Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej prowadzi kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia są dwustopniowe. Kierunek architektura przy Politechnice Białostockiej działa od ponad czterdziestu lat.

okno zamknie się za 5