Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Wybierz Nagrodę Publiczności w konkursie „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

27 grudnia '23
spis projektów biorących udział w głosowaniu o Nagrodę Publiczności
AUTORKI/AUTORZY NAZWA PROJEKTU
Mateusz Tomaszewski Katharsis. Adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie
Laura Korach Plomba miejska przy placu Zbawiciela w Warszawie
Karol Pieter Familok XXI wieku – rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego Werdon w Rudzie Śląskiej
Maja Kędra Dom rozwoju. Ośrodek dziennej opieki dla dzieci inspirowany metodą Marii Montessori
Julia Szafrańska Tradycje architektury japońskiej we współczesnym budownictwie. Muzeum Sztuki i Kultury Japońskiej w Warszawie
Aleksandra Więcław Obiekt naturalny – ośrodek rekreacyjny na warszawskim Mokotowie
Tomasz Bekas Przestrzeń pamięci – pamięć przestrzeni. Współczesna architektura przestrzenią fizyczną czy wyobrażoną? Miejsce pamięci w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Gross-Rosen w Rogoźnicy
Aleksandra Gajewska Bytom. Nowoczesny rynek w średniowiecznej strukturze. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i projekt Miejskiego Centrum Kulturalno-Usługowego
Sylwia Małkiewicz Projekt przedszkola z zastosowaniem systemów słonecznych w Józefowie
Kamila Lorenc-Ptasznik Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa – projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie
Piotr Jakub Blicharz Projekt Ambasady Królestwa Norwegii
Ewa Pokrzywa Powrót sacrum. Centrum Kultury Żydowskiej w Sokołowie Małopolskim
Michał Ruman Oddziaływanie sensoryczne tkanki miejskiej. Redefinicja dominanty przestrzennej w strukturze urbanistycznej na przykładzie projektu wielofunkcyjnego założenia urbanistycznego w Warszawie
Filip Gawin Superjednostka 2.0. Projekt modernizacji budynku Superjednostki
Zuzanna Rogowska Dom mieszkalny z funkcjami społecznymi na warszawskiej Pradze
Ada Mielczarek Industriada czeladzka. Redefinicja terenów poprzemysłowych kopalni Saturn
Piotr Przekop Drewniana architektura w kontekście projektowania cyrkularnego oraz współczesnych problemów społecznych. Projekt wielofunkcyjnego centrum aktywności społecznej w Białymstoku

Michalina Linkowska, Zuzanna Zdanowicz

Rewitalizacja i rozbudowa założenia dworsko‑folwarcznego w Chudobczycach
Dominika Bednarek Niskoemisyjne osiedle mieszkaniowe dla rodzin pracowników rolnych
Jakub Dunal Droga. Projekt muzeum na terenie niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy w Treblince
Nina Kempa Rola terenów zielonych w mieście. Ośrodek edukacji ekologicznej jako kierunek do przywracania dawnej świetności w Parku Śląskim
Katarzyna Dybała Peregrynarium – projekt koncepcyjny domu pielgrzyma w Lubaniu na Kamiennej Górze jako przystanek na szlaku św. Jakuba
Yaroslav Panasevych PO.MIĘDZY – UNIWERSYTET OTWARTY. Centrum edukacyjne przy parku im. Jalu Kurka w Krakowie
Maria Pączek Projekt Muzeum Cystersów z Centrum Medytacji w ruinach dawnego klasztoru cystersów w Sulejowie
Zuzanna Mówińska „Wokół Nadziei” – przedszkole z zielonym atrium. Projekt przyjaznej przestrzeni dla dzieci uchodźców na przykładzie koncepcji zespołu Centrum Pomocy z przedszkolem dla dzieci ukraińskich emigrantów
Zuzanna Marta Sławińska Zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie młyna w Celejowie‑Iłkach
Zuzanna Siwek Centrum Zdrowia Psychicznego na wyspie Ostrów we wsi Cieszyno
Magdalena Czopka Modułowy system ośrodków dla osób z zespołem Downa i niepełnosprawnościami intelektualnymi
Marta Rybicka Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Projekt bazy wypadowej wraz z systemem stanowisk do obserwacji na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego
Adam Struski Centrum dydaktyczno-badawcze z częścią muzealną w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Odbudowa bagien
Stanisław Czujkowski Skład Kreatywny – Inkubator Sztuki i Przemysłu Małego przy ulicy Żółkiewskiego w Szczecinie
Jakub Kaczyński Szkoła Montessori na terenie dawnego Portu Rzecznego
  AKTUALNE WYNIKI GŁOSOWANIA

Głosowanie na najlepszy projekt dyplomowy w 12. edycji konkursu „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Zachęcamy do głosowania na najlepszy projekt dyplomowy — Nagrodę Publiczności dwunastej edycji konkursu „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”. Aby wskazać swojego faworyta, wystarczy oddać na niego swój głos — głosować można tylko raz wyłącznie na jeden projekt*. Głosowanie trwa od 27 grudnia 2023 roku do 28 stycznia 2024 roku do godz. 23:59. Autor lub autorka pracy z największą liczbą głosów otrzyma dyplom i roczną prenumeratę miesięcznika „A&B”.

projekty biorące udział w konkursie

Katharsis. Adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Mateusz Tomaszewski
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Katharsis. Adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie

liczba głosów: 102

Poprzez adaptację wraku żelbetowego statku — Betonowca — autor projektuje doświadczenie, którego uczestnik, przechodząc przez poszczególne etapy i elementy wnętrza, doznawać ma różnych stanów i emocji. Proces ten wywoływać ma poruszenie, przypominać o istotnych elementach życia, by w rezultacie doprowadzić do poprawy kondycji psychicznej.


 

Plomba miejska przy placu Zbawiciela w Warszawie
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Laura Korach
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Plomba miejska przy placu Zbawiciela w Warszawie

liczba głosów: 57

Projekt niewielkiej plomby przy placu Zbawiciela w Warszawie porusza temat wypełniania ubytków w tkance miejskiej, pokazując potencjał niewykorzystanych i na pozór niefunkcjonalnych działek. Zdaniem autorki proponowany obiekt jest pewnego rodzaju przestrzenną rzeźbą, która — oglądana z różnych perspektyw — generuje inne doświadczenia wizualne.


 

Familok XXI wieku – rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego Werdon w Rudzie Śląskiej
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Karol Pieter
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Familok XXI wieku - rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego Werdon w Rudzie Śląskiej

liczba głosów: 26

Głównym założeniem projektu rewitalizacji zabytkowego osiedla patronackiego Werdon w Rudzie Śląskiej jest stworzenie modelowego przykładu przywrócenia wartości zdegradowanej tkanki miejskiej i umocnienie więzi społecznych. Propozycja zakłada rozbudowę w modułowej technologii drewnianej oraz przywrócenie prymatu stref wspólnych.


 

Dom rozwoju. Ośrodek dziennej opieki dla dzieci inspirowany metodą Marii Montessori
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Maja Kędra
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Dom rozwoju. Ośrodek dziennej opieki dla dzieci inspirowany metodą Marii Montessori

liczba głosów: 8

Zainspirowana stworzoną przez Marię Montessori zabawką — zestawem dziesięciu różowych drewnianych sześcianów — autorka zaprojektowała zespół dziesięciu połączonych z sobą pawilonów tworzących ośrodek dziennej opieki dla dzieci na warszawskim Mokotowie. Położony w otoczeniu zieleni Dom rozwoju ma stymulować intelektualny i społeczno-emocjonalny rozwój najmłodszych.


 

Tradycje architektury japońskiej we współczesnym budownictwie. Muzeum Sztuki i Kultury Japońskiej w Warszawie
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Julia Szafrańska
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Tradycje architektury japońskiej we współczesnym budownictwie. Muzeum Sztuki i Kultury Japońskiej w Warszawie

liczba głosów: 4

Autorka bazując na analizie tradycyjnej architektury japońskiej i tamtejszej filozofii kształtowania przestrzeni, zaproponowała projekt Muzeum Sztuki i Kultury Japońskiej. Modułowa bryła została ukształtowana w ścisłej relacji z lokalnym krajobrazem, a lekkości dodawać mają jej podłogi wizualnie oderwanie od poziomu gruntu i odsłonięta palowa konstrukcja posadowienia budynku.


 

Obiekt naturalny – ośrodek rekreacyjny na warszawskim Mokotowie
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Aleksandra Więcław
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Obiekt naturalny - ośrodek rekreacyjny na warszawskim Mokotowie

liczba głosów: 378

Celem pracy było dostosowanie ekologicznych metod budowania z czystej ubijanej ziemi do realiów polskich oraz stworzenie w zurbanizowanej tkance miejskiej prostego w formie i funkcji kompleksu architektonicznego kwalifikującego się jako obiekt naturalny. Kompleks działa przez określony czas, a następnie poddaje się procesowi rozpadu, nie generując obcych dla lokalizacji odpadów.


 

Przestrzeń pamięci – pamięć przestrzeni. Współczesna architektura przestrzenią fizyczną czy wyobrażoną? Miejsce pamięci w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Gross-Rosen w Rogoźnicy

[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Tomasz Bekas
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Przestrzeń pamięci - pamięć przestrzeni. Współczesna architektura przestrzenią fizyczną czy wyobrażoną? Miejsce pamięci w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Gross-Rosen w Rogoźnicy

liczba głosów: 6

Autor w projekcie skupia się na obszarze po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady szukając relacji pomiędzy pamięcią o minionych, trudnych wydarzeniach a przestrzeniami, które były ich świadkami, biorąc także pod uwagę i stymulując przy użyciu narzędzi architektonicznych emocje i doświadczenia osób odwiedzających to miejsce.


 

Bytom. Nowoczesny rynek w średniowiecznej strukturze. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i projekt Miejskiego Centrum Kulturalno-Usługowego
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Aleksandra Gajewska
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Bytom. Nowoczesny rynek w średniowiecznej strukturze. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i projekt Miejskiego Centrum Kulturalno-Usługowego

liczba głosów: 199

Autorka proponuje koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej i projekt Miejskiego Centrum Kulturalno‑Usługowego uwzględniając aspekty historyczne, społeczne, krajobrazowe oraz przyrodnicze. Zgodnie z ideą mixed-use teren zagospodarowano jako wielofunkcyjną przestrzeń integrującą mieszkańców Bytomia i przywracającą lokalną tożsamość śródmieścia.


 

Projekt przedszkola z zastosowaniem systemów słonecznych w Józefowie
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Sylwia Małkiewicz
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Projekt przedszkola z zastosowaniem systemów słonecznych w Józefowie

liczba głosów: 606

Tematem pracy jest projekt leśnego, parterowego przedszkola z zastosowaniem systemów słonecznych mający już od najmłodszych lat zaznajamiać dzieci z ochroną środowiska. Zintegrowany z przyrodą obiekt wykonany jest z sosnowego drewna klejonego krzyżowo CLT, a w elewacji autorka wprowadziła ornamenty nawiązujące do stylu świdermajer.


  

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa – projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Kamila Lorenc-Ptasznik
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie

liczba głosów: 971

Projekt dotyczy budynku o funkcji kulturowo-edukacyjnej. Mimo ustalonej wyjściowej funkcji obiektu, w myśl, że współcześnie budynki powinny być elastyczne wobec potrzeb odbiorcy, dzięki wykorzystaniu odpowiednich parametrów w czasie projektowania oraz konstruowania, łatwo można zmienić jego przeznaczenie.


 

Projekt Ambasady Królestwa Norwegii
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Piotr Jakub Blicharz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Projekt Ambasady Królestwa Norwegii

liczba głosów: 79

Projekt obejmuje obiekt pełniący funkcję ambasady z reprezentacyjnym wejściem podkreślonym elewacją z norweskiego łupka kamiennego, zielony dziedziniec z miejscem na przestrzeń wystawienniczą, część przeznaczoną na konsulat oraz Centrum Edukacji Zagranicznej, które odpowiadać ma na potrzeby promocji i edukacji.


 

Powrót sacrum. Centrum Kultury Żydowskiej w Sokołowie Małopolskim
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Ewa Pokrzywa
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Powrót sacrum. Centrum Kultury Żydowskiej w Sokołowie Małopolskim

liczba głosów: 4

Projekt Centrum Kultury Żydowskiej w Sokołowie Małopolskim mierzy się z problemem zniszczenia dawnego cmentarza żydowskiego, na którego miejscu w latach 60. XX wieku urządzono skład materiałów opałowych. Autorka stara się przywrócić pamięć miejsca, osób kiedyś tam pochowanych oraz ważnej dla historii miasta kultury.


   

Oddziaływanie sensoryczne tkanki miejskiej. Redefinicja dominanty przestrzennej w strukturze urbanistycznej na przykładzie projektu wielofunkcyjnego założenia urbanistycznego w Warszawie
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Michał Ruman
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Oddziaływanie sensoryczne tkanki miejskiej. Redefinicja dominanty przestrzennej w strukturze urbanistycznej na przykładzie projektu wielofunkcyjnego założenia urbanistycznego w Warszawie

liczba głosów: 79

Praca podejmuje tematykę oddziaływań sensorycznych w przestrzeni miejskiej i aspekty wpływu elementów kompozycji urbanistycznej na jakość życia człowieka w mieście. Autor stara się nakreślić nowy kierunek rozwoju dla dominanty przestrzennej, która najsilniej oddziałuje na użytkownika, tworząc autorski element kompozycji urbanistycznej, czyli dominantę centrotwórczą.


 

Superjednostka 2.0. Projekt modernizacji budynku Superjednostki
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Filip Gawin
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Superjednostka 2.0. Projekt modernizacji budynku Superjednostki

liczba głosów: 3

Autor na przykładzie katowickiej Superjednostki przedstawia propozycję modernizacji bloku z prefabrykatów i wprowadzenia rozwiązań dostosowanych do zmieniających się potrzeb mieszkańców zgodnie z ideą co-livingu — przestrzeni umożliwiającej interakcje sąsiedzkie, spędzanie wolnego czasu i rozwijanie zainteresowań.


 

Dom mieszkalny z funkcjami społecznymi na warszawskiej Pradze
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Zuzanna Rogowska
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Dom mieszkalny z funkcjami społecznymi na warszawskiej Pradze

liczba głosów: 128

Praca dotyczy domu mieszkalnego z funkcjami społecznymi na Pradze w Warszawie, który ma być współczesną interpretacją śródmiejskiej kamienicy. Budynek zapewniać ma komfortowe zamieszkanie, sprzyjać tworzeniu domowej atmosfery, pozwalać na doświadczanie wspólnotowości i przyjemności ze spotkań z innymi ludźmi.


 

Industriada czeladzka. Redefinicja terenów poprzemysłowych kopalni Saturn
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Ada Mielczarek
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Industriada czeladzka. Redefinicja terenów poprzemysłowych kopalni Saturn

liczba głosów: 4

Autorka w swoim projekcie stara się przywrócić genius loci dawnej kopalni Saturn w Czeladzi poprzez wprowadzenie wokół jej zabytkowego serca nowej zabudowy — częściowo ukrytej pod nasypem, a miejscami nadwieszonej ponad terenem. Zaproponowany przez nią park technologiczny miałby przywrócić w to miejsce przemysł oraz przyciągać nowe podmioty gospodarcze.


 

Drewniana architektura w kontekście projektowania cyrkularnego oraz współczesnych problemów społecznych. Projekt wielofunkcyjnego centrum aktywności społecznej w Białymstoku
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Piotr Przekop
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Drewniana architektura w kontekście projektowania cyrkularnego oraz współczesnych problemów społecznych. Projekt wielofunkcyjnego centrum aktywności społecznej w Białymstoku

liczba głosów: 8

Autor w swoim projekcie stara się zintegrować nową i starą tkankę, nawiązując do historycznej urbanistyki i architektury Białegostoku. Proponuje przedłużenie terenów zielonych i stworzenie — w duchu upcyklingu — wielofunkcyjnego centrum aktywności społecznej będącego współczesnym uzupełnieniem istniejącej pierzei.


 

Rewitalizacja i rozbudowa założenia dworsko-folwarcznego w Chudobczycach
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Michalina LinkowskaZuzanna Zdanowicz
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Rewitalizacja i rozbudowa założenia dworsko-folwarcznego w Chudobczycach

liczba głosów: 5

Projekt „ODnowa” porusza problematykę niszczejących założeń dworsko-folwarcznych w Polsce, pojęcia ochrony dziedzictwa oraz tożsamości i krajobrazu wsi polskiej. Autorki we współpracy z fundacją rezydującą na obszarze założenia opracowały projekt urbanistyczny i przebudowy dwóch budynków na potrzeby ośrodka terapii uzależnień i funkcji kulturalnych z kawiarnią.


 

Niskoemisyjne osiedle mieszkaniowe dla rodzin pracowników rolnych
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Dominika Bednarek
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Niskoemisyjne osiedle mieszkaniowe dla rodzin pracowników rolnych

liczba głosów: 7

W projekcie osiedla mieszkaniowego kluczową kwestią dla autorki było zmierzenie się z trudnymi warunkami klimatycznymi oraz częstymi pożarami panującymi w Kalifornii. Zaproponowano naturalne materiały budowlane i zaawansowane systemy proekologiczne, między innymi ściany pasywne z betonu konopnego, sieć instalacji fotowoltaicznych i system perowskitów.


 

Droga. Projekt muzeum na terenie niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy w Treblince
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Jakub Dunal
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Droga. Projekt muzeum na terenie niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy w Treblince

liczba głosów: 101

Autor, podążając za postulatami Formy Otwartej Oskara Hansena, projektuje na terenie dawnego obozu w Treblince Drogę — blisko trzykilometrowy odcinek uwypuklający najistotniejsze elementy obszaru. Poprzez operowanie oszczędnymi w wyrazie zabiegami i formami projekt usuwa się z dominującej pozycji, oddając pierwszoplanową rolę naturze i człowiekowi.


 

Rola terenów zielonych w mieście. Ośrodek edukacji ekologicznej jako kierunek do przywracania dawnej świetności w Parku Śląskim
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Nina Kempa
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Rola terenów zielonych w mieście. Ośrodek edukacji ekologicznej jako kierunek do przywracania dawnej świetności w Parku Śląskim

liczba głosów: 49

Autorka proponuje wielowymiarową strategię dla Parku Śląskiego: od podejścia makro — ogólnej wizji, do skali mikro — opracowania zagospodarowania i interwencji architektonicznej w wybranym fragmencie obszaru z przywróceniem dawnej Wieży Szklarniowej wzbogaconej o nowe funkcje edukacyjne i społeczne.


 

Peregrynarium – projekt koncepcyjny domu pielgrzyma w Lubaniu na Kamiennej Górze jako przystanek na szlaku św. Jakuba
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Katarzyna Dybała
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Peregrynarium - projekt koncepcyjny domu pielgrzyma w Lubaniu na Kamiennej Górze jako przystanek na szlaku św. Jakuba

liczba głosów: 5

Praca podejmuje temat zapotrzebowania na współczesną architekturę dla pielgrzymów podróżujących do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Autorka, projektując miejsce schronienia i regeneracji sił, czerpała inspirację z architektury klasztornej, wzoru lubańskich chusteczek, domów przysłupowych i muszli pielgrzymiej.


 

PO.MIĘDZY – UNIWERSYTET OTWARTY. Centrum edukacyjne przy parku im. Jalu Kurka w Krakowie
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Yaroslav Panasevych
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

PO.MIĘDZY - UNIWERSYTET OTWARTY. Centrum edukacyjne przy parku im. Jalu Kurka w Krakowie

liczba głosów: 40

Autor proponuje nową strategię urbanistyczną, która wzmocnić ma więzi społeczne i zaktywizować lokalną wspólnotę. Poprzez nowe połączenie kwartału zabudowy z otoczeniem i budowę proekologicznego budynku uniwersytetu otwartego tworzy lokalne centrum i przestrzeń dostępną dla mieszkańców i turystów.


 

Projekt Muzeum Cystersów z Centrum Medytacji w ruinach dawnego klasztoru cystersów w Sulejowie
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.:Maria Pączek
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Projekt Muzeum Cystersów z Centrum Medytacji w ruinach dawnego klasztoru cystersów w Sulejowie

liczba głosów: 3

Projekt muzeum i centrum medytacji w Sulejowie zakłada stworzenie nowej jakości przestrzeni na terenie dawnego klasztoru i pałacu opackiego. Autorka wkomponowuje nowy obiekt w istniejące ruiny tak, aby stanowił dla nich tło oraz podkreślał walory zabytkowej tkanki. Celem projektu jest przywrócenie życia wielowiekowym murom, tchnięcie ducha w opustoszałą przestrzeń.


 

„Wokół Nadziei” – przedszkole z zielonym atrium. Projekt przyjaznej przestrzeni dla dzieci uchodźców na przykładzie koncepcji zespołu Centrum Pomocy z przedszkolem dla dzieci ukraińskich emigrantów
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Zuzanna Mówińska
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

„Wokół Nadziei” - przedszkole z zielonym atrium. Projekt przyjaznej przestrzeni dla dzieci uchodźców na przykładzie koncepcji zespołu Centrum Pomocy z przedszkolem dla dzieci ukraińskich emigrantów

liczba głosów: 111

Projektowane przedszkole ma być częścią Centrum Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i namiastkę normalnego życia, którego zostały pozbawione. Poszczególne moduły obiektu zlokalizowane są wokół zielonego atrium, budynek „rozrasta się”, wpuszczając światło do środka przez szklany dach i otwiera się na zieloną przestrzeń ogrodu.


 

Zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie młyna w Celejowie-Iłkach
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Zuzanna Marta Sławińska
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie młyna w Celejowie-Iłkach

liczba głosów: 102

Autorka proponuje rozwiązanie, które pozwoli na uruchomienie trasy kajakarskiej na Szlaku młynów wodnych rzeki Bystrej oraz umożliwienie bezpiecznego pokonania fragmentu rzeki w sąsiedztwie młyna w Celejowie-Iłkach. Przystań kajakarską tworzą zanurzone w wodzie drewniane podesty i specjalne siedziska pozwalające na wypoczynek.


 

Centrum Zdrowia Psychicznego na wyspie Ostrów we wsi Cieszyno
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Zuzanna Siwek
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Centrum Zdrowia Psychicznego na wyspie Ostrów we wsi Cieszyno

liczba głosów: 48

Autorka zaproponowała stworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego na wyspie połączonej z pobliską wsią groblą. Rozczłonkowany obiekt otaczający zielone patio dopasowano do zastanej topografii. Inspirację dla elewacji stanowiła konstrukcja szachulcowa, a bliskość jeziora przyniosła odniesienia do marynistyki.


 

Modułowy system ośrodków dla osób z zespołem Downa i niepełnosprawnościami intelektualnymi
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Magdalena Czopka
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Modułowy system ośrodków dla osób z zespołem Downa i niepełnosprawnościami intelektualnymi

liczba głosów: 11

Autorka na podstawie analizy potrzeb przestrzennych dla osób z zespołem Downa i niepełnosprawnościami intelektualnymi i za pomocą architektury modułowej stworzyła koncepcję modelowego, uniwersalnego, szybkiego i taniego sposobu projektowania ośrodków dla osób ze szczególnymi potrzebami w czterech wariantach — Punktowiec, Plomba, Parterowiec, Osada.


 

Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Projekt bazy wypadowej wraz z systemem stanowisk do obserwacji na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Marta Rybicka
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Projekt bazy wypadowej wraz z systemem stanowisk do obserwacji na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

liczba głosów: 1143

Autorka stworzyła bazę wypadową dla badaczy i turystów oraz kompleksowy system punktów do obserwacji ptaków i zwierząt w Biebrzańskim Parku Narodowym, które pozwolą odwiedzającym na obserwowanie wyjątkowej scenerii z bliskiej odległości w sposób, który jest ochronny. Zaproponowana architektura inspirowana jest zabudową Podlasia.


 

Centrum dydaktyczno-badawcze z częścią muzealną w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Odbudowa bagien
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Adam Struski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Centrum dydaktyczno-badawcze z częścią muzealną w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Odbudowa bagien

liczba głosów: 32

Celem pracy jest stworzenie kompleksu badawczego w Przemkowskim Parku Krajobrazowym stanowiącego bazę do poznawania istoty mokradeł. Bazując na przeprowadzonych analizach, autor zaproponował projekt budynku, w którym za priorytet uznano wykorzystanie naturalnych materiałów i troskę o migrację wód gruntowych.


 

Skład Kreatywny – Inkubator Sztuki i Przemysłu Małego przy ulicy Żółkiewskiego w Szczecinie
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Stanisław Czujkowski
Wydział Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Inkubator Sztuki i Przemysłu Małego przy ulicy Żółkiewskiego w Szczecinie

liczba głosów: 17

Autor w odpowiedzi na brak przestrzeni dla rozwoju inicjatyw artystycznych i kulturowych w Szczecinie zaproponował stworzenie inkubatora sztuki i przemysłu na jednej z działek z poprzemysłową zabudową w dzielnicy Turzyn chcąc dać tym samym drugie życie nieużywanemu miejskiemu terenowi.


 

Szkoła Montessori na terenie dawnego Portu Rzecznego
[zobacz pełną prezentację projektu]

proj.: Jakub Kaczyński
Wydział Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Szkoła Montessori na terenie dawnego Portu Rzecznego

liczba głosów: 7

Autor, chcąc uchronić teren Portu Rzecznego w Poznaniu przed monofunkcyjną zabudową, proponuje stworzenie miejsca spotkań dla okolicznych mieszkańców, Centrum Społecznego z domem seniora, halą sportową i szkołą podstawową, na której się skupia. Placówka — szkoła Montessori ma być budynkiem zrównoważonym, który swoją formą nawiązuje do starych budynków portowych.


 

* Głosowanie trwa do 28 stycznia 2024 roku do godziny 23:59. Dopuszcza się oddanie tylko jednego głosu na jedną pracę biorącą udział w głosowaniu o Nagrodę Publiczności. System umożliwia oddanie większej liczby głosów z tego samego IP, aby umożliwić głosowanie wielu osób z tej samej sieci, np. akademickiej, pracowni architektonicznej itp. Dopuszczalna liczba głosów z jednego IP wynosi 11. W przypadku oddania większej liczby głosów przez jedną osobę (poprzez czyszczenie cookies, zmianę lokalizacji IP, odcisków przeglądarek i sesji lub używanie botów) będzie to skutkowało unieważnieniem takich głosów. W celu sprawdzenia poprawności mechanizmu głosowania każda praca otrzymała od Redakcji A&B jeden głos kontrolny.

UWAGA: System zlicza wszystkie głosy. Po zakończeniu głosowania wszystkie głosy dla każdej z prac zostaną sprawdzone pod kątem naruszeń regulaminu i unieważnione, jeśli ten regulamin naruszyły. Prawidłowa liczba oddanych głosów zostanie podana do wiadomości publicznej po sprawdzeniu logów serwera w momencie publikacji wyników głosowania.


Zobacz obecne podsumowanie poniżej:

 

nazwa

liczba głosów

odsetek głosów

1. Marta Rybicka

1143

26%

26%

2. Kamila Lorenc-Ptasznik

971

22%

22%

3. Sylwia Małkiewicz

606

14%

14%

4. Aleksandra Więcław

378

9%

9%

5. Aleksandra Gajewska

199

5%

5%

6. Zuzanna Rogowska

128

3%

3%

7. Zuzanna Mówińska

111

3%

3%

8. Zuzanna Marta Sławińska

102

2%

2%

9. Mateusz Tomaszewski

102

2%

2%

10. Jakub Dunal

101

2%

2%

11. Michał Ruman

79

2%

2%

12. Piotr Jakub Blicharz

79

2%

2%

13. Laura Korach

57

1%

1%

14. Nina Kempa

49

1%

1%

15. Zuzanna Siwek

48

1%

1%

16. Yaroslav Panasevych

40

1%

1%

17. Adam Struski

32

1%

1%

18. Karol Pieter

26

1%

1%

19. Stanisław Czujkowski

17

0%

0%

20. Magdalena Czopka

11

0%

0%

21. Piotr Przekop

8

0%

0%

22. Maja Kędra

8

0%

0%

23. Jakub Kaczyński

7

0%

0%

24. Dominika Bednarek

7

0%

0%

25. Tomasz Bekas

6

0%

0%

26. Katarzyna Dybała

5

0%

0%

27. Michalina Linkowska; Zuzanna Zdanowicz

5

0%

0%

28. Ewa Pokrzywa

4

0%

0%

29. Julia Szafrańska

4

0%

0%

30. Ada Mielczarek

4

0%

0%

31. Filip Gawin

3

0%

0%

32. Maria Pączek

3

0%

0%

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE