Najnowsze

Najnowsze

Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Architektura

Architektura to słowo o starożytnym rodowodzie (łac. architector — buduję; gr. archi — naczelny, tekton — budowniczy). Oznacza naukę i sztukę projektowania i konstruowania budynków oraz innych form przestrzennych, a także kształtowania przestrzeni między nimi. Architektura stanowi tło dla życia ludzkiego, które toczy się między budynkami.
Według Witruwiusza — rzymskiego architekta żyjącego w pierwszym wieku przed naszą erą i autora słynnego traktatu „O architekturze ksiąg dziesięć”, podstawowe zasady projektowania i wznoszenia budowli powinny bazować na trzech wytycznych, takich jak: trwałość (firmitas), użyteczność (utilitas) i piękno (venustas).

Geneza architektury

Historia architektury jest zarazem historią cywilizacji człowieka. Do dziś możemy zachwycać się elementami architektury starożytnych kultur — egipskiej, greckiej czy rzymskiej. Możemy też podziwiać dominujące w różnych wiekach style — architekturę gotycką, romańską, renesansową, barokową, klasycystyczną, eklektyczną, secesyjną, modernistyczną, ekspresjonistyczną, postmodernistyczną, high-tech, dekonstruktywistyczną czy futurystyczną. Niektórych zachwyci dziewiętnastowieczna szkoła chicagowska lub styl międzynarodowy rozwijający się w latach międzywojennych w Europie, a później też poza nią; innych zafascynuje dwudziestowieczny dekonstruktywizm lub minimalizm. Podróżując, możemy podziwiać architekturę różnych rejonów Polski, Europy i świata. Odkryjemy wówczas, że sztuka kształtowania przestrzeni, owego „życia między budynkami”, jest zróżnicowana i definiuje poszczególne obszary oraz ich mieszkańców.

Czym zajmuje się Architekt?

Architekt zajmuje się szeroko pojętym interdyscyplinarnym projektowaniem i tworzeniem Architektury. W jej ramach architekt może specjalizować się w jednym lub kilku jej typach: „Duża architektura”, „Mała architektura”, w której skład często może zawierać się także „Design i wzornictwo przemysłowe”, „Architektura krajobrazu” oraz „Architektura wnętrz”. Architekt w każdym projekcie musi uwzględniać szereg czynników i stosować się do obostrzeń formalno-prawnych, które narzucane są przez wymagania prawa budowlanego, warunków technicznych, zagospodarowania przestrzeni. Ważnymi czynnikami w projektowaniu są warunki, wymagania i preferencje inwestora prywatnego lub publicznego oraz docelowy budżet.

Jakie są typy Architektury?

W ramach „Dużej architektury” architekt projektuje i sprawuje nadzór budowlany nad wszelkiego rodzaju budynkami ora