SARP Oddział Warszawa

"Prezeska oddziału w kadencji 2019–2023: Marta Sękulska‑Wrońska
Oddział Warszawski SARP jest częścią Stowarzyszenia Architektów Polskich — organizacji zrzeszającej architektów zainteresowanych promowaniem architektury, wysokich standardów wykonywania zawodu architekta, a także działaniem na rzecz otaczającej nas przestrzeni. SARP posiada ponad 130 lat tradycji, a wśród jego członków znajdowali się tacy wybitni architekci jak: Bohdan Pniewski, Marek Leykam czy Jan Bogusławski. Podstawę działania SARP stanowi statut stowarzyszenia, który definiuje cele, a także sposób organizacji. Do najważniejszych zadań SARP należą: dbałość o jakość architektury i środowiska, tworzenie warunków do rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu i zawodu architekta. SARP realizuje te cele między innymi poprzez publiczne zabieranie głosu w sprawach dotyczących przestrzeni, edukację architektoniczną czy organizację konkursów architektonicznych w oparciu o przejrzyste procedury.

Oddział Warszawski SARP jest miejscem, które od lat integruje środowisko architektów oraz osoby zainteresowane architekturą i urbanistyką.
Zapraszamy do kontaktu z nami i do odwiedzenia nas na ul. Foksal 2 w Warszawie!"

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE