP Oddział Warszawa

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2023/09/21/przebudowa-centrum-miechowa-konkurs-sarp-nr-1047/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/MIE_Regulamin_Konkursu.pdf

Sopot

termin składania prac

29.12.2023

Konkurs rzeźbiarski na opracowanie projektu pomnika architekta Paula Puchmüllera wraz z koncepcją zagospodarowania otoczenia pomnika

organizator: Gmina Miasta Sopotu

Urząd Miasta Sopotu ogłosił konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika upamiętniającego postać Paula Puchmüllera — architekta miasta Sopotu w latach 1901 – 1921. Do zadań należy również zaprojektowanie otoczenia pomnika.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie spełniającego najwyższe kryteria artystyczne projektu pomnika upamiętniającego postać Paula Puchmüllera — architekta miasta Sopotu w latach 1901 – 1921. Zgodnie z oczekiwaniami organizatora pomnik zrealizowany na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej powinien wzbogacić przestrzeń publiczną Sopotu o dzieło artystyczne wysokiej klasy, które przywróci pamięć o tej ważnej dla historii naszego miasta postaci. Sylwetkę oraz działalność Paula Puchmüllera przybliża załącznik nr 7 do regulaminu.

warunki

Konkurs jest jednoetapowyograniczony, realizacyjny.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie oraz załączników merytorycznych, projektu pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w jego najbliższym otoczeniu. Praca powinna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne, usytuowanie oraz wielkość pomnika, osie widokowe, przebieg infrastruktury technicznej oraz wytyczne organizatora.

Lokalizacja pomnika oraz założenia formalne:

 • pomnik zostanie zlokalizowany w Sopocie przed budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 25/27, na terenie należącym do Gminy Miasta Sopotu, administrowanym przez Gminę Miasta Sopotu, na terenie działki nr 44/5, arkusz mapy 26,
 • realizacja pomnika będzie wymagała uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków (w formie decyzji administracyjnej) oraz uzgodnień wymaganych przepisami Prawa Budowlanego,
 • zagospodarowanie terenu będzie polegało na znalezieniu najlepszego usytuowania pomnika oraz zaprojektowanie układu zieleńców, gatunków zieleni, rodzaju nawierzchni i małej architektury wraz z oświetleniem, przy czym należy zachować istniejący drzewostan.

Wytyczne dla pomnika:

 • organizator pozostawia uczestnikom konkursu decyzję o sposobie ukształtowania formy pomnika — dopuszcza się zarówno tradycyjne formy przestrzenne, jaki i bardziej nowoczesne rozwiązania.
 • projekt powinien tworzyć umiejętnie zakomponowaną i harmonijnie ukształtowaną całość korespondującą z historycznym otoczeniem.
 • pomnik powinien zostać uzupełniony o tablicę informacyjną o treści: Paul Puchmüller – architekt miejski w latach 1902 – 1922. informacja powinna być również zapisana w alfabecie Braille'a,
 • materiał wykonania: szlachetny, naturalny, tradycyjny, preferowany kamień piaskowiec lub metal brąz.
 • pomnik powinien zostać wykonany w materiale trwałym, odpowiednio do miejsca posadowienia — pwinien się odznaczać odpornością na zniszczenie, w tym uszkodzenia mechaniczne, a jego utrzymanie nie powinno wymagać ponadstandardowych kosztów.

Uczestnicy dopuszczeni do udziału w konkursie składają prace konkursowe złożone z:

 • części opisowej,
 • graficznej,
 • rzeźbiarskiej (model pomnika wykonany w skali 1:5).

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji budowy pomnika (w tym prace budowlane, uzyskanie pozwoleń i nadzór autorski) nie po/winien przekroczyć 350 000 zł brutto.

Zamawiający zakłada, że pomnik zostanie wykonany w terminie umożliwiającym jego posadowienie w Sopocie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, najpóźniej w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy w wyniku postępowania w trybie z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu na wykonanie pomnika.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu: od 20 października br. do godz. 11.00,
 • poinformawanie uczestników o dopuszczenie do udziału: 27 października br.,
 • termin składania prac: do 29 grudnia 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników: 15 stycznia 2024 roku.

nagrody

Przewiduje się następujące nagrody:

 • I Nagroda — 25 tys. zł i zaproszenie do negocjacji umowy — w trybie zamówienia z wolnej ręki na projekt wykonawczy i realizację pomnika,
 • II Nagroda — 15 tys. zł,
 • III Nagroda — 10 tys. zł.

sąd konkursowy

Skład Sądu Konkursowego:

 • prof. Robert Kaja — dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku,
 • prof. Katarzyna Józefowicz — ASP w Gdańsku,
 • prof. Bogna Lipińska — Politechnika Gdańska,
 • Stanisław Gierada — Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański,
 • Karolina Babicz-Kaczmarek — dyrektorka Muzeum Sopotu,
 • Aleksandra Narczewska — konserwatorka Zabytków Miasta Sopotu,
 • Anna Jakubowska — naczelniczka Wydziału Urbanistyki i Architektury UMS,
 • Justyna Mazur-Dziadkiewicz — naczelniczka Wydziału Kultury i Sportu,
 • Weronika Krzyżanowska-Balita — zastępczyni naczelnika Wydziału Kultury i Sportu,

Funkcję sekretarza konkursy pełni Małgorzata Stupakowska z Referatu Zamówień Publicznych UMS.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na platformie e-zamówienia.

warunki

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec2034ac-5eb1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Dobroszyce

termin składania prac

17.01.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej świetlicy wiejskiej w Dobroszycach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

organizator: Gmina Dobroszyce

Gmina Dobroszyce ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej świetlicy wiejskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu i przyłączami w Dobroszycach oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną dla świetlicy. Termin składania wniosków o udział upływa 30 października br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie i eksploatacyjne koncepcji świetlicy wiejskiej, która swoją formą i treścią będzie odpowiadała warunkom konkursu, będzie uwzględniała charakter i funkcje opisane w programie, a ponadto w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisze się w otaczający krajobraz oraz spełni wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku, oraz aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu.

warunki

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej świetlicy wiejskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu i przyłączami w Dobroszycach oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną dla świetlicy.

Maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji to 7 000 000 zł brutto, a maksymalny planowany koszt wynagrodzenia projektanta (opracowanie dokumentacji oraz nadzór autorski) wynosi 200 000 zł brutto.

Na podstawie rozstrzygnięć konkursu zostanie wyłoniona jedna praca konkursowa, której autor zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówień z wolnej ręki oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Dobroszycach, między ulicą Sportową a Jaworową. Na ww. obszarze częściowo obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

W koncepcji należy przewidzieć następujące funkcje. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie dodatkowych pomieszczeń, nieujętych w zestawieniu, jeżeli zostanie to uzasadnione w opisie przedstawionych rozwiązań.

Budynek:

 • sala główna z przeznaczeniem do przebywania do 300 osób ze sceną oraz oświetleniem scenicznym — sala z możliwością podziału na 3 mniejsze za pomocą akustycznych przegród mobilnych,
 • sala mała z przeznaczeniem do przebywania do 30 osób — spotkania lokalnych grup społecznych wraz z przypisanym dla sali magazynem
 • garderoba dla 4 osób,
 • kuchnia z pełnym wyposażeniem wraz z przypisanym pomieszczeniem gospodarczym,
 • pomieszczenia techniczne,
 • pomieszczenia gospodarcze, w tym pomieszczenie na: środki czyszczące wraz ze zlewem oraz dostępne od zewnątrz na narzędzia ogrodowe,
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym: toaleta dla osób niepełnosprawnych z przewijakiem, toalety damskie i męskie,
 • hol wejściowy/foyer z możliwością organizacji mini-wystaw;

Zagospodarowanie terenu:

 • miejsca parkingowe dla samochodów osobowych – min. 80 miejsc postojowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • miejsca parkingowe dla 2 autokarów,
 • stojaki na rowery na 20 rowerów, wkomponowane w zagospodarowanie terenu,
 • mała architektura (pomieszczenie/wiata na odpady, ławki, kosze na śmieci),
 • nowe nasadzenia zieleni niskiej, średniej i wysokiej. Nasadzenia niskie, w tym byliny, należy zaprojektować jako rośliny wieloletnie, Należy dążyć do zachowania istniejących drzew na działce. W przypadku wycinek należy przewidzieć nasadzenia kompensacyjne,
 • zamawiający dopuszcza również zielone ściany (ogrody wertykalne, pnącza – pod warunkiem osobnych podpór/konstrukcji, by rośliny nie ingerowały bezpośrednio w ścianę budynku) oraz zielone dachy na obiektach pomocniczych, tj. wiacie na odpady
 • polana rekreacyjna, piknikowa.

Wytyczne w zakresie odwodnienia terenu:

 • należy dążyć do powierzchniowego zagospodarowania wód opadowych np. ogrody deszczowe, zagospodarowanie części terenu typu dry creek bed oraz wykorzystania wód opadowych do podlewania terenów zielonych.

W opracowaniu konkursowym należy rozwiązać następujące zagadnienia:

Zaprojektowanie obiektu:

 • bez barier architektonicznych (dostępność dla osób niepełnosprawnych),
 • o prostej bryle, uzasadnionej względami ekonomicznymi zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji budynku — preferowany obiekt typu nowoczesna stodoła,
 • przeszklenia należy projektować pod warunkiem: nieprzegrzewania pomieszczeń, zastosowania podcieni, przedstawienia rozwiązań ekonomicznych przy realizacji inwestycji i jej późniejszej eksploatacji,
 • w sposób gwarantujący komfort użytkowania, w tym klimatyzacja oraz ochrona akustyczna w pomieszczeniach sali głównej, sali małej, holu/foyer,
 • o lokalizacji umożliwiającej w przyszłości budowę innego obiektu użyteczności publicznej na wskazanym obszarze.

Wyeksponowanie strefy wejściowej:

 • w obiekcie należy stosować rozwiązania uwzględniające rozwiązania proekologiczne, zmniejszające zużycie energii, w tym m.in. pompy ciepła, rekuperację, fotowoltaikę,
 • dostęp do urządzeń, w które wyposażone zostanie obiekt w celach eksploatacyjno-serwisowych,
 • minimalizacja powierzchni użytkowych obiektu przy jednoczesnym atrakcyjnym i funkcjonalnym i normatywnym rozwiązaniu funkcji podstawowych,
 • unikania projektowania powierzchni martwych (zaułki, powierzchnie nieużytkowe),
 • zapewnienie czytelności całego układu poprzez logiczne i funkcjonalne rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń względem wejścia głównego oraz względem siebie,
 • stosowanie rozwiązań systemowych, prostych w realizacji, funkcjonalnych, proekologicznych, minimalizujących koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne,
 • wymagane jest stosowanie rozwiązań zapewniających energooszczędność, zmniejszających zapotrzebowanie na energię użytkową – wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zarządzanie energią,
 • należy przewidzieć możliwość dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów oraz możliwość dojazdu pojazdów służb interwencyjnych i ratowniczych.

Lokalizując obiekt należy dążyć do:

 • wyboru optymalnego posadowienia budynku w stosunku do obsługi komunikacyjnej, ppoż, powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym, nasłonecznienia, istniejącej zieleni itp.,
 • możliwie najbardziej funkcjonalnego wykorzystania terenu poprzez właściwe grupowanie funkcji terenu względem siebie i obiektu (wejście główne w pobliżu parkingów),
 • zachowania właściwych proporcji między wielkością obszaru zabudowy a częścią rekreacyjną.

Budynek świetlicy należy wyposażyć:

 • we wszystkie instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektu, w tym:instalacje c.o., wod.-kan, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i chłodem, zewnętrzne punkty poboru wody do celów gospodarczych/zieleni,
 • klimatyzacja/chłodzenie pomieszczeń funkcjonalnych,
 • czerpnie powietrza do zładów wentylacji mechanicznej zaleca się lokalizować na ścianach północnych, na terenie i w osłonach gwarantujących zmniejszenie nagrzania od słońca (obudowy, zieleń itp.). Preferowane jest lokalizowanie czerpni na dachu lub ścianach zewnętrznych, terenie.

Szczegółowe informacje o przygotowaniu prac, warunkach uczestnictwa i wymogach znajdują się w regulaminie konkursu.

Komunikacja odbywa się przez https://ezamowienia.gov.pl, lub pocztą elektroniczną na adres zamówienia@dobroszyce.pl.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu: do 30 października do godz. 15.00,
 • termin składania prac: do 17 stycznia 2024 roku, do godz. 14.00,
 • ogłoszenie wyników: niezwłocznie po dokonaniu wyboru nagrodzonych prac.

nagrody

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • I Nagroda — 10 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki do opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót,
 • II Nagroda — 8 000 zł.
 • III Nagroda — 5 000 zł.

sąd konkursowy

Skład Sądu Konkursowego:

 • Alicja Leszczyłowska-Krain – przewodnicząca sądu,
 • Aleksandra Komarow,
 • Tomasz Urbaniak,
 • Marta Milczarczyk-Wabińska.

Funkcję sekretarz organizacyjnej konkursu, bez prawa głosu pełni Ewelina Przybycień.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na platformie e-zamówienia.

warunki

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b1927ad-5dd4-11ee-9aa3-96d3b4440790

Skała

termin składania prac

08.12.2023

Jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale

organizator: Urząd Miasta i Gminy w Skale, SARP oddział Kraków

Urząd Miasta i Gminy w Skale wraz z SARP oddział Kraków ogłosili jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale. Pula nagród wynosi 80 tysięcy złotych brutto.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej przebudowy Rynku w Skale. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu znajduje się w załączniku M01 do regulaminu konkursu, natomiast obszar opracowania konkursowego wskazany jest w załączniku M03.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, ograniczonym i realizacyjnym, tzn. w którym nagrodami są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie pracy konkursowej.

Konkurs podzielony jest na etapy: kwalifikacyjny i prac konkursowych.

W konkursie podstawową zasadą jest zasada anonimowości prac konkursowych.

Szacunkowy planowany łączny koszt realizacji inwestycji w wynosi: 5 400 000 zł brutto.

Maksymalny planowany łączny koszt brutto wykonania przedmiotu usługi na podstawie wybranej pracy wynosi: 270 000 zł brutto.

Celem konkursu jest zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania Rynku, zdominowanego przez komunikację samochodową. W zamyśle zamawiającego Rynek ma pełnić funkcję agory miejskiej, gdzie mieszkańcy, jak i osoby spoza gminy (turyści weekendowi, rowerzyści pojawiający się w sezonie i licznie odwiedzający Ojcowski Park Narodowy) będą mogli skorzystać z punktów usługowych, sklepów, a także znaleźć zacienioną, bezpieczną przestrzeń do odpoczynku i relaksu.

Elementami przebudowy jest uzyskanie większej powierzchni biologicznie czynnej z systemem nawadniania z wody opadowej z chodników i alejek, w poprzednim kształcie rynku („zielona” wersja” pow. biologicznie czynna wynosiła co najmniej 50%). W planach są zacienione alejki spacerowe pomiędzy drzewami.

Warunki przebudowy Rynku w Skale:

 • należy przewidzieć na Rynku fontannę, w miejscu wskazanym przez Uczestnika konkursu. Forma fontanny może, ale nie musi zawierać elementy dotychczasowej i/lub rzeźb przy niej zlokalizowanych. Dopuszcza się przeniesienie pomnika „Zatrzymany orszak” zlokalizowanego przy istniejącej fontannie w inne miejsce Rynku lub jego likwidację (Zamawiający znajdzie wówczas lokalizację we własnym zakresie),
 • należy zachować zlokalizowaną na Rynku figurę św. Floriana (dopuszcza się zmianę lokalizacji) Przed pomnikiem należy przewidzieć miejsce na scenę, dla delegacji składających kwiaty, pocztów sztandarowych itp. (teren umożliwiający zgromadzenia publiczne),
 • należy zachować maszt flagowy (nie dopuszcza się zmiany lokalizacji),
 • należy zaprojektować pawilon kawiarniany na płycie Rynku, który Miasto zamierza dzierżawić,
 • zamawiający posiada decyzję pozwolenia na budowę dla tężni solankowej na płycie Rynku, natomiast nie jest ona elementem niezbędnym i jej wykorzystanie zależy od uczestników konkursu,
 • projekt powinien umożliwiać wydzielenie przestrzeni ogródków kawiarnianych przed budynkami wokół Rynku,
 • należy przewidzieć bezpieczne i funkcjonalne łączenie komunikacji pieszej i rowerowej, możliwie bezkolizyjne z układem komunikacyjnym dla samochodów. Dopuszcza się stosowanie wyniesionych skrzyżowań oraz zwiększenie szerokości chodników kosztem szerokości dróg, jeżeli będzie to wynikało z analiz warunków komunikacji przeprowadzonych przez uczestnika konkursu. Przestrzenie publiczne należy dostosować potrzeb do osób z różnymi niepełnosprawnościami,
 • należy określić rodzaje nawierzchni adekwatne do funkcji przypisanych w koncepcji konkursowej, z zastrzeżeniem, że w obrębie Rynku niezalecane są nawierzchnie żwirowe,
 • należy zachować jak największą ilość drzew istniejących. Dodatkowe elementy zieleni miejskiej (nasadzenia również wysokie, zimozielone, ozdobne, krzewy byliny etc.) należy projektować o wysokiej jakości i estetyce. W razie potrzeby dopuszcza się stosowanie systemów nawodnieniowych,
 • należy zaprojektować spójne elementy małej architektury (system oświetlenia przestrzeni publicznych, kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne) oraz oświetlenia zewnętrznego. Należy przewidzieć przestrzeń dla wystaw czasowych,
 • zakres ingerencji niezbędnych do przebudowy elementów infrastruktury technicznej nie jest określony i będzie zależny od wybranej pracy konkursowej, ale zasadność przyjętych koncepcji architektonicznych będzie przedmiotem oceny celem uniknięcia rozwiązań ekonomicznie nieracjonalnych na etapie realizacji,
 • poza terenem konkursu Gmina posiada projekt organizacji ruchu parkingu na sąsiednim Placu konstytucji 3 Maja, połączonego z Rynkiem ulicą Francesco Nullo, aby zapewnić wygodny postój i możliwość dojścia pieszo na Rynek.

Warunki obsługi komunikacyjnej:

 • zakłada się docelową zmianę organizacji ruchu na Rynku w Skale. Rezygnuje się z ruchu okrężnego, główną oś ruchu stanowić będzie ww. droga Słomniki – Olkusz w dwóch kierunkach. Wschodnią, północną i zachodnią część Rynku należy projektować z ruchem jednokierunkowym,
 • od strony wschodniej i północnej dopuszcza się zawężenie do 1 pasa ruchu (kameralizacja ruchu) i ew. zlokalizowania tam miejsc parkingowych pod warunkiem, zapewnienia przejezdności na łukach autobusu MPK (dotychczas komunikacja zbiorowa zbiega się w rynku ze wszystkich czterech głównych kierunków). Należy przewidzieć lokalizację peronów przystankowych dla komunikacji miejskiej,
 • należy zachować historyczny układ ulic wynikający z lokacji miasta w 1267r na planie średzkim, bez ingerencji w fasady budynków.

Zakres studialny:

Wzdłuż południowej pierzei Rynku przebiega droga wojewódzka DW 773 Słomniki – Olkusz, wyłączona z obszaru opracowania realizacyjnego, przeznaczona do przebudowy według projektów ponadlokalnych. W ramach pracy konkursowej należy dla obszaru studialnego zaproponować rodzaje nawierzchni, elementy małej architektury etc., które zachowując zaprojektowaną geometrię drogi wojewódzkiej, mogą dać szansę na kompozycję Rynku jako całości. Zakres studialny będzie wykorzystany przez Zamawiającego do negocjacji z zarządcą drogi wojewódzkiej, w ramach realizacji inwestycji. Projekt Rynku musi stanowić kompozycyjną całość również w przypadku, jeżeli nie uda się zrealizować zakresu studialnego.

nagrody

 • I Nagroda — 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
 • II Nagroda — 25 000 zł brutto,
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 9 października br., do godz. 14.00,
 • zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac: do 20 października br.,
 • termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu: do 10 listopada br.,
 • termin złożenia prac konkursowych: do 8 grudnia br. do godz. 14:00,
 • ogłoszenie wyników: do 19 grudnia 2023 roku.

sąd konkursowy

 • Kazimierz Łatak — Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków,
 • dr arch. Marcin Włodarczyk — Referent Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków,
 • Marlena Wolnik — SARP Oddział Poznań,
 • prof. arch. Piotr Burak-Gajewski — Sędzia Konkursowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
 • Dawid Litwa — Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skała,
 • Sylwia Seweryn — Kierowniczka Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Skała,
 • Aleksandra Mikuła — Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu, Planowania Przestrzennego i Gospodarczego Rady Miejskiej w Skale,
 • Barbara Szwajcowska — Przewodnicząca Senioralnej Rady Miejskiej,
 • Szczepan Misiak — Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego Gminy Skała.

Asystentem sędziego referenta jest Piotr Urbanowicz z SARP Oddział Kraków.

Sekretarzem konkursu jest Marcin Buczek-Palczyński z SARP Oddział Kraków.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz załączniki do pobrania znajdziecie na stronie konkursu

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2023/09/21/przebudowa-rynku-w-skale-konkurs-sarp-nr-1049/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/SKA_Regulamin_Konkursu.pdf

Iwano-Frankiwsk

termin składania prac

30.01.2024

Reinterpretacja przestrzeni. Międzynarodowy konkurs architektoniczny

organizator: Narodowе Stowarzyszeniе Architektów Ukrainy, Przedsiębiorstwo Komunalne Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji „Pałac” Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska

Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy i Przedsiębiorstwo Komunalne Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji „Pałac” Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska ze wsparciem Departamentu Architektury, Urbanistyki i Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej Iwano-Frankowska ogłosili międzynarodowy konkurs architektoniczny, w którym poszukiwane są pomysły na rewitalizację historycznej przestrzeni zespołu dawnego Pałacu Potockich w Iwano-Frankowsku i stworzenie interaktywnej przestrzeni kultury.

Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy i Przedsiębiorstwo Komunalne Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji „Pałac” Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska ze wsparciem Departamentu Architektury, Urbanistyki i Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej Iwano-Frankowska ogłosili międzynarodowy konkurs architektoniczny, w którym poszukiwane są pomysły na rewitalizację historycznej przestrzeni zespołu dawnego Pałacu Potockich w Iwano-Frankowsku i stworzenie interaktywnej przestrzeni kultury.

cel

Obszar, na którym znajduje się kompleks, jest jednym z najstarszych w mieście, powstał podczas budowy miejskich fortyfikacji w latach 80. XVII wieku. Powstała na tym terenie zabudowa wnoszona była w między XVII a XIX wiekiem (część mieszkalna) i po roku 1804 (część szpitalna).
 
Celem konkursu jest promocja założenia i adaptacja dawnego zespołu Pałacu Potockich na otwartą przestrzeń publiczną z możliwością dowolnego wyboru funkcji i zachowaniem istniejącej struktury.

warunki

Zadaniem konkursowym jest zdefiniowanie najlepszej organizacji istniejącego założenia, znalezienie rozwiązań projektowych i utworzenie zarówno otwartych, jak i zamkniętych wielofunkcyjnych przestrzeni.
 
Organizatorzy zakładają między innymi ujednolicenie przestrzeni na zewnątrz budynków wzdłuż ogrodzenia za pomocą pawilonów, architektury krajobrazu lub przy pomocy struktur kryjących czy konstrukcji mobilnych, troskę o zachowanie historycznej struktury urbanistycznej i genius loci miejsca, a także stworzenie możliwości bezpiecznego pobytu zwiedzających w razie możliwych uderzeń rakietowych.
 
Jury konkursowe oceniać będzie projekty na podstawie ich zgodności z celem i zadaniami konkursu, a także oryginalności koncepcji uwzględniających kontekst historyczny.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 70 000 hrywien
 • II Nagroda — 50 000 hrywien
 • III Nagroda — 30 000 hrywien
 • trzy nagrody honorowe — 10 000 hrywien każda

kalendarium

 • Termin zakończenia rejestracji udziału w konkursie: 30 września 2023 roku, godz. 23:59 GMT
 • Termin składania prac konkursowych: 31 stycznia 2024 roku, godz. 12:00 GMT
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 12 lutego 2024 roku

sąd konkursowy

 • Wołodymyr Gajdar – (Ukraina) Dyrektor Przedsiębiorstwa Komunalnego Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji „Pałac”, szef Iwano-Frankiwskej regionalnej organizacji Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy
 • Larysa Poliszczuk – (Ukraina) przedstawicielka klienta, architektka, specjalistka ds. lokalnego dziedzictwa kulturowego
 • Anna Serbin – (Ukraina) przedstawicielka klienta, architektka, specjalistka ds. lokalnego dziedzictwa kulturowego
 • Aleksander Czyżewski – (Ukraina) Przewodniczący Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy
 • Kyle Gallagher – (Irlandia) architekt krajobrazu, SKG Landscape Design
 • Natalia Mysak – (Ukraina) architektka, Drozdow i partnerzy
 • Mariusz Ścisło – (Polska) Wiceprezes SARP, FSP Arcus
 • Oksana Sawczuk – (Belgia) architektka, Uniwersytet Hasselt
 • Artur Prokipczuk – (Ukraina) Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Urbanistyki i Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska
 • Daria Spytska – (Francja) architektka, Wilmotte&A
 • Konstantin Gorcza – (Rumunia) architekt, specjalista ds. zabytków, Prezes Rumuńskiej Izby Architektów – Oddział Północno Wschodni
 • Bogdan Hoj – (Ukraina) architekt, A7 Architects

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://picpalace.com.ua/contest

regulamin

https://drive.google.com/drive/folders/1_BM0lX1xZMj7jdKkmclqJZJljmiS3BkY

Międzynarodowy

termin składania prac

20.12.2023

Konkurs „Oprawa oświetleniowa do przestrzeni publicznych i komercyjnych”

organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio Autorskie i OVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie, ogłosił konkurs projektowy dla młodych twórców — „Oprawa oświetleniowa do przestrzeni publicznych i komercyjnych”.

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio AutorskieOVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie, ogłosił konkurs projektowy dla młodych twórców — „Oprawa oświetleniowa do przestrzeni publicznych i komercyjnych”.

cel

Celem konkursu jest zaprojektowanie oprawy oświetleniowej lub systemu opraw do oświetlenia ogólnego w przestrzeniach komercyjnych, takich jak restauracje, hotele, sale konferencyjne czy budynki użyteczności publicznej oraz zainteresowanie młodych ludzi technologią LED i jej możliwościami.
 
Uczestnicy konkursu, jak podkreślają organizatorzy, powinni wziąć pod uwagę nie tylko efekt wizualny, wrażeniowy oraz funkcję oświetleniową, ale też bezpieczeństwo użytkowania związane z rozsyłem strumienia świetlnego i wynikające z zasilania elektrycznego. Projekt wymaga ogólnego wyjaśnienia zasady budowy oraz działania.

warunki

Konkurs jest konkursem otwartym, międzynarodowymjednoetapowym. Skierowany jest do studentów i studentek kierunków artystycznych i architektonicznych oraz młodych projektantów_ek i architektów_ek. W konkursie można wziąć udział zarówno indywidualnie, jak i w zespole.
 
Zgłoszona praca powinna obejmować część rysunkową oraz część opisową.
 
W konkursie poszukiwane są niekonwencjonalne rozwiązania projektowe opraw oświetleniowych lub całych systemów oświetleniowych, które będą dopełnieniem wnętrz komercyjnych. Można zaproponować rozwiązanie jednej oprawy oświetleniowej lub systemu oświetleniowego.
 
Projekt konkursowy powinien uwzględniać funkcjonalność proponowanego rozwiązania (możliwość regulacji natężenia światła), jako źródło światła wykorzystywać taśmy LED COB oraz być możliwy do realizacji. Projekt, jak czytamy w regulaminie, powinien wykraczać poza granice typowego myślenia o budowie i designie opraw oświetleniowych oraz możliwościach oświetlenia powierzchni, przestrzeni oraz przedmiotów we wnętrzach publicznych i komercyjnych.

nagrody

 • I Nagroda – 2 500 PLN
 • II Nagroda – 1 250 PLN
 • III Nagroda – 1 000 PLN
 • Trzy wyróżnienia – 500 PLN

kalendarium

 • składanie pytań przez uczestników – do 30 listopada 2023 roku
 • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 30 listopada 2023 roku
 • składanie prac – do 20 grudnia 2023 roku
 • obrady sądu konkursowego – do 12 stycznia 2024 roku
 • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 12 stycznia 2024 roku
 • rozstrzygnięcie konkursu – 1 lutego 2024

sąd konkursowy

 • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie
 • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci
 • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt
 • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
 • prof. Michał Stefanowski – Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzronictwa ASP w Warszawie
 • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie
 • przedstawiciel firmy KANLUX
 • laureat/laureaci I Nagrody poprzedniej edycji konkursu
 • Elżbieta Dajer – sekretarza konkursu, Agencja SOMA

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

warunki

https://lightfair.pl/konkurs/oprawa-oswietleniowa-do-przestrzeni-publicznych-i-komercyjnych/

regulamin

https://lightfair.pl/konkurs/oprawa-oswietleniowa-do-przestrzeni-publicznych-i-komercyjnych/

Międzynarodowy

termin składania prac

20.12.2023

Konkurs „Przestrzeń coworkingowa”

organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio Autorskie i OVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie ogłosił konkurs projektowy dla młodych twórców — „Przestrzeń coworkingowa”.

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio AutorskieOVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie, ogłosił konkurs projektowy dla młodych twórców — „Przestrzeń coworkingowa”.

cel

Celem konkursu jest inspiracja młodych twórców i twórczyń do potraktowania światła jako ważnego elementu kształtowania przestrzeni.

Przedmiotem pracy konkursowej jest zaprojektowanie przestrzeni do pracy w formule coworkingu, czyli współdzielenia miejsca pracy. Konkursowa propozycja powinna dawać możliwość podziału wnętrza tak, aby zapewnić każdemu z użytkowników zarówno prywatność, jak i szansę na utrzymanie kontaktu wzrokowego z innymi osobami korzystającymi z biura. Projekt powinien obejmować także miejsce przeznaczone na spotkania, strefę socjalną i przestrzeń wypoczynku.
 
Istotną rolę w projektowanej przestrzeni coworkingowej powinna odgrywać również analiza oddziaływania światła zarówno naturalnego, jak i sztucznego. Należy wziąć pod uwagę rolę oświetlenia w projektowanym rozwiązaniu oraz, jeżeli ma to znaczenie, w jego bezpośrednim otoczeniu. W propozycji konkursowej należy uwzględnić odpowiednie oświetlenie dostosowane do poszczególnych funkcji i zastosować adekwatne rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX.

warunki

Konkurs jest konkursem otwartym, międzynarodowymjednoetapowym. Skierowany jest do studentów i studentek kierunków artystycznych i architektonicznych oraz młodych projektantów_ek i architektów_ek. W konkursie można wziąć udział zarówno indywidualnie, jak i w zespole.
 
W projekcie wymagane jest ogólne wyjaśnienie rozplanowania przestrzeni, określenie rozmiaru oraz standardu
wykończeniowego przestrzeni coworkingowej, a także objaśnienie zastosowanego światła do oświetlenia przestrzeni miejscowo i ogólnie oraz sposobu użytkowania, oraz zasilania w energię elektryczną.
 
Zgłoszona praca powinna obejmować część rysunkową oraz część opisową.

nagrody

 • I Nagroda – 4 500 PLN
 • II Nagroda – 1 700 PLN
 • III Nagroda – 1 250 PLN

kalendarium

 • składanie pytań przez uczestników – do 30 listopada 2023 roku
 • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 30 listopada 2023 roku
 • składanie prac – do 20 grudnia 2023 roku
 • obrady sądu konkursowego – do 12 stycznia 2024 roku
 • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 12 stycznia 2024 roku
 • rozstrzygnięcie konkursu – 1 lutego 2024

sąd konkursowy

 • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie
 • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci
 • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt
 • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
 • prof. Michał Stefanowski – Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzronictwa ASP w Warszawie
 • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie
 • przedstawiciel firmy KANLUX
 • laureat/laureaci I Nagrody poprzedniej edycji konkursu
 • Elżbieta Dajer – sekretarza konkursu, Agencja SOMA

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

warunki

https://lightfair.pl/konkurs/przestrzen-coworkingowa/

regulamin

https://lightfair.pl/konkurs/przestrzen-coworkingowa/

Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

Publikacja konkursów jest bezpłatna.

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE