Gdzie studiować wzornictwo? Sopocka Szkoła Wyższa otwiera nowy kierunek

07 maja '20

Wzornictwo to obecnie modny kierunek, jednak niewiele uczelni ma go w swojej ofercie edukacyjnej. Sopocka Szkoła Wyższa uzyskała pozwolenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego prowadzenie. W SSW jest to już kolejny, czwarty kierunek do wyboru na Wydziale Architektury Inżynierii i Sztuki.

W Sopockiej Szkole Wyższej możecie studiować teraz wszystkie kierunki projektowe: Wzornictwo, Architektura, Architektura Wnętrz i Architektura Krajobrazu.

Czym jest wzornictwo?

Wzornictwo to kierunek o profilu praktycznym, będący połączeniem wzornictwa przemysłowego i sztuki użytkowej. Skierowany jest głównie do osób twórczych i kreatywnych, posiadających zmysł artystyczny i plastyczny. Atrakcyjność tego kierunku wynika nie tylko z faktu, iż pozwala on studentowi na wyrażanie jego własnych wizji w projektowaniu, ale również z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Kierunek Wzornictwo został wpisany na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z piętnastu kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki.

Studia I stopnia na SSW

Wzornictwo na SSW ma charakter interdyscyplinarny, stanowiący integralną część architektury i znacząco wpływając na jej wyraz. Kierunek odpowiada programowo potrzebie przygotowania absolwenta do sztuki projektowania nowoczesnych form użytkowych i towarzyszących im przestrzeni w czterech uzupełniających się zakresach:

  • produkt,
  • mebel,
  • opakowania,
  • mobilność.

Absolwent studiów I stopnia, będzie przygotowany do kontynuacji nauki na studiach II stopnia oraz do podjęcia działalności zawodowej między innymi w biurach projektowych, studiach wystawienniczych, agencjach reklamowych, prototypowniach, studiach wytwórczych.

Termin zgłoszeń i przesyłania portfolio upływa 10 lipca br. O szczegółach kształcenia możecie poczytać na stronie Sopckiej Szkoły Wyższej.

 

oprac.: Dobrawa Bies

ilustracje dzięki uprzejmości Sopockiej Szkoły Wyższej

Głos został już oddany

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta