Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska kształci w zakresie architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej. Przeprowadza w ramach dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka przewody doktorskie, przewody i postepowania habilitacyjne

Studenci - 38 artykułów

okno zamknie się za 5