Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Transformacja za 20 mld zł to początek kosztów Zielonej Wizji Warszawy

26 kwietnia '23

Zielona Wizja Warszawy, która wesprze władze miasta w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej, została przyjęta przez miejskich radnych. Dokument zaprojektowano tak, aby zarówno cele długoterminowe, jak i towarzyszące im działania były ambitne, ale także możliwe do wdrożenia. Ich realizacja pochłonie dziesiątki miliardów złotych.

Samorządy borykają się z coraz większymi trudnościami związanymi z finansowaniem „zielonych” projektów inwestycyjnych z własnego budżetu, a jednocześnie coraz bardziej zwiększa się potrzeba walki ze zmianą klimatu. Dołączenie do sieci Zielonych Miast programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, pomaga w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez opracowanie planu działań i pozyskanie zewnętrznych funduszy. Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce przystąpiła do programu EBOR. Opracowanie dokumentu powierzono firmie Arup. Program dla Warszawy łączy narzędzia budowania strategii z doradztwem technicznym i wskazuje możliwości finansowania zielonych inwestycji.

Plac Grzybowski

Plac Grzybowski

© m.st. Warszawa

Miasta odgrywają kluczową rolę w realizacji globalnej polityki klimatycznej ze względu na poziom emisji gazów cieplarnianych związanych z ich funkcjonowaniem. Mając to na uwadze, a także chcąc rozwijać się w sposób zrównoważony, m.st. Warszawa zadeklarowała redukcję emisji o 40% do roku 2030 oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż w 2050 roku — mówił Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.

mapowanie problemów

W powstanie dokumentu zaangażowani byli przedstawiciele wszystkich instytucji zarządzających miastem. Opracowanie planu w pierwszej kolejności bazowało na analizie funkcjonowania miasta. W ramach programu adaptacji do zmian klimatu przeanalizowane zostały obszary funkcjonowania miasta, takie jak energetyka i ciepłownictwo, gospodarka odpadami, budownictwo czy transport. Wnioski posłużyły do stworzenia mapy działań, wskazówek dotyczących inwestycji i modeli ich realizacji. Dokument wskazał najpilniejsze problemy środowiskowe Warszawy, a realizacja założeń ma pomóc w ich przezwyciężeniu.

Zielona Wizja Warszawy

Zielona Wizja Warszawy

© m.st. Warszawa

Opracowany plan działania został już zatwierdzony, dzięki czemu w najbliższym czasie będziemy mogli obserwować, jak zaproponowane przez nas zmiany wchodzą w życie. Dzięki temu Warszawa będzie stawała się miastem coraz bardziej zielonym i zrównoważonym. Jesteśmy dumni, że Arup mógł wesprzeć stolicę w tak ważnej zmianie — tłumaczył Ireneusz Kołodziej, Dyrektor Projektu Arup.

ambitne cele

Panorama miasta

panorama Warszawy

© m.st. Warszawa

Warszawa dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Miasto postawiło sobie za ważny kierunek redukcję emisji CO2 o 40% do 2030 roku (w porównaniu z danymi z 2007 roku) i stara się pójść jeszcze dalej, dążąc do dalszych redukcji emisji CO2 tak, aby utrzymać poziom emisji gazów cieplarnianych m.st. Warszawy w granicach określonych w ramach porozumienia paryskiego. Najważniejszymi wyzwaniami, które nakreślają priorytety Wizji, jest miejska wyspa ciepła i zjawiska suszy, utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenia powietrza i emisje, wytwarzanie i przetwarzanie odpadów, podtopienia i powodzie.

ogromne koszty

Jak ważne jest zapewnienie odpowiednich narzędzi finansowania podejmowanych działań widać po szacunkowych kosztach ich realizacji. Według wyliczeń autorów ZWW całkowity koszt działań, które należy podjąć, aby uzyskać założone cele, wyniesie 19,9 mld złotych, co jest kwotą zbliżoną do całych rocznych wydatków miasta. Dodatkowo całkowita realizacja zaproponowanych działań będzie się wiązać także z ponoszeniem corocznie kosztów w wysokości ponad 635 mln złotych.

tarcza dla zagrożonych

Inwentaryzacja emisji

inwentaryzacja emisji gazów

© m.st. Warszawa

Skąd te koszty? Wśród wskazanych do realizacji inwestycji znalazły się bardzo kosztowne rozwiązania, w zakresie energetyki to między innymi rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych czy utworzenie miejskiego programu zielonego wodoru, który mógłby służyć do zasilania na przykład wodorowych autobusów. W zakresie budynków ponad 5 mld złotych wymagać będzie poprawa efektywności energetycznej miejskich nieruchomości, a w kategorii ochrony przyrody największe środki pochłonie ochrona i odtworzenie terenów cennych przyrodniczo. Zaplanowano także dalszy rozwój komunikacji szynowej i bezemisyjny transport autobusowy. Aby ochronić mieszkańców przed negatywnymi skutkami transformacji, zaplanowano działania edukacyjne i przede wszystkim mające zapobiec powstawaniu zjawiska ubóstwa energetycznego, ich koszt szacuje się na ponad 4 mld złotych.

spójność działań

Poza inwestycjami opisanymi w Zielonej Wizji Warszawy niezwykle istotne jest, aby zmianie uległa także filozofia działania jednostek miejskich, a w efekcie kształt ich bieżących działań i prowadzonych inwestycji. Wprowadzane bowiem zmiany infrastrukturalne wynikające z przyjętych już planów, często są zbyt zachowawcze, podporządkowane interesom na przykład zmotoryzowanych, a w skrajnych przypadkach wręcz szkodliwe dla środowiska i niweczące starania związane z osiągnięciem neutralności klimatycznej.

 
Kacper Kępiński

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE