Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Studenci Politechniki Śląskiej na warsztatach we Włoszech

02 stycznia '20

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej brał udział w warsztatach urbanistycznych we Włoszech w ramach międzynarodowego projektu ARCHEA pt. ,,Designing the European medium-sized city”.

Międzynarodowy projekt finansowany przez Unię Europejską z serii ERASMUS Action KA-2 opiera się na konstruktywnej współpracy i integracji między pięcioma uniwersytetami, instytutami badawczymi i organizacjami, z których wszystkie zapewniają specjalistyczną wiedzę w dziedzinie badań urbanistycznych, oceny jakości przestrzeni miejskiej i kształcenia na odległość.

nowe propozycje urbanistyczne dla Bolonii

W dniach 23–30 listopada 2019 roku w Cesenie we Włoszech dbyły się warsztaty z udziałem trzydzieściorga studentów z pięciu uczelni: Università di Bologna, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Università degli Studi di Parma, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Normandie oraz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Celem listopadowego spotkania było wykonanie pięciu propozycji urbanistycznych dla zdegradowanego, poprzemysłowego trzydziesto hektarowego obszaru dzielnicy Bolognina w Bolonii. Teren ten, podzielony na dwie części torowiskiem jest powoli rewitalizowany. Wybudowano część infrastruktury: drogi i ścieżki oraz nowe obiekty — urząd miasta, biurowce oraz budynki mieszkalne.

praca nad makietą

fot.: Joanna Golba

pięć uczelni i pięć projektów

Efektem siedmiodniowych warsztatów było pięć pomysłów na nową, lepszą dzielnicę Bolognina przedstawionych w postaci makiet i plansz. Studenci pracując w grupach, tworzyli projekty, które były wycinane cyfrowo, a następnie prezentowane w postaci makiet w skali 1:1000 o wymiarach 70×40 cm, zestawianych z dużą makietą 3D Bolonii. Dzięki takim możliwościom oraz dobremu zapleczu technicznemu praca była ciekawym wyzwaniem pozwalającym na sprawdzenie, jak pomysły i modele robocze wpiszą się w istniejące otoczenie. Większość projektów przedstawiała odważne i nowoczesne rozwiązania: zespół RWTH zaproponował całkowite przekrycie torowiska i budowę parku z wysokościowcami. Grupa studentów z włoskich uczelni stworzyła sieć nowych budynków i osi kompozycyjnych, będących kubaturami o długości nawet do 400 metrów. Park wraz z ekologicznymi uprawami i szklarniami to propozycja grupy z Francji.
Zespół Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej pod opieką dr. Tomasza Bradeckiego i dr Agaty Twardowch w składzie: Martyna Suchanek, Karola Subotowicz, Oliwia Tomas, Joanna Golba, Laura Konieczny i Anna Wieczorek zaprojektował dzielnicę mieszkaniowo-biznesową o architekturze budynków-wstęg.

praca nad projektem (od lewej: dr Agata Twardoch, Laura Konieczny, Karol Sobotowicz, dr Tomasz Bradecki,
Anna Wieczorek, Martyna Suchanek, Laura , Oliwia Tomas)

fot.: Joanna Golba

Warsztaty pozwoliły na wymianę poglądów i porównanie różnego podejścia do pracy warsztatowej. Nad studenckimi zespołami czuwali prowadzący z uczelni macierzystych, a sama prezentacja wyników była dyskusją publiczną próbującą odpowiedzieć na pytanie, czy miasto zwarte i kompaktowe jest właściwym rozwiązaniem dla tego obszaru Bolonii. Zdania tak samo jak projekty były podzielone.

Listopadowe spotkanie było jednym z wielu elementów projektu ARCHEA, który skupia się na wymianie doświadczeń w edukacji studentów architektury. Pozostałymi są konferencje, publikacje oraz docelowo kurs e-lerningowy z zakresu wiedzy o przestrzeniach publicznych. W maju 2019 roku w ramach projektu odbyło się seminarium oraz wystawa na Politechnice Śląskiej.

oprac.: Dobrawa Bies

na podstawie materiałów autorstwa dr. Tomasza Bradeckiego
Ilustracje dzięki uprzejmości Politechniki Śląskiej

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE