Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest uczelnią artystyczną państwową, posiadającą pięć wydziałów, kształcących studentów na studiach stacjonarnych w jedenastu kierunkach oraz na pięciu kierunkach w formie niestacjonarnej.

okno zamknie się za 5